Minun alueeni
Apu

Käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Passeli Meritin Premium-versiossa voi laatia ja lähettää ostotilauksia toimittajille valikossa: Ostot > Ostotilaukset. Ostotilauksesta voi laatia ostolaskun, kun sen tilaksi on määritelty ”Vahvistettu”.   Asetukset Ostotilausten numerointi Ostotilausten numerosarjan ja etuliitteen voi halutessaan määritellä valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Numerosarjat.   Seuraava ostotilauksen nro – ostotilauksissa tehtyjen tositteiden numerointi eroaa oletusarvoisesti myyntilaskujen numeroinnista. Voit määritellä ostotilaukselle numerosarjan. Ostotilauksen etuliite – etuliite, joka lisätään ostotilauksen numeron eteen. Voit määritellä ostotilauksille etuliitteen, esim. OT-. Tallenna tekemäsi muutokset. Sähköpostiasetukset Valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Sähköpostiasetukset voit katsella, lisätä tai muuttaa olemassa olevia sähköpostiviestien tekstejä. Ohjelman alkuasetuksissa on valmiina oletusteksti ostotilauksen lähetystä varten. Voit halutessasi muokata tekstiä tai lisätä uusia.   Sähköpostiasetuksiin lisätty sähköpostiosoite ja “Oletuksena käytettävä teksti“ -sarakkeessa valittu viesti tulee ostotilausta lähetettäessä lähettävän viestin esinäkymään. Voit tarvittaessa muokata viestiä tai valita toisen oletusviestin ennen kuin lähetät asiakirjan asiakkaalle. Uusi oletusviesti ja viestien muokkaus Ohjelmaan on lisätty erilaisia oletusviestejä asiakirjojen sähköpostilla lähettämistä varten. Asiakirjan nimellä voi erottaa eri sähköpostiviestit toisistaan ja Asiakirjatyyppi määrää missä tositelajissa viestiä käytetään. Sähköpostiasetuksissa voidaan myös lisätä omia tekstejä klikkaamalla Uusi oletusviesti -painiketta.   Olemassa olevia tekstejä voidaan muuttaa klikkaamalla oletusviestiä.   Oletusviesteissä voidaan lisätä tekstin sisään muuttujia. Voit valita muuttujaksi yrityksen nimen, asiakirjan numeron tai tarjouksissa linkin asiakirjaan. Sähköpostiasetusten oletusviestiin merkityt muuttujat korvataan muuttujasta riippuen joko asiakirjan numerolla tai yrityksenne nimellä. Online-linkin avulla toimittaja voi avata ohjelmasta lähetetyn ostotilauksen linkin kautta ja antaa teille palautetta tilauksesta suoraan asiakirjassa (vahvistaa tai hylätä ostotilauksen ja lisätä kommentteja). Sen tuloksena ostotilauksen tila muuttuu ohjelmassa automaattisesti (Vahvistettu, Hylätty tai Saapunut kommentti) ja ostotilauksen vastaanottaja näkee tilan ohjelman Ostotilusten-luettelossa (Ostot > Ostotilaukset). Käytä Online-linkkiä vain tarjouksissa käytettävissä oletusviesteissä. Online-linkki ei avaudu muiden tositetyyppien oletusviesteissä. Oletusviestin voi lisätä myös englannin-, ruotsin- tai vironkielisenä sellaisille asiakkaille, joiden myyntilaskun kieli on englanti, ruotsi tai viro. Ostotilauksen laatiminen Ostotilauksia voi laatia ja lähettää toimittajille valikossa: Ostot > Ostotilaukset.   Lisää uusi ostotilaus klikkaamalla Lisää ostotilaus -painiketta.   Täytä avautuvaan ikkunaan tarvittavat tiedot.   Toimittaja – valitse ensin toimittaja, jolle haluat lähettää ostotilauksen. Voit myös lisätä uuden toimittajan tätä kautta. Päivämäärä – ostotilausta laadittaessa ohjelma antaa automaattisesti asiakirjan päivämääräksi kuluvan päivän. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Viimeinen voimassaolopäivä – päivämäärä muodostuu automaattisesti 14 päivää ostotilauksen päivämäärästä. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimituspäivä – syötä halutessasi tavaran tai palvelun toimituspäivä. Ostotilausnumero – muodostuu automaattisesti asetuksiin määritellystä seuraavasta vapaasta numerosta ja etuliitteestä. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Dimensiot – ostotilaukselle voidaan määritellä osasto, projekti tai kustannuspaikka, mikäli nämä on määritelty asetuksissa (Asetukset > Dimensiot). Liitteet – voit lisätä ostotilaukseen liitteitä. Kaikki tiedostomuodot sopivat (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS ym.). Lisää liitteet klikkaamalla paperiliittimen kuvaketta tai raahaamalla liite hiirellä ostotilauksen päälle. Liite näytetään esikatselukuvassa. Liitteen voi ladata koneelle painamalla paperiliittimen kuvaketta. Jos asiakirjaan on lisätty liitetiedosto, asiakirjaa sähköpostitse lähetettäessä otetaan mukaan myös liite. Jos liitettä ei haluta lähettää asiakirjan mukana sähköpostitse, tulee tarjous lähettää ensin ja lisätä vasta sen jälkeen tarjoukseen liitetiedostot. Ostotilauksen rivit – Valitse ostotilaukseen tilattavat tuotteet tai palvelut, tarkista summat ja alv. Uusi kommentti – Toimittajalle voidaan lähettää ostotilauksen mukana kommentti painamalla Uusi kommentti -painiketta. Historia -linkkiä klikkaamalla avautuu kyseistä asiakirjaa koskevien toimien ja kommenttien historia.   Tallenna ostotilaus. Ostotilauksen laatiminen tarjouksista ja tilauksista Ostotilauksen voi laatia myös Tarjousten ja Tilausten kautta valikossa Myynnit > Tarjoukset, jos esimerkiksi asiakas tekee tilauksen ja yrityksen tulee ostaa ko. tilaukseen liittyviä tuotteita toimittajaltaan. Katso tarkemmat ohjeet tarjouksen ja tilauksen laatimiseen ohjeesta: Tarjoukset, Tilaukset ja Ennakkolaskut Premium-versiossa. Nimikkeet Jos laadit ostotilauksia tarjousten tai myyntitilausten perusteella, kannattaa myyntinimikkeiden asetuksiin valita Aktiivisuus-kohtaan:Myynti- ja ostolaskuissa. Näin sinun ei tarvitse enää ostotilauksessa valita riveille nimikettä uudelleen. Avaa myyntinimikkeet valikossa: Myynnit > Nimikkeet. Tarkista myyntitili ja ostotili. Ohjelma tekee kirjaukset pääkirjaan nimikkeen määritysten perusteella.   Ostotilauksen laatiminen tarjouksen tai myyntitilauksen perusteella Avaa tarjous tai myyntitilaus valikossa: Myynnit > Tarjoukset. Tarjouksen tai tilauksen tilaksi tulee olla määritelty ”Vahvistettu”, jotta rivit voidaan kopioida ostotilaukselle.    Paina: Kopio rivit ostotilaukseen.   Ohjelma laatii uuden ostotilauksen, jossa käytetään samoja rivejä kuin tarjouksessa tai tilauksessa. Valitse ostotilaukseen toimittaja ja tarkista tilauksen päivämäärät ja numerot. Valitse mahdollisesti tarvittavat dimensiot. Huomaa, että dimensiot tulee ensin määritellä asetuksissa (Asetukset > Dimensiot). Mikäli tarjouksessa tai tilauksessa käytettiin nimikkeitä, jotka ovat aktiivisia sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa, ei nimikettä tarvitse valita uudelleen.   Jos myyntitarjouksessa tai -tilauksessa on käytetty nimikettä, joka on aktiivinen vain myyntilaskuissa, valitse ostotilauksen riveille ostonimikkeet ja tarkista ostotili. Huomaa, että Selitekentän teksti muuttuu tällöin valitun ostonimikkeen mukaiseksi selitteeksi ja se tulee ehkä muokata.    Tarkista ostotilaus hintoineen ja alveineen. Tallenna ostotilaus. Ostotilausten katselu Ostotilausten luettelossa näkyvät kaikki ostotilaukset lukuun ottamatta niitä, jotka on poistettu tai joiden pohjalta on laadittu ostolaskut. Tila-kentän suodatin näyttää oletusasetuksena ostotilausten luettelossa vain ne asiakirjat, joiden käsittely on vielä kesken.   Jos haluat katsella kaikkia laadittuja ostotilauksia, klikkaa otsikkorivillä Tila-kentässä olevaa suurennuslasin kuvaketta ja valitse sen jälkeen: Näytä kaikki. Näet tämän jälkeen listassa myös ne ostotilaukset, joista on laadittu laskut. Voit tulostaa ostotilauksesta PDF-tiedoston painamalla PDF ostotilauksen oikeassa yläkulmassa. Ostotilauksen muokkaaminen Mikäli haluat muokata ostotilausta, avaa tilaus klikkaamalla sen riviä ja paina kynän kuvaa tilauksen vasemmassa yläkulmassa. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna. Ostotilauksen lähettäminen Lähetä ostotilaus klikkaamalla kirjekuoren kuvaa tilauksen oikeassa yläkulmassa. Ostotilaus lähetetään toimittajan tiedoissa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen.  Suosittelemme lisäämään sähköpostiasetuksissa (Asetukset > Yleiset asetukset > Sähköpostiasetukset) piilokopiokenttään oman sähköpostiosoitteesi, jotta saat viestin liitteineen itsellesi arkistoon. Passeli Merittiin ei jää sähköpostiviesteistä muita lokitietoja kuin viestin lähetyspäivämäärä.   Ostotilan tila muuttuu automaattisesti tilasta: ”Lähettämättä” tilaan: ”Lähetetty”.   Toimittaja saa ostotilauksen sähköpostiinsa. Sähköpostiviestissä on linkki, jota klikkaamalla hän voi katsella, kommentoida ja vahvistaa tai hylätä ostotilauksen. Näet toimittajan hyväksynnän, hylkäämisen tai kommentoinnin ostotilausten listalta kohdasta: Tila.   Näet ostotilauksen kommentit ja toimintojen historian avaamalla tilauksen ja painamalla Historia-linkkiä.   Ostotilauksen status Ostotilauksella oleva kohta: Tila näyttää laadittavan asiakirjan tilan: Lähettämättä, Lähetetty, vahvistettu, Hylätty, Saapunut kommentti, Lasku on laadittu osittain, Lasku laadittu tai Mitätöity. Ostotilauksen tila muuttuu automaattisesti sen mukaan, mitä tilaukselle on tehty, mutta tilan voi muuttaa myös manuaalisesti suoraan asiakirjassa klikkaamalla tilan nimitystä. Ostotilauksen status näkyy sekä ostotilausten listalla, että avaamalla tietyn ostotilauksen: Ostotilauksen tila asiakirjalla: Huomaa, että tilan on oltava ”Vahvistettu” ennen kuin voit laatia ostolaskun ostotilauksen perusteella. Seuraava toiminto -kohtaan voit tehdä itsellesi muistiinpanoja ostotilaukseen liittyen (esim. odottaa toimitusta tms.). Seuraava toiminto näkyy tarjousten luettelossa ”Seuraava toiminto”-sarakkeessa. Uusi kommentti-painikkeella voidaan ostotilaukselle lisätä kommentteja itselle muistiinpanoiksi. Näitä kommentteja ei lähetetä toimittajalle. Ostolaskun laatiminen ostotilauksen perusteella Ostotilauksesta voidaan laatia ostolasku, jolloin sen tietoja ei tarvitse syöttää enää uudelleen manuaalisesti. Ohjelma laatii kulukirjauksen pääkirjaan vasta, kun ostolasku on tallennettu. Ostolasku voidaan laatia Ostotilauksesta vasta, kun asiakirjan Tila-kenttään on määritelty: ”Vahvistettu”. Laadi ostolasku avaamalla vahvistettu ostotilaus ja klikkaamalla asiakirjan alaosassa olevaa ”Tallenna ostolaskuna” -painiketta.  Avautuvasta ikkunasta valitaan ne rivit, joista halutaan laatia ostolasku. Ostolasku voidaan siis laatia myös vain osasta tilausta, kuitenkin koko rivin määrä kerrallaan. Syötä toimittajalta saamasi ostolaskun numero ja muut tiedot.   Tallenna. Ohjelma laatii ostolaskun, jonka numero näytetään ostotilauksen riveillä kohdassa laskun nro. Ostolaskua voi katsella klikkaamalla laskun numeroa.   Ostotilausta ei voi enää muokata sen jälkeen, kun siitä on laadittu ostolasku. Ostolaskun tallentamisen yhteydessä ohjelma tekee pääkirjaan tarvittavat kirjaukset (D Kulutili, D Alv ja K Ostovelat. Pääkirjan kirjauksia ei siis tehdä vielä ostotilauksesta. Ostolaskuja voi tarkastella, muokata ja tulostaa valikossa: Ostot > Ostolaskut. Ostotilauksesta laaditussa ostolaskussa näkyy sen ostotilauksen numero, jonka perusteella ostolasku on laadittu. Ostotilausta voi katsella klikkaamalla ostotilauksen numeroa.      
