Mijn Communities
Help
Asha
CHAMPION *

Reiskosten woonwerkverkeer icm thuiswerken

door Asha

Per 1 januari 2022 zal het afgelopen zijn met het toekennen van het woon-werkverkeer ondanks dat er thuis wordt gewerkt. Ik ben aan het zoeken hoe we dit het makkelijkst kunnen inrichten zonder dat er al te veel handmatig moet worden ingevoerd.

In de releases heb ik al gevonden dat je de thuiswerkvergoeding kunt inrichten op component 84100. En dat deze gedeclareerd dienen te worden.

ik heb niet kunnen vinden hoe je het inricht icm reiskosten woonwerkverkeer. 

We hebben op dit moment een component voor reiskosten die medewerkers kunnen gebruiken wanneer ze tijdens ziekte arbeidstherapeutisch werken.

Maar dit zou betekenen dat medewerkers dagelijks moeten aanleveren wat ze hebben gewerkt (thuis of kantoor).

Voorheen kwamen de werkdagen binnen vanuit het ONS-rooster. Eventuele ziektedagen worden hierop in mindering gebracht. Vanuit de inrichting wordt hierop de uitruil voor de reiskosten op toegepast. Medewerkers hoeven hiervoor geen extra handelingen te doen.

Is er een organisatie die ons op weg zou kunnen helpen qua inrichting. Op de kennisbank heb ik het niet kunnen vinden.

Er zou toch een relatief makkelijke manier moeten zijn om dit in te kunnen richten?

Alvast bedankt voor het meedenken en te reageren.

4 ANTWOORDEN 4
Eric Braat
CONTRIBUTOR ***

door Eric Braat

Pre-Corona betaalde wij ook reisgeld o.b.v. een roosterpakket waarbij werkdagen vermindert werden met verzuim (en/of eventueel verlof). Sinds Corona betalen wij reisdagen o.b.v. feitelijke toegang tot het pand en dat wordt digitaal geregistreerd met een toegangspas. Thuiswerkdagen is dan (werkdagen - verzuim - eventueel verlof uit roosterpakket) - dagen met feitelijke toegang. Beide gegevens worden uit BI-tooling maandelijks ingelezen in Visma. En aan reisdagen hangt de fiscale uitruil.

Peter1982
CONTRIBUTOR ***

door Peter1982

In de release van december komt als het goed is ook een veld erbij onder reisdagen waarin je kunt aangeven hoeveel thuiswerkdagen iemand heeft.  Indien een medewerker dus een cast patroon heeft kun je op basis van de 128 dagen regeling zowel bij de reisdagen als thuiswerkdagen dit dus vast instellen. Hiervoor moet je natuurlijk wel voldoen aan deze regeling. Wij gaan in december de werkritmes met thuiswerkdagen dus opvragen en zullen dit zodra dit in de release zit in gaan vullen. Iemand die 3 dagen thuiswerkt en 1 dag op kantoor zal dus gevuld worden met 3 thuiswerkdagen en 1 reisdag.

Marco_1
CONTRIBUTOR **

door Marco_1

Beste Asha,

 

Wij hebben er voor gekozen om het gemiddeld aantal thuiswerkdagen per maand als vaste correctie op de reisdagen en de woon-werk reiskostenvergoeding te gaan gebruiken. Hiervoor hebben wij een eigen nieuwe salariscomponent in Pay Roll ingericht (40411 WW correctie reisdagen thuiswerken) op basis van de Visma component 40410. Het verschil tussen beiden is dat 40410 variabel is en 40411 een vaste component.

Op basis van uitvraag bij de medewerkers voor het gemiddeld aantal thuiswerkdagen per week/2 weken voeren wij dit aantal omgerekend naar maand (1 dag TW= -4 ; 2 dagen = -9 etc) als vaste maandelijkse component bij de medewerker in. De automatische berekening van het aantal reisdagen en woon-werk vergoeding wordt hierdoor : (aantal gewerkte dagen minus ziektedagen) minus opgave component 40411 = aantal reisdagen x vergoeding. Uiteraard ben je zo niet helemaal accuraat maar hetzelfde geldt voor de vaste reiskostenvergoedingregeling van de belastingdienst (214 dagen etc). Nadeel is ook dat het aantal reisdagen (bij langdurige ziekte) negatief kan zijn. Negatieve aantallen kun je weer opplussen met comp 40410.

NB: component 40411 kun je eventueel ook gebruiken om via opstarten salariscomponenten automatisch een thuiswerkvergoeding te berekenen en uitbetalen.

AKoelink
CONTRIBUTOR ***

door AKoelink

@ marco, kun je mij wat meer vertellen over die manier van berekenen? Ik ken het hele component 40410 niet en wil graag weten hoe dat werkt. Ook wij zoeken naar een oplossing die makkelijk werkt voor iedereen. De vaste vergoeding op basis van 214/128 werkt niet goed bij ons. We benadelen dan medewerkers die verder weg wonen en aardig inleveren op hun vergoeding. Dus wij willen graag de daadwerkelijke reiskosten vergoeden. je mag mij ook mailen op a.koelink@maasdelta.nl