Minun alueeni
Apu

Käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Passeli Meritin Varasto-valikossa voidaan syöttää varaston alkusaldot, varastoon sisääntulot ja varastosta otot, varastojen keskinäiset siirrot sekä laatia erilaisia raportteja tavaran liikkumisesta ja varastosaldoista.       Varastolaskenta aloitetaan tavara- ja materiaaliluettelon laadinnasta. Luettelo lisätään valikosta: Varasto > Nimikkeet. Varastolaskentaan käytetään nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara. Tämän jälkeen lisätään varaston alkusaldo valikosta: Varasto > Varastotapahtumat.   Varaston sisääntulot (tavaroiden ja materiaalien ostot) lisätään ostolaskuina; varaston otot (myynti) kirjataan myyntilaskuina; tavaroiden ja materiaalien menekki yrityksen käyttöön, tuotannon kirjaamiset ja inventaarion yli- ja alijäämät ja eri varastojen keskinäiset siirrot lisätään Varastotapahtumina.   Passeli Meritin varastolaskennan voi ottaa käyttöön syöttämällä ohjelmaan tiedot varastotavaroista ja materiaaleista, joista pidetään varastolaskentaa. Ne voidaan siirtää ohjelmaan myös Excel-taulukon muodossa. Sen jälkeen tulee syöttää erikseen varastotuotteiden saldot. Mikäli on kyse aloittavasta yrityksestä, ei varaston alkusaldoja tarvitse syöttää, vaan tavara siirtyy varastoon ostolaskujen ja varastotapahtumatositteiden kautta.    Varastotavaroiden tuonti Excel-taulukosta Varastotavaroiden eli -nimikkeiden tiedot saa tuotua ohjelmaan Excel-taulukosta valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tietojen tuonti > Nimikkeiden tuonti. Poista tiedostosta ennen tietojen tuontia nimikkeet, joita ei käytetä enää. Excel-tiedoston sarakkeiden otsikoiden tulee olla tietyssä muodossa (saat mallitaulukon asiakastuestamme tai verkkosivuiltamme ohjeiden kohdasta: Asetukset). Nimikkeiden tiedot siirretään ilman määriä. Varastotavaroiden alkusaldot Koska ohjelmaan voidaan siirtää taulukosta vain varastonimikkeiden nimet (ilman määriä), varastotavaran määrät tulee syöttää käsin (Varasto > Varastotapahtumat, Lisää varastotapahtuma).  Varaston saldot syötetään varastoon sisääntulona valikossa Varasto > Varastotapahtumat. Varastotapahtuman päivämääräksi syötetään alkusaldon päivämäärää seuraava päivä. Esimerkiksi jos syötit alkusaldot 31.12.2020, varastotapahtuman päivämääräksi tulee 01.01.2021.  Varastotapahtuman tyypiksi valitse Tulo. Lisää kaikki varastossa olevat nimikkeet määrineen yksi toisensa perään ja valitse kirjanpitotiliksi oikea varastotili esim. 1531 (ohjelma tarjoaa tiliä 4000 ja tämä tili tulee muuttaa).   Varaston alkusaldoa varastoontulona esitettäessä ohjelma muodostaa kirjauksen: D 1531 Varasto, K 1531 Varasto.   Kun varastotavaroiden rahallinen arvo on syötetty alkusaldoissa pääkirjakirjauksena varastotilille valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Alkusaldot.    Vertaa varastoon tulona kirjattua varaston alkusaldoa pääkirjan varastotilin alkusaldoon tulostamalla ”varastoraportti” (Varasto > Varastoraportti tileittäin). Päivämääräksi syötä sama päivä kuin on varastolaskennan aloituspäivä.  Useita varastoja (Pro- ja Premium-versiossa) Passeli Meritin Pro- ja Premium-versioissa on mahdollista pitää useamman varaston laskentaa. Varastot voidaan lisätä valikossa Asetukset > Dimensiot > Varastot. Uusi varasto lisätään ohjelmaan klikkaamalla Lisää varasto - painiketta ja täyttämällä varaston tiedot.   