Näytä koko artikkeli
31-05-2024 11:21
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 165 Näytöt
Ohjelmaan voi luoda kuluraportteja, joihin kirjataan yksityisistä varoista maksetut yritykselle kuuluvat kulut tai matkalaskut. Kuluraportit käyttäytyvät ohjelmassa samoin kuin ostolaskut, ja kun kuluennakot maksetaan saajilleen, tulee maksu kohdistaa oikeaan kuluraporttiin, jotta velka poistuisi reskontrasta. Voit lukea lisäohjeita ostolaskuista ja ostonimikkeistä, joita käytetään myös kuluraporteilla ohjeesta: Ostolaskun luominen    Kuluennakoiden saajat Kuluennakon saajia ovat esim. yrityksen työntekijät tai omistajat. Jos yrityksellä on useita kuluennakoiden saajia, kukin henkilö tulee lisätä ohjelmaan valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajat > Lisää kuluennakon saaja. Kuluennakoiden saajat voi lisätä myös valikossa: Asetukset > Dimensiot > Kuluennakoiden saajat.   Lisää avautuvaan ikkunaan kuluennakon saajan tiedot.   Tallenna Voit katsella, muokata ja lisätä kuluennakon saajia myös valikossa: Ostot > Kuluennakon saajat valitsemalla kuluennakon saajan rivin ja painamalla avautuvasta ikkunasta Muuta tai Poista. Samat tiedot nähdään myös valikossa: Asetukset > Dimensiot > Kuluennakoiden saajat. Kaikkien kuluennakoiden saajien maksamattomat velat kirjataan tilille 2942 Velat työntekijöille. Eri kuluennakoiden saajia varten ei kannata lisätä tilikarttaan uusi tilejä. Kuluennakon saajan tiedoissa ei ole mahdollista määritellä velkatiliä.  Kuluennakoiden saajien kuluraportit Kuluennakon saajien kuluraportit luodaan valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit > Uusi kuluraportti.   Syötä avautuvaan ikkunaan tarvittavat tiedot: valitse oikea kuluennakon saaja, syötä päivämäärä ja kuluraportin numero. Valitse raportin riveille oikeat nimikkeet ja syötä määrät sekä summat.   Voit syöttää yhteen raporttiin useita kuitteja omille riveilleen, kunhan ko. kuitilla olevat kulut kirjataan samalle kirjanpidon tilille ja samalla alv-kannalla. Mikäli kuitissa on eri kirjanpidon kulutileille kuuluvia kuluja ja eri alv-kantoja, tulee jokaiselle lisätä oma rivinsä. Kuluraportin riveille valittavat nimikkeet käyttäytyvät samalla tavalla kuin ostonimikkeet ostolaskuilla. Nimikkeet ohjaavat, mille kirjanpidon tilille kulut kirjautuvat ja millä alv-kannalla. Mikäli tarvittavaa nimikettä ei löydy valmiina, voit luoda sen painamalla Nimike-kenttää ja Lisää uusi.   Ks. tarkemmat ohjeet ostonimikkeiden luomisesta ohjeesta: Ostolaskun luominen. Tarkista kuluraportin riveille syöttämäsi summat, alv-kannat sekä tilit, joille kulut kirjataan. Tarkista myös kuluraportin loppusumman oikeellisuus. Tallenna. Kun kuluraportti tallennetaan, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Valitut kulutilit, D ALV, K Velat työntekijöille. Voit tarkistaa kirjauksen painamalla oikealta yläkulmasta painiketta Tosite KE-.   Kuluennakon saajan tuomat kuitit Jos kuluennakon saaja tuo kuitit ja tiedetään, että niitä ei ole maksettu yrityksen pankkikortilla (on siis maksettu henkilökohtaisista varoista), toimi seuraavasti:  - Syötä kuitit valikossa: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit. Jos kuluennakon saaja tuo kuitit lajittelematta (eli ei ole tiedossa, mitkä kuitit on maksettu yrityksen pankkikortilla, mitkä on maksettu henkilökohtaisella kortilla tai käteisellä), toimi seuraavasti: - Syötä kaikki kuitit omina ostolaskuinaan (Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku), kirjaa lasku maksetuksi painamalla laskulla olevaa Kirjaa maksu -painiketta ja valitse Maksutavaksi "Kuluennakon saaja". Tallenna.  Tällöin summa kirjataan velaksi kuluennakon saajalle ja laskuun sisältyvät tavarat/palvelut kirjataan yrityksen kuluihin. - Kun pankkitapahtumia syötettäessä ilmenee, että kuitti on maksettu yrityksen pankkikortilla, valitse Maksutapahtuman tyypiksi "Toimittaja" ja merkitse velka maksetuksi kuluennakon saajalle valitsemalla kyseinen velka (kuvauksessa näkyy myös toimittajan nimi). - Maksaessanne kuluennakon saajan esittämiä laskuja vastaavan velan, valitse pankissa tai kassassa samalla tavalla maksetuksi kuluennakon saajalle velkaa olevat laskut. Liitteet Kun kuluraportti on tallennettu, voi siihen liittää tiedostona tositteet kuluista, joko raahaamalla tiedostot suoraan kuluraportille tai painamalla paperiliittimen kuvaketta kuluraportin oikeasta yläkulmasta. Voit valita useamman tiedoston pitämällä SHIFT- tai CTRL-näppäintä pohjassa. Alkuperäisiä paperisia tositteita ei tällöin tarvitse enää arkistoida erikseen. Kuluraporttien katselu Painamalla Kuluennakoiden saajien kuluraportit näet listattuna kaikki laatimasi kuluraportit. Voit suodattaa näkymään vain tietyt raportit valitsemalla alasvetovalikosta: Kaikki, Maksamattomat tai Maksetut raportit.    Voit katsella ja muokata kuluennakon saajien raportteja valitsemalla haluamasi kuluraportin rivin ja painamalla avautuvasta raportista Muuta tai Poista. Velat kuluennakoiden saajille näet raportista Ostot > Osto- ja verovelkojen yhteenveto valitsemalla velkatyypiksi "Velat kuluennakoiden saajille". Raportista näet, mitkä kuluraportit ovat vielä maksamatta. Hyvän kuvan antaa myös raportti "Osto- ja verovelkojen maksuerittely”. Kuluennakoiden saajien kuluraporttien maksaminen Kuluraportit tulee kirjata maksetuiksi kuten ostolaskut, jotta ne eivät näkyisi reskontrassa maksamattomina. Maksutapahtumana   Tee maksukirjaus maksutapahtumana valikossa, kun tiliotteella näkyy ko. maksu: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma ko. pankin kohdalla, josta kulut on maksettu saajalleen. Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi Kuluennakon saajan nimi. Tee valinta oikean kuluraportin kohdalla ja tallenna. Ohjelma tekee tällöin kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille, K Pankkitili.     Mikäli luet ohjelmaan sisään pankin tiliotetiedostoja, tiliöi maksu painamalla vasemmanpuoleista Laskut-painiketta. Valitse toimittajaksi kuluennakon saajan nimi ja tee valinta kyseisen raportin kohdalla. Tallenna ja vahvista kirjaus.   Maksun kirjaus suoraan kuluraportille   Voit myös kirjata kuluraportin maksetuksi suoraan kuluraportilla. Avaa tällöin ko. kuluraportti valikosta: Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit ja paina Kirjaa maksu. Valitse maksutapa esim. Kassa ja syötä maksettu summa sekä maksupäivämäärä.   Tallenna Ohjelma tekee tällöin kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille, K Pankki. Huomaa, että mikäli kirjaat kuluraportit maksetuiksi pankista suoraan raporteilla, ei niitä tule enää kirjata uudelleen maksetuksi pankin maksutapahtumissa. Tiliotteen sisäänluvussa ko. rivi tulee tällöin poistaa, ettei pääkirjaan tule tuplakirjausta ja että pankin saldo täsmäisi. Kuluraportin korjaus Kaikki kuluraportin tiedot voidaan korjata: saaja, nimike, määrä, a-hinta, tili. Kuluennakon saajaa voidaan muuttaa niin kauan, kunnes kuluraportti on kirjattu maksetuksi. Kuluraportin maksamisen jälkeen maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja maksun saajaa voidaan muuttaa vasta tämän jälkeen. Tarvittaessa kuluraportti voidaan myös poistaa, mutta jälleen, raportti ei saa olla merkattu maksetuksi. Maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja vasta sen jälkeen voidaan kuluraportti poistaa.  Kuluraportti poistetaan napsauttamalla yläreunan painikerivin punaista roskakorin kuvaketta. Huomaa, että jos poistat raportin, ohjelma ei anna käyttää enää samaa tositenumeroa uudelleen ja juoksevaan KE-tositenumerosarjaan syntyy aukko. Suositeltavampaa on laatia kuluraportille hyvityslasku, joka sitten kohdistetaan alkuperäiseen laskuun. Kuluraportin kopiointi Kuluraportit voidaan kopioida avaamalla kopioitava raportti ja painamalla vasemmassa alareunassa olevaa Kopioi-painiketta. (Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit > Avaa kopioitava raportti)   Kopioinnin yhteydessä kuluennakon saajan nimi, päivämäärä ja nimikkeet siirretään uuteen kuluraporttiin yhdessä hintojen kanssa. Voit vaihtaa raporttiin numeron, päivämäärän, toimittajan, laskurivien ym. tarvittavat tiedot. Kuluraportin hyvityslasku Jotta juoksevaan tositenumerointiin (KE-) ei tulisi aukkoja, ei kuluraportteja suositella poistettavan ohjelmasta. Poistamisen sijaan raportille kannattaa tehdä hyvityslasku. Hyvityslaskun laatimisen jälkeen, tulee ko. hyvityslasku ja alkuperäinen kuluraportti vielä kuitata eli kohdistaa toisiinsa, jotta ne poistuvat reskontrasta. Avaa alkuperäinen kuluraportti näytölle (Ostot > Kuluennakoiden saajien kuluraportit) ja laadi siitä hyvityslasku klikkaamalla alavasemmalla olevaa Laadi hyvityslasku -painiketta. Ohjelma laatii tällöin uuden kuluraportin, jossa on päinvastaisen kirjaus alkuperäisestä raportista (määrä ja summa miinusmerkkisenä). Syötä "hyvityslaskuun" se päivämäärä, mille kuukaudelle haluat ostojen arvonlisäveroon korjauksen. Tallenna lasku, jolloin ohjelma muodostaa kirjauksen pääkirjaan: D Velat työntekijöille K Kulutili K Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV Hyvityslaskun kohdistaminen alkuperäiseen kuluraporttiin Hyvityslasku on vielä kohdistettava alkuperäiseen kuluraporttiin, jotta molemmat poistuvat reskontrasta.  Avaa valikko Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus.   Syötä päivämääräksi hyvityslaskun päivämäärä, valitse kyseinen kuluennakon saaja Toimittaja-kenttään ja ruksaa avautuvasta valikosta lasku ja miinusmerkkisenä näkyvä hyvityslasku. Tallenna.     Ohjelma on näin kohdistanut hyvityslaskun alkuperäiseen kuluraporttiin, vähentänyt Velat työntekijöille tiliä ko. summalla ja sekä alkuperäinen kuluraportti, että hyvityslasku näkyvät nyt reskontrassa maksettuina. Huomaa, että hyvityslaskun ja kuluraportin summan tulee olla nolla, jotta kuittaus onnistuisi. Mikäli hyvityslaskulla kuitataan vain osa summasta, klikkaa ensin hyvityslaskun valintaruutu ja kirjoita sen jälkeen kuluraportin Summa-kenttään hyvitettävä määrä. Paina Enter ja Tallenna.        
Näytä koko artikkeli
30-05-2024 12:22
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 176 Näytöt
Ohjelma laatii valuuttamääräisistä laskuista ja niiden suorituksista tarvittavat kurssierokirjaukset automaattisesti.   Valuuttamääräinen ostolasku Syötä ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. (Saapuneet verkkolaskut löytyvät valikosta: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut.) Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Ostolaskun tallentamisen jälkeen, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen:   Valuuttamääräinen verkkolasku Verkkolaskut saapuvat ohjelmassa valikkoon: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Jos vastaanotit valuuttamääräisen verkkolaskun, hakee ohjelma automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Tarkista verkkolasku (valitse nimikkeet, tarkista alv ja summa) ja tallenna lasku ostolaskuksi. Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle. Valuuttamääräinen myyntilasku Syötä myyntilasku ohjelmaan valikossa: Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku. Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Huomaa, että asiakkaan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna 0%, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Kun lasku tallennetaan, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen: Maksun kirjaus valuuttamääräiseen laskuun Maksun kirjaus manuaalisesti Kun pankin tiliotteella näkyy suoritus laskulle, tulee maksu kirjata valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma oikean pankin kohdalla.  Mikäli kirjaat maksua ostolaskulle, valitse maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja. Jos kirjaat maksua myyntilaskulle, valitse tyypiksi: Asiakas. Valitse oikea Toimittaja tai Asiakas, syötä suorituksen todellinen päivämäärä ja valitse Valuutta-kohtaan oikea valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti syötetyn päivämäärän mukaisen valuuttakurssin. Laita valinta oikean laskun kohdalla ja tarkista, että euromääräinen summa vastaa tiliotteella näkyvää summaa.   Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella näkyvää summaa, laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi.  Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti: 200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään.   Kun tallennat maksutapahtuman, tekee ohjelma pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen:   Maksun kirjaus tiliotteen sisäänluvussa Mikäli tuot ohjelmaan pankin tiliotetiedostoja (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Tiliotteen sisäänluku), paina tapahtuman rivillä vasemmanpuoleista Laskut-painiketta. Valitse oikea Valuutta, Toimittaja tai Asiakas riippuen onko kyse osto- vai myyntilaskusta ja laita valinta oikean laskun kohdalle. Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella olevaa summaa (eroaa), laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi. Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti: 200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään. Tallenna ja vahvista tiliotteen rivi. Ohjelma tekee pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen.        
Näytä koko artikkeli
17-05-2024 09:13
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 53 Näytöt
Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäverotusta varten laaditaan Passeli Meritissä kaksi eri tapahtumaa: ostolasku ja pääkirjatosite.   Lisää tilikarttaan tili: Lisätään ensin tilikarttaan uusi tili, jota käytetään kirjausten tekemisessä. Lisää tilikarttaan uusi tili valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta > Lisää tili. Syötä ja valitse tilille seuraavat tiedot: Tunnus: 4385 Nimitys: Rakentamispalvelun oman käytön ALV Taseen/tuloslaskelman erä: Muut ostojen oikaisuerät -ryhmä ALV: 24 % ALV:n ilmoittaminen: Alv myyneistä     Syötä ostolasku Rakennuspalvelun ostolaskut kirjataan normaalisti käännettyä alv-kantaa käyttäen.   Lisää ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut. Syötä laskun tiedot ja valitse laskuriville sopiva ostonimike. Voit myös luoda rakentamispalvelun omalle käytölle oman ostonimikkeensä, jonka alv-kannaksi määritellään: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv).   Valitse tai tarkista, että laskurivillä on Alv-kantana: ”Rakennus” (Rakennusalan käännetty alv). Esimerkissä on 20 000 euron ostolasku.     Laadi pääkirjatosite:   Jotta rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero saadaan näkymään arvonlisäveroilmoituksen rivillä 301, tulee ohjelmaan lisätä vielä oman käytön arvonlisäveron kirjaamiseksi seuraava pääkirjatosite (Kirjanpito > Pääkirjatositteet):   Summat-kenttään muutetaan: Summat bruttohintaisina (sis. alv) D 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV 24800 eur, alv-kanta: – ”ei veronalainen” K 4385 Rakentamispalvelun oman käytön ALV, 24800 eur, alv-kanta: 24 %       Arvonlisäveroilmoitus:   Kun tallennetaan kyseisen kuukauden arvonlisäverolaskelma, veron peruste 20 000 eur näkyy rivillä 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Veron perusteesta laskettu käänteinen alv 4 800 eur näkyy riveillä 318 ja 307 ja Oman käytön arvonlisävero 4 800 eur näkyy rivillä 301 Vero kotimaan myynnistä sekä 308 Maksettava vero.      Tuloslaskelmalla oman käytön arvonlisävero näkyy kuluna tilillä 4385.          
Näytä koko artikkeli
16-05-2024 11:00 (Päivitetty 16-05-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 42 Näytöt
Mittayksiköiden muunnokset   Mittayksiköiden muunnoksia voidaan käyttää Passeli Meritin Premium -versiossa. Muunnokset voidaan lisätä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Lisää muunnosten taulukkoon mittayksiköiden väliset suhteet: Vaihtoehtoinen mittayksikkö = suhdeluku * perusmittayksikkö. Perusmittayksiköksi otetaan nimikkeen tietoihin valittu mittayksikkö. Esimerkki. Jos ohjelmassa on perusmittayksikkönä kg, mutta halutaan lisätä muunnos grammoina, muunnos lisätään ohjelman valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset Lisää uusi painikkeella. Syötä uusi mittayksikkö g (vaihtoehtoinen mittayksikkö -kenttään) ja paina Lisää uusi painiketta. Syötä yksikön nimi myös monikossa sekä halutessasi myös muilla kielillä.   Paina: Lisää uusi. Valitse vaihtoehtoiseksi mittayksiköksi g ja perusmittayksiköksi kg. Syötä suhdeluvuksi 0,001 (eli g = 0,001 kg).   Paina: Lisää uusi.   Samalla periaatteella voidaan muuntaa esim. metri senttimetreiksi, tonni 1000 kg:ksi, kori 24 pulloksi jne. Kun ohjelmaan syötetään ostolasku käyttämällä vaihtoehtoista mittayksikköä, nimikkeelle lasketaan automaattisesti varastohinta perusmittayksikössä. Jotta voidaan tehdä myyntilaskuja molemmilla mittayksiköillä (vaihtoehtoisilla ja perusmittayksiköillä), suosittelemme syöttämään myyntihintojen taulukkoon myyntihinnat molemmilla mittayksiköillä (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset). Silloin ohjelma osaa tarjota myyntilaskuun automaattisesti oikean hinnan.   Kokoonpanojen lisääminen varastonimikkeisiin 1. Varastonimikkeet Syötä ensin kaikki tarvittavat raaka-aineet valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisää varastonimike. Käytä raaka-aineiden nimikkeiden tiedoissa seuraavia tilejä: Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu samaan tuloslaskelman erään kuuluva myyntitili. Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1501 – Aineet ja tarvikkeet“ Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “4003 – Raaka-ainekulut“. Voit lisätä kyseisen tilin tuloslaskelman “Ostot tilikauden aikana“ / “Aine- tarvike- ja tavaraostot“ -erään. 2. Puolivalmisteet ja lopputuotteet Ennen kokoonpanojen syöttämistä ohjelmaan kannattaa lisätä mittayksiköiden muunnokset valikkoon Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Jos esimerkiksi ostatte raaka-aineita kiloina (kg), mutta kokoonpanossa (reseptissä) haluatte käyttää grammoja (g), tulee ohjelmaan lisätä vastaava muunnos. Mikäli kokoonpanoissa (resepteissä) halutaan käyttää puolivalmisteita, jotta olisi helpompi koota lopputuotteita, tulee varastonimikeluetteloon lisätä ennen valmistuotteiden syöttämistä puolivalmisteet. Esimerkki. Puolivalmiste on piirakkataikina ja lopputuote “Lihapiiras“ tai “Kinkkupiiras“, jossa käytetään samaa piirakkataikinaa. Lisää puolivalmisteen nimike valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisäävarastonimike. Käytä varastonimikkeissä, joihin on lisätty kokoonpanoja (reseptit), seuraavia tilejä:   Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu itse lisäämäsi myyntitili. Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1521 – Valmiit tuotteet“ Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ tai muu samaan tuloslaskelman erään (Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos) itse lisäämäsi tili. Voidaan esim. lisätä tilikarttaan erilliset tilit “Myydyt valmiit tuotteet omakustannushintaan“ ja “Varastoon otetut valmiit tuotteet omakustannushintaan“. Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon – “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ -tiliä tarjotaan oletustilien asetuksista. Eli oletustilien asetuksissa tulee olla valittu “Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon“ -kenttään tili “Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“. Valmiin tuotteen varastoontulon tili näkyy varastonimikkeen tiedoissa silloin, kun nimikkeeseen on lisätty lopputuotteeseen tarvittavat ainesosat. Erilaiset kokoonpanot lisätään varastonimikkeen tiedoissa Lisää kokoonpano -linkin kautta. Ainesosiksi voidaan valita sekä ns. puolivalmisteita (kokoonpanoja) että tavallisia varastonimikkeitä. Valitse ainesosalle tarvittaessa vaihtoehtoinen mittayksikkö. Nimikeluetteloon on lisätty sarake, josta näkee mitkä nimikkeet ovat kokoonpanoja ja mitkä eivät.   Lisää samalla tavalla oma nimikkeensä myös lopputuotteelle. Esimerkiksi Lihapiirakka. Lisää lopputuotteelle resepti (kokoonpano) painamalla: Lisää kokoonpano   Raaka-aineiden osto   Kun ostat raaka-aineita varastoon, lisää ne ostolaskuina, jolloin varaston arvo päivittyy automaattisesti. Syötä ostolaskut valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Käytä laskuriveillä varastonimikkeitä. Kun lasku on lisätty, näet varastosta löytyvät tuotteet ja niiden määrät varastoraportilla: Varasto > Varastoraportti. Lopputuotteiden lisääminen varastoon   Lisää lopputuotteet varastoon varastotapahtumana valikossa: Varasto > Varastotapahtumat > Lisää varastotapahtuma. Valitse tositteen tyypiksi: “Tuotteen kokoonpano“ Valitse tositteen riveille aiemmin nimikeluetteloon lisätyt kokoonpanot. Riveille lisätään automaattisesti myös ainesosat, jotka sisältyvät kokoonpanoon ja jotka kirjataan tositetta tallennettaessa automaattisesti varastosta kuluksi. Jos lopputuotteeseen on käytetty myös puolivalmisteita, varastotapahtuman riveillä esitetään myös kyseisten tuotteiden ainesosat. Siten lopputuotetta varastoon lisättäessä kirjataan varastosta kuluksi aina ns. “alimman tason“ ainesosat, jotka eivät ole itse kokoonpanoja. Puolivalmisteita eli kokoonpanoja, jotka sisältyvät jonkun toisen tuotenimikkeen kokoonpanoon, ei ole mahdollista ottaa varastoon, sillä puolivalmisteen ainesosat kirjataan varastosta kuluksi aina silloin, kun valmis tuotanto otetaan varastoon. On mahdollista tarvittaessa muuttaa kokoonpanojen määriä sekä lisätä lisärivejä (eli täydentää reseptiä). Nimikkeen tiedoissa kokoonpanoa (reseptiä) ei tällöin muuteta. Mikäli jotain ainesosaa tai puolivalmistetta ei sillä kertaa käytetä kokoonpanossa, määräksi syötetään 0. Nimikkeen tiedoissa määriteltyjä ainesosia ei saa poistaa varastotapahtuman riveiltä. Mikäli kokoonpanoa varastoon siirrettäessä ei varastossa ole riittävästi ainesosia, ohjelmassa näkyy kyseinen määrä punaisena. Se on käyttäjälle merkki siitä, mutta tosite voidaan silti tallentaa. Kun puuttuvat määrät syötetään ohjelmaan myöhemmin, varaston omakustannushintaa uudelleen laskettaessa löydetään lopputuotteelle uusi omakustannushinta. Tee tuotteiden omakustannusarvon uudelleen laskenta valikossa: Varasto > Omakustannusarvon uudelleen laskenta. Jos käyttäjä muuttaa varastotapahtumassa varastoon siirrettävien lopputuotteiden määriä, myösainesosien määrät lasketaan automaattisesti uudelleen. Mutta jos käyttäjä itse muuttaa itse käsin ainesosien määriä (esimerkiksi jos reseptiä on muutettu väliaikaisesti), kyseisen kokoonpanon määriä muutettaessa lasketaan ainesosien määrät uudelleen käyttäjän muuttamien määrien mukaan, ei siis nimikkeen tiedoissa määritellyn kokoonpanon mukaan. Varastomäärän uudelleenlaskenta kannattaa tehdä vähintään kerran kuussa valikossa: Varasto > Varastomäärän uudelleenlaskenta. Lopputuotteiden (kokoonpanojen) myynti   Myyntilaskuissa voidaan käyttää nimikkeitä, joihin on lisätty kokoonpanoja. Lopputuotteita myytäessä kirjataan kokoonpanot automaattisesti varastosta pois. Kokoonpanon sisältämiä ainesosia ei kirjata pois varastosta. Pääkirjakirjauksessa löydetään lopputuotteelle omakustannushinta ja myyntitulokirjauksen yhteydessä laaditaan automaattisesti lopputuotteen varastosta otto- kirjaus.    
