avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

TorunnS
CHAMPION ***

Sluttetdato

av TorunnS

Det står i produktet at sluttetdato ikke må registreres før den ansatte har vært med på sin siste ordinære lønnskjøring.

 

Jeg har mange som har sluttet nå.

De har ikke fått feriepengene, vil få dem senere.

Noen av dem har visst litt lønn igjen som de ikke har fått (mener de selv i alle fall)

 

Kan jeg registrere dem som sluttet selv om de har feriepenger og kanskje littegrann lønn igjen som de vil få etter hvert som det er avklart.

Skal jeg da når de får feriepenger m.m. sette dem som  midlertidig aktive sånn som før?

46 SVAR 46
TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Jeg ser at sluttetdatoen på fane 1 forandrer seg i takt med det jeg gjør.

Men listen nede på side 1 tar ikke med de endringene jeg gjør.

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Takk. SUPERT!!!   Da fikk jeg endret ham til 1/1-17 i stedet for 1/7-17.

 

 

Da er det bare hun som jeg ikke får sendt.

Jeg har prøvd å høyreklikke på henne også, ogåpne og lukke.

Jeg har da prøvd å sende henne med opprinnelig sluttetdato - virker ikke.

Jeg har prøvd å flytte sluttetdatoen 1 dag.

Så velger jeg kun arbeidsforhold og kun den ansatte, men nå Ameldingen kreeres forsvinner hun og så er det ingen personer med i den ameldingen...

Marianne Nilsen2
CHAMPION ***

av Marianne Nilsen2

Hei Torunn, har du prøvd å høyreklikke på den avsluttede linjen, åpne og lukke endret arbeidsforhold?

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Ja. Jeg bruker fane 2, men jeg får ikke gjøre noe med datoen når jeg først har meldt til dato en gang.

 

 

Jeg har også en som ikke forsvinner fra listen, og der kan jeg ikke se at jeg har gjort noe galt.

Jeg velger henne, sender A-melding. Og når A-melding er kreert så blir  hun borte..

 

 

Så jeg henger igjen med disse 2

1 = meldt ut med dato 1/7-17 i stedet for 1/1-17

1 = meldt ut med dato 1/1-17, men forsvinner ikke likevel

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Du er klar over at datoene i disse feltene kopieres fra fane 2 for selve arbeidsforholdet? Du har vel siste versjon av programmet?

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Jeg får ikke lagt inn noen ny sluttdato. Begyntdato er jo også forsvunnet. 

Det virker som om at når man har trykket "lagre" på en sluttdato så kan vi ikke gjøre noe som helst mer, med arbeidsforholdet i alle fall.

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Send ny a-melding kun for vedkommende med korrekt sluttdato. Mener det skal fungere. Har arbeidsforholdet formelt sett opphørt melder du vedkommende som sluttet også i a-meldingen uavhengig av hva forsikringsselskapet krever.

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Og en ting til.

Det er en jeg ikke kan melde ut av pensjonsordningen fordi han er sykemeld.

Men jeg skal vel likevel melde ham som sluttet i lønnsystemet?

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Jeg klarte nautrligvis å tabbe på en av de ansatte.  Jeg meldte ham ut med 1/7-17 i stedet for 1/1-17.

Han er innsendt på en amelding helt alene, bare han og bare arbeidsfohorold.

 

Noen som vet enkleste måte å fikse dette på?

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Toppskatten er avviklet og erstattet av trinnskatt men du har et poeng som i visse tilfeller kan påvirke skatten litt. Det kan også skatteendringer fra år til år. Alle har krav på fullt sluttoppgjør når de slutter og når det også er det mest effektive adminstrativt sett er det min klare anbefaling! Strengt tatt skal man også skatte av inntekt det året man kunne ha fått den utbetalt vel?

Aina Vines
CONTRIBUTOR **

av Aina Vines

Hei. Utbetalingstidspunktet kan i enkelte tilfeller påvirke skatten til medarbeideren som slutter, - f.eks. dersom den medfører toppskatt i året hvor medarbeideren slutter, men ved å vente til neste år vil vedkommende komme under grensen for toppskatt. Da er det jo greit å være litt fleksibel 🙂

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Trekker man mer skatt enn nødvendig i 2016 får man dette igjen på skatteoppgjøret i 2017. Så hele 2 år skal godt gjøres men tilnærmet det kan selvfølgelig skje. Men ønsker man å være effektiv på vegne av sin arbeidsgiver gjør man seg helt ferdig med en gang arbeidsforholdet opphører er min klare anbefaling! Er generelt mot hele ordningen med treffritak 1,5 måneder i året men det er en helt annen skål 🙂

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Nåja - vi som jobber med regnskap og skatt, vet jo at man ikke sparer skatt totalt sett på å få feriepengene utbetalt på "riktig" år, men dette har veldig mye å gjøre med likviditet for mange også. Det er jo ikke sånn at man får skatten tilbake i juni påfølgende år - det får først virkning året deretter igjen, altså for mange hele 2 år etter at man får utbetalt sluttoppgjør med forskuddstrekk. Så jeg kan godt forstå at ansatte ønsker seg det, og vi etterkommer ønskene om dette og utbetaler i januar påfølgende år. 🙂

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Høres både fornuftig og korrekt ut! Men vi erfarer at mange tuller med utsatt utbetaling bare for å være snille eller fordi noen tror de sparer skatt på den måten. 

