Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Overføring av faste transer når ansatt slutter

av Anne Stine Kjelstad
Status: Prioriteres ikke

Hei,

 

Vi erfarer at faste transer forsvinner fra lønnsregistreringen dersom man gjør følgende:

1. Overfører faste transer

2. Setter sluttdato på en ansatt

3. Overfører faste transer på nytt

 

Vi opplever det mer smidig at man kan overføre faste transer for så å kunne sette den ansatte sluttet. 

7 Kommentarer
av Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!

Hei, og takk for innspill!

Kan du utdype denne?  Skjønte ikke hva du mente.  Om en ansatt har sluttdato som er passert, så hentes ikke faste data inn i lønnskjøringen likevel.

Gitt at status også er satt til "sluttet". Om ikke, får man advarsel - rart at personen har sluttet uten at status sluttet er angitt.

 

 

Dagny Askevold
CONTRIBUTOR ***
av Dagny Askevold

Hei,

Vi kjører timelønn etterskuddsvis pr måned. Min praksis er at sluttdato for de som slutter i løpet av lønnsmåneden legges inn etter at timelønnen er kjørt. Fordi når sluttdato registreres fjernes timesatsen og andre lønnsarter fra kartoteket. Jeg velger heller å sluttmelde våre ansatte altfor sent, enn å måtte legge inn igjen timesats og eventuelle andre arter på timelønnede ved lønnskjøringen. Jeg opplever også at jeg ikke får hentet skattekortopplysninger på en med sluttdato som skal få sluttlønnen sin. Jeg kjører lønn for opptil 700 timelønnede.

Hilsen Dagny

av Anne Stine Kjelstad

Hei,

 

Var kanskje litt kortfattet beskrivelse 🙂

 

Det jeg mente var at hvis man først overfører faste transer og så endrer arbeidsstatus og setter sluttdato, men der etter overfører faste transer på nytt (kanskje man har fått inn flere endringer som skal overføres), så forsvinner de faste transene som er overført på ansatte med arbeidsstatus sluttet.

Vi tenker at det hadde vært mer smidig om det som hadde blitt overført fikk ligge der og at man heller måtte inn å slette, dersom det var hensikten.

 

 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei Gunnar,

 

Eksempel:

Betalingsdato 15.10.2019

Faste transaksjoner overføres for ansatt 1 og 2

Ansatt 2 blir deretter satt med arbeidsstatus sluttet og sluttdato 10.10.2019 (før betalingsdato)

Så får vi inn en endring på ansatt 1, for eksempel utleggstrekk som vi legger i faste transaksjoner, for så å overføre enkeltvis fra "overføre faste transaksjoner" til lønnskjøringen.

Da forsvinner alle de faste transaksjonene for som ble overført tidligere for ansatt 2

 

 

av Gunnar Glendrange

Jeg tenker at "sluttet" ikke skal angi før en person er sluttet, ei heller før personens siste lønnskjøring er kjørt.

Status-parameteret går jo akkurat på det, skal faste data hentes inn eller ei (foruten utmeldinger Altinn osv)

Virker det ikke bedre om løsningen f.eks, ved godkjenning, spør om status skal settes til "sluttet" for personer med passert sluttdato ((kanskje enda bedre mer riktig, som har en sluttdato i perioden lønnen nå godkjennes for)

 

av Anne Stine Kjelstad

Vi tenker at det forslaget du skisserer her helt sikkert fungerer fint når man kjører lønn for en klient og kjenner godt til de dataene man registrere.

I byråsammenheng der i mot er det gjerne flere forskjellige konsulenter inne i løpet av en lønnskjøring.

Dersom man får spørsmål om man vil endre arbeidsstatus på ansatte med sluttdato ved godkjenning av lønn, og sluttsdatoene ikke er satt av samme person, eller i det hele tatt, der mange ansatte, vil man jo nødvendigvis måtte kontrollere at dette er rett. = Ekstraarbeid

 

Enkelt og greit ønsker vi at transer som er overført til lønnskjøring, ikke blir fjernet av systemet.

Skal noe fjernes vil vi utføre den slettejobben selv.

av Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Prioriteres ikke

Lukker denne, etter avtale

Prinsippet er at faste data ikke hentes inn til en lønnskjøring om status sluttet er satt. 

Dette uavhengig om man har kjørt lønnsberegning eller ei.