Mine områder
Hjelp
Kirsten Carnes1
CONTRIBUTOR **

Automatisk mva-trekk på utlegg fra expense

av Kirsten Carnes1
Status: Implementert

Vi har en rekke utlegg med mva-fradrag. Det er mye jobb å trekke ut mva manuelt i bilaget og mener det er viktig å få dette gjort på en automatisk måte.

8 Kommentarer
av Gunnar Glendrange
Status changed to: Status: Trenger mer informasjon

Takk for kommentaren, er helt enig det.

Dette skal gå bra når kostnaden kommer inn i økonomisystemet ditt -

så må nesten spørre om hvordan data overføres til lønn og regnskap, i ditt tilfelle?

Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *
av Kaj Arne Sortebech1

I utgangspunktet burde man kunne sette mva-kode i lønn (med oppsett av hvilke koder man kan bruke) og aller helst også på utleggstyper i Expense.

 

Skal man ha mulighet for å etterføre mva i regnskap på en enkel måte, så må hver underbilag være en egen linje (eventuelt splittet på flere linjer), dvs ingen samlesummer. Så må det være mulig å gjenkjenne hvert enkelt underbilag, dvs at aller helst må underbilaget til reiseregningen være koblet inn til bilagslinjen, alternativt at reiseregningsnummer, -beskrivelse og ID til underbilag kan gjenfinnes i regnskapet (Visma Business har i alle fall felter nok), slik at man kan sitte med reiseregningen ved siden av og finne underbilag for underbilag.  

 

Har laget egen lønnsart til hver utleggstype, men denne fordelingen blir jo ikke ført videre til regnskap hvis man ikke har tilsvarende antall hovedbokskontoer. En optiker eller utleier kan f.eks ha 3 ulike mva-koder for hvor mye man kan trekke fra av mva (0%, 100 % eller delt fradrag). Hvis man da har 2 reiseregninger hvor det ene gjelder en type fradrag og den andre en annen fradragsandel, så må det være splittet og gjenkjennbart.

 

av Gunnar Glendrange

Dette håndteres automatisk ved overføring til Visma Lønn, deretter Global eller Visma Business.

Når det er sagt, så er det tanker om mva-kode på typene i Expense, ikke minst når eksterne økonomisystemer

Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *
av Kaj Arne Sortebech1 (Oppdatert ‎16-01-2019 15:51 av Kaj Arne Sortebech1 )

Siden den opprinnelige saken var lagt inn under Payroll, så antar jeg at det er dette systemet det gjelder. I Visma Lønn har man i alle fall et felt for mvakode, men ingen underliggende tabell over koder eller når de kan brukes. Skal i gang med en Payroll, men her oppfatter jeg at det ikke er noe felt for mva. Og det som blir påstått at noe håndteres automatisk ved overføring fra Visma Lønn, det er en frisk påstand. Som den som startet denne tråden forsøker å påpeke, så er det et forferdelig krevende arbeid å finne ut av hvordan reiseregninger og andre utlegg som kommer over fra Expense til regnskap, er bokført, for så å sjekke mva-føringene eller sette på mva-koder. Man må nesten lage seg en egen oppstilling i regneark (kontrollregning) for å finne ut hvor de enkelte bilagene er blitt av, hvis man har litt omfangsrike eller mange reiseregninger i samme kjøring.

av Gunnar Glendrange

Ja, trådstarter relaterte det til Payroll - men det skal foregå på samme måte der, Kaj Arne. 

Brutto beløp henvises til konto, mva-behandling i økonomi basert på reglene der. 

Det betyr altså krav om "rene" konti, slik løsningen er nå. 

Frisk påstand? Hva tenker du på da?   Utdyp gjerne, om du har tro på at vi kommer i mål skriftlig, noen ganger er telefon best:)

Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *
av Kaj Arne Sortebech1

Det er en tydelig målsetning for Visma at utlegg skal føres i Expense. Utlegg fra Expense kommer til regnskap via lønn. Expense har ikke noe kode for mva. Visma Lønn har mulighet for å sette mva-kode, men ingen kontroll i forhold til f.eks hvilken kode man kan legge inn mva på og hvilken kode man kan bruke.(åpner for feil). Har jeg forstått det rett, så er det ikke mva-kode i Payroll heller?

Ut fra dette må mva-koder etterføres/kontrolleres i regnskap. Forslag fra Visma er at man oppretter hovedbokskontor med de ulike mva-kodene. Jeg fører regnskap i et foretak som har utleievirksomhet, dvs i praksis et utall antall mulige kombinasjoner av hovedbokskontoer og mvakoder med ulik andel fradrag av mva. Har også ført regnskap for en optikker, som også har virksomhet innenfor og utenfor avgifttsområdet. Det er helt urimelig og praktisk ubrukelig løsning å basere seg på hoivedbokskontoer med predefinerte mva-koder.

 

Fra Visma Lønn kommer samlesummer på den enkelte konto uten klare referanser til de opprinnelige bilagene, dvs at man ikke kan se hvordan hvert enkelt bilag er bokført med mva-kode. Man kan selvfølgelig styre f.eks parkering og bompenger i forhold til andre reisekostnader. Er en reise både i innland og utenlands, så har man sikkert bilag både med norsk mva og bilag med utenlands avgifter.

 

Forslag til løsning på kort sikt er at hvert enkelt bilag overføres som egen bilagslinje påført referanse til hvilket underbilag i reiseregningene bilagslinjen gjelder. Visma BPå denne måten kan man sitte med utskrift av reiseregningene og sjekke hver enkelt føring. Allerhelst burde det være en elektronisk versjon av underbilagene knyttet til respektive linje.

 

På lang sikt, så bør mva bli behandlet i Visma Lønn/Payroll.

av Gunnar Glendrange

Takk for ytterligere innspill, Kaj Arne.  Nå er løsning basert på hvordan kontoen er definert i økonomi, som sagt. Et viktig poeng er å gjøre dette enklest mulig for brukeren, vanlige ansatte. Tilby typer som gjør bruken intuitiv. Det å involvere dem i mva, er ønskelig å unngå - i størst mulig grad. Så vidt vi at dette ikke er enkelt heller, med bilag med mange ulike mva-satser. Trenger jo ikke gå lengre enn hotellovernatting for å få det. Derfor spørsmålet om "hvorav frokost", som kjent. Når dette er sagt, det å kunne ha mva-koder også i Expense, vil gjøre fleksibiliteten enda større.

av Gunnar Glendrange

Saksopplysning:  Det har nå kommet løsning for dette i Visma.net  (kan dog ikke bruke samme utleggstype for ulik mva-behandling)

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"