Tunnus – syötä varaston tunnus.   Nimi – syötä varaston nimi.    Varastoon sisääntulon, varastosta oton ja varastojen välisen tapahtuman etuliite – lisää varastojen välisen tapahtuman tositenumeroon lisättävä etuliite.    Seuraava varastoon sisääntulon, varastosta oton ja varastojen välisen tapahtuman numero – määrittele seuraavan varastotapahtuman numero. Ohjelma antaa silloin seuraavaksi numeroksi automaattisesti kyseisen numeron.   Varastotapahtumat   Varastotapahtumina syötetään tuotteiden alkusaldot, tavaroiden varastoon tulo vai varastosta otto (mikäli sitä ei syötetä ostolaskulta), tuotannosta varastoon tulo ja raaka-aineiden kirjaaminen kuluksi sekä inventaariossa havaitut erot. Syötä varastosta ottona (tyyppinä: Meno) myös varastotuotteiden omaan käyttöönotto.    Syötä varastotuotteiden ostot valikossa Ostot > Ostolaskut ja myynnit valikossa Myynnit > Myyntilaskut. Nimike-riville valitse nimikkeet, joiden tyyppinä on varastotavara (V). Kun käytetään ostolaskulla nimikettä, jonka tyyppinä on varastotavara, kyseinen tavara näkyy heti varastossa. Kun käytetään myyntilaskulla nimikettä, jonka tyyppinä on varastotavara, kyseinen tuote kirjautuu heti varastosta otoksi.   Varastotuotteiden omakustannushinnan laskenta tapahtuu ohjelmassa FIFO-periaatteella. Jotta varastosaldo pysyisi ohjelmassa oikeana, tee jokaisesta varastotuotteesta oma nimikkeensä, valitse nimikkeen tyypiksi Varastotavara ja syötä tuotteiden lukumäärä oikein tapahtumia kirjattaessa.   Tuotteiden ja materiaalien kirjaaminen kuluksi Lisää inventaarion yhteydessä muodostuneista yli- ja alijäämästä sekä tavaroiden ja materiaalien kuluksi kirjaamisesta varastotapahtuma, jonka tyyppinä on ”Meno”.  Lisää tavaroita kuluksi kirjattaessa kommenttikenttään selite ja syötä nimikkeen riville varastosta otetun tavaran määrä ja muuta tarvittaessa tiliä, jota haluat käyttää kulutilinä.  Tuotannon siirtäminen varastoon Tuotannon siirto varastoon tapahtuu varastosta oton ja varastoon sisääntulon kautta. Varastosta ottona kirjataan raaka-aineet ja materiaalikulut, joka kuluivat valmiin tuotteen valmistamiseen.   Varastosta ottoa koskevan tositteen tallentamisen jälkeen, tarkista varastosta kirjattujen materiaalien hinta klikkaamalla varastotapahtuman tositenumeroa, esim.   Määrittele varastosta oton summan perusteella valmiin tuotteen yksikköhinta. Jaa materiaalikustannukset valmistettujen tuotteiden kappalemäärällä, jolloin saat yhden valmiin tuotteen muodostamat materiaalikustannukset.  Ota valmis tuotanto varastoon varastoontulotapahtumana (tyyppinä: Tulo). Valitse nimikeriville valmistetun varastotuotteen nimike, syötä määräksi valmistettujen tuotteiden määrä ja hinnaksi yhden valmiin tuotteen hinta (joka on laskettu materiaalikustannusten perusteella).    Varastojen väliset siirrot (vain Pro- ja Premium versiot) Lisää varastojen välinen siirto uutena varastotapahtumana. Valitse varastotapahtuman tyypiksi ”Varastojen väliset tapahtumat” ja määrittele varastot, joiden välillä tuotteet siirtyivät. Lisää Nimikeriville tuotteet ja määrät, jotka siirrettiin yhdestä varastosta toiseen.    