Mijn Communities
Help

Payroll Business CAO-nieuws 23-11-2021

24-11-2021 16:30 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 289 Weergaven

CAO 0253 Houtverwerkende industrie

Per 01-01-2022 zijn de begindatum en de einddatum voor de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling gewijzgd naar de Eerste van de maand van indienstreding c.q. de Eerste van de maand waarop de medewerker de leeftijd van 67 bereikt.

Ook is het jaarmaximum voor pensioensoort 01 Pensioen gewijzigd in 59.706. De jaarfranchise voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is ook gewijzigd in 59.706 en het jaarmaximum is gewijzigd in 114.866.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Als de jaarfranchise voor pensioensoort 01 bekend is, en als de percentages voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als pensioensoort 02 Pensioen aanvulling bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren.

CAO 359 Zoetwarenindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen in de Participatieschalen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 405 Kappersbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 488 Metalektro Hoger Personeel

Per 01-01-2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsvoorwaardencluster:

  • Toeslagen vast > Standaard is verwijderd en vervangen door Toeslagen vast > Uitgebreid,

  • Pensioensoort 04 Pensioen extra is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster,

  • Vakantietoeslag > Combinatiemethode is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster omdat deze arbeidsvoorwaardevariant zowel voor de opbouwmethode als voor de peilmethode gebruikt kan worden (afhankelijk van de inrichting van de peilperiode).  

Daarnaast zijn een aantal alternatieve omschrijvingen toegevoegd waardoor de CAO-code nu is opgenomen in de naamgeving van de arbeidsvoorwaarde.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de CAO-inrichting overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien.

CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor medewerkers met een arbeidsbeperking per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt die inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau: salarisschaal A, salaristreden 20 en 21, categorie 0, en salarisschaal B, salaristrede 21, categorie 0. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 569 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor salarisschaal 0 per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 592 Bloemen en planten detailhandel

De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

CAO 633 Uitzendkrachten

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 637 Verzekeringsbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor groep ML per die datum aangepast aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in -

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen uit salarisschaal A (voor de leeftijden 18, 19, 20 en 21 jaar) per die datum aangepast.

Ook de bedragen uit salarisschaal J ( Participatiewet ) zijn per 01-01-2022 gewijzigd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 679 Taxivervoer

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn voor het niet-rijdend personeel een aantal bedragen per die datum gewijzigd in de salarisschalen B, C, D en E voor de leeftijden van 19 en 20 jaar. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 683 Elektrotechnische detailhandel

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen aangepast die gelijk zijn aan of lager zijn dan het minimumloon. Ook zijn de lonen voor jeugdigen gewijzigd, die gelijk zijn aan het minimumloon, òf worden berekend op basis van het minimumloon. 

Vervolgens zijn de salarisbedragen per 01-04-2022 (opnieuw) ingelezen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 709 Vleeswarenindustrie 

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen van de aanloopschaal per die datum aaangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 721 Huisartsenzorg 

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het minimumloon, per die datum aangepast.

Ook zijn de bedragen in de leerlingenschaal gewijzigd per 01-01-2022. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 725 Groen, Grond en Infrastructuur (v/h Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen) 

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 727 Retail Non-Food

De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

CAO 730 Technische groothandel

De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

CAO 750 Contractcatering branche

Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Per 01-04-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd:

  • Maximaal te verg kilometers (enkele reis): 20

  • Minimum aantal km voor verg (enkele reis): 11

  • Toepassing minimum aantal km: Boven minimum wordt alleen het meerdere vergoed.

Bij (E) Percentage toeslag (Overuren) is de inrichting voor T-v-t- uren op feestdagen verwijderd, omdat in de CAO niet meer over tijd-voor-tijd wordt gesproken. Het gaat om de alternatieve omschrijvingen en om de standaardwaarden.

Voor (A) tot en met (E) Overuren zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor Overwerktoeslag en Overwerkvergoeding.

Op 17-11-2021 zijn de bedragen voor categorie A schaal A trede 29 per 01-07-2021 en per 01-01-2022 gewijzigd in de per die datum geldende minimumlonen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-04-2021.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast.

Hierbij zijn ook de salarisbedragen voor 16 en 17 jaar per 01-07-2021 aangepast: de ingerichte bedragen waren voor de leeftijden van 15 en 16 jaar. Dat is nu gecorrigeerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 822 M&T Carrossiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

Ondanks het feit dat in de kerncijfers wordt aangegeven dat men rekent met 38 uren per week, levert de inrichting van de CAO-uren problemen op voor medewerkers voor wie het aantal fulltime-uren <> 38 is. 

Daarom is bij de pensioensoorten 01 Pensioen, 03 Pensioen overbrugging > Pensioen-excedent en 04 Pensioen extra > Pensioen-excedent-laag een variant toegevoegd waarbij geen CAO-uren zijn vastgelegd. 

