Mijn Communities
Help
Froukje Veenje
CONTRIBUTOR **

Terug te betalen bedrag op de salarisstrook duidelijker aangeven

door Froukje Veenje
Status: Realisatie waarschijnlijk

Een door de medewerker terug te betalen bedrag wordt op de salarisstrook positief in de kolom 'Betaling' opgegeven. In plaats van het bankrekeningnummer staat er weliswaar de omschrijving 'Vordering', maar er staat ook nog steeds 'Uitbetaling' boven.

 

Meerdere keren heb ik meegemaakt dat het de medewerker uit de strook niet duidelijk was dat er een bedrag terugbetaald moest worden.

 

Voorgesteld idee is een min-teken voor het bedrag te plaatsen, of de vordering te verplaatsen naar de kolom 'Inhouding'.

1 Opmerking
door Evert van Manen
Status changed to: Status: Realisatie waarschijnlijk

We gaan hier een aanpassing op doorvoeren om meer helder te maken, dat ondubbelzinnig duidelijk is dat de medewerker het bedrag op strook dient terug te betalen.