Mijn Communities
Help
Pier
CONTRIBUTOR **

Controle afdracht premie WW 2022

door Pier

Voor de accountantscontrole moeten wij een rondrekening maken van de Loonaangiftes over 2022. Dat betekent dat wij de premieafdrachten moeten controleren die zijn afgedragen. Dat wil zeggen de grondslag * premiepercentage = afdracht premie. Echter, als wij code 2339 (grondslag WW hoog) * premiepercentage van 7,70% = afdracht premie WW hoog uitrekenen, is het bedrag hoger dan het bedrag dat vermeld staat bij code 2340 (afdracht premie WW hoog). Hetzelfde geldt voor de afdracht van WW herzien. Ook is er nog een afdracht op code 2345. Deze afdracht werd in 2022 bij één van de andere WW afdrachten geteld.

Welke oplossing is hier voor? Zodat wij toch kunnen aantonen dat de juiste premies zijn ingehouden?

 

 

2 ANTWOORDEN 2

door Chris van den Berg

@Pier Heb je een idee waardoor de bedragen zo hoog uitkomen? Denk je dat de berekening beter kan? Heb je wellicht een screenshot? Hoeveel hoger komt het bedrag uit ten opzichte van wat je verwacht?

Pier
CONTRIBUTOR **

door Pier

Beste Chris,

Dank voor je reactie. Wij hadden dinsdag 28 maart een aanvraag #33516701 ingediend. Wij hebben hier nu onze berekeningen aan toegevoegd. Ik verwijs je dan ook graag naar deze aanvraag.