Näytä koko artikkeli
16-05-2024 09:36 (Päivitetty 16-05-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 32 Näytöt
Passeli Meritin Pro- ja Premium -versioissa on mahdollista ottaa käyttöön sähköisten ostolaskujen kierrätys.   Laskujen kierrätyksen käyttöönotto Verkkolaskujen vastaanotto edellyttää sopimusta verkkolaskuoperaattorimme Apix Messaging Oy:n kanssa. Ks. tarkemmat ohjeet käyttöohjeesta: Verkkolaskutuksen aktivointi https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Verkkolaskutuksen-aktivointi/ta-p/600910 Laskujen kierrätystä tarvitaan yleensä sellaisissa yrityksissä, joiden kirjanpitoa ei tee yrityksen johtaja tai omistaja itse, vaan kirjanpitäjä tai tilitoimisto. Koska verkkolaskut liikkuvat suoraan laskun laatijan tietokoneelta ohjelmaan, on usein tarpeen, että yrityksen johtaja tai joku muu vastuunalainen henkilö vahvistaa saapuneiden laskujen oikeellisuuden.   Laskujen kierrätyksen voi aktivoida vain pääkäyttäjä valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot ruksaamalla valintaruudun Yrityksessä on käytössä laskujen kierrätys.   Laskujen vahvistajat Laskuja voivat vahvistaa vain maksulliset lisäkäyttäjät. Tilaa jokaiselle laskujen vahvistajalle omat lisäkäyttäjän oikeutensa. Ohje lisäkäyttäjiin löytyy täältä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Lisakayttajat-ja-paakayttajan-vaihtaminen/ta-p/620378   Valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät voidaan määritellä henkilöt, joille annetaan oikeudet vahvistaa sähköisiä ostolaskuja. Mikäli laskuja vahvistavat eri henkilöt, käyttöoikeuksiin ei tarvitse määritellä vahvistajia, vaan kirjanpitäjä voi siinä tapauksessa valita itse laskuihin eri vahvistajat.   Mikäli käyttäjän on tarkoitus vahvistaa kaikki Vahvistamattomat ostolaskut -valikkoon tulleet ostolaskut, hänen käyttöoikeuksissaan voidaan lisätä rastit valintaruutuihin: "Sähköisen ostolaskun vahvistaja" ja "Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten". Tällöin vahvistajalle lähetetään aina automaattisesti ilmoitus s-postitse, kun ohjelmaan on tullut sähköinen ostolasku eikä kirjanpitäjän tarvitse lisätä laskujen vahvistajia laskuun käsin.   Ohjelman Premium-versiossa on mahdollista valita lisäksi "Näytä oletuksena vain vahvistamattomat laskut". Kun kyseinen valinta on aktivoitu, käyttäjä näkee vain hänen vahvistettavakseen ohjatut tai hänen vahvistamansa ostolaskut valikossa “Vahvistamattomat ostolaskut“ tai “Ostolaskut“.   Jos lähetetään vahvistettavaksi vain osa laskuista, ei vahvistajaa kannata määritellä Käyttäjät-valikossa, vaan silloin kirjanpitäjä valitsee itse mitkä laskut lähetetään vahvistettavaksi. Esimerkiksi jos yrityksen johtaja haluaa vahvistaa saapuvat verkkolaskut ennen kuin ne otetaan kirjanpitoon ostolaskuiksi ja hänet on määritelty ostolaskujen vahvistajaksi, yhtään saapuvaa verkkolaskua tai muutoin Vahvistamattomat ostolaskut -valikkoon tallennettua laskua ei voida tallentaa ostolaskuksi, ennen kuin johtaja on ne vahvistanut.   Vahvistamattoman verkkolaskun lähetys hyväksyttäväksi Huom! Mikäli saapuvan verkkolaskun toimittajaa ei ole mahdollista tunnistaa automaattisesti, vahvistusilmoitusta ei lähetetä ennen kuin toimittaja on lisätty vahvistamattomaan ostolaskuun.   Kun ohjelmaan saapuu vahvistettava ostolasku ja laskun vahvistajan tiedoissa on valittu kohta “Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten“, laskun vahvistaja saa automaattisesti sähköpostitse ilmoituksen vahvistettavasta laskusta.   Laskun voi hyväksyä suoraan sähköpostiviestissä olevasta linkistä tai kirjautumalla ohjelmaan ja vaihtamalla laskun tilan vahvistetuksi. Laskujen vahvistaja voi lisätä laskuun omia kommenttejaan. Kirjanpitäjä voi vasta vahvistuksen jälkeen tallentaa laskun ostolaskuna.   Useampi laskujen vahvistaja: Mikäli kirjanpitäjä valitsee itse, mitkä laskut lähetetään vahvistettavaksi ja kenelle, lisätään vahvistaja laskulla painamalla: Lisää vahvistaja. Vahvistaja saa sähköpostitse ilmoituksen, että ohjelmassa on vahvistusta odottava lasku. Laskun voi hyväksyä suoraan linkistä tai kirjautumalla ohjelmaan ja vaihtamalla laskun tilan vahvistetuksi. Laskujen vahvistaja voi lisätä laskuun omia kommenttejaan. Kirjanpitäjä voi vasta vahvistuksen jälkeen tallentaa laskun ostolaskuna.  
Näytä koko artikkeli
15-05-2024 09:59
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 28 Näytöt
  Arvonlisäverolain 117 §:n mukaan tavarasta tai palvelusta, jonka verovelvollinen on hankkinut tai ottanut vain osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, saadaan vähennys tehdä vain siltä osin kuin tavaraa tai palvelua käytetään tähän tarkoitukseen. Yrityksessä käytettävä prosenttiosuus voidaan määritellä ohjelman valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset.   Kaksoisklikkaa riviä ”Osittainen“ ja syötä yrityksessä käytettävä vähennysprosentti kenttään “Arvonlisäveron osittaisessa vähentämisessä käytetty osuus prosentteina“ . Ostolaskujen tallentamista varten voidaan lisätä ostonimikkeisiin (Ostot > Nimikkeet) valmiiksi oikeat alv-kannat. Kirjauksia tehtäessä voidaan sen jälkeen käyttää ALV-kentässä osittaista alv-prosenttia, jolloin ohjelma laskee arvonlisäveron vain laskun osittaisesta summasta.  Arvonlisävero kirjautuu omalle velkatillille ”Osittain vähennettävä arvonlisävero”. Jos käytettäviä osittaisia prosenttiosuuksia on useita, lisää ensin valikkoon Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset kaikki tarvittavat prosenttiosuudet. Lisää sen jälkeen tilikarttaan omat tilinsä näille osittain alvillisille kuluille ja valitse ALV-kenttään aina vastaava prosenttiosuus, josta ohjelma laskee arvonlisäveron. Tämän jälkeen tulisi myös tilejä vastaaviin ostonimikkeisiin (Ostot > Nimikkeet) lisätä ALV-kenttiin oikeat prosenttiosuudet.    
Näytä koko artikkeli
15-05-2024 09:22
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 39 Näytöt
(Tavarakohtainen menettely - AVL 79 a ja 79 j §) – varastoon sidottu   1. Nimike   Jokaiselle ostetulle varastoon lisättävälle tavaralle tulee perustaa ohjelmaan oma varastonimikkeensä (Varasto > Nimikkeet, Lisää varastonimike).   Tunnus - Lisää sopiva tunnus, jonka perusteella tunnistat kyseisen tavaran Laji -  Varastotavara Aktiivisuus - Myynti- ja ostolaskuissa Yksikkö -  kpl Myyntitili -  3301 Käytetyn tavaran voittomarginaali, ALV: 24 % marginaali   Esimerkkinä auto:     2. Ostolaskun tallentaminen Tee aina käytetyn tavaran ostosta ostolasku: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Täytä laskun tiedot ja valitse laskuriville Nimike-kohtaan aiemmin varastoon lisäämäsi tavaran nimike, lisää ostohinta ja Tallenna.   Ohjelma tekee pääkirjaan seuraavan kirjauksen:   D 1531 Varasto K 2760 Ostovelat   Jos maksat tavaran samana päivänä käteisellä, luottokortilla tai suoraan pankkiin, lisää laskulle Maksutapa (Kassa /Luottokorttimaksuvelat/Pankki). Tällöin ohjelma tekee lisäksi kirjauksen: D 2760 Ostovelat K Kassa / Luottokorttimaksuvelat / Pankkitili   Esimerkki: Ostettu käytetty auto 2000 eurolla. Ostolaskua tallennettaessa ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D 1531 Varasto 2000 eur K Pankki 2000 eur   3. Myyntilaskun tallentaminen   Kun sama tavara myydään, laadi uusi myyntilasku (Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku) valitse myyntilaskulle kyseistä tavaraa koskeva varastonimike ja myyntihinta ilman arvonlisäveroa. Ohjelma tekee kaikki tarvittavat kirjaukset ja laskee myyntimarginaalista myynnin arvonlisäveron. Älä rastita ruutua “Summat sis. ALV“.   Esimerkki: Myyty sama auto 3000 eurolla.   Myyntilaskua tallennettaessa ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen:   D Pankki 3000 eur K 3070 Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia 2000 eur K 3075 Käytetyn tavaran marginaali 806,45 eur K 2931 ALV kotimaan myynnistä 193,55 eur D 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2000 eur K 1531 Varasto 2000 eur   HUOM! Kun myyjä soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myyntilaskulle ei saa merkitä veron määrää, ei edes voittomarginaalista laskettua veron määrää, koska ostajalla ei ole oikeutta vähentää myyjän voittomarginaalista suorittamaa veroa. Sen sijaan laskuun on tehtävä aina kyseessä olevan tapauksen mukaan viittaus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen. Merkintä tehdään seuraavasti (riippuen myytävästä tuotteesta):   ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”.   Tee merkintä myyntilaskulle painamalla Lisätiedot-painiketta ja kirjoittamalla teksti kenttään: Kommentti laskurivien jälkeen.   Marginaalin kirjaus ilman ohjelman varastokirjanpitoa   Pidä oman Excel-taulukon avulla kirjaa käytettyjen tavaroiden ostoista ja myynneistä. Pääkirjaukset tehdään kauden lopussa ohjelmaan. Mikäli kauden aikana on tapahtunut enemmän käytettyjen tavaroiden ostoja kuin myyntejä, tee kirjaukset vasta sitten, kun kumulatiivinen myynti ylittää ostot. Käytettyjen tavaroiden ostot Esimerkki: kuukauden aikana on ostettu käytettyä tavaraa yhteensä 1000 eurolla. Tee kirjaus pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite) ja kirjaa ostettu tavara ostotilille. Valitse summat-kenttään: Ei lasketa ALVia.   D 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat K 1900 Kassa (tai pankkitili)     Käytettyjen tavaroiden myynnit    Esimerkki: kuukauden aikana on myyty tavaraa 1248 eurolla (+alv marginaalista eli 48 eur). Tee kirjaus myynnistä kuukauden lopussa pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite). Valitse Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV). Muuta tilien ALV-kannat siten, että vain tilin 3301 ALV-kantana on 24%, ja muissa on valittuna: Ei veronalainen.   K 3301 Käytetyn tavaran voittomarginaali 24% 248€ K 3300 Käytetyn tavaran myyntihinta ilman marginaalia 1000€ D 1900 Kassa 1248€     Kun tallennat pääkirjatositteen, muodostuu pääkirjaan seuraavanlainen kirjaus:     Myynnin alv tulostuu Alv-ilmoituksen riville 301 Vero kotimaan myynnistä alv 24%.   HUOM! Kun myyjä soveltaa myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, myyntilaskulle ei saa merkitä veron määrää, ei edes voittomarginaalista laskettua veron määrää, koska ostajalla ei ole oikeutta vähentää myyjän voittomarginaalista suorittamaa veroa. Sen sijaan laskuun on tehtävä aina kyseessä olevan tapauksen mukaan viittaus marginaaliverotusmenettelyn soveltamiseen. Merkintä tehdään seuraavasti (riippuen myytävästä tuotteesta): ”voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”.   Tee merkintä myyntilaskulle painamalla Lisätiedot-painiketta ja kirjoittamalla teksti kenttään: Kommentti laskurivien jälkeen.        
Näytä koko artikkeli
22-04-2024 09:45
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 751 Näytöt
Pankkiyhteys on tällä hetkellä pilotointivaiheessa pienen asiakasryhmän parissa. Pilotoinnin aikana kerättävän palautteen avulla kehitämme pankkiyhteydestä mahdollisimman toimivan version. Kun kehitystyö on saatu päätökseen, julkaisemme sen kaikkien käyttäjien saataville.   Pankkiyhteyden aktivoinnista ohjeet täällä:   Pankkiyhteyden käyttöönotto    Tietojen siirto pankkiyhteyden kautta on automatisoitu, mikä tarkoittaa, että tiliotteen tilitapahtumat saapuvat ohjelmaan automaattisesti. Voit tarkastella näitä tilitapahtumia seuraavasti:   Napsauta ensin "Maksutapahtumat". Valitse sitten alasvetovalikosta "Pankkitapahtumat".     Tilitapahtumien kohdistaminen   Kun viitenumero ja laskun summa täsmäävät, pankkitapahtuma kohdistetaan automaattisesti. Jos viitenumero täsmää, mutta pankkitapahtuman summa poikkeaa laskun summasta, pankkitapahtuma siirtyy Hyväksy-tilaan. Hyväksy-tilassa käyttäjän tulee vahvistaa, että tapahtuma on alustavasti kohdistettu oikeaan laskuun.     Manuaalinen käsittely   Mikäli pankkitapahtumat eivät ole kohdistuneet automaattisesti, pääset kohdistamaan tapahtumia klikkaamalla suorituksen perässä olevaa Kohdista-painiketta.     Tämän jälkeen pääset valitsemaan pankkitapahtuman tyypin:     Pankkitapahtuman liittyessä osto- tai myyntilaskuun, tulee pankkitapahtuman tyypin jälkeen valita vielä kyseinen kyseinen lasku, jonka jälkeen ohjelma vielä varmistaa, että haluatko tehdä kohdistuksen kyseiseen laskuun.   Jos tapahtumaan ei liity laskua, voit tiliöidä summan valitsemalla pankkitapahtuman tyypiksi Muut tulot/menot. Valitse tämän jälkeen sopivat kirjanpidot tilit tiliöintiin ja tallenna.   Kohdistetut pankkitapahtumat   Kohdistetut pankkitapahtumat näkyvät vihreällä tekstillä kirjoitettuna Kohdistettu. Klikkaamalla pankkitapahtuman riviä saa esiin esimerkiksi tositteen numeron ja painikkeen, jolla voi tarvittaessa Perua Kohdistuksen.     Kohdistettu suoritus näkyy esimerkiksi myyntilaskulla näin:  Sinistä linkkiä klikkaamalla näet maksusta tarkempia tietoja.    