Varastotavaroiden hyvityslaskut Laatiessasi varastotavaroiden myyntilaskuun hyvityslaskua, voit tehdä hyvityslaskun avaamalla näytölle alkuperäisen laskun ja painamalla sen jälkeen vasemmassa alareunassa olevaa Laadi hyvityslasku -painiketta. Tai voit myös tehdä hyvityslaskun manuaalisesti, laatimalla samanlaisen myyntilaskun ja syöttämällä Määrä-kenttään miinusmerkkisen luvun, esimerkiksi -1 (riippuen palautetun tavaran määrästä). Paina sen jälkeen laskun rivillä Hyvitettävä lasku -kenttää ja merkkaa siihen, miltä laskulta tuotteen palautus varastoon tapahtuu.   Ostolaskun hyvityslaskun voi laatia avaamalla näytölle alkuperäisen hyvityslaskun ja painamalla Laadi hyvityslasku -painiketta. Laskun voi myös laatia manuaalisesti lisäämällä uuden ostolaskun, valitsemalla saman ostonimikkeen ja syöttämällä laskun rivillä Määrä-kenttään miinusmerkkisen luvun, esim. -1 (riippuen palautettujen tuotteiden määrästä) ja syöttämällä tuotteen hinnan.   Muista kohdistaa laatimasi hyvityslaskut alkuperäisiin laskuihin valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Osto- ja myyntilaskun keskinäinen kuittaus > Lisää maksutapahtuma. Ks. lisäohjeet: Hyvityslaskut.  Tarkista tämän jälkeen, että varastoraportin saldo vastaa taseessa olevaa varaston arvoa. Mikäli saldot eroavat, kirjataan ero varaston muutoksena valikossa: Kirjanpito > Pääkirjatosite > Lisää pääkirjatosite. Voit tehdä tämän kirjauksen jokaisen hyvityslaskun jälkeen tai viimeistään tilinpäätöksessä.  - Mikäli varaston arvo taseessa on pienempi kuin varastoraportilla, tee kirjaus: D Varaston muutos, K Varasto. - Jos varaston arvo on taseessa suurempi kuin varastoraportilla, tee kirjaus: D Varasto, K Varaston muutos.  Nimikkeet Nimikkeiden tyyppejä on kolme: Palvelu, Tavara, Varastotavara. Palvelu- ja Tavara-nimikkeitä käytetään silloin kun nimikkeistä ei tarvitse pitää määrällistä varastolaskentaa. Nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. Mikäli myyntilaskut lähetetään toiseen EU-maahan, myynti esitetään nimikkeen tyypin perusteella Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus -raportissa tavaramyyntinä.  Jos ohjelmassa käytetään varastolaskentaa, tulee osto- ja myyntilaskuissa sekä varastotapahtumissa käyttää vastaavia tuotenimikkeitä, jotta varaston saldo pysyy ohjelmassa oikeana. Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa merkittävästi myynti- ja ostolaskujen lisäämistä ohjelmaan.  Varastomoduulissa kuvataan nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara. Varastotavarat lasketaan määrällisesti. Kun ostolaskuissa käytetään nimikkeitä Varastotavara, tavarat lisätään varastoon ostolaskua tallennettaessa. Kun myyntilaskuissa käytetään nimikkeitä Varastotavara, tavarat poistetaan varastosta myyntilaskua tallennettaessa. Näin pidetään varastolaskentaa ja voidaan laatia varastotilannetta koskevia raportteja.  Uusi nimike lisätään napsauttamalla Lisää varastonimike -painiketta.  Tunnus – tunnuksessa voi olla sekä numeroita että kirjaimia. Mikäli tavaraa ostetaan samoilta toimittajilta, tunnuksena voidaan käyttää myös toimittajan tavaran koodia (tarvittaessa toimittajan koodia lyhennetään). Tavaran tunnusta voidaan myöhemmin muuttaa. Tällöin tunnus muuttuu myös aiemmin lisätyissä tositteissa. Nimi – lisää tavaran nimi.    Nimi englanniksi – jos ohjelman käyttökieleksi on valittu englanti, englanniksi käännetyt nimikkeet näytetään nimikeluettelossa englanninkielisinä. Uusia nimikkeitä lisättäessä tulee nimet kääntää itse.    