Mijn Communities
Help

Payroll Business CAO-nieuws 15-10-2021

18-10-2021 22:05 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 229 Weergaven

CAO 26 Vleessector

Per 01-01-2021 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:

 • Belaste vergoedingen / inhoudingen > Standaard variant,

 • Onbelaste vergoedingen/inhoudingen > Standaard variant, en

 • Benefitbudget > Benefitbudgetregeling.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

De werknemer die onverwacht arbeid moet verrichten ten behoeve van dringende werkzaamheden buiten de normale werktijd, verkrijgt per extra opkomst € 1,59 extra en tenminste eenmaal zijn basisuurloon.

Helaas bleek het niet mogelijk om voor de vergoeding per extra opkomst bij Berek methode bruto vergoeding 2, 3 en 4 een selectie vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO.

CAO 83 Betonproductenindustrie

De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde Gratificatie, nl. Eenmalige uitkering september 2021, is op 14 oktober jl. verwijderd.

Als u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutatie op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO.

CAO 317 Gehandicaptenzorg

De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde Gratificatie, nl. Eenmalige uitkering september 2021, is op 14 oktober jl. verwijderd.

Als u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutatie op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO.

CAO 465 Banden- en wielenbranche

Per 01-01-2021 is arbeidsvoorwaarde Terugbetaalregeling studie > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Per 01-01-2021 is bij Generatiepact Percentage Doorbetalen vastgelegd: 90,00.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutaties op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO.

CAO 721 Huisartsenzorg

Per 01-01-2022 is het percentage voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van de inhouding SPAWW gewijzigd in 0,20. Als het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen voor 2022 bekend is, zullen wij het jaarmaximum in de referentietabel aanpassen.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel).

CAO 748 Slagersbedrijf

Per 01-01-2021 is arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Deze eenmalige uitkering van bruto € 250,00 mag worden vergoed aan de werknemer die op 1 januari 2021 in dienst is en tot 1 oktober 2021 ononderbroken in dienst is gebleven.

Er zijn wel een aantal standaardwaarden toegevoegd, maar het is niet mogelijk om zowel 01-01-2021 als 01-10-2021 vast te leggen. Per 01-01-2022 is de inrichting weer verwijderd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutaties op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO.

CAO 833 Woondiensten

Per 01-01-2022 is het percentage voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van de inhouding SPAWW gewijzigd in 0,20. Als het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen voor 2022 bekend is, zullen wij het jaarmaximum in de referentietabel aanpassen.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel).

CAO 2520 Huisarts In Dienst Bij Een Huisarts Hidha

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen

 • Vergoeding per km decl 1: 0,19

 • Vergoeding per km decl 3: 0,36

 • Betaalperiode (Eindejaarsuitk.): 11

 • Percentage (Eindejaarsuitk.): 2,00

Het uitbetalen van 11/12 van de eindejaarsuitkering in november wordt niet door ons ondersteund. Binnen de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering > Opbouw methode is het ook niet mogelijk om het restant van 1/12 van de uitkering in januari te vergoeden.

Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering vindt de uitbetaling in periode 11 plaats over het hele jaar 2021. In de laatste verloningsperiode van het jaar wordt het bedrag gecorrigeerd dat in periode 11 eventueel teveel of te weinig is verrekend.

Ten behoeve van de overwerkvergoeding van 125% is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via (A) Overuren. Er zijn standaardwaarden maar ook alternatieve omschrijvingen vastgelegd.

Voor het deelnemen aan de avond-, nacht- en weekenddiensten in de HDS heeft de werknemer per 1 januari 2021 recht op een vergoeding van € 63,06 bruto per uur. Voor deze vergoeding kunt u gebruik maken van (B) (Overige uren tb). Het was helaas niet mogelijk om dit bedrag op CAO-niveau vast te leggen bij (B) Afwijkende grondslag (Overige uren tb), en om Grondslag 1 omr naar fulltime te muteren.
Voor de achterwachtdiensten ontvangt de werknemer een vergoeding van € 9,00 bruto per uur. Voor deze vergoeding kunt u gebruik maken van (C) (Overige uren tb). Ook voor deze berekening was het niet mogelijk om dit bedrag op CAO-niveau vast te leggen bij (C) Afwijkende grondslag (Overige uren tb)', en om Grondslag 1 omr naar fulltime te muteren.

Ten behoeve van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering ad €18,16 is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via (A) (Toesl. vast), inclusief alternatieve omschrijvingen.

Ten behoeve van Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd voor Ziektedagen/uren 1 en 2, inclusief alternatieve omschrijvingen.

Loondoorbetaling bij ziekte 1 wordt gebruikt voor doorbetaling tegen 100%, en Loondoorbetaling bij ziekte 2 wordt gebruikt voor doorbetaling tegen 70%.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutaties op CAO-niveau niet zien.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutaties op CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO.

Publishing Date : 10/18/2021

Medewerkers