Näytä koko artikkeli
05-04-2024 12:41 (Päivitetty 05-04-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 218 Näytöt
Pankkiyhteys on tällä hetkellä pilotointivaiheessa pienen asiakasryhmän parissa. Pilotoinnin aikana kerättävän palautteen avulla kehitämme pankkiyhteydestä mahdollisimman toimivan version. Kun kehitystyö on saatu päätökseen, julkaisemme sen kaikkien käyttäjien saataville.   Pankkiyhteys on olennainen osa modernia kirjanpitoa, ja sen käyttö kirjanpito-ohjelmassa tarjoaa lukuisia etuja. Pankkiyhteyden avulla voit automatisoida ja tehostaa taloushallinnon prosesseja, mikä säästää aikaa ja vähentää inhimillisen virheen riskiä. Tiliotteiden automaattinen nouto Pankkitapahtumiin on mahdollista pankkiyhteyden avulla.   Pankkikohtaiset ohjeet: Nordea: 1. Pankkiyhteyden pääset aktivoimaan klikkaamalla Maksutapahtumat -> Pankkitapahtumat. Valitse pankki, johon haluat muodostaa pankkiyhteyden ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys.      2. Klikkaa Aktivoi Open Banking yhteys.     3. Klikkaa Aktivoi pankkiyhteys, jonka jälkeen sinut ohjataan verkkopankkiisi tunnistautumaan. Noudata pankin ohjeita. 4. Tunnistaudu pankkiin.  5. Valitse pankkitili, jonka tapahtumat haluat noudettavan ohjelmaan ja klikkaa Jatka, jolloin siirryt takaisin Passeli Merittiin.     Pankkiyhteys on nyt aktivoitu!  Tapahtumia noudatetaan automaattisesti tunnin välein siitä päivästä lähtien, kun pankkiyhteys on aktivoitu.              
Näytä koko artikkeli
05-04-2024 08:46 (Päivitetty 04-04-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 134 Näytöt
https://www.youtube.com/watch?v=smukYUaMNxY
Näytä koko artikkeli
25-03-2024 14:50
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 151 Näytöt
 https://www.youtube.com/watch?v=Vxe5ZxN0c8s
Näytä koko artikkeli
25-03-2024 14:45
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 130 Näytöt
Pankki- ja luottokorttimaksut myyntilaskuilla   Jos yritys syöttää myyntinsä ohjelmaan myyntilaskuina ja asiakas maksaa nämä laskut pankki- tai luottokortilla, tulee ensin tehdä muutoksia ko. kirjanpidon saamistilien asetuksissa.   Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta. Avaa Luottokorttisaamiset- ja/tai Pankkikorttisaamiset -tili tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Vaihda kohtaan: Käytetään maksutapana -> Maksutapaa käytetään myyntilaskuissa.        Tallenna   Laadi sitten myyntilasku tavalliseen tapaan valikossa: Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku. Syötä laskulle tarvittavat tiedot, tarkista alv ja laskun summa.    Paina Kirjaa maksu -painiketta ja valitse Maksutavaksi Pankkikorttisaamiset tai Luottokorttisaamiset. Syötä päivämäärä ja koko laskun summa. Tallenna lasku.       Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen laskurivillä määritellylle tulotilille sekä taseen saamistilille sen mukaan, mikä tili maksutavassa on valittuna. Esimerkiksi: D Saamistili, K Tulotili.   Pankki- ja luottokorttimaksut kassaraportista   Mikäli kirjaat myynnit esim. kassaraportista voit syöttää ne pääkirjatositteena valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite. Syötä päivämääräksi esim. kuun viimeinen päivä (jos kirjaat myynnit kerran kuussa). Kirjoita haluamasi selite, esim. Tammikuun kassaraportti. Ja vaihda Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV) tai Summat nettohintaisina (ilman ALVia) riippuen siitä syötätkö summat alvillisina vai ilman alvia.   Valitse ensimmäiselle riville käyttämäsi myyntitili, esim. Myynti alv 24%. Syötä Kredit-puolelle kassaraportit kokonaismyynnit. Tarkista alv. (Jos sinulla on useampi alv-kanta, laadi jokaiselle oma rivinsä ja käytä oikeaa myyntitiliä ja alv-kantaa.) Lisää rivi ja valitse tiliksi: Pankkikorttisaamiset tai Luottokorttisaamiset, syötä Debet-puolelle raportin ilmoittamat summat. Mikäli raportissasi on myös käteismaksuja voit lisätä niille oma rivinsä, valita tiliksi Kassan ja syöttää summan Debet-puolelle. Pääkirjatositteen Debet- ja Kredit-puolien tul mennä tasan. Tallenna Kun tosite on tallennettu, tekee ohjelma kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Pankki- ja luottokorttimaksujen tilitys   Kun palveluntarjoaja (esim. Nets, Paytrail tms.) tilittää maksun pankkitilillesi tee kirjaus maksutapahtumana valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksutapahtuman tyypiksi: Muu tulo ja syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu on saapunut tilille. Valitse ensimmäiselle riville tiliksi aiemmin käyttämäsi pankkikorttisaamiset- tai luottokorttisaamiset-tili, ja syötä summaksi tilitysraportilla näkyvä BRUTTOsumma. Lisää uusi rivi ja valitse tiliksi sopiva kulutili palveluntarjoajan veloittamille käsittelymaksuille ja provisioille, syötä miinusmerkki Määrä-kenttään ykkösen eteen ja syötä veloitetun provision määrä A-hinta-kenttään. Tarkista alv ja tarkista, että loppusumma (palveluntarjoajan tilittämä NETTOsumma) on sama summa, joka näkyy tiliotteella.    Tallenna. Ohjelma tekee kirjauksen pääkirjaan, jolla se vähentää bruttosumman verran taseen saatavatiliä, lisää palveluntarjoajan veloittamat kulut tuloslaskelman kulutilille ja kirjaa tiliotteella näkyvän nettosumman pankkitilille.   Pankki- ja luottokorttiostot Ostot yrityksen pankkikortilla   Syötä pankkikortilla maksetut ostot ohjelmaan ostolaskuina. Älä kirjaa laskua maksetuksi vielä tässä vaiheessa.   Kohdista maksu ostolaskuihin valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma, kun syötät tiliotteen tapahtumia (ks. ohje: Maksutapahtumat). Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja, toimittajaksi ko. toimittaja ja ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalla.   Tallenna Voit kirjata yrityksen pankkikortilla ostetut ostot myös suoraan tiliotteelta maksutapahtumista. Valitse tällöin maksutapahtuman tyypiksi: Muu meno, syötä päivämäärä ja valitse oikea kulutili. Syötä summa, tarkista alv ja Tallenna maksu. Tällöin näitä kuluja ei syötetä enää erikseen ostolaskuina. Liitä skannatut kuitit silloin liitteiksi maksutapahtumiin.   Ostot luottokortilla   Luottokortilla maksettujen ostojen kirjaamiseen on ohjelmassa kaksi tapaa. Kulukuitit voi lisätä ohjelmaan sitä mukaa kun niitä syntyy, tai ne voi kirjata kerran kuussa luottokorttiyhtiön laskun avulla. 1. Kulujen kirjaus kuiteittain Tee ensin muutos tilikartan tiliin: Luottokorttimaksuvelat. Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta. Avaa Luottokorttimaksuvelat-tili tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Vaihda kohtaan: Käytetään maksutapana -> Maksutapaa käytetään ostolaskuissa. Tallenna. Syötä kulut normaalisti ostolaskuina ja paina Kirjaa maksu -painiketta. Valitse maksutavaksi Luottokorttimaksuvelat-tili, syötä päivämäärä ja summa. Tallenna ostolasku.      Liitä laskulle skannatut kuitit, jotta ne pysyvät tallessa eikä niitä tarvitse säilyttää mapeissa paperiversioina. Saat liitettyä kuitit raahaamalla ne hiirellä laskun päälle tai painamalla laskulla yläoikealla olevaa paperiliittimen kuvaketta. Jos liität laskulle useamman tiedoston, valitse ne kaikki kerralla painamalla samalla shift- tai ctrl-näppäintä.    Kun luottokorttiyhtiö lähettää laskun, lisää se ohjelmaan ostolaskuna. Kirjaa laskulla näkyvät summat Luottokorttimaksuvelat-tilille ja valitse alv-kannaksi: Ei veronalainen. (Kulujen alv on vähennetty jo ostolaskuilla, joilla syötit kuitit ohjelmaan.) Jos laskulla on veloitettu luottokorttiyhtiön kuluja, lisää niille oma laskurivinsä ja kirjaa ne Pankkikulut tai Rahoituskulut tms. sopivalle tilikartastasi löytyvälle tilille.     Tallenna lasku. Kun maksat luottokorttiyhtiön laskun ja suoritus näkyy pankin tiliotteella, kohdista maksu laskulle valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksun tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi ko. luottokorttiyhtiö. Syötä maksun todellinen päivämäärä. Ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalta. Tallenna.   2. Kulujen kirjaus kerran kuussa Jos haluat kirjata kulut kerran kuussa, kun saat luottokorttiyhtiön laskun, säilytä kuitit ja syötä luottokorttiyhtiön lasku ohjelmaan ostolaskuna. Lisää laskulle tarvittava määrä rivejä.     Tallenna lasku. Liitä laskulle skannatut kuitit, jotta ne pysyvät tallessa eikä niitä tarvitse säilyttää mapeissa paperiversioina. Saat liitettyä kuitit raahaamalla ne hiirellä laskun päälle tai painamalla laskulla yläoikealla olevaa paperiliittimen kuvaketta. Jos liität laskulle useamman tiedoston, valitse ne kaikki kerralla painamalla samalla shift- tai ctrl-näppäintä.  Kun maksat luottokorttiyhtiön laskun ja suoritus näkyy pankin tiliotteella, kohdista maksu laskulle valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksun tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi ko. luottokorttiyhtiö. Syötä maksun todellinen päivämäärä. Ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalta.     Tallenna            
Näytä koko artikkeli
09-02-2024 09:05
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 304 Näytöt
Valikossa Maksutapahtumat kirjataan kaikki pankkitilien (tiliotteen mukaisesti) ja kassojen kautta tapahtuvat maksutapahtumat, esim. myyntilaskujen suoritukset pankkiin ja pankin kautta suoritetut ostolaskujen maksut.   Maksutapahtumat-valikossa kirjataan myös arvonlisäveron, sosiaaliturvamaksuvelan ja ennakonpidätysvelan maksut (älä kirjaa verovelkojen tai -saamisten maksuja pääkirjatositteella!), pankin palvelumaksut, lainojen lyhennyserät, palkkojen maksut, käteisen siirtäminen kassasta pankkiin ja päinvastoin yms.     Pankki- ja kassatapahtumien kirjaukset   Uuden pankkitapahtuman kirjaamiseksi valitse Maksutapahtumat > Maksutapahtumat. Paina kyseisen pankin tai kassan kohdalta Lisää maksutapahtuma -painiketta. Kirjaa kassatapahtuma samoin, mutta paina Lisää maksutapahtuma ko. Kassan kohdalta.       Valitse Maksutapahtuman tyypiksi: Asiakas kun kohdistat tilille tulleen rahan myyntilaskulle. Voit valita Asiakkaat-kenttään oikean asiakkaan nimen ja näet kaikki ko. asiakkaan kirjauspäivänä maksamatta olevat myyntilaskut, jolloin voit kirjata suorituksen ko. laskulle ja pankkiin. Toimittaja kun kohdistat tililtä lähteneen rahan ostolaskulle. Voit valita toimittajaksi oikean toimittajan nimen ja näet ikkunassa kaikki kirjauspäivänä ko. toimittajalle maksamatta olevat ostolaskut, jolloin voit kirjata maksun ko. toimittajan laskulle ja pois pankista. Huom! Maksutapahtuman tyypiksi valitaan Toimittaja myös silloin, kun maksetaan arvonlisävero (myös, kun Verohallinto on maksanut saatavia), sosiaaliturvamaksuvelka tai ennakonpidätysvelka.   Muu tulo kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko.   Muu meno kun tililtä lähteneeseen rahaan ei liity ostolaskua tai verovelkaa/saamista, esim. pankin veloittamat kulut.     Myyntilaskun suorituksen kirjaaminen     Kun tiliotteella näkyy, että asiakas on maksanut tilille myyntilaskun, lisää uusi maksutapahtuma pankkiin ja valitse maksutapahtuman tyypiksi Asiakas. Voit kirjata maksun kassaan samalla tavalla. Syötä pankkitapahtuman oikea Päivämäärä. Tosite – Tähän kohtaan voit halutessasi lisätä oman tunnisteesi suoritukselle. Valuutta – Valitse valuutta, jos myyntilasku on laadittu muussa valuutassa kuin euroissa. Näet silloin vain ko. valuutassa kirjatut myyntilaskut. Asiakkaat – Voit valita oikean asiakkaan ja näet listattuna vain ko. asiakkaalle tuona päivänä avoinna olevat laskut. Ruksi valintaruutu oikean laskun kohdalta ja tallenna. Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Pankki/Kassa, K Myyntisaamiset Jos asiakas on maksanut vain osan laskusta, syötä Summa-kenttään maksettu summa ja paina Enter. Ohjelma laskee automaattisesti maksamatta jäävän saamisen ja ilmoittaa sen Maksamatta-kentässä. Ko. summa jää vielä myyntisaamisiin ja reskontraan. Tallenna Ostolaskun maksun kirjaaminen   Jos pankkitililtä (tai kassasta) on maksettu ostolasku tai Verohallinnon maksu, valitse Maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja.   Syötä pankki/kassatapahtuman oikea Päivämäärä. Tosite  – Tähän kohtaan voit halutessasi lisätä oman tunnistetietosi. Valuutta – Valitse valuutta, jos maksat ostolaskuja, joissa on jokin muu valuutta kuin eurot. Näet silloin listalla vain ko. valuutassa kirjatut ostolaskut. Toimittajat – Voit valita oikean toimittajan ja näet listattuna vain ko. toimittajalle tuona päivänä avoinna olevat laskut. Jos maksat Verohallinnon maksuja, valitse toimittajaksi Verohallinto. Klikkaa valintaruutu oikean laskun kohdalta ja tallenna. Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Ostovelat, K Pankkitili/Kassa   Mikäli ostolaskusta on maksettu vain osa, syötä Summa-kenttään todellisuudessa maksettu summa ja paina Enter.  Ohjelma laskee automaattisesti maksamatta jäävän ostovelan ja ilmoittaa sen Maksamatta-kentässä. Ko. summa jää vielä ostovelkoihin ja reskontraan. Huom! Verohallinnolle maksettavat ja Verohallinnolta saatavat summat kirjataan valitsemalla maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja ja toimittajaksi valitaan Verohallinto!  Näet tällöin kaikki ko. päivänä Verohallinnolle maksamatta olevat verot (alv, sotu ja ennakonpidätys) ja maksut sekä Verohallinnolta saatavat summat (alv-palautus, hyvityskorot). Katso tarkemmat ohjeet Verohallinnon maksujen kirjaamisesta: Arvonlisäveron ja verotilin käsittely Passeli Meritissä  Ennakkoverot ja muut kuin alv, sotu ja ennakonpidätysmaksut, kirjataan valitsemalla maksutapahtuman tyypiksi Muu meno. Muun tulon kirjaaminen   Mikäli tilille tai kassaan tulleeseen suoritukseen ei liity myyntilaskua, valitse maksutapahtuman tyypiksi Muu tulo.   Syötä päivämääräksi oikea maksupäivä, anna halutessasi oma tunnistetietosi Tosite-kenttään ja valitse tuloon liittyvä oikea kirjanpitotili.  Syötä määrä ja summa (a-hinta-kenttään). Tarkista mahdollinen alv-kanta ja alv-summa. Tallenna Tallennuksen jälkeen, ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Pankkitili/Kassa, K Tulotili.  Muun menon kirjaaminen Jos tililtä maksettuun kuluun ei liity ohjelmaan syötettyä laskua tai kuluraporttia, valitse maksutapahtuman tyypiksi Muu meno.   Syötä päivämääräksi oikea maksupäivä, anna halutessasi oma tunnistetietosi Tosite-kenttään ja valitse maksuun liittyvä oikea kirjanpitotili.  Syötä määrä ja summa (a-hinta). Tarkista mahdollinen alv-kanta ja -summa. Tallenna Tallennuksen jälkeen, ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Kulutili, Pankkitili/Kassa. Ennakkomaksut Maksutapahtuman Ennakkomaksu-kenttään lisätään toimittajalle tehty ennakkomaksu tai asiakkaan suorittama ennakkomaksu, joista ei ole laadittu ennakkomaksulaskua (laskua ei löydy maksamattomien laskujen luettelosta).   Kun maksutapahtuma tallennetaan, ohjelma kirjaa ennakkomaksun tilille, joka on merkitty oletustilitiedoissa asiakkaan/toimittajan ennakkomaksutiliksi. Mikäli kirjaat asiakkaan maksaman ennakkomaksun Ennakkomaksu-kohtaan (Maksutapahtuman tyyppi: Asiakas), ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D Pankki, K 2750 Saadut ennakot Mikäli kirjaat toimittajalle maksetun ennakkomaksun Ennakkomaksu-kohtaan (Maksutapahtuman tyyppi: Toimittaja), ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen: D 1551 Ennakkomaksut, K Pankki Voit lisätä ennakkomaksuja myös Kassan maksutapahtumista. Ennakkomaksun kohdistus laskuun Mikäli ohjelmaan lisätään myöhemmin saman toimittajan tai asiakkaan lasku, jonka maksu kuitataan em. ennakkomaksulla, tulee ennakkomaksu kohdistaa laskuun valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Ostovelan/Myyntisaamisen kuittaus.         Tallennettuja pankki- ja kassatapahtumia voi katsella valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Maksuluettelo (ko. pankin tai kassan kohdalla)   Maksuluettelo-valikoista voidaan katsella kaikkia pankki- ja kassatapahtumia, myös Ostovelkojen/Myyntisaamisten kuittauksia ja Verojen kuittauksia. Löydät maksuluettelosta nopeasti tarvitsemasi maksun käyttämällä eri järjestyksiä (paina sarakeotsikkokenttää) ja suodattimia (paina suurennuslasin kuvaketta sarakeotsikon vieressä).   Käytä maksutapahtuman korjaamiseksi Muuta-painiketta. Maksutapahtumaa ei voi korjata, jos se sijaitsee ei-aktiivisella tilikaudella. Tilikausi tulee tällöin aktivoida valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikaudet.   Poistaaksesi maksutapahtuman, paina maksutapahtumien ikkunan yläosassa olevaa punaista Poista-painiketta. Huom.! Jos poistat maksutapahtuman kokonaan, ohjelma ei anna käyttää samaa tositenumeroa uudelleen ja juoksevaan PA-tositenumerointiin tulee aukko.        
