Mijn Communities
Help
Danielle_22
CONTRIBUTOR **

Betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof duidelijker op salarisstrook

door Danielle_22
Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Als een medewerker betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof geniet, staat dat niet duidelijk/herleidbaar op de salarisstrook. Als salarisprofs moeten we een rapport draaien om te zien wat voor verrekening/inhouding er precies heeft plaatsgevonden. Ook voor de medewerker is het transparanter om te zien wat er gebeurt. 

5 Opmerkingen
Danielle_22
CONTRIBUTOR **
door Danielle_22

Ik heb inmiddels gezien dat het een keuze in de inrichting is om (sub)looncomponenten gedetailleerd of geheel/gedeeltelijk gesaldeerd te tonen. Ik kijk nog even hoe de gedetailleerde versie uitpakt op de salarisstrook.

door Niek Grupstra

Bedankt voor dit idee! Ik zie dat veel werkgevers op dit idee hebben gereageerd met kudo's, dat signaal willen we graag serieus nemen. 

 

Het is ons echter niet geheel duidelijk wat jullie precies onduidelijk vinden aan de huidige presentatie en hoe die presentatie er dan in de ideale situatie wél uit zou kunnen zien. Zouden jullie ons kunnen voorzien van iets meer informatie op deze punten? 

door Niek Grupstra

@Danielle_22 

@Marinde de Haas 

@SdeJong1 

@Gea ten Hoeve 

@John Muijs 

@Monique Seegers Aagten1 

@JVD1 

@JaneHolmes 

@Lisette Roozen 

@MarkvdH 

@Luigina di Majo 

 

Helaas heb ik nog geen feedback mogen ontvangen op mijn eerdere verzoek. Het is voor ons daarom moeilijk om vast te stellen wat jullie onduidelijk vinden aan de huidige presentatie en hoe jullie het wel graag zouden willen zien. Ik zou graag met jullie van gedachten wisselen om na te gaan of we op dit punt verbetering kunnen aanbrengen.

door Niek Grupstra
Status changed to: Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Het is ons niet duidelijk welke verbetering precies gewenst is. Als er geen aanvullende informatie wordt verstrekt, kunnen we deze wens helaas niet realiseren.

Danielle_22
CONTRIBUTOR **
door Danielle_22

Wij hebben eerder navraag gedaan naar de mogelijkheden om onbetaald verlof duidelijker op de salarisstrook te krijgen. Op dit moment zit de korting rechtstreeks verwerkt in het bruto maandsalaris en is het op de strook niet zichtbaar dat het om onbetaald verlof gaat. Op advies van Visma hebben we in de testomgeving iets omgezet waardoor wel op de strook staat welke verlofsoort wordt verrekend en wat het bedrag is dat daarbij hoort. Het nadeel is echter dat wij diverse looncomponenten hebben die ook gekort worden met het percentage aan onbetaald verlof. In de praktijk leidt dat tot erg lange en soms meerdere salarisstroken voor 1 periode. Per looncomponent staat dan uitgewerkt welk bedrag aan onbetaald verlof er wordt verrekend. Als er dan een terugwerkende kracht mutatie plaatsvindt, leidt dat zelfs tot 3 stroken als een medewerker meerdere toeslagen heeft.

 

Onze wens is nu om het onbetaalde verlof te beperken tot 1 regel op de salarisstrook. De inhouding ouderschapsverlof is dan bijvoorbeeld € 350,- en is te herleiden tot een percentage van het maandsalaris. De verrekende korting op de eventuele overige looncomponenten vindt dan op de achtergrond plaats. Nog fijner is het als het totaalbedrag aan korting (dus de berekende korting over het bruto maandsalaris en de overige looncomponenten) op 1 regel wordt gepresenteerd. Wij kunnen dan eventueel zelf in de rapporten nalopen hoe de verdeling precies is als de medewerker daar vragen over heeft.