Nimi ruotsiksi – jos ohjelman käyttökieleksi on valittu ruotsi, ruotsiksi käännetyt nimikkeet näytetään nimikeluettelossa ruotsinkielisinä. Uusia nimikkeitä lisättäessä tulee nimet kääntää itse.    Tyyppi – oletusasetuksena tarjotaan tyypiksi Varastotavara. Tätä ei tarvitse muuttaa.    Aktiivisuus – ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena Myynti- ja ostolaskuissa. Tätä ei yleensä tarvitse muuttaa. Mikäli nimike on poistettava valinnoista, valitaan Ei-aktiivinen.    Yksikkö – lisää nimikkeen mittayksikkö. Yksikön määrittely on pakollista. Myyntihinta – lisää tavaran arvonlisäveroton myyntihinta. Tarvittaessa myyntilaskun nimikkeen hintaa voidaan muuttaa tai käyttää laskuun, nimikkeeseen tai asiakkaaseen perustuvaa alennusta.    Viimeinen ostohinta – ohjelma muodostaa hinnan automaattisesti viimeisen ostolaskun mukaisesti. Jos nimikkeellä ei ole pysyvää ostohintaa, jätä Viimeinen ostohinta -kenttä tyhjäksi.  Alennus-% - Laskua laadittaessa alennusprosentti lisätään laskuriveille. Laskua sellaiselle asiakkaalle laadittaessa, jolle on määritelty kiinteä alennus, ohjelmisto ei käytä nimikkeen tiedoissa olevaa alennusta.    Hankintahinta – ohjelma laskee hankintahinnan automaattisesti. Hinta lasketaan FIFO-menetelmällä (first in, first out).    Nykyinen tila – tavaran juokseva määrällinen varastotilanne, joka määritellään seuraavasti: nimikkeen alkusaldo + kaikkien tulojen määrät (ostetut määrät + varastotapahtumien tulot) päivämäärästä riippumatta – kaikkien ottojen määrät (myydyt määrät + varastotapahtumien otot) päivämäärästä riippumatta.    Raha-arvo – määritellään seuraavasti: nimikkeen omakustannusarvo x nimikkeen määrällinen varastotilanne.    Myyntitili – valitse myyntitulojen tili (3...), johon kyseisen nimikkeen myynti halutaan lisätä.    Varastotili – lisää vaihto-omaisuuden tili (15..), jota käytetään kyseisten tavaroiden varastolaskentaan. Ohjelmisto käyttää varastotiliä myyntilaskun automaattiseen kirjaamiseen eli myyntitulojen kirjauksen lisäksi tehdään automaattisesti myös myytyjen tavaroiden omakustannusarvon kirjaus. Koska varastotiliä ei saa muuttaa automaattisissa kirjauksissa, ontärkeää, että kyseinen tili on määritelty oikein.    Myyntikustannustili – lisää myydyn tavaran hankintahinnan kustannusten tili (4...). Myyntitilin ja myyntikustannustilien erotus vastaa myydystä tavarasta saatua voittoa. Varastotavaroiden myyntivoittoa voidaan katsella raportista Myynti > Myyntiraportti. Mikäli tilejä muutetaan myöhemmin nimikkeen tiedoissa ja kyseistä nimikettä on jo käytetty sekä osto- että myyntilaskuissa, näiden laskujen pääkirjan kirjausten tilejä ei muuteta automaattisesti. Tätä varten osto- ja myyntilaskut on tallennettava uudelleen. Varastotilanneraportissa käytetään nimikkeen tiedoissa määriteltyjä tilejä.  Lisää kokoonpano – Ohjelman Premium-version toiminto. Lue erillinen ohje: Mittayksiköiden muunnokset ja lopputuotteen kokoonpano.  Nimikkeen haku luettelosta Sopiva nimike löytyy luettelosta nopeasti käyttämällä taulukossa erilaisia selaustapoja ja suodattimia. Näiden valitsemiseksi napsautetaan sarakkeiden otsikoita taulukon ylärivillä. Taulukon saraketta Tunnus napsautettaessa nimikkeet kuvataan tunnuksen mukaisessa järjestyksessä ja saraketta Nimi napsauttamalla nimikkeet kuvataan nimijärjestyksessä.  