Näytä koko artikkeli
09-02-2024 07:55
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 795 Näytöt
Pro- ja Premium -versioissa on mahdollista ottaa käyttöön sähköisten ostolaskujen kierrätys.    Laskujen kierrätyksen käyttöönotto   Verkkolaskujen vastaanotto edellyttää sopimusta verkkolaskuoperaattorimme Apix Messaging Oy:n kanssa. Ks. tarkemmat ohjeet käyttöohjeesta Verkkolaskutuksen aktivointi.   Laskujen kierrätyksen voi aktivoida vain pääkäyttäjä valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot ruksaamalla valintaruudun Yrityksessä on käytössä laskujen kierrätys.   Laskujen vahvistajat   Laskuja voivat vahvistaa vain maksulliset lisäkäyttäjät. Valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät voidaan määritellä henkilöt, joille annetaan oikeudet vahvistaa sähköisiä ostolaskuja. Mikäli laskuja vahvistavat eri henkilöt, käyttöoikeuksiin ei tarvitse määritellä vahvistajia, vaan kirjanpitäjä voi siinä tapauksessa valita itse laskuihin eri vahvistajat.   Mikäli käyttäjän on tarkoitus vahvistaa kaikki Vahvistamattomat ostolaskut -valikkoon tulleet ostolaskut, hänen käyttöoikeuksissaan voidaan lisätä rastit valintaruutuihin: "Sähköisen ostolaskun vahvistaja" ja "Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten".  Tässä tapauksessa vahvistajalle lähetetään aina automaattisesti ilmoitus s-postitse, kun ohjelmaan on tullut sähköinen ostolasku, eikä kirjanpitäjän tarvitse lisätä laskujen vahvistajia laskuun käsin.     Ohjelman Premium-versiossa on mahdollista valita lisäksi "Näytä oletuksena vain vahvistamattomat laskut".  Kun kyseinen valinta on aktivoitu, käyttäjä näkee vain hänen vahvistettavakseen ohjatut tai hänen vahvistamansa ostolaskut valikossa “Vahvistamattomat ostolaskut“ tai “Ostolaskut“.   Jos lähetetään vahvistettavaksi vain osa laskuista, ei vahvistajaa kannata määritellä Käyttäjät-valikossa, vaan silloin kirjanpitäjä valitsee itse mitkä laskut lähetetään vahvistettavaksi.    Vahvistamattoman verkkolaskun lähetys hyväksyttäväksi   Huom! Mikäli saapuvan verkkolaskun toimittajaa ei ole mahdollista tunnistaa automaattisesti, vahvistusilmoitusta ei lähetetä ennen kuin toimittaja on lisätty vahvistamattomaan ostolaskuun. Kun ohjelmaan saapuu vahvistettava ostolasku ja laskun vahvistajan tiedoissa on valittu kohta “Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten“, laskun vahvistaja saa automaattisesti sähköpostitse ilmoituksen vahvistettavasta laskusta.   Laskun voi hyväksyä suoraan sähköpostiviestissä olevasta linkistä tai kirjautumalla ohjelmaan ja vaihtamalla laskun tilan vahvistetuksi. Laskujen vahvistaja voi lisätä laskuun omia kommenttejaan. Kirjanpitäjä voi vasta vahvistuksen jälkeen tallentaa laskun ostolaskuna. Useampi laskujen vahvistaja: Mikäli kirjanpitäjä valitsee itse, mitkä laskut lähetetään vahvistettavaksi ja kenelle, lisätään vahvistaja laskulla painamalla: Lisää vahvistaja.     Valitaan vahvistajan käyttäjätunnus, syötetään tarvittaessa viesti ja painetaan Lähetä.     Laskulle jää tieto laskun tilasta.     Vahvistaja saa sähköpostitse ilmoituksen, että ohjelmassa on vahvistusta odottava lasku. Laskun voi hyväksyä suoraan linkistä tai kirjautumalla ohjelmaan ja vaihtamalla laskun tilan vahvistetuksi. Laskujen vahvistaja voi lisätä laskuun omia kommentteja. Kirjanpitäjä voi vasta vahvistuksen jälkeen tallentaa laskun ostolaskuna.    
Näytä koko artikkeli
22-01-2024 14:47 (Päivitetty 22-01-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 227 Näytöt
Tulojen ja menojen yksityiskohtaiseen laskentaan käytetään ohjelmassa dimensioiden mahdollistamaa jakoa.   Ohjelman Standard- ja Pro-versioissa voidaan käyttää kahta dimensiota – projekteja ja kustannuspaikkoja. Premium-versiossa on projektien ja kustannuspaikkojen lisäksi mahdollista lisätä erilaisia dimensioita rajoituksetta. Myös osastoja voidaan käyttää, jos halutaan ottaa esim. osastokohtainen tuloslaskelma.   Pro- ja Premium-versioiden tilikartoissa voidaan määritellä dimension valinta tiettyä kirjanpitotiliä käytettäessä pakolliseksi. Jos esim. valitaan tilin tiedoissa projekti pakolliseksi, tulee jatkossa tapahtumia kyseiselle tilille kirjattaessa tai tiliin liittyvää nimikettä käytettäessä valita aina myös projekti. Ohjelma ei anna tallentaa tositetta ilman, että tositteen summa jaettaisiin eri projekteille. Jos tili liittyy aina tiettyyn projektiin, myös se voidaan merkitä dimension arvoksi. Kun tosite kirjataan kyseiselle tilille, tulee valittu projekti kirjaukseen automaattisesti.     Dimension oletusasetuksia voidaan muokata tilin tiedoissa tilikartassa, toimittajan tiedoissa sekä asiakkaan tiedoissa.   Projektit Projektin avulla voidaan seurata tietyn projektin tuloja ja menoja. Projektiraporteista saadaan tietoa projektin tuottavuudesta. Projektissa on tuloperustainen laskenta eli projektin tuotto = tulot miinus kulut. Projektit voidaan lisätä tulojen ja menojen eriteltyä seurantaa varten valikossa Asetukset > Dimensiot > Dimensiot.   Uusi projekti lisätään klikkaamalla Lisää arvo-painiketta ja syöttämällä projektin tiedot.   Dimension tunnus – anna projektille jokin tunnus, joka helpottaa hakua, jos luettelossa on useita projekteja. Tunnus voi olla enintään 20 merkin pituinen. Dimension nimi – syötä projektin nimi. Päättymispäivä – tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi. Syötä projektin päättymispäivä vasta silloin, kun projekti on todellisuudessa päättynyt tai jonka päättymispäivä on tiedossa jo etukäteen. Jos ohjelmaan lisätään määräaikainen projekti, jonka päättymispäivä on tiedossa, voidaan päättymispäivä lisätä projektin tietoihin. Tapahtumia syötettäessä voidaan valita sellaisia projekteja, joille ei ole annettu päättymispäivää tai jonka päättymispäivä on myöhempi kuin kirjauspäivä. Kaikki ohjelmaan lisätyt projektit saadaan näkymään klikkaamalla  Luettelo-painiketta. Dimensioluettelossa esitetään oletusarvoisesti luettelo voimassa olevista projekteista, mutta tarvittaessa voidaan tulostaa myös kaikkien dimensioiden arvot tai vain päättyneiden dimensioiden arvot.   Mikäli ohjelmaan on lisätty useita projekteja, tietyn projektin hakua helpottavat suodattimet, jotka sijaitsevat projektiluettelon sarakkeiden ylävalikossa olevien suurennuslasikuvakkeiden alla. Yhtä aikaa voidaan käyttää useita suodattimia. Suurennuslasi-kuvaketta klikkaamalla voidaan käyttää tietojen suodattamiseen sanaa tai päivämäärää. Suodattimen saa pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki.   Uusi projekti lisätään ohjelmaan klikkaamalla dimension arvosarakkeessa Lisää arvo-painiketta. Olemassa olevaa projektia voidaan muuttaa klikkaamalla Muuta-painiketta kynän kuvasta. Ylimääräiset projektit, joita ei ole käytetty kirjauksissa, voidaan poistaa Poista-painikkeella (roskakori rivin päässä).   Projektiluettelo voidaan tallentaa PDF-tiedostoksi klikkaamalla Dimensioiden arvo -sivulla PDF-painiketta. Dimensioluettelo voidaan tallentaa Excel-taulukkoon klikkaamalla dimensioiden luettelossa XLS.     Excel-taulukossa esitetään kaikkien dimensioiden arvot. Kustannuspaikat Yksityiskohtaisessa kustannuslaskennassa voidaan käyttää kustannuspaikkoja. Kustannuspaikat lisätään ohjelmaan valikossa Asetukset > Dimensiot > Dimensiot.   Uusi kustannuspaikka lisätään klikkaamalla Lisää arvo-painiketta ja syöttämällä kustannuspaikan tiedot.   Dimension tunnus - anna kustannuspaikalle jokin tunnus, joka helpottaa hakua, jos luettelossa on useita kustannuspaikkoja. Tunnus voi olla enintään 20 merkin pituinen. Dimension nimi – syötä kustannuspaikan nimi. Tapahtumia syötettäessä voidaan valita sellaisia kustannuspaikkoja, joille ei ole annettu päättymispäivää tai joiden päättymispäivä on myöhempi kuin tositteen päivämäärä. Päättymispäivä – tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi. Syötä kustannuspaikan päättymispäivä vasta silloin, kun kustannuspaikan käyttäminen on todellisuudessa päättynyt tai jonka päättymispäivä tiedetään etukäteen. Kaikki ohjelmaan lisätyt kustannuspaikat saadaan näkymään klikkaamalla dimensioiden luettelo -sarakkeessa Luettelo-painiketta. Dimensioluettelossa esitetään oletusarvoisesti käytössä olevat kustannuspaikat, mutta tarvittaessa voidaan tulostaa myös kaikkien dimensioiden arvot tai vain päättyneiden dimensioiden arvot.   Mikäli ohjelmaan on lisätty useita kustannuspaikkoja, tietyn kustannuspaikan hakua helpottavat suodattimet, jotka sijaitsevat kustannuspaikkaluettelon sarakkeiden ylävalikossa olevien suurennuslasikuvakkeiden alla. Yhtä aikaa voidaan käyttää useita suodattimia. Suurennuslasi-kuvaketta klikkaamalla voidaan käyttää tietojen suodattamiseen hakusanaa tai päivämäärähakua. Suodattimen saa pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki. Uusi kustannuspaikka lisätään ohjelmaan klikkaamalla dimension arvosarakkeessa Lisää arvo-painiketta. Olemassa olevaa kustannuspaikkaa voidaan muuttaa klikkaamalla Muuta-painiketta kynän kuvasta. Ylimääräiset kustannuspaikat, joita ei ole käytetty kirjauksissa, voidaan poistaa Poista-painikkeella (roskakorin kuva rivin päässä). Kustannuspaikkaluettelo voidaan tallentaa PDF-tiedostoksi klikkaamalla Dimensioiden arvo-sivulla PDF-painiketta. Kaikkien dimensioiden arvot voidaan tallentaa Excel-taulukkoon klikkaamalla dimensioiden luettelossa  XLS. Muut dimensiot (Premium-versio) Premium-versiossa voidaan lisätä ohjelmaan rajoittamaton määrä dimensioita valikossa Asetukset > Dimensiot >Dimensiot klikkaamalla Uusi dimensio.   Lisättävän dimension osalta voidaan määritellä, onko se yksityiskohtainen vai yleinen. Yksityiskohtaiseen dimensioon voidaan lisätä arvoja ja määritellä mikä on kyseistä yksityiskohtaista dimensiota vastaava yleinen dimensio. Dimension tiedoissa voidaan myös määritellä, minkä merkkisenä dimensio näkyy pääkirjan kirjauksessa. Jos dimensio on tarkoitettu kulujen seurantaan (esim. kustannuspaikka), tulisi valita ”Summa debet-puolella positiivinen”. Jos dimensiota käytetään tulojen seurantaan (esim. projekti), ei kyseistä kohtaa tarvitse valita. Jos esimerkiksi projektissa halutaan käyttää myyjäperusteista laskentaa, lisää ohjelmaan uusi dimensio, jonka nimi on ”Myyjä”   ja määrittele sen arvoksi kaikki myyjät klikkaamalla dimensiorivillä Lisää arvo.   Lisätyn dimension valintaruutu tulee näkyviin kaikkiin sellaisiin tositteisiin, joissa dimension arvon valinta on mahdollista. Mikäli on tiedossa, että kyseinen myyjä asioi tietyn asiakkaan kanssa, voidaan kyseisen asiakkaan tietoihin määritellä vastaava myyjä.   Dimension oletusarvoja voidaan määritellä tilikartassa tilin tiedoissa, toimittajan tiedoissa sekä asiakkaan tiedoissa. Ohjelmaan voidaan lisätä myös yleisiä dimensioita, joiden alatasoksi voidaan määritellä yksityiskohtaisia dimensioita.     Yksityiskohtaisen dimension voi määrittää yleisen dimension alatasoksi dimension tiedoissa kentässä ”Yleinen dimensio”. Kun raportteja laaditaan yleisestä dimensiosta, raporttiin tuodaan kaikki kyseiseen yleiseen dimensioon liittyvät yksityiskohtaiset dimensiot. Osastot Osastot mahdollistavat tuottojen ja kulujen seuraamisen esimerkiksi toimipaikoittain. Osasto voidaan määritellä myynti- ja ostolaskujen lisäksi pääkirjatositteisiin, käyttöomaisuushyödykkeen tietoihin (poistojen laskentaa varten), varastotapahtumiin sekä maksutapahtumiin. Osastot lisätään ohjelmaan valikossa Asetukset > Dimensiot > Osastot > Lisää osasto. Eri osastoille voidaan määritellä oma myyntilaskujen numerointi, laskuun tuleva osastokohtainen pankkitili sekä oma laskupohja.       Tunnus – osaston tunnus, joka voi olla esim. lyhenne osaston nimestä. Tämä helpottaa osaston hakua, mikäli niitä on paljon.   Nimi – osaston täydellinen nimi.   Osastokohtainen pankkitili myyntilaskussa – Mikäli eri osastoilla halutaan käyttää myyntilaskuissa osastokohtaisia pankkitilejä, voidaan se valita tässä.   Seuraavan myyntilaskun numero – tässä voidaan määritellä osaston seuraavan myyntilaskun numero, josta lähtien numeroidaan kyseisellä osastolla laaditut myyntilaskut. Jos tämä kenttä on osaston tiedoissa tyhjä, käytetään myyntilaskun yleisissä asetuksissa olevaa tositenumerointia. Eri osastoilla voi numerointi olla erilainen.   Etuliite – etuliite, joka lisätään kyseisen osaston myyntilaskun numeron eteen.   Takaliite – takaliite, joka lisätään kyseisen osaston myyntilaskun numeron perään. Käyttäjään kytketty osasto/varasto Mikäli käytetään ohjelman varastolaskentaa ja ohjelmassa on useita käyttäjiä, voidaan käyttäjä kytkeä tiettyyn osastoon ja varastoon valikossa Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot > Minun tilini. Käyttäjä kytketään osastoon ja varastoon esimerkiksi silloin, jos myyntilaskujen laatija laatii laskuja aina vain tietyllä osastolla tai tietyssä varastossa. Siinä tapauksessa myyntilaskuun tulee automaattisesti aina oikea osasto tai varasto. Käyttäjään kytketty osasto ja varasto ei tarkoita sitä, etteikö käyttäjä voisi syöttää tietoja muihin varastoihin ja muille osastoille. Tämä mahdollisuus on tarkoitettu vain helpottamaan työskentelyä.   Myyntilaskuun kytketty osasto Ohjelman Pro- ja Premium -versiossa voidaan käyttää eri osastoilla erilaisia laskupohjia. Laskupohja voidaan tällöin kytkeä varastoon, asiakkaaseen tai asiakasryhmään. Esimerkiksi tilanteessa, jossa eri osastot myyvät eri tuotteita/palveluja, laaditaan myyntilasku vastaavan osaston laskupohjaa käyttäen. Osaston tietoihin voidaan tällöin valita oikea laskupohja valmiiksi.   Laskujen ylävalikossa valittu osasto tarjotaan kaikille laskuriveille. Ohjelman tarjoama osasto voidaan kuitenkin muuttaa laskun riveillä. Dimensioiden käyttäminen tapahtumia syötettäessä Syötettäviä tapahtumia voidaan kytkeä dimensioihin myyntilaskuissa, ostolaskuissa, kuluraporteissa, maksutapahtumissa, pääkirjatositteissa, varastotapahtumissa sekä käyttöomaisuushyödykkeiden tiedoissa. Jokaisessa tositteessa, jossa on mahdollista valita dimension arvo, on mahdollista lisätä uusi arvo klikkaamalla dimension arvojen valikossa painiketta Lisää arvo. Myynti- ja ostolaskuissa ja kuluraporteissa voidaan dimensio (tässä esimerkissä projekti) määritellä tositteen ylävalikossa tai nimikerivillä. Kun koko lisättävä tosite liittyy yhteen projektiin, valitaan projekti tositteen ylävalikossa. Silloin kytketään kaikki syötetyt rivit automaattisesti valittuun projektiin.   Jos syötetty tosite liittyy useampaan projektiin tai vain osa laskuriveistä liittyy johonkin projektiin, projektijako tulee tällöin tehdä laskurivien lopussa näkyvän Projekti-sarakkeen kautta.   Nimikerivillä summaa ei saa kytkettyä projektiin vain osittain eli koko summa on jaettava projekteille. Jos vain osa summasta liittyy projektiin, laskuun voidaan tällöin lisätä useampia laskurivejä: rivejä, jotka liittyvät projektiin sekä rivejä, jotka eivät liity projekteihin. Projekteihin liittyville riveille lisätään vastaava projektijako. Toinen mahdollisuus on lisätä ”apuprojekti”, joka ei liity projektilaskentaan, mutta jota voidaan käyttää apuna jaettaessa summaa projekteille.   Se osa summasta, joka ei liity mihinkään projektiin, voidaan kytkeä tähän ”apuprojektiin”. Projektilaskentaan kuulumattomia ”apuprojekteja” voidaan käyttää esim. myyntilaskuissa. Kun asiakkaalle myydään tavaraa/palvelua, joka liittyy osittain johonkin projektiin, samaa myyntinimikettä ei tarvitse lisätä kahdella eri rivillä myyntilaskulle (projektiin kuuluva ja kuulumaton rivi erikseen), vaan projektijako voidaan tehdä samalla nimikerivillä. Myös käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa voidaan käyttää apuprojektia, jotta saadaan otettua tarvittaessa osa käyttöomaisuushyödykkeestä projektilaskentaan mukaan. Pankki- ja kassatapahtumissa (valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat) voidaan projekteihin kytkeä tapahtumat, joiden tyyppinä on Muu tulo tai Muu meno. Projekti valitaan tiliin Projekti-sarakkeessa. Jos luetaan pankin tiliote ohjelmaan, voidaan lisätä sama dimensio (esim. projekti ja myös tili) kaikille suodatetuille riveille yhdellä kertaa. Tietoja voidaan suodattaa otsikkokentissä näkyvän pienen suurennuslasi-kuvakkeen avulla.    