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Grunnen til at me ikkje betalar ut F.P med ein gong er at det er "virksomhetsovertagelse". Dei tilsette fortset i arbeidsforholdet, akkurat same løn, pliktar og rettar som før. Også retten til å få utbetalt feriepengar i samband med ferien. I dette tilfellet har me ikkje lov å betala ut feriepengar før dei tar ferie. Viss eg betalar ut F.P no og dei ikkje har råd å ta ferie kan dei saksøkja oss eller ny eigar og me risikerer å måtta betala det ein gong til.  Ikkje tull. Eg har sjekka dette skikkelig  opp. Det er jo også heilt naturleg.

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Du tar ingen sjanse her. Du plikter å melde et arbeidsforhold avsluttet i den a-meldingen det skjer. Statusfeltet har ingen betydning for a-meldinger så du velger selv om du vil ha de som aktive videre eller om du setter de som sluttet. Vi setter alltid til sluttet men opplever da noen ganger at ansatte faller ut av kjøringer dessverre. Dette er særlig aktuelt ved import av transer fra andre system, f.eks. reise/utleggssystem eller timesystem. Da blir man dessverre ikke varslet av systemet at det finnes personer med transer som ikke kommer med i lønnsberegningen pga. sin status som sluttet. Vi velger likevel alltid å sette de til sluttet for så å sette de som midlertidig aktive den måneden de skal ha feriepenger. Men anbefaler alle å praktisere fullt sluttoppgjør feriepenger med en gang! Ingen kann kreve en slik utsettelse og det er bare merarbeid med det. Det er så mange som tror at feriepengene da blir skattefri inntekt noe som selvfølgelig er helt feil! Feriepenger rapporteres alltid på samme måte til skatteetaten og er alltid skattepliktig ved ligningen, uansett om den er utbetalt trekkfritt.

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Takk. Då skal eg ta sjansen på å leggja inn sluttadato  - ny arbeidsgjevar får sikkert og vanska viss eg ikkje gjer det. Så kan eg setja dei på midlertidig aktiv når dei skal ha feriepengar.  Eg treng vel ikkje setja dei på midlertidig aktiv no med ein gong viss dei skal ha feriepengane sine i juni f.eks.

 

 

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Grunnen til at det sto slik i produktnotatet er at når man nå legger inn sluttdato settes også deltidsprosenten til null. Det var en konsekvens av omleggingen nå i høst med at datoer legges inn ifm. arbeidsforholdet på fane 2 i stedet som på toppen av fane 1 som før. Med null i stillingsandel får man ikke en automatisk beregning av fast månedslønn i sluttmåneden. Vi har valgt å likevel jobbe helt som før. Det vil si at vi legger inn sluttdato med en gang. Vi setter også den ansattes status som "Sluttet" og lagrer. Endrer så statusen med en gang til "Midlertid aktiv". Da går status automatisk tilbake til "Sluttet" ved godkjenning av kjøringen. For timelønnede er det altså ingen utfordringer i det hele tatt. Men for månedslønnede må månedslønnen legges inn manuelt i sluttmåneden. Vi mener fordelene med å kunne gjøre seg helt ferdig ifm. lønnskjøringen langt på vei oppveier ulempen ved å måtte huske på å gjøre en masse ting etter at a-meldingen er sendt inn. 

Marianne G
CONTRIBUTOR ***

av Marianne G

@NilsFossum

Vedr. feil i produktnotatet. Har også lurt litt på dette.

Hvordan løser du det hvis du har noen som slutter f.eks nå 31.01.17?

 

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Vi setter stadig ansatte som midlertidig aktive igjen pga. behovet for å få de med på en lønnskjøring, og opplever ingen av disse utfordringene.

Marianne Nilsen2
CHAMPION ***

av Marianne Nilsen2

Det har jeg. I tidligere versioner kunne vi bruke midlertidig aktiv uten at det kommer noen som helst tekst om arbeidsforhold, det jeg frykter når vi skal kjøre A-melding er at vi får personer uten ansattforhold og den får en øyeblikkelig status. A-melding siden speiler person siden når det gjelder beynt og sluttet, så når vi da setter til mid.aktiv forsvinner sartdatoen, og en startdato er jo noe systemet krever. Vi kan ta opp igjen denne tråden når vi har kjørt lønn med sluttoppgjør på ansatte som sluttet for en stund siden.