Mijn Communities
Help
W_Breuer
CONTRIBUTOR **

Dagloon bij benadering op basis van referteperiode

door W_Breuer
Status: Gerealiseerd

Wij hebben zojuist de eerste toekenning WAZO-uitkering bij betaald ouderschapsverlof ontvangen van het UWV. Het dagloon was zo'n € 30,- minder dan wat er berekent is door Gemal.

Gemal rekent niet met een referte periode en het UWV wel. 

 

Is het een idee dat Gemal de werkwijze aanpast en ook een referteperiode gaat instellen voor de berekening BOSV dagloon code 1540 op het resultatenoverzicht. Dit scheelt vorderingen bij de medewerkers en ook wij hoeven dan geen handmatige berekeningen te maken.

9 Opmerkingen
Le0nie
CONTRIBUTOR **
door Le0nie

We zijn erachter gekomen dat Gemal het indicatieve dagloon berekent o.b.v. de actuele periode (exclusief het aanvullend geboorteverlof en inclusief opbouw VT en EJU) / 21,75.

Hier wordt wel rekening gehouden met de verlaagde pensioenpremie! Vooral bij opname van veel uren in 1 periode kan het indicatieve dagloon hierdoor een stuk hoger uitvallen dan de toekenning van het UWV (en medewerkers dus teveel ontvangen).

 

Helaas hebben wij ook geconstateerd dat bij 2 medewerkers er géén indicatieve dagloon berekening wordt gemaakt waardoor er wel een inhouding op het salaris is gedaan van 100% maar geen uitkering van 70%.

Angela Heins
CHAMPION *
door Angela Heins

Wij hebben ervoor gekozen om een % (bijv 85%) van het dagloon te gebruiken van wat er wordt berekend door VismaRAET. 

Liever een nabetaling dan terug vordering.

 

Het zou inderdaad fijn zijn als de dagloon berekening gebaseerd wordt op de referte periode die het UWV gebruikt.

L Weegenaar
CONTRIBUTOR ***
door L Weegenaar

@Le0nie is dat toevallig een situatie geweest waarin code doorlopend ziek was vastgelegd met waarde 1?

Ik heb dit ook meegemaakt en na verwijdering van deze code berekende Gemal wel een dagloon en betaalde die 70% uit. 

 

 

Yvonne67
CONTRIBUTOR *
door Yvonne67

Bij ons is er in 2 gevallen geen sprake van code doorlopend ziek en bij 1 wel, maar dan alleen in 2018.  De rubriek 01778 komt bij alle 3 niet voor op de loonstaat.

door Niek Grupstra
Status changed to: Status: Realisatie waarschijnlijk

Bedankt voor je idee. Vanwege het grote aantal stemmen zullen we dit gaan realiseren. Ik kan helaas nog geen oplevermoment geven. Zodra er een release is gepland dan zullen we dit aangeven middels een update op de wens.

 

Vooraf moet ik wel een kanttekening plaatsen bij deze functionaliteit: door een referteperiode van een jaar te nemen kunnen we het dagloon dat UWV berekent in sommige gevallen beter benaderen dan nu het geval is. Een exacte overeenkomst is echter niet mogelijk, omdat UWV uit de referteperiode de maanden verwijdert waarin de code incidentele inkomstenvermindering (wegens verlof of ziekte) is opgegeven. De referteperiode wordt vervolgens aan de 'voorkant' verlengd met even zoveel maanden als er geschrapt zijn. Vervolgens herhaalt UWV deze werkwijze als er perioden toegevoegd zijn met incidentele inkomstenvermindering. Dit systeem is in Gemal niet mogelijk omdat Gemal alleen over data beschikt uit het huidige en het vorige jaar.

door Niek Grupstra

In reactie op de opmerkingen over het ontbreken van een dagloon kan ik het volgende zeggen:

 

Dit is een bekend probleem dat opgelost zou moeten zijn met een wijziging die we in release 2022-07/2 hebben doorgevoerd. Bij bestaande situaties kan het probleem echter voortduren totdat de ziekte voorbij is.