Kun suodatetuille riveille on valittu haluttu projekti, tulee painaa Tallenna suodatetuilla riveille. Varastotapahtumissa voidaan kytkeä projekteja varastoontulo- sekä varastostaotto-tapahtumiin. Projekti lisätään varastonimikkeen rivillä Projekti-sarakkeen kautta. Käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa määritelty projekti on kytketty kyseiseen hyödykkeeseen. Projektilaskenta tapahtuu käyttöomaisuushyödykettä koskevissa kirjauksissa samassa suhteessa kuin se on määritelty käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa, esimerkiksi poistoja laskettaessa. Dimensioiden raportit Dimensioraportit laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioiden raportit / Dimensioiden kausiyhteenveto / Dimensioraportti toisesta dimensiosta. Raportteja voidaan tallentaa PDF- ja Excel-muotoon klikkaamalla raportissa vastaavaa kuvaketta PDF tai XLS. Dimensioraporttien lisäksi voidaan seuraavissa raporteissa suodattaa dimensioita ja niiden arvoja: Myynnit > Asiakkaiden laskut ja maksut, koontiraportti sekä Ostot > Toimittajien laskut ja maksut, koontiraportti. Dimensioiden raportit Dimensioraportteja voidaan laatia valikossa Kirjanpito > Dimensioiden raportit.   Dimensiot – valitse dimensio, josta haluat laatia raportin. Dimension arvo – valitse dimension arvo. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan kaikista valitun dimension arvoista. Ajanjakso - valitse ajanjakso tai syötä halutun kauden alku- ja päättymispäivät Ajanjakso-kenttiin. Raportin tila – tässä valitaan, halutaanko laatia raportti kaikista projekteista, kyseisellä kaudella päättyneistä vai voimassa olevista projekteista. Järjestys – tässä voidaan valita, esitetäänkö dimensioiden tiedot raportilla dimensioiden vai kirjanpitotilien mukaisessa järjestyksessä. Raportin tyyppi – yksityiskohtainen tai yleinen raportti. Yksityiskohtaisessa raportissa esitetään projektin käyttö pääkirjan tileittäin ja kirjauksittain. Yleisessä raportissa on tiedot projektista kirjanpitotileittäin. Yleinen raportti voidaan laatia projektien alkusaldoineen ja ilman 0-rivejä. Tällöin tulee ruksata kohdat ”Alkusaldoineen” ja ”Älä näytä 0-rivejä”. Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit. Kun dimensioraportin kriteerit on valittu, voidaan laatia raportti painamalla Laadi raportti. Dimensioiden kausiyhteenveto Dimensioiden kausiyhteenveto laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioiden kausiyhteenveto. Tämän raportin avulla voidaan verrata dimensioita eri kausilla.   Dimensiot – valitse dimensio, josta haluat laatia raportin. Dimension arvo – valitse dimension arvo. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan kaikista valitun dimension arvoista. Ajanjakso – syötä tarkasteltavan ajanjakson pituus. Kausien määrä – syötä tarkasteltavien kausien määrä. Kauden päättymispäivä – syötä päivämäärä, joka on raportin viimeisen tarkasteltavan kauden päättymispäivä. Raportin tila – tässä valitaan, halutaanko laatia raportti kaikista projekteista, kyseisellä kaudella päättyneistä vai voimassa olevista dimensioista. Laske kaudet yhteen – valitse tämä, jos haluat raporttiin yhteenlaskettujen kausien tuloksen. Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit. Tili – raportti voidaan laatia myös vian yhdestä pääkirjan tilistä. Dimensioraportti toisesta dimensiosta Kyseinen raportti laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioraportti toisesta dimensiosta ja se antaa tietoa esimerkiksi projekteista kustannuspaikoittain. Raporttiin otetaan kirjaukset, joissa on käytetty yhdellä ja samalla tositerivillä sekä kustannuspaikkoja että projekteja.   Ajanjakso – valitse kausi tai syötä halutun ajanjakson alkamis- ja päättymispäivä Ajanjakso-kenttiin. Ensimmäinen dimensio – valitse ensimmäinen tarkasteltava dimensio. Dimension 1 arvo – valitse konkreettisen dimension arvo. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan valitun dimension kaikista arvoista. Toinen dimensio – valitse toinen dimensio. Dimension 2 arvo – tarkenna toisen dimension arvo. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan valitun dimension kaikista arvoista. Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit. Osastojen raportit Myynti- ja ostolaskun ylävalikkoon merkityn osaston mukaan voidaan laatia osastokohtainen myynti- ja ostoraportti sekä myyntisaamiset- ja ostovelat-raportteja.       Jos osasto on valittu vain nimikkeen riville, siten jaettuja kuluja voidaan tarkastella pääkirjasta valikossa Kirjanpito > Pääkirja.   Ohjelmasta saa otettua myös osastokohtaisen tuloslaskelman valikossa: Kirjanpito > Tuloslaskelma.        
Näytä koko artikkeli
12-01-2024 07:37
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 842 Näytöt
Passeli Meritissä Ostot-valikossa voidaan ohjelmaan lisätä kaikki yritykseen saapuneet ostolaskut ja seurata ostovelkojen tilannetta. Valikossa voi myös ylläpitää toimittajarekisteriä ja ostonimikkeiden (ostettavien tuotteiden) rekisteriä. Ostolaskut voidaan lisätä ohjelmaan manuaalisesti ja liittää laskun yhteyteen tosite alkuperäisestä laskusta tai kulusta. Ostolaskut voi myös digitoida automaattisesti ottamalla käyttöön Ostolaskujen Digitointi -palvelun. Lue lisää ohjeesta: Ostolaskujen digitointi. Ostolaskut voi myös vastaanottaa ohjelmaan sähköisinä verkkolaskuina (ks. ohje: Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto).   Mikäli yritykseen halutaan ottaa käyttöön ostolaskujen kierrätys, tarvitaan laskujen hyväksyjälle maksullisen lisäkäyttäjän oikeudet.   Jotta ostolaskun voi lisätä ohjelmaan, täytyy sille syöttää toimittajatiedot ja ostonimikkeet.   Toimittajat Ostot - Toimittajat Toimittajaa käytetään ostolaskuja ja maksutapahtumia kirjattaessa. Uuden toimittajan lisäämiseksi klikkaa ikkunan yläosassa olevaa Lisää toimittaja -painiketta. Toimittajia voi lisätä myös suoraan ostolaskulla sitä mukaa, kun syöttää ostolaskuja ohjelmaan.   Nimi on kyseisen toimittajan täydellinen nimi. Lisää toimittajan tiedot. Ohjelma hakee Kaupparekisterin avoimen datan rajapinnasta tiedot seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä: osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, vakuutusyhtiö ja julkinen vakuutusyhtiö. Kyseiseen palveluun eivät kuulu esim. toiminimet tai yhdistykset, joten niiden tiedot tulee syöttää käsin. Kentät Y-tunnus ja ALV-nro on myös hyvä täyttää. Maksun saaja – Mikäli maksun saa jokin toinen yritys kuin laskuttaja, valitse tähän maksun saaja. Osoitetiedot – Oikean maan valitseminen toimittajan tiedoissa on tärkeää. Ohjelmiston oletusasetuksena on Suomi. Mikäli toimittaja on toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolisesta valtiosta eikä oikeaa maata ole määritelty, ohjelmisto ei osaa esittää toimittajan toimituksia arvonlisäveroilmoituksen riveillä Tavaraostot/Palveluostot muista EU-maista eikä käänteisen arvonlisäveron riveillä Vero tavaraostoista/palveluostoista muista EU-maista. Uusia maita voi lisätä valikosta: Asetukset - Yleiset asetukset - Maat.  Maita voit lisätä ohjelmaan myös ostolaskua syöttäessäsi Maa-kentän “Näytä ei-aktiiviset“-painikkeella. Valuutta – valitse toimittajan oletusvaluutta. Mikäli valuuttaa ei määritellä, ohjelmisto käyttää oletusvaluuttana euroa (EUR).   Kenttään Maksuaika päivinä lisätään niiden päivien lukumäärä, jota ohjelmisto käyttää maksuajan laskentaan ostolaskua lisättäessä.   Viivästyskorko-% – kenttään voi syöttää toimittajan kanssa sovitun viivästyskorkoprosentin.   Kenttään Pankkitili lisätään toimittajan tilinumero. Ohjelmisto käyttää tätä oletusasetuksena ostolaskua lisättäessä. Tilinumero on tärkeää lisätä, jos laadit ohjelmasta maksumääräyksiä pankkiin. Kenttään Viitenumero lisätään toimittajan mahdollinen vakioviitenumero. Mikäli toimittajalla ei ole omaa vakioviitenumeroa ja viitenumero muuttuu jokaisessa laskussa, viitenumeroa ei lisätä toimittajan tietoihin. Tallenna. Toimittajan haku toimittajaluettelosta Toimittajaluettelossa (Ostot - Toimittajat) voidaan muuttaa tietojen järjestystä klikkaamalla sarakeotsikkokenttiä. Esim. Nimi-sarakkeen otsikkoa napsautettaessa toimittajien tiedot järjestetään nimen mukaan. Tietoja voidaan myös suodattaa sarakkeen otsikon oikean puoleisessa reunassa olevan suurennuslasi kuvakkeen avulla (toimittajia voidaan selata esim. maittain tai kaupungeittain). Suodatus poistetaan tyhjentämällä suodatin tai valitsemalla Näytä kaikki. Toimittajaluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin PDF-muotoon tai Exceliin ja tulostamalla se sen jälkeen. Tämä tehdään napsauttamalla näkymän yläreunassa olevaa PDF- tai Excel-painiketta (Myynnit - Asiakkaat). Nimikkeet Ostot - Nimikkeet - Lisää uusi nimeke Ostonimikkeet ovat yrityksesi ostamia tavaroita ja palveluja. Ohjelma kirjaa kulut nimikkeiden määritysten mukaisesti kirjanpidon tileille. Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamiseen. Myynti- tai ostolaskuja ei siis voi laatia ilman nimikkeitä. Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella. Tästä syystä nimikkeiden tunnusjärjestelmään kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti ennen ohjelmiston käytön aloittamista. Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa merkittävästi myynti- ja ostolaskujen lisäämistä. Nimikkeitä tarvitaan myös ostojen analysointiin. Ostetuista määristä ja summista voidaan laatia raportti Ostot - Ostoraportti. Raportin tyyppi: Nimikkeittäin. Samaa nimikeluetteloa käytetään sekä myyntilaskujen, ostolaskujen että varastotapahtumien laadintaan. Toiminnan mukaan ohjelmisto avaa sopivan suodatuksen mukaisesti laaditun luettelon. Myyntilaskuja laadittaessa nimikeluettelossa kuvataan sellaiset nimikkeet, joissa Aktiivisuus = Myyntilaskuissa tai Myynti- ja ostolaskuissa. Ostolaskuja lisättäessä nimikeluettelossa kuvataan sellaiset nimikkeet, joissa Aktiivisuus = Ostolaskuissa tai Myynti- ja ostolaskuissa. Varastomoduulissa kuvataan nimikkeet, joiden tyyppi on moduulissa Varastotavara. Nimikkeiden tyyppejä on kolme: Palvelu, Tavara, Varastotavara. Nimikkeitä Palvelu ja Tavara käytetään silloin kun nimikkeistä ei tarvitse pitää määrällistä varastolaskentaa. Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. HUOM! Varastotavaraa ei käytetä, mikäli ohjelman Varasto-osakirjanpito ei ole käytössä! Nimikkeiden avulla voidaan laatia erilaisia raportteja. Esimerkiksi raporttiin Ostot - Ostoraportti, Raportin tyyppi = Nimikkeittäin sisällytetään ostettujen nimikkeiden määrät, hinnat ja summat. Tästä syystä kannattaa luoda niin monta erilaista nimikettä kuin yrityksen nimikkeisiin perustuvaan analysointiraportointiin tarvitaan. Ostonimikkeiden laatiminen Ohjelmiston oletusasetuksiin sisältyy joitakin ostonimikkeitä, mutta joskus niitä on luotava lisää ostolaskujen laatimisen helpottamiseksi. Jos kirjanpitoon tarvitaan useita kulutilejä ostojen seurantaa varten, on tilit lisättävä tilikarttaan ennen nimikkeiden lisäämistä (Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta - Lisää tili). Uusia tilejä voi lisätä tilikarttaan myös samalla, kun lisää uusia nimikkeitä painamalla Lisää uusi kohdassa: Ostotili. Jokaiselle lisätylle tilille laaditaan oma nimike (mikäli tätä tiliä käytetään ostolaskuissa). Nimikkeitä voi lisätä ohjelmaan myös suoraan ostolaskulla sitä mukaa, kun syöttää ostolaskuja ohjelmaan. Nimikeluetteloon voidaan lisätä ostettavien palvelujen tai tavaroiden koko hinnasto. Samaa kulujen kirjanpitotiliä voidaan käyttää erilaisille nimikkeille. Myös eri arvonlisäverokantojen alaisille ostoille kannattaa lisätä omat nimikkeensä (ei koske varastonimikkeitä). Ostonimike lisätään valikossa Ostot - Nimikkeet - Lisää ostonimike. Näytölle avautuu Nimikkeen tiedot -ikkuna.   Anna Tunnukseksi lyhyt tunnus, jonka avulla pystyt helposti valitsemaan nimikkeen ostolaskua laatiessasi. Tunnus voi myös olla sama kuin kirjanpitotilin numero. Nimi on ostonimikkeen täydellinen nimi. Palvelun tai tavaran kuvaus. Tarvittaessa nimikkeen nimeä voidaan muuttaa tai täydentää myynti- tai ostolaskua laadittaessa. Valitse Tyyppi (Varastotavara, Palvelu tai Tavara). Nimikkeitä, joiden laji on Tavara, käytetään silloin, kun tavara ei sisälly määrälliseen varastolaskentaan. Nimikkeitä, joiden laji on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. Kyseiset nimikkeet kannattaa lisätä ohjelmistoon käsin valikosta Varasto - Nimikkeet tai tuoda ne ohjelmaan Excel-taulukosta (mallitiedosto varastonimikkeiden tuontiin löytyy verkkosivuiltamme Asiakastuki-osiosta). Tällöin ohjelmisto tarjoaa välittömästi oikeat oletusasetukset. HUOM! Varastotavaraa ei käytetä, mikäli ohjelman Varasto-osakirjanpito ei ole käytössä! Lisätietoja näiden nimikkeiden lisäämisestä löytyy ohjeesta: Varastolaskenta. Aktiivisuus tarkoittaa sitä, käytetäänkö nimikettä myyntilaskuissa, ostolaskuissa vai sekä myynti- että ostolaskuissa. Ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena Ostolaskuissa. Mikäli lisätyn nimikkeen tyyppi on Varastotavara, valitaan aktiivisuus-kohtaan Myynti- ja ostolaskuissa. Voit myös valita nimikkeen Ei-aktiiviseksi, jolloin sitä ei voi käyttää laskuissa. Yksikkö – lisää nimikkeen yksikkö. Yksikön määrittely on pakollista (esim. kpl, kk, h). Mikäli yksikkö ei ole tiedossa, lisätään ” – ”. Voit lisätä ja poistaa yksiköitä valikossa: Asetukset - Yleiset asetukset - Yksiköt. Lisäksi voidaan määritellä myyntihinta ja viimeinen ostohinta. Ostotili (oletusarvona on 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat) – valitse tähän oikea kirjanpidon kulutili. Ostotili on ehdottomasti tarkistettava aina uutta nimikettä laadittaessa, koska ohjelma tekee kirjaukset pääkirjaan tämän määritelmän perusteella. Tarvittaessa ostoon liittyvää tiliä voidaan muuttaa manuaalisesti ostolaskulla. Mikäli nimikkeen tyyppinä on Palvelu tai Tavara, nimikkeen sisällön mukaan ostotiliksi on valittava joko kulutili tai tasetili. Mikäli nimikkeen tyyppinä on Varastotavara, on valittava kolme tiliä: Myyntitili, Varastotili (tili 15…) ja Ostotili (myytyjen tavaroiden kustannusten tili 4…). Ohjelmisto käyttää nimikkeen tiedoissa määriteltyjä tietoja automaattisesti kirjausten tekemiseen. Tarvittaessa myyntiin liittyvää tiliä voidaan muuttaa manuaalisesti. Varastotavaroiden tilejä ei voi muuttaa myyntilaskussa. Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, lisätään ohjelmistoon valikosta Varasto - Nimikkeet. Lisätietoja näiden nimikkeiden lisäämisestä löytyy kohdasta Varasto - Nimikkeet. Arvonlisävero – valitse arvonlisäverokanta, jonka perusteella laskujen arvonlisävero lasketaan. Arvonlisäveroksi valitaan Suomen arvonlisäverokanta (%). Mikäli tavaraa tai palveluja ostetaan toisen EU-maan tai EU:n ulkopuoliselta toimittajalta, joka on arvonlisäverovelvollinen, ostolaskussa käytetään arvonlisäveroprosenttia käänteisen arvonlisäveron määrän laskentaan. Arvonlisäverokanta merkitään myös tällöin Suomen arvonlisäverokannaksi (%). Tallenna Voit poistaa turhia nimikkeitä valitsemalla nimikelistalta kyseisen rivin aktiiviseksi ja painamalla Roskakori-painiketta. Huom.! Mikäli nimikettä on käytetty laskulla, ei sitä voi poistaa. Voit tällöin halutessasi valita nimikkeen Ei-aktiiviseksi. Olemassa olevia nimikkeitä voit muuttaa Muuta-painiketta painamalla. Huomaa, että muutokset päivittyvät jo laadituille laskuille vasta, kun avaat laskun, painat Muuta-painiketta ja tallennat laskun uudelleen. Nimikkeen haku luettelosta Sopiva nimike löytyy luettelosta nopeasti käyttämällä taulukossa erilaisia selaustapoja ja suodattimia. Klikkaamalla sarakeotsikoita, järjestää ohjelma nimikkeet nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Myynti- ja ostotilien tarkastamista varten luettelo kannattaa järjestää osto- ja myyntitilien mukaiseen järjestykseen. Näin tilivalinnat voidaan tarkistaa nopeasti ja helposti.   