Myynti- ja ostotilien Tarkastamista varten luettelo kannattaa järjestää osto- ja myyntitilien mukaiseen järjestykseen. Näin tilivalinnat voidaan tarkistaa nopeasti ja helposti. Nimikeluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin PDF- tai Excel-tiedostona napsauttamalla ikkunan yläreunasta löytyvää PDF- tai Excel-painiketta. Varastoraportti Varastoraporttia laadittaessa voidaan katsoa tietyn varaston tilannetta tai kaikkien varastojen yhteistä varastotilannetta. Syötä päivämäärä ja valitse varasto, jonka tilannetta haluat katsoa. Jos haluat nähdä kaikkien varastojen yhteistilanteen, jätä varaston suodatin tyhjäksi.  Raportissa on esitetty varastotuotteet nimikkeittäin, tuotteiden määrä varastossa, yhden tuotteen a-hinta sekä varastossa olevien tuotteiden yhteishinta.   Ruksaa Näytä nollarivit -ruutu, jos haluat nähdä varastoraportissa tuotteet, joiden määrä on 0. Varastoraporttia, jossa näkyvät nollarivit, tarvitaan tuotteiden tilaamiseen eli jos tuotteen määrä on 0, tulee sitä tilata lisää. Jos tarjoukseen (laadittu valikossa Myynnit > Tarjoukset) on otettu käyttöön tuotteiden varaaminen   voi Passeli Meritin Premium-versiossa laatia varastoraportin varastosta varattuine määrineen.    Varastotapahtumien erittely Varastotapahtumien erittely luo katsauksen tietyn varastotavaran liikkumisesta sekä kappalemäärittäin että rahamäärittäin. Valitse varastonimike ja varasto (mikäli on useita varastoja) ja syötä kausi, jolta haluat tulostaa raportin.   Raportti voidaan tallentaa PDF- tai Excel-tiedostoksi ja tulostaa.    Varastotapahtumien erittelyssä näkyvät kaikki tarkasteltavan varastotuotteen liikkumiset: varastoon tulot sekä varastosta otot määrittäin ja hinnoittain.    Varastotuotteiden omakustannushinnan laskenta tapahtuu FIFO-menetelmällä eli oletetaan, että ensimmäisenä varastoon tulleet tuotteet myös myydään ensimmäisenä. FIFO-menetelmään perustuvaa varastolaskentaa osoittaa Jäännösmäärä-sarake, jossa näkyy minkälaisista ostolaskuista ja varastoon otoista muodostuu varaston jäännösarvo.  Varastoraportti tileittäin  Varastosta otoista ja varastoon sisääntuloista tehdään automaattisesti kirjaus nimikkeille määritellyn varastotilin mukaan. Kun tilit on määritelty oikein varastonimikkeissä ja varastotapahtumissa, pääkirjan tilin saldon tulee olla sama kuin Varastoraportti tileittäin -raportissa.  
Näytä koko artikkeli
08-12-2023 08:25
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 658 Näytöt
Passeli Merittiin voidaan lisätä rajoittamaton määrän ilmaisia käyttäjiä, joilla on katseluoikeus ohjelman Myynnit-valikkoon .  Mikäli uusi käyttäjä tarvitsee enemmän oikeuksia yritykseen, tulee pääkäyttäjällä olla ostettuna Passeli Meritin Pro- tai Premium-versio sekä tarvittava määrä lisäkäyttäjiä. Lisenssitasoa voidaan tarvittaessa päivittää ja maksullisia lisäkäyttäjiä voi tilata suoraan ohjelman sisältä klikkaamalla Tilaa lisää -painiketta tai ottamalla yhteyttä Passeli Meritin asiakastukeen. Lisäkäyttäjällä voi olla samat oikeudet kuin pääkäyttäjälläkin tai hänen oikeuksiaan voidaan tarvittaessa rajata.    Myös yrityksen pääkäyttäjä voidaan tarvittaessa vaihtaa. Ilmoita aina pääkäyttäjän vaihdoksesta Passeli Meritin asiakastukeen, jotta voimme kytkeä lisenssin uudelle pääkäyttäjälle.   Käyttäjät tulee lisätä ohjelmaan yrityskohtaisesti. Eli jos sama käyttäjä halutaan useampaan yritykseen, tulee ko. käyttäjä lisätä jokaiseen yritykseen yksitellen.   