Mina produkter
Hjälp

Visma PX - Lagändring 1 januari 2017 - Avdragsrätt representation

av Annci Hermansson

Från och med den 1 januari 2017 träder två lagändringar i kraft gällande avdragsrätten för representation.

Det avser både mervärdesskatt och inkomstbeskattning. 

Tidigare var det olika gränsvärden för hur underlaget för moms beräknades. Fr o m 2017 är det samma gränsvärde för extern och intern representation samt om vin och sprit ingår eller ej. Gränsvärdet 2017 är 300 kr.

Läs Skatteverkets vägledning här.

För inkomstbeskattningen slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde. 

Det tidigare avdraget på 90 kr per person slopas helt för representationstyperna lunch och middag. 

Nedan ger vi en beskrivning på hur ni kan lösa det i Visma PX

Välj Visma PX-klienten.

Administration/Inställningar/Resor-utlägg/Representationstyper

1. I kolumnen Belopp ändra till 0 kr (tidigare 90 kr).

2. I kolumnen Avdr.moms ändra till 300 kr för alla typer som avser mat eller enkel förtäring.

3. För rader med intern representation ändra även schablon till 46 kr.

OBS! Ni behöver inte längre skilja på representation med öl resp vin & sprit. Se bildexempel nedan där vi har ändrat på dessa rader och även ändrat på beskrivningen. Raderna för vin och sprit har vi raderat. 

Hanteringen med kniv och gaffel fungerar på samma sätt som tidigare, även om orden öl/vin/sprit i rubrikerna inte längre innebär någon skillnad.

 

8 SVAR 8

av Annci Hermansson

Hej Maria!

Jag förstår din synpunkt och vår utvecklingsavdelning ser över detta till nästa version.

Orsaken till att knapparna externa och interna fanns tidigare var att beräkningarna såg annorlunda ut enligt förra regelverket.

Att du ändrar representationstypen styr inte konteringen, (den styr själva beräkningen enligt Skatteverkets regelverk).

Det är kolumnen utläggskod ej avdragsgillt som styr till kontot i bokföringen.

Hälsn Annci

 

Maria Hansersjö
CONTRIBUTOR *

av Maria Hansersjö

Hej

Det blir något förvirrande för våra anställda. Men hur blir det i bokföringen, hamnar det på fel kostnadskonto?

mvh

Maria

av Annci Hermansson

Hej Elisabeth!

Det stämmer att både extern och intern representation hamnar under fliken "externa" och inget i fliken "intern".

Detta ses över till nästa version av Visma PX.

Hälsningar Annci

Elisabeth Nork
CONTRIBUTOR *

av Elisabeth Nork

Hej

Så fliken "intern representation" ska aldrig användas?

 

Mvh

Elisabeth

av Annci Hermansson

Hej!

En observant kund har upptäckt att momsen för den interna representationen beräknades felaktigt.

Enligt det gamla regelverket beräknades schablonen på ett annat sätt än i år.

 

För att det ska bli korrekt beräkning så behöver ni ändra representationstyp på den interna till samma som den externa.

Se exempel:

I övrigt behöver inget ändras i era parametrar.

Ni får även meddela era anställda att när de går in via "kniv och gaffel"  och ska rapportera intern representation då ska de klicka på "Externa" istället.

 

Hälsningar Annci

av Annci Hermansson

Hej Rita!

Det är fr o m version 8.0 och framåt som du kan se kolumnerna.

Lösningen för er som har tidigare versioner är enligt ovan inlägg.

Hälsn Annci Hermansson

Rita Alisdotter
CONTRIBUTOR *

av Rita Alisdotter

Hej Annci,

Vi kör 6.8, men vi har inte kolumnerna för avdragsgill moms och schablonbelopp vad jag kan se.

Mvh
Rita

av Annci Hermansson

PX-supporten har fått in frågor från kunder som har äldre versioner av Visma PX som t ex version 6.7 om lösning.

Svaret är följande:

Kolumnerna för avdragsgill moms och schablonbelopp finns i version 8 och framåt.

Lösningen för er som har tidigare versioner än 8 är följande alternativ:

1) Ändra på beloppen enligt Skattverkets regelverk i samband med kontroll av tidrapporten.

2) Hantera kvitton med representation manuellt via bokföringsorder.

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här