Tietoja voidaan myös suodattaa sarakkeen otsikon oikeanpuoleisessa reunassa olevan suurennus-lasikuvakkeen avulla. Suodatus poistetaan tyhjentämällä suodatin tai valitsemalla Näytä kaikki. Nimikeluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo (Ostot - Nimikkeet) ensin PDF- tai Excel-tiedostona napsauttamalla ikkunan yläreunasta löytyvää PDF- tai Excel-painiketta. Ostolaskun laadinta Ostolaskut laaditaan valikossa: Ostot - Ostolaskut ja niiden laadinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin myyntilaskuja laadittaessa. Kun ostolasku on lisätty ja tallennettu, laatii ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Ostotili tai valittu muu kulutili (ja D Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV), K Ostovelat.   Ostolaskut-valikossa lisätään ohjelmaan kaikki ostot, joista halutaan laatia toimittaja- tai nimikekohtaisia raportteja ja laskelmia. Ostolaskujen valikossa lisätään myös EU:n sisäiset ja ulkopuolisten tavaroiden ja palvelujen hankinnat, joihin sovelletaan käänteistä arvonlisäverotusta. Ohjelma ei sisällytä käänteisiä alv-kirjauksia arvonlisäverolaskelmalle, ellei näitä syötetä ohjelmaan ostolaskuina. Ks. ohje: Ostot muista EU-maista ja Ostot EU:n ulkopuolelta. Ostolaskuina lisätään myös varastotavaroiden sekä käyttöomaisuuden ostotositteet. Ostotositteet, joita ole tarpeen sisällyttää toimittajaperusteiseen laskentaan, voidaan lisätä suoraan kassa- tai pankkitapahtumissa (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma ko. Kassan tai Pankin kohdalla). Kulut voidaan kirjata myös pääkirjatositteella. Vaihda pääkirjatositteella Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV) tai Summat nettohintaisina (ilman arvonlisäveroa) riippuen siitä syötätkö summat arvonlisäverollisina vai ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverot eivät muuten kirjaudu ALV-ilmoitukselle. Mikäli käteisellä maksetut ostotositteet halutaan kuitenkin lisätä ostolaskuina, toimittajien luetteloon voi lisätä uuden toimittajan esimeriksi nimellä Käteislaskut ja ostolaskussa voidaan käyttää maksutapaa: Kassa. Ostolaskut-valikossa on helppo lisätä myös kuluennakoiden saajien ostojen/maksujen tositteet ja korttimaksutositteet. Tällöin ostolaskun maksutavaksi on valittava jokaista kuluennakon saajaa varten tallennettu maksutapa ja korttimaksun ollessa kyseessä Luottokorttimaksuvelat. Kuluennakon saajille voi myös laatia omat raporttinsa, jotka käyttäytyvät ostolaskun tavoin (Ostot > Kuluennakon saajien kuluraportit). Ks. ohje Kuluraportit. Ostolaskujen lisääminen   Lisää ostolasku painamalla Lisää ostolasku. 1. Valitse Toimittaja tai lisää toimittaja luetteloon uusi toimittaja painamalla Lisää uusi (ks. tämän ohjeen kohta: Toimittajat). Huom.! Mikäli lisätään ulkomaan ostolaskuja, on toimittajan tiedoissa oltava oikea maa ja laskuriveillä alv-kantana Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat käänteiset alv-kirjaukset arvonlisäverolaskelmalle. 2. Lisää laskun Päivämäärä ja Eräpäivä Ostolaskussa on myös kenttä Kirjauspäivä, johon voi lisätä alkuperäisestä laskun päivämäärästä poikkeavan päiväyksen. Pääkirjaan tehdään kirjauspäivämäärän mukainen kirjaus. Myös alv-kirjautuu kirjauspäivän mukaiselle kaudelle, mikäli yritys ei tee maksuperusteista kirjanpitoa (Asetukset - Yrityksen tiedot). 3. Lisää Laskun numero, Viitenumero ja Pankkitili Syötä alkuperäisestä laskusta laskun numero, viitenumero ja pankkitili. Viitenumero-kenttään syötetään ostolaskun viitenumero, ellei kyseessä ole pysyvä viitenumero tai viitenumero, joka on jo tallennettu oletustietoihin. Ohjelmisto tarkistaa automaattisesti viitenumeron oikeellisuuden. Pankkitilin kenttään syötetään toimittajan pankkitilin numero, ellei sitä ole jo lisätty oletustietoihin. Ohjelmisto tarkistaa automaattisesti tilinumeron muodollisen oikeellisuuden. 4. Osastot, Projektit ja Kustannuspaikat Mikäli yrityksen tulojen ja menojen laskenta perustuu osastoihin ja/tai projekteihin, ostolaskun ylätunnisteeseen voidaan valita myös osasto ja/tai projekti. Nämä ovat kuitenkin lisättävä ensin valikosta Asetukset - Dimensiot - Osastot ja/tai Asetukset - Dimensiot - Dimensiot. Laskun ylätunnisteessa olevan osaston perusteella voidaan laatia osastokohtainen ostoraportti ja ostovelkojen raportit. Laskun ylätunnisteessa valittu osasto ja/tai projekti siirtyy automaattisesti kaikille laskun riveille. Osastoa voidaan muuttaa tarvittaessa laskun riveillä. Projektia ei voi kuitenkaan muuttaa laskun riveillä. Mikäli laskun riveille on lisättävä useita eri projekteja, projektivalinta poistetaan laskun ylätunnisteesta ja projektit lisätään laskun riveille (sarake P). Projektia ei voi valita samanaikaisesti ostolaskun ylätunnisteeseen ja laskuriveille. Vain toinen näistä vaihtoehdoista on mahdollinen. Osasto ja/tai projekti lisätään pääkirjan kirjauksessa kulutilin riville. Laskuriville voi valita myös kustannuspaikan. 5. Valuutta Lisättäessä ostolaskua jossakin muussa valuutassa kuin euroissa, valitaan tarvittava valuutta kentässä: Valuutta. Ohjelma valitsee laskun päivämääränä voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin. 6. Käyttöomaisuuden osto Mikäli kyseessä on käyttöomaisuuden osto myynti ja yrityksellä on käytössä ohjelman Käyttöomaisuuslaskenta, ruksaa laskurivien yläpuolella oleva valintaruutu ja paina: Lisää uusi käyttöomaisuushyödyke (mikäli lisäät kirjanpitoon kokonaan uuden käyttöomaisuushyödykkeen) tai Näytä nimikkeitä (mikäli lisäät arvoa jollekin olemassa olevalle käyttöomaisuushyödykkeelle). Kun lasku tallennetaan, ohjelma lisää kyseisen hyödykkeen käyttöomaisuustilille.   7. Laskurivit Ostolaskun rivien laadinnassa käytetään nimikkeitä. Laskua ei voi laatia nimikettä valitsematta. Napsauta laskun ensimmäisellä rivillä sarakkeessa kohtaa Nimike ja valitse luettelosta ostettavan nimikkeen tunnus. Mikäli sopivaa nimikettä ei ole, samassa valinnassa voidaan lisätä uusi nimike napsauttamalla viimeistä riviä Lisää uusi. Mikäli ostolaskua lisättäessä lisätään juoksevasti uusia nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara, nimikkeen tiedoista on valittava käsin Aktiivisuus = Myynti- ja ostolaskuissa. Katso myös tämän ohjeen kohta: Nimikkeet. Nimikkeen valintaan liittyy nimikkeen tunnuksen, nimen, tyypin, aktiivisuuden, yksikön, ostohinnan, kulutilin ja alv-kannan määrittely. Näitä oletusasetuksia voidaan tarvittaessa muuttaa manuaalisesti laskun riveillä (muutokset eivät vaikuta nimikkeen tietoihin). Varastotavaraa ostettaessa (nimike, jonka tyyppi on Varastotavara) laskun rivillä ei voi muuttaa tiliä. Selite-sarakkeeseen voit kirjoittaa kulua kuvaavan selitteen. Tämän jälkeen sarakkeeseen Määrä lisätään ostettavan nimikkeen määrä ja sarakkeeseen A-hinta yhden nimikekappaleen hinta. Nimikkeen määrään voidaan lisätä 3 desimaalia ja hintaan voidaan 7 desimaalilukua. Huom.! Jos laskurivien yläpuolella on ruksattuna kohta: Summat sis. alv:n, tulee hinnat syöttää laskuriveille bruttohintaisina. Jos ruksia ei ole ko. kohdassa, syötetään hinnat nettohintaisina.   Laskurivillä olevaa Tili-kohdan kirjanpitotiliä voidaan tarvittaessa muuttaa. Tili-kohta määrittelee, mille kirjanpidon tilille osto kirjautuu. Laskuriville voidaan myös valita Osasto. Osastot on määriteltävä valikossa: Asetukset - Dimensiot - Osastot. Mikäli ostolasku halutaan sitoa kustannuspaikkaan ja/tai projektiin, napsautetaan nimikerivin sarakkeessa K tai P olevaa painiketta sekä jaetaan ostosumma sopivien kustannuspaikkojen ja/tai projektien kesken. Mikäli ostosumma kohdistuu kokonaan yhteen kustannuspaikkaan/projektiin, avautuvassa ikkunassa ruksataan vastaavan kustannuspaikan/projektin rivin lopussa oleva kenttä (Täydellinen kohdistus). Mikäli ostosumma jakautuu useamman kustannuspaikan/projektin kesken, summa voidaan jakaa joko prosenttiosuuksina, määrällisesti tai summana. Jakamisperustetta voidaan muuttaa napsauttamalla vastaavan sarakkeen ylätunnistetta. Kustannuspaikat ja projektit on ensin määriteltävä valikossa: Asetukset - Dimensiot - Kustannuspaikat / Projektit. Ostolaskun summan kohdistaminen kustannuspaikalle tai projektille merkitsee sitä, että kirjanpidossa ko. kustannuspaikalle tai projektille syntyy kulu, eli kustannuspaikan/projektin tulos pienenee. Virheellinen nimikerivi voidaan poistaa painamalla rivin lopussa olevaa Roskakori-painiketta. Nimikerivien järjestystä voidaan vaihtaa sekä ylös että alaspäin vetämällä hiirellä rivin alussa olevaa vaihtopainiketta. Sarakkeiden järjestystä voidaan muuttaa laskun riveillä hiirellä vetämällä. 8. Tarkasta laskun tiedot Kun olet syöttänyt laskulle kaikki tarvittavat tiedot, tarkista aina ALV-kanta, ALV:n määrä ja laskun loppusumma ennen laskun tallentamista.   Ostolaskun kentässä Pyöristys voidaan pyöristää laskun loppusummaa tasalukuun.   9. Laskun tallennus   Lasku tallennetaan alareunassa olevaa Tallenna tai Tallenna ja lisää -painiketta painamalla. Mikäli seuraavan laskun lisääminen halutaan aloittaa heti edellisen laskun tallentamisen jälkeen eikä laskuun haluta lisätä esim. Alkuperäistä laskua liitteeksi, lasku tallennetaan ja uusi lasku lisätään napsauttamalla painiketta Tallenna ja lisää. Kun ostolasku tallennetaan, ohjelma tekee automaattisesti kirjauksen pääkirjaan: D Kulutili D Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV K Ostovelat   Ohjelman tekemän kirjauksen pääkirjaan voi tarkistaa painamalla laskun oikeassa yläreunassa olevaa Tosite OS-painiketta. Ohjelman automaattisesti luoma OS-tunnus on yksilöllinen ja viittaa tositelajiin (OS) sekä tositteen järjestysnumeroon. Tunnus voidaan merkitä paperilaskuun, mikäli laaditaan perinteistä ns. mappikirjanpitoa. Huomaa, että mikäli poistat laskuja, yksilöllistä OS-tunnusta ei voi enää käyttää uudelleen vaan juoksevaan tositenumerointisarjaan tulee aukko. On suositeltavampaa aina luoda hyvityslasku ja kohdistaa tuo hyvityslasku alkuperäiseen laskuun, jolloin molemmat poistuvat reskontrasta. Ks. kohta: hyvityslaskun kohdistus ostolaskuun. Kaikkia ostolaskuja koskevia kirjauksia voi katsella raportista: Kirjanpito > Päiväkirja käyttämällä suodatinta: Tositelaji = OS. 10. Liitteet Ostolaskuun voi lisätä liitteeksi tiedostoja, esim. alkuperäisen laskun. Liitteet lisätään ostolaskun tallentamisen jälkeen raahaamalla tiedostot hiirellä ostolaskun päälle tai painamalla laskun oikeassa yläkulmassa näkyvää paperiliittimen kuvaketta. Liitteet voi lisätä vasta, kun ostolasku on tallennettu. Laskulle voi tallentaa yhden tai useamman tiedoston liitteeksi. Mikäli tallennat useamman liitteen, pidä SHIFT tai CNTRL-näppäin pohjassa valitessasi liitettäviä tiedostoja. Ostolaskujen tarkastelu Voit katsella ohjelmaan syöttämiäsi ostolaskuja valikossa: Ostot - Ostolaskut.   Voit valita joko kaikki laskut, maksamattomat laskut tai maksetut laskut.   Luettelo laadituista laskuista listataan näytölle. Oikea lasku löytyy nopeasti luettelosta käyttämällä apuna erilaisia laskujärjestyksiä ja suodattimia. Klikatessa sarakkeiden otsikkoja (Päivämäärä, Laskun nro, Toimittaja, Yhteensä) laskut listataan nousevassa järjestyksessä ja otsikkoa uudelleen napsautettaessa laskevassa järjestyksessä.   Laskuja voidaan myös suodattaa klikkaamalla sarakkeiden yläosassa olevia suurennuslasikuvakkeita ja syöttämällä siihen sopiva arvo. Sarake muuttuu siniseksi, kun suodatin on päällä. Suodatin poistetaan napsauttamalla suurennuslasia ja poistamalla kyseinen arvo suodattimesta tai painamalla: Näytä kaikki.   Sopivan laskun löytymisen jälkeen laskun saa avattua klikkaamalla ko. laskun riviä kerran. Laskua voidaan muokata painamalla Muuta-painiketta. Muutetut tiedot muutetaan automaattisesti myös laskuun liittyvään pääkirjan kirjaukseen. Passiiviseen tilikauteen sisältyvää laskua ei voi korjata ennen kuin tilikausi muutetaan aktiiviseksi. Ostolaskun korjaus Kaikki laskun tiedot voidaan korjata: toimittaja, nimike, määrä, a-hinta, tili. Toimittaja voidaan muuttaa niin kauan, kunnes lasku on kirjattu maksetuksi. Laskun maksamisen jälkeen maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja toimittaja voidaan muuttaa vasta tämän jälkeen.   Tarvittaessa lasku voidaan myös poistaa, mutta jälleen, lasku ei saa olla merkattu maksetuksi. Maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja vasta sen jälkeen voidaan lasku poistaa.   Lasku poistetaan napsauttamalla yläreunan painikerivin punaista Poista-painiketta. Huomaa, että jos poistat laskun, ohjelma ei anna käyttää enää samaa tositenumeroa uudelleen ja juoksevaan OS-tositenumerosarjaan syntyy aukko. Suositeltavampaa on laatia laskulle hyvityslasku, joka sitten kohdistetaan alkuperäiseen laskuun. Ostolaskujen kopiointi Ostolaskut voidaan kopioida avaamalla kopioitava lasku ja painamalla laskun vasemmassa alareunassa olevaa Kopioi-painiketta. (Ostot - Ostolaskut, Avaa kopioitava ostolasku) Kopioinnin yhteydessä toimittajan nimi, päivämäärä ja nimikkeet siirretään laskuun yhdessä hintojen kanssa.   Voit vaihtaa laskuun laskun numeron, päivämäärän, toimittajan, laskurivien ym. tarvittavat tiedot. Ostolaskujen digitointi   Ostolaskut ja kuitit voidaan digitoida automaattisesti suoraan ohjelmassa. Alkuperäiset laskut voidaan raahata hiirellä ostolaskujen tai vahvistamattomien ostolaskujen syöttöikkunaan ja ohjelma lisää laskun tiedot automaattisesti laskulle muutamassa sekunnissa.   Digitointi on maksullinen palvelu ohjelman kokeiluversiota lukuun ottamatta. Jokaisen laskun digitointi maksaa 0,15 €/kpl+alv ja palvelun välittäjänä toimii CostPocket OÜ. Veloitus digitoinnista tehdään kuukausiveloituksen yhteydessä.   Ostolaskujen automaattisen digitoinnin käyttöönotto Pääkäyttäjä voi aktivoida automaattisen digitoinnin valikossa: Asetukset -> Yrityksen tiedot -> Verkkolaskujen ym. integrointien asetukset -> Ostolaskujen automaattinen digitointi > Aktivoi.   Digitoinnin voi aktivoida myös suoraan laskulla laskutiedoston lisäämisen jälkeen. Lisää uusi ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku tai Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut > Lisää vahvistamaton ostolasku. Raahaa ohjelmaan lisättävän laskun tai kuitin tiedosto ostolaskujen syöttöikkunaan ja paina Tositteen digitointi. Seuraavaksi paina avautuvasta ikkunasta Aktivoi.     Ostolaskujen automaattinen digitointi Lisää uusi ostolasku tai vahvistamaton ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku tai Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut > Lisää vahvistamaton ostolasku. Hae lasku/kuittitiedosto tietokoneeltasi tai sähköpostista paperiliittimen kuvakkeen avulla tai raahaa laskutiedosto hiirellä suoraan laskulomakkeen päälle. Laskun yläosaan ilmestyy ”Tositteen digitointi” -painike, jota painamalla tosite digitoidaan. Näet avautuvasta ikkunasta tunnistetut kentät, jotka siirtyvät ostolaskulle. Paina Kyllä, mikäli haluat tuoda ko. tiedot laskulle. Paina Ei, mikäli et halua tuoda näitä tietoja automaattisesti laskulle. Digitointi tapahtuu automatiikan avulla muutamassa sekunnissa ja sen keskimääräinen tarkkuus on tällä hetkellä 76 %. Tarkkuus tulee paranemaan aikaa myöten, kun digitointirobotin tunnistamistoiminto kehittyy. Lisää toimittajan tiedot, mikäli ne eivät ole jo ohjelmassa valmiina ja tarkista ja täydennä tarvittaessa ostolaskun tietoja manuaalisesti. Valitse laskuriveille sopivat ostonimikkeet ja tallenna lasku. Laskun tallentamisen jälkeen, ohjelma tekee tarvittavat kirjanpidon kirjaukset pääkirjaan: D Kulutili D Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV K Ostovelat Alkuperäinen tosite tallentuu laskulle, joten niitä ei tarvitse arkistoida enää muualla.              