Ilmaisen käyttäjän lisääminen Ilmaisella käyttäjällä on rajoitetut oikeudet. Hänellä on katseluoikeus ohjelman Myynnit-valikkoon.   Lisätäksesi ilmaisen käyttäjän, kirjaudu ohjelmaan pääkäyttäjänä. Avaa valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Paina Lisää käyttäjä ja syötä avautuvaan kenttään uuden käyttäjän sähköpostiosoite. Paina Lisää käyttäjä. Ohjelma lähettää uudelle käyttäjälle sähköpostin, jonka viestissä olevaa linkkiä klikkaamalla hän vahvistaa käyttäjyytensä ko. yrityksessä, ja ohjeita seuraamalla luo käyttäjätunnukselleen (käyttäjätunnus on sähköpostiosoite) salasanan.  Lisäkäyttäjän lisääminen Maksullisella lisäkäyttäjällä voi olla lähes samat oikeudet kuin pääkäyttäjälläkin. Oikeuksia voidaan tarvittaessa rajata. Maksullisen lisäkäyttäjän voi tilata suoraan ohjelman sisältä klikkaamalla Tilaa lisää -painiketta tai ottamalla yhteyttä Passeli Meritin asiakastukeen. Lue myös ohje: Laskujen kierrätys. Lisätäksesi Passeli Merittiin lisäkäyttäjän, kirjaudu ohjelmaan pääkäyttäjänä. Avaa valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Paina Lisää käyttäjä ja syötä avautuvaan kenttään uuden käyttäjän sähköpostiosoite. Paina Lisää käyttäjä. Huomaa, että Uusi käyttäjä näkyy vielä tässä vaiheessa rajoitettuna käyttäjänä. Ohjelma lähettää uudelle käyttäjälle sähköpostin, jonka viestissä olevaa linkkiä klikkaamalla hän vahvistaa käyttäjyytensä ko. yrityksessä, ja ohjeita seuraamalla luo käyttäjätunnukselleen (käyttäjätunnus on sähköpostiosoite) salasanan. Uutta käyttäjää ei voi vaihtaa lisäkäyttäjäksi ennen kuin hän on klikannut sähköpostissaan olevaa linkkiä ja luonut itselleen salasanan käyttäjätunnukselleen. Kun uusi käyttäjä on klikannut sähköpostissa saamaansa linkkiä, kirjaudu jälleen pääkäyttäjänä ohjelmaan ja avaa valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Klikkaa uuden käyttäjän tiedot auki ja paina Muuta. Vaihda valintaruudun ruksi “Rajoitetusta käyttäjästä” >“Lisäkäyttäjäksi”. Voit halutessasi rajata lisäkäyttäjän oikeuksia tässä samassa valikossa. Tallenna.    Pääkäyttäjän vaihtaminen Yrityksen pääkäyttäjä voi tarvittaessa vaihtaa pääkäyttäjän tai vaihtaa pääkäyttäjän sähköpostiosoitetta. Toimintaperiaate on sama. Kirjaudu ensin ohjelmaan vanhalla pääkäyttäjän osoitteella. Avaa valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Paina Lisää käyttäjä ja syötä avautuvaan kenttään uuden käyttäjän sähköpostiosoite. Paina Lisää käyttäjä. Tähän lisättyyn osoitteeseen lähetetään sähköposti, jonka linkkiä klikkaamalla käyttäjä vahvistaa käyttäjyytensä ko. yrityksessä. Seuraa ohjeita ja luo uudelle käyttäjätunnukselle salasana.   Kirjaudu tämän jälkeen vielä kerran vanhalla pääkäyttäjän s-postiosoitteellasi ohjelmaan ja avaa jälleen valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Klikkaa uuden käyttäjän tiedot auki ja paina Muuta. Vaihda valintaruudun ruksi “Rajoitetusta käyttäjästä” > “Pääkäyttäjäksi”.   Ohjelman vanha pääkäyttäjä muuttuu nyt rajoitetuksi käyttäjäksi ja uusi käyttäjä pääkäyttäjäksi. Nyt uusi pääkäyttäjä voi kirjautua ohjelmaan sähköpostiosoitteellaan ja halutessaan poistaa vanhan pääkäyttäjän käyttäjäluettelosta. Kun käyttäjä poistetaan, poistuu häneltä myös katselu- ja muokkausoikeus ko. yritykseen. Huom. Ilmoita aina pääkäyttäjän vaihdoksesta Passeli Meritin asiakastukeen, jotta voimme kytkeä lisenssin uudelle pääkäyttäjälle.  
