Mine områder
Hjelp
Iren Gjengstø
CONTRIBUTOR ***

Løpende utbetaling av feriepenger

av Iren Gjengstø (Oppdatert ‎21-10-2021 14:19 av Wenche_Jacobsen VISMA )
Status: Akseptert - Ikke Planlagt

Dersom ansatte har langtidsfravær (foreldrepermisjon, sykdom, permittering), så kan ferie utsettes til året etter. Iht ferieloven plikter da egentlig arbeidsgiver å også utsette feriepengeutbetalingen til ferien faktisk avvikles. Dette medfører potensielt skatteplikt ved utbetalingstidspunktet av feriepengene, samt at en arbeidsgiver må ha muligheten for å holde igjen feriepenger til ferien faktisk avvikles. Dette gjelder også for de to ukene man har mulighet til å overføre uavhengig av fraværssituasjon. 


Denne muligheten finnes i utgangspunktet ikke i Payroll i dag. Ja, man kan manipulere seg til dette ved å bruke Inngående saldo for å fjerne feriepengegrunnlaget ett år og legge det inn året etter for å dra det med seg, men dette ser jeg som lite heldig. Tror ikke revisor vil bli veldig glad for at man manipulerer feriepengelister på den måten, samt at skattekonsekvensen ikke er ivaretatt korrekt (med mindre man legger det inn på årets feriepenger når man legger det inn igjen). Alle slike manuelle rutiner er også lite hensiktsmessige og for litt større selskap er det lett å miste oversikten.

 

I tillegg til muligheten for å utsette utbetaling av feriepenger, så er det også mange bedrifter som praktiserer løpende utbetaling av feriepenger for blant annet timelønnede. Dvs at når ferie registreres, så får de utbetalt tilsvarende andel av feriepengene. Iht ferieloven skal det egentlig utbetales på siste ordinære lønn FØR ferien starter, men det er allikevel mange som praktiserer at det gjøres på den lønnen hvor ordinær lønn uteblir grunnet ferieavvikling. 

 

Per i dag har ferieavtalen kun mulighet til å velge 1 av 12 måneder for utbetaling. Vi ønsker at det blir en mulighet som heter Løpende utbetaling. Det betyr at når ferie registreres, så vil tilsvarende andel av feriepengene bli betalt ut (på samme måte som vi har løpende ferietrekk per i dag). Dette vil derfor spare lønnsadministrator for mye arbeid ved å manuelt kalkulere hvor mye som skal utbetales og legge inn transaksjonen manuelt. 

 

Hvorvidt det bør være enda en mulighet med tanke på å utsette feriepengeutbetalingen til senere år for langtidsfraværende, eller om det kan ivaretas ved valget for løpende registrering må dere se nærmere på. Dersom man har løpende utbetaling, og ferie ikke avvikles i ferieåret, så sikrer man jo at feriepengene utbetales året etter i og med at ferieregistreringen spiser av eldst kvote først. Da må man i så fall ha egne regler for å sikre skatteplikten i de tilfellene hvor det blir aktuelt. 

6 Kommentarer
Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Antar du mener trekkpliktig da feriepenger alltid er skattepliktig inntekt ved ligningen.

Iren Gjengstø
CONTRIBUTOR ***
av Iren Gjengstø

Jepp, gikk litt i surr på begrepene der. Men jeg mener at forskuddstrekk av utsatte feriepenger må utløses automatisk hvis utbetalingen av ferien flyttes til året etter. 

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Tenkte meg det. Har omtrent ingen praktiske erfaringer selv med å holde igjen utbetalingen av feriepenger men det høres ut som et fornuftig forslag. Og det med å sørge for jevne månedlige utbetalinger til timelønnede på samme måten som for månedslønnede, er nok noe som enkelte arbeidsgivere vil gå for om det er enighet om det på arbeidsplassen.

Iren Gjengstø
CONTRIBUTOR ***
av Iren Gjengstø

Tror ikke det med utsettelsen er et kjempestort problem, har ikke mye praktisk erfaring med det selv. Men siden selskapet kan bli erstatningspliktig og måtte utbetale feriepengene på nytt for utsatt ferie til året etter, så bør det være en smidig løsning for dette i systemet. 

 

Ang timelønnede, så kan det jo være noe mer brukt å betale ut feriepenger løpende i tråd med ferieregistrering, selv om min erfaring er at også de får det i "feriemåneden" og må spare pengene til ferie faktisk tas ut selv. Her er det nok større variasjon basert på bransje/selskap. 

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid
Status changed to: Status: Akseptert - Ikke Planlagt
 
Lma
PARTNER
PARTNER
av Lma

Vi ser et stort behov for muligheten til å overføre feriepenger og ferietrekk til året etter ved sykdom eller foreldrepermisjon. Dette er vanlig praksis for mange av våre selskap.

 

Jeg er også enig i at man burde kunne ha løpende feriepengeutbetaling på samme måte som løpende ferietrekk, dette burde være en valgmulighet i ferieavtalen.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"