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:22 (Päivitetty 05-01-2024)
 • 1 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 676 Näytöt
Osamaksu ostolaskulla   Osamaksulla tai rahoitussopimuksella ostettaessa tulee ensin tehdä muutoksia kyseisen kirjanpidon velkatilien asetuksissa. Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta. Mikäli maksetaan osamaksulla, avaa Osamaksuvelat-tili tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Jos osto on rahoitettu, avaa Rahoituslaina-tili. Vaihda kohtaan: Käytetään maksutapana -> Maksutapaa käytetään ostolaskuissa. Tallenna.     Jos et löydä tilikartastasi sopivaa tiliä, voit lisätä sen sinne itse. Huomaa, että Taseen/Tuloslaskelman erään tulee valita oikea taseen ryhmä, jotta osamaksu kirjautuu oikein Taseeseen.   Laadi sitten ostolasku tavalliseen tapaan valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Syötä laskulle tarvittavat tiedot, tarkista alv ja laskun summa. Klikkaa Kirjaa maksu -painiketta ja valitse Maksutavaksi Osamaksuvelat tai Rahoituslainat. Seuraavaksi syötä päivämäärä ja koko laskun summa. Tallenna lasku.     Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen laskurivillä määritellylle kulutilille sekä taseen velkatilille sen mukaan, mikä tili maksutavassa on valittuna. Esimerkiksi: D Kulutili, K Osamaksuvelkatili.   Osamaksun lyhennys Kun osamaksua lyhennetään ja maksu näkyy pankin tiliotteella, tee maksusta maksutapahtuma valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma.   Valitse maksutapahtuman tyypiksi: Muu meno ja syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu on mennyt tililtä. Valitse ensimmäiselle riville tiliksi aiemmin käyttämäsi osamaksuvelka- tai rahoituslainatili ja syötä summaksi lyhennyksen osuus maksusta. Lisää uusi rivi ja valitse tiliksi sopiva kulutili mahdollisille käsittelymaksuille tms. kuluille ja syötä summa. Lisää vielä kolmannelle riville tiliksi sopiva korkokulutili ja summaksi koron osuus. (Tilien nimet ja numerot voivat vaihdella tilikarttasi mukaan). Tarkista, että alhaalla näkyvä Summa on sama summa, joka on mennyt tililtä.       Tallenna.   Maksutapahtuman tallentamisen jälkeen, ohjelma tekee kirjauksen pääkirjaan, jossa taseen osamaksuvelkaa on vähennetty ja korkojen ym. käsittelykulujen osuus on kirjattu tuloslaskelman kulutileille.   Voit halutessasi kirjata maksun myös pääkirjatositteena (Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite): K Pankkitili, D Osamaksuvelka, D Rahoituskulut, D Korkokulut. Käyttöomaisuuden osto osamaksulla   Kun ostat käyttöomaisuutta osamaksulla, toimi kuten tässä ohjeessa on neuvottu kirjanpidon velkatilin asetuksien muuttamisen osalta. Tämän jälkeen tee uusi ostolasku valikossa Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Laita valinta laskulla kohta "Käyttöomaisuuden osto" ja klikkaa nimike-kenttään ja "Lisää uusi käyttöomaisuushyödyke". Anna käyttöomaisuuskohteen tiedot ja yksilöllinen inventaarinumero sekä oikea käyttöomaisuusryhmä. Tallenna.     Täytä laskun tiedot ja tarkista, että alv näkyy oikein laskulla. Paina "Kirjaa maksu“ -painiketta. Valitse maksutapa-kenttään: Osamaksuvelat-tili.   Tallenna ostolasku. Ohjelma kirjaa tällöin kaluston oston taseen kalustotilille ja velaksi Osamaksuvelat-tilille. Arvonlisävero kirjautuu tillile "Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV“. Voit tarkistaa kirjauksen klikkaamalla "Tosite OS-..." -painiketta. Ks. kohta Osamaksun lyhennys tästä ohjeesta.
Näytä koko artikkeli
05-01-2024 06:04
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 384 Näytöt
Ohjelmassa ei ole suoria yhteyksiä pankkeihin, joten maksumääräykset lähetetään maksatukseen  XML-tiedostoina, jotka luodaan ohjelmassa ja viedään verkkopankkiin. Maksumääräyksiä varten  tulee pankin kanssa tehdä aineistonsiirtosopimus. Pyydä pankiltasi maksatustunnus ja syötä se ko.  pankkitilin tietoihin valikossa: Maksutapahtumat > Pankit.   Maksatustunnus muodostetaan yritykselle pankin toimesta ja tunnuksen muodostamistavassa on joitakin pankkikohtaisia eroja. Maksatustunnus on yleensä yrityksen Y-tunnus ilman väliviivaa lisättynä nollalla, esim. jos Y-tunnus on 1234567-8, on maksatustunnus silloin 012345678. Jos et ole varma, mikä mitä maksatustunnusta tulisi  käyttää, varmista se tarvittaessa pankista.     Maksumääräystiedoston luominen     Kun olet syöttänyt ohjelmaan ostolaskuja tai verotilivelkoja (esim. alv, ennakonpidätys tai  sairausvakuutusmaksu), voit laatia niistä maksumääräyksiä valikossa: Maksutapahtumat >  Maksutapahtumat. Huomaa, että laskujen tiedoissa tulee olla toimittajan tilinumero ja laskun viitenumero, jotta maksumääräyksen voi muodostaa.     Valitse Maksumääräykset sen pankin kohdalta, josta haluat suorittaa maksut.   1. Klikkaa avautuvasta ikkunasta Lisää maksumääräys -painiketta.    Näytölle avautuu lista toimittajista ja laskuista, jotka ovat maksamatta ja joista ei ole vielä tehty  maksumääräystä. Voit valita Maksumääräysten päivämäärä -kentässä, maksetaanko laskut eräpäivinä vai itse  valitsemanasi päivänä.    Mikäli haluat, että samalle toimittajalle maksetaan laskut koontina eli yhtenä summana (Huom! yhdellä viitenumerolla), laita rasti ruutuun ”Muodosta koonti toimittajittain”. Klikkaa Valitse-ruutu niiden laskujen kohdalta, joista haluat luoda maksumääräyksen.   2. Klikkaa Laadi  maksumääräykset.    Ikkunaan avautuvalta listalta näet ne maksut, joista olet tekemässä maksumääräystiedostoa (lisää  tiedostoon) ja ne maksut, joista on jo tehty maksumääräystiedosto (odottavat vahvistusta).    3. Klikkaa Luo maksutiedosto -painiketta.   Ohjelma laatii XML-tiedoston, joka sisältää maksut kaikista  niistä maksuista, joissa on valinta kohdassa ”Lisää tiedostoon”. Valinta siirtyy automaattisesti ”Vahvista”-ruutuun niiden maksujen kohdalla, joista on luotu maksutiedosto. Tallenna ohjelman laatima XML-maksutiedosto koneellesi esim. Ladatut tiedostot -kansioon. Voit  tallentaa tiedoston myös esim. työpöydällesi tai muuhun sopivaan paikkaan.     Voit katsella, korjata ja poistaa luotuja maksumääräyksiä Muuta- tai Poista-painikkeilla.     Painamalla ”Vahvista suoritetut maksumääräykset” -painiketta, ohjelma tekee maksumääräyksistä  automaattiset kirjaukset pääkirjaan ja ne poistuvat maksumääräysten luettelosta. (Huom! Älä  vahvista maksuja itse, mikäli luet sähköisiä tiliotteita ohjelmaan sisään. Vahvistaessasi maksut,  kuittaa ohjelma laskut maksetuiksi eikä se pysty tiliotetta sisään luettaessa enää kohdistamaan  maksuja näille jo maksetuiksi merkatuille laskuille.)      Maksumääräyksen lähettäminen verkkopankkiin     Kirjaudu verkkopankkiisi. Valitse esim. Nordeassa kohta Talous > Lataa tiedosto. Osuuspankissa  valitse kohta Tilit, maksut ja laskutus > Aineistonsiirto > Lähetä aineisto ja valitse aineistoksi:  Maksuaineisto (XML). Lataa tallentamasi aineisto verkkopankkiin.   Jos vienti ei onnistu, tarkista ohjelmassa yrityksesi tietoihin tallennetun pankkitilin  numero (Maksutapahtumat > Pankit, Pankkitilin numero) ja että olet syöttänyt tilin tietoihin pankilta  saamasi maksatustunnuksen. Mikäli tilinumero on oikein, myös maksutiedoston viennin pitäisi  onnistua. 
Näytä koko artikkeli
03-01-2024 07:18
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 444 Näytöt
Kaikki ostolaskut, myös tavara- ja palveluostot EU:n ulkopuolelta, lisätään valikosta Ostot > Ostolaskut.   Toimittajan tiedoissa on tärkeää valita oikea EU:n ulkopuolinen maa. Maa-asetuksissa (Asetukset > Yleiset asetukset > Maat) on määritelty, onko kyseessä EU:n ulkopuolinen maa vai ei. Tämän perusteella ohjelma laskee käänteisen arvonlisäveron ja valitsee automaattisesti ostolaskun arvonlisäveron summaksi nollan riippumatta laskun riveillä käytetystä ALV-prosentista. Ostolaskuun lisättyjen nimikkeiden ALV-prosentin tulee olla ostajan maan alv-kanta, esim. 24 %.   Tavaraostot EU:n ulkopuolelta Valitse toimittajan tiedoissa maaksi muu kuin EU-maa ja laskun riveille sopiva ostonimike tai esim. Ostot tuonti (kirjanpitotili 4130 Ostot tuonti). Voit myös halutessasi käyttää jotakin muuta nimikettä ja kulutiliä (varmista, että nimikkeen tyyppi on Tavara). Tarkista että laskurivillä alv-kanta on 24 %, 14 % tai 10 %.    Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 4130 Ostot tuonti K 2871 Ostovelat D 29396 EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv K 29395 EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv Ostolaskun summa ja veron osuus ilmoitetaan ostajan maan alv-kannan mukaisesti (esim. 24 %) ja ne kirjautuvat arvonlisäveroilmoitukseen riveille: 310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta 304 Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolella  307 Kohdekauden vähennettävä vero, jolloin verovaikutus on 0.  Palveluostot EU:n ulkopuolelta Tee palveluostoista EU:n ulkopuolelta ostolasku samoin kuin tavaraostoista EU:n ulkopuolelta (oikean EU:n ulkopuolisen maan valinta on tärkeää toimittajan tiedoissa), mutta valitse nimikkeeksi esim.4470 Yhteisöpalveluhankinnat tai 4490 Muut ulkopuoliset palvelut. Voit myös käyttää jotakin muuta nimikettä ja kulutiliä (varmista, että nimikkeen tyyppi on Palvelu). Tarkista, että alv-kanta laskurivillä on 24 %.   Kun laskun tallentaa, ohjelma kirjaa oston ja siihen liittyvän käänteisen arvonlisäveron: D 4490 Muut ulkopuoliset palvelut K 2760 Ostovelat D 29396 EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv K 29395 EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv Veron osuus ilmoitetaan ostajan maan alv-kannan mukaisesti (esim. 24%) ja se kirjautuu arvonlisäveroilmoitukseen riveille: 301 Vero kotimaan myynnistä ja 307 Kohdekauden vähennettävä vero, jolloin verovaikutus on 0.  Tullattavat tavarat, joissa veron peruste eroaa ostolaskun summasta Edellinen ohje sopii sellaisten lähetysten kirjaamiseen, joita ei tarvitse tullata (esim. tietovälineelle tallennetut tietokoneohjelmat).  Jos on kyse tullattavasta tavarasta, maahantuonnin arvonlisäveron perusteen laskennassa käytetään lähtöarvona yleensä tullausarvoa, johon on lisätty  AVL 91§, 93§ ja 93a§:ssä tarkoitetut erät (kuljetus EU:hun saapumispaikkaan saakka, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskulut, muut maahantuontiin liittyvät kulut sekä verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa). Veron perusteen laskemiseen tarvitaan tullauspäätös. Seuraavassa esimerkissä on ohje, jolla saadaan ohjelman arvonlisäverolaskelmassa näkymään maahantuonnin arvonlisävero oikein arvonlisäverolaskelmalla, eli oikea veron peruste rivillä "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta" ja siitä laskettu "laskennallinen" arvonlisävero riveillä " Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta" sekä "Kohdekauden vähennettävä vero".  Esimerkissä veron perusteeksi on laskettu 1173,55 euroa.   Käänteisestä arvonlisäveron osuudesta tehdään oma erillinen "ostolaskunsa" sille kuulle, jolloin maahantuonnin alv tulee ilmoittaa. Valitse laskuun Toimittaja, jonka maana on EU:n ulkopuolinen maa. Syötä laskun riveille tiedot esimerkin mukaisesti (huomaa alv-kannat riveillä). Ostolaskun summaksi muodostuu 0, joten tuloslaskelmaan sillä ei ole vaikutusta. Tämä ei siis vaikuta maksettavaan arvonlisäveroon, mutta sen mukaan ohjautuu vähennettävä ja suoritettava alv vastaavan kuukauden alv-laskelmaan ja veron peruste (1173,55€) näkyy rivillä Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta. (huomaa, että toisella rivillä on määräsarakkeessa -1)   Tästä muodostuu pääkirjaan kirjaus: D 2936 EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv 281,65 K 2935 EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv 281,65   2. Itse kauppalasku voidaan kirjata ostolaskuna (tai pääkirjatositteena). ALV-kenttään tulee valita: ei veronalainen (-). Tällöin laskun summa ei tule lainkaan alv-laskelmaan, mutta se kirjautuu kuluksi tuloslaskelmaan. Kaikki rahtilaskut, huolintakulut, valmisteverot voidaan tällöin kirjata tavalliseen tapaan ostolaskuina.  Ennakkomaksut Jos tavarat tilataan ja maksetaan ennakkoon, voidaan ennakkomaksut kirjata ostoreskontraan kyseiselle toimittajalle ennakkomaksuina.  Kirjauksen voi tehdä Maksutapahtumat-valikossa valitsemalla Maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja ja Toimittaja-kenttään kyseisen toimittajan. Toimittajan tietoihin kannattaa laittaa valmiiksi oikea maa. Maksettu summa syötetään Ennakkomaksu-riville. Tällöin ennakkomaksu näkyy taseen Vastaavaa-puolella Ennakkomaksut-tilillä. Ennakkomaksulaskun voi lisätä kirjaukseen liitteeksi esim. pdf-muodossa (skannattuna) paperiliittimen kuvaketta klikkaamalla.   Kun varsinainen ostolasku aikanaan saapuu, tulee se listätä ohjelmaan ostolaskuna, jotta maksettu ennakkomaksu voidaan kohdistaa ostoreskontrassa ko. laskuun. Maksun kohdistus tehdään valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus. Vaihtoehtoisesti, ennakkomaksu voidaan syöttää myös ostolaskuna. Tällöin laskun rivillä Tili-kenttään valitaan oikea ennakkomaksutili, esim. 1381 Ennakkomaksut, aineelliset hyödykkeet ja ALV-kannaksi ”Ei veronalainen”. Varsinainen ostolasku ja ennakkomaksulasku voidaan kuitata myöhemmin keskenään Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus -valikossa.      
Näytä koko artikkeli
22-12-2023 10:01
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 897 Näytöt