Näytä koko artikkeli
08-12-2023 08:32 (Päivitetty 08-12-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 7 Näytöt
Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan Passeli Meritistä, jos haet tarvittavat varmenteet Tulorekisteristä ja syötät ne ohjelmaan. Huom.! Toistaiseksi ohjelmasta voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä ohjelmassa tallennettu TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Tarkista ensin, että olet syöttänyt yrityksen tietoihin y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron valikkoon Asetukset > Yrityksen tiedot.   1. Hae varmennetta tulorekisteristä Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai riittävät Suomi.fi-valtuudet omaavan henkilön tulee ensin hakea Tulorekisteristä varmenne. Jos sinulla ei ole asianmukaista toimielinroolia yritykseen, sinulla tulee olla Suomi.fi:n valtuus valtuusasialla: "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely". ⦁ Kirjaudu tulorekisteriin: https://www.vero.fi/tulorekisteri/ ⦁ Avaa valikko: Tekninen rajapinta ja varmenteet. Klikkaa: Hae uutta varmennetta. ⦁ Valitse varmenteen tyypiksi: Palkkatiedon tuottaja Webservice. ⦁ Syötä varmenteen kuvaus: esim. Alv-ilmoitus. ⦁ Syötä yhteystiedot henkilölle, jolle Tulorekisteri lähettää varmenteen. ⦁ Paina: Lähetä. Varmenteen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa ja tekstiviestillä ohjeet, varmenteen noutamisesta.   Lisäohjeita varmenteen hakemisesta löytyy tulorekisterin verkkosivuilta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/sahkoisen-asiointipalvelun-kayttoohjeet/yleinen-asiointi/tekninen-rajapinta-ja-varmenteet/uuden-varmenteen-hakemus/ Voit myös katsoa ohjeet Tulorekisterin videolta: https://www.youtube.com/watch?v=W73PA1SxNG4   2. Syötä varmenne Passeli Meritiin ⦁ Avaa Tulorekisteristä saamasi sähköpostiviesti. Tarvitset viestin avaamiseen sinulle tekstiviestillä lähetetyn PIN-koodin. Sähköpostiviestissä on Siirtotunnus ja kertakäyttöinen salasana, jotka tulee syöttää Passeli Meritiin. ⦁ Avaa ohjelman valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne. ⦁ Klikkaa painiketta: Syötä tunnus ja salasana ⦁ Syötä avautuvaan ikkunaan Tulorekisteristä saamastasi sähköpostiviestistä Siirtotunnus ja Kertakäyttöinen salasana. Tallenna.   3. Poista vanha varmenne, mikäli hait ohjelmaan uuden varmenteen. Klikkaa harmaana näkyvää riviä, jossa näkyy vanha varmenne. Roskakori-kuvakkeen avulla saat poistettua vanhan varmenteen. Kun varmenteet on tallennettu onnistuneesti, ilmestyy valikkoon Aktivoitu-teksti.     Tulorekisterin varmenteet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Hae uudet varmenteet hyvissä ajoin ennen varmenteiden vanhentumista. Näet ohjelmasta milloin varmenteet on haettu viimeksi (valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne).