Door deze werkwijze wordt voorkomen dat er onverwachte correcties worden vastgesteld voor alle medewerkers voor wie de normuren <> 38 zijn. 

Als u gebruik maakt van de benoemde regelingen, en hiervan gebruik wilt maken, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-01-2021 of een latere datum op het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de toegevoegde inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen in salarisschaal A, voor de salaristreden 16 tot en met 20 én 30 per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 

Per 01-11-2021 zijn percentages toegevoegd voor (A) tot en met (E) Overuren.

Voor (C) Percentage incl. toeslag (Overuren én voor (C) Percentage toeslag (Overuren was dezelfde alternatieve omschrijving vastgelegd, nl. ‘Zaterdaguren perc. incl. toeslag’. De alternatieve omschrijving bij (C) Percentage toeslag (Overuren) is gewijzigd in: Zaterdaguren perc. toeslag.

De inrichting van (A) tot en met (E) Overuren is gekoppeld aan Grondslag 1 uren (Overuren) is ongewijzigd: Periodebedrag van grondslag.

In de CAO staat o.a. dat toeslagen, bijslagen, onkostenvergoedingen en dergelijke - in het geval van maandsalaris - uiterlijk op de laatste werkdag van de maand ná de maand waarin het salaris is betaald worden vergoed. Bij Grondslag periode (Overuren) is echter Deze periode geselecteerd. Dat is nu niet aangepast.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de CAO-inrichting overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 826 M&T Isolatiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS”

Omdat zowel CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” als CAO 66 Hiswa (Houten en kunststoffen jachtbouw) per 01-01-2022 is vervallen en is opgenomen in CAO 4202 SZS Hiswa zijn de wijzigingen naar aanleiding van het minimumloon per 01-01-2022 niet doorgevoerd bij CAO 880. Het advies is om uiterlijk per deze datum de inrichting bij uw bedrijf te laten converteren naar CAO 4202 SZS Hiswa.

CAO 884 Kantoorvakhandel

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon òf lager zijn dan het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 924 Reisbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de minimumbedragen voor groep 2 en 3 per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. 

De salarisbedragen voor de ervaringsjaren 1 en 2 zijn gebaseerd op de minimumbedragen. Daarom zijn ook hiervoor wijzigingen doorgevoerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 1165 Recreatie

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen uit salarisschaal A die gelijk zijn aan het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. 

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 1287 Grafimedia

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die gebaseerd zijn op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 1496 Bakkersbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon. 

Ook is per 01-01-2022 weer inrichting toegevoegd voor salarisschaal 1A, in Payroll Business salarisschaal 40. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 1639 Doe-het-zelfbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen voor salarisschaal A - die zijn gebaseerd op het minimumloon - in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 2493 Golfbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimum (jeugd)loon òf die lager zijn dan het minimumloon, per die datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie

Per 01-07-2021 zijn in de salarisschaal op CAO-niveau een aantal jeugdlonen gewijzigd. De bedragen voor de functiegroepen 2, 3 en 4 (in Payroll Business de salarisschalen B, C en D) waren ten onrechte overgenomen van functiegroep 1, in Payroll Business salarisschaal A. Deze bedragen zijn nu gecorrigeerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. 

Ten behoeve van de automatische ophoging is salaristrede 30 toegevoegd, met omschrijving Minimum uurloon. Deze inrichting is gelijk aan salaristrede 89. De omschrijving voor salaristrede 89 is gewijzigd van Minimum uurloon in Minimum uurloon tm 31-12-2021

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimum (jeugd)loon òf die lager zijn dan het minimumloon, per die datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De inrichting voor salaristrede 89 met omschrijving Minimum uurloon tm 31-12-2021 is verwijderd per 01-01-2022.

N.B.: bij de medewerkers voor wie gerekend wordt met het minimum uurloon is het van belang om per 01-07-2021 of later, maar uiterlijk per 01-01-2022, de trede te wijzigen. 

In het 2de halfjaar 2021 kunt u aan de omschrijving zien, welke trede u kunt selecteren. 

Per 01-01-2022 hebt u slechts één keuzemogelijkheid voor het Minimum uurloon, via salaristrede 30. 

Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. 

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van CAO-niveau zien.

CAO 3768 Uitvaartbranche

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 is één salarisbedrag per deze datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die zijn gebaseerd op het minimumloon òf die lager zijn dan het geldende minimumloon.

N.B.: de salarisbedragen uit categorie B zijn inclusief vakantietoeslag. Ten behoeve van een correcte aanlevering van vakantietoeslag aan de loonaangifte is het advies om de bedragen apart te vergoeden: salaris, vakantietoeslag via de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode en een vergoeding voor de vakantiedagen.

U kunt de inrichting van de salarisschaal controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 4202 SZS Hiswa

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die zijn gebaseerd op het minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

Let op: zowel CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” als CAO 66 Hiswa (Houten en kunststoffen jachtbouw) is per 01-01-2022 vervallen.

 

Publishing Date : 11/24/2021

Medewerkers