Mijn Communities
Help
Froukje Veenje
CONTRIBUTOR **

Terug te betalen bedrag op de salarisstrook duidelijker aangeven

door Froukje Veenje
Status: Ingepland

Een door de medewerker terug te betalen bedrag wordt op de salarisstrook positief in de kolom 'Betaling' opgegeven. In plaats van het bankrekeningnummer staat er weliswaar de omschrijving 'Vordering', maar er staat ook nog steeds 'Uitbetaling' boven.

 

Meerdere keren heb ik meegemaakt dat het de medewerker uit de strook niet duidelijk was dat er een bedrag terugbetaald moest worden.

 

Voorgesteld idee is een min-teken voor het bedrag te plaatsen, of de vordering te verplaatsen naar de kolom 'Inhouding'.

3 Opmerkingen
door Evert van Manen
Status changed to: Status: Realisatie waarschijnlijk

We gaan hier een aanpassing op doorvoeren om meer helder te maken, dat ondubbelzinnig duidelijk is dat de medewerker het bedrag op strook dient terug te betalen.

door Evert van Manen
Status changed to: Status: Ingepland

In de release van april 2024 wordt deze wens uitgevoerd.

door Evert van Manen (Bijgewerkt ‎18-03-2024 11:11 door Evert van Manen VISMA )

Concepttekst releasenotes 202404

2024-04/.. RSM-specificatie - Alternatieve presentatie vordering

Via “Ideeën Youforce Payroll Gemal” is er een wens ingediend om het terug te betalen bedrag op de salarisspecificatie duidelijker te presenteren. 

Huidige situatie

Als er een vordering is dan wordt dat nu gepresenteerd bij ‘Uitbetaling’ met daaronder ‘Vordering’ en een positief bedrag.

Alternatieve presentatie

Met de bestaande werkgevercode 31294 (Tekst betaling vordering) kan al een alternatief opgegeven worden voor ‘Vordering’. Met een nieuwe werkgevercode 31289 (Alternatieve tekst uitbetaling bij vordering) kan je nu een alternatieve tekst opgeven die gepresenteerd wordt als er sprake is van een vordering. 

Voorbeeld 

Werkgevercode

Omschrijving

Waarde

31289

Alternatieve tekst uitbetaling bij vordering

Terug te betalen

31294

Tekst betaling vordering

Negatief

 

De alternatieve presentatie is alleen beschikbaar voor de RSM-specificatie. De betreffende werkgevercodes zijn te vinden in GDI bij Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting salarisspecificatie > Tab Tekst diversen

 

De alternatieve presentatie is alleen beschikbaar voor de RSM-specificatie. De betreffende werkgevercodes zijn te vinden in GDI bij Werkgevergegevens > Overzichten en bestanden > Inrichting salarisspecificatie > Tab Tekst diversen