Näytä koko artikkeli
08-12-2023 08:19
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 662 Näytöt
Kun olet syöttänyt kaikki kauden tapahtumat kirjanpitoon, laadi arvonlisäveroilmoitus valikossa Kirjanpito > ALV-ilmoitus, Lisää ALV-ilmoitus -painikkeella. Ensimmäistä arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa ohjelma kysyy ilmoitusjakson alkupäivää eli ensimmäisen kauden alkupäivää, jolta ilmoitus laaditaan. Jatkossa ohjelma ei enää tätä kysy, vaan ohjelma laatii ilmoituksen automaattisesti seuraavalta kaudelta, joka on valittu ohjelman asetuksissa (Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot > ALV-kausi)     Tallenna.   Raportit - PDF -Tällä toiminnolla voit tallentaa arvonlisäverolaskelman PDF-muotoon. Jos olet kirjanpitäjä, voit lähettää PDF-muotoisen raportin yrittäjälle, mikäli hän ilmoittaa arvonlisäveron itse Omaveroon. Syötä tällöin Toimittajalle Verohallinto valmiiksi viitenumero ja pankkitili (Ostot > Toimittajat). Syötä Verohallinnon viitenumero kansallisessa muodossa eli jätä kansainvälisestä RF-viitteestä neljä ensimmäistä merkkiä pois (esimerkiksi RF55).   - Tarkistusraportti - Tarkistusraportista voit tarkistaa mistä kunkin alv-ilmoituksen rivin summa koostuu. Voit myös klikata laskelmalla sinisenä näkyvää summaa, josta saat avattua kyseisen rivin tarkistusraportin.   - Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus – Mikäli kyseisenä kautena on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin, saa yhteenvetoilmoituksen laadittua tällä painikkeella.   - Yhteisömyynnin TXT ja Arvonlisäverolaskelma TXT – mikäli käytetään Ilmoitin.fi-palvelua, ohjelma laatii tietuekuvausten mukaiset TXT-tiedostot Ilmoitin.fi-palvelua varten. Arvonlisäveroilmoituksen lähetys Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan ohjelmasta tai halutessasi syöttää tiedot manuaalisesti Omaveroon. HUOM! Toistaiseksi Passeli Meritistä voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä Passeli Meritistä saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten tiedot on syötettävä Omaveroon käsin tai lähetettävä Merit Aktivasta saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla.   Arvonlisäveroilmoituksen lähetys ⦁ Laadi arvonlisäveroilmoitus valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, ja tarkista sen tiedot. ⦁ Jos olet syöttänyt ohjelmaan Tulorekisterin varmenteet, lähetä ilmoitus Verohallinnolle klikkaamalla Lähetä ilmoitus -painiketta tai syötä tiedot manuaalisesti Omaveroon. Jos lähetät ilmoituksen ohjelmasta suoraan, näet arvonlisäveroilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Verohallinnolle kirjautuu lähetysajankohta, joten arvonlisäveroilmoitus ehtii ajoissa, jos lähetät sen viimeistään kuukauden 12. päivä. Näet arvonlisäveroilmoitusten lähetysajan valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, sarakkeessa: XML:n lähetyspäivä. Korjaavan ilmoituksen lähetys Mikäli sinun tulee tehdä muutoksia kaudelle, jonka arvonlisäveroilmoituksen olet jo lähettänyt, tee muutokset kirjanpitoon ja päivitä ko. arvonlisäveroilmoitus: ⦁ Avaa ko. arvonlisäveroilmoitus. Klikkaa painiketta: Muuta ja heti perään painiketta: Tallenna. Ohjelma päivittää viimeisimmät tiedot arvonlisäveroilmoitukselle. ⦁ Tarkista arvonlisäveroilmoituksen tiedot. Lähetä arvonlisäveroilmoitus klikkaamalla Lähetä ilmoitus -painiketta. Ohjelma lähettää Omaveroon uuden arvonlisäveroilmoituksen ja näet ilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Huomaa, että korjauksen syy tulee ilmoittaa vielä erikseen Omaverossa. Kirjaudu Omaveroon, avaa alv-ilmoitus ja paina Korjaa. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen lähetys Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on laadittava Omaverossa manuaalisesti Passeli Meritistä saatavan raportin pohjalta tai lähettämällä ohjelmasta saatava Yhteisömyynnin TXT -tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla Omaveroon. Avaa alv-ilmoitus, vie hiiren kursori Raportit-painikeen päälle. Valitse alasvetovalikosta Arvonlisäveron yhteenvetoilmotus (tai Yhteisömyynnin TXT).  
Näytä koko artikkeli
08-12-2023 08:17
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 7 Näytöt
Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille, jotka kuuluvat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. 15 000–30 000 euron liikevaihdolla saat takaisin osan maksetuista arvonlisäveroista eli tällöin kyseessä on niin sanottu