 

Als je code langdurig ziek (invoercode 02445) vastlegt, dan kopieert Gemal uitvoercode 01778 vanuit de vorige periode, óók als de waarde in die periode 0 was. Als een werknemer reeds ziek is zonder uitkering dan was er tot 2022-07 geen berekening van het dagloon bij benadering. Als diezelfde werknemer dan een uitkering ontving en je gaf ook code doorlopend ziek op, dan werd een dagloon bij benadering van 0 doorgekopieerd uit de voorgaande periode. Het deed hierbij niet ter zake of de uitkering een relatie had met de ziekte of een totaal andere reden (bijvoorbeeld betaald ouderschapsverlof). 

 

Als een werknemer ziek wordt vanaf 2022-07 doet dit probleem zich niet langer voor, omdat we vanaf dat moment elke maand uitvoercode 01778 berekenen. Er is dan altijd een dagloon bij benadering, ook bij doorlopende ziekte. Bij doorlopende ziekte kopieert Gemal wel het dagloon maandelijks door. Als de ziekte reeds lange tijd duurt en er ontstaat een nieuwe uitkeringssituatie, dan is het wel verstandig om te controleren of het dagloon bij benadering nog actueel is.

 

In bestaande gevallen kun je zelf een dagloon vastleggen met de invoercode waarmee je ook het dagloon van UWV vastlegt. Welke code dit is, is afhankelijk van het type uitkering. Raadpleeg hiervoor de Gemal handleiding. Gemal zal dan wel een uitkering berekenen. Zodra je het werkelijk dagloon van UWV ontvangt, dan wijzig je de waarde van deze invoercode met terugwerkende kracht en dan herrekent Gemal de uitkering.

 

Voor verdere vragen of foutsituaties wil ik je verzoeken een melding in te dienen bij ons Service Center. We kunnen je specifieke situatie dan nader onderzoeken. Dit portaal is bedoeld voor het indienen van ideeën en wensen.

Le0nie
CONTRIBUTOR **
door Le0nie (Bijgewerkt ‎27-10-2022 09:39 door Le0nie )

@Niek Grupstra erg fijn dat dit aangepast gaat worden! Wij constateren helaas grote verschillen - bijvoorbeeld waar Gemal een indicatief dagloon van €232,90 (max) berekend heeft - maar het dagloon UWV zo'n €105,- Vooral als er veel uren opgenomen zijn (wat nog veel het geval is aangezien medewerkers nog voor de 1e verjaardag de uren op willen nemen) betekent dit correcties. Reden van dit voorbeeld was dat er in september (1e verrekening uren BOSV augustus) veel variabelen (ORT etc.) zijn uitbetaald waardoor er onterecht een erg hoog dagloon is berekend. 

 

In oktober hebben we daarom zelf een indicatie van het dagloon berekend m.b.v. een overzicht uit de resultaten van de SV lonen jan t/m sept en daaruit een gemiddelde genomen. Ik zat in dit geval nog geen euro naast het dagloon van het UWV. Maar ik begrijp dat dit lastig is indien er sprake is geweest van incidentele inkomstenvermindering en het een indicatie blijft.

 

Maar met inmiddels al 70+ aanvragen is dit een hele klus. 

 

@L Weegenaar bij de 2 medewerkers waar geen indicatief dagloon werd berekend is sprake van doorlopende ziekte. Na het vastleggen van het dagloon in Bo4 (eigen indicatie) werd er overigens wel een uitkering berekend. Deze periode hebben we echter 1 medewerker waar er, ondanks vastlegging van een eigen indicatie dagloon geen uitkering wordt berekend (dit ga ik opnemen met support). Blijft dus goed controleren!

Le0nie
CONTRIBUTOR **
door Le0nie

@Niek Grupstra wij hebben geconstateerd dat het UWV in de brieven met het dagloon al rekening houdt met 70% (dit doen ze bij het aanvullend geboorteverlof overigens niet, daar wordt een dagloon van 100% opgegeven). In de bijlage van de brief is het dagloon verder toegelicht en zie je ook het bedrag bij 100%.

 

Dit zou de verklaring zijn tussen de nu extreme verschillen tussen het indicatieve dagloon en het definitieve dagloon. In de berekening in Gemal wordt nl het (( dagloon * 5 ) / 36 ) * aantal uren opgenomen periode * 70%  (hier gaat het dus dubbel)

 

Ik zal ook een incident indienen.

Le0nie_1-1667381121887.png

 

Le0nie_0-1667381076326.png

 

door Niek Grupstra
Status changed to: Status: Gerealiseerd

Deze wens wordt in release 2023-04 opgeleverd. Nadere informatie is te lezen in de release notes.