Mijn Communities
Help
Jos Kötte
CONTRIBUTOR ***

Einddata binnen Youforce Reporting niet gelijk aan einddata HR Core Online/Verzuimmanagement

door Jos Kötte

Beste, de einddata binnen Youforce Reporting m.b.t. Verzuim zoals “Einde verzuimtijdvak” en “Einde verzuimdossier” verschillen standaard met 1 dag. Kunnen deze einddata gelijk getrokken worden met de einddata in HR Core Online (beaufort) en met RVM (Verzuimmanagement)? Voor aanlevering aan derden levert dit problemen op en daarnaast wordt de informatie niet goed weergegeven aan onze leidinggevenden, wat vragen oplevert.
Alvast dank. Groeten, Jos

1 ANTWOORD 1
Michiel_Kootker
CHAMPION *

door Michiel_Kootker

Dit is mij ook opgevallen. Dat geeft voor ons ook problemen met aanlevering aan derden. Kun je hier een antwoord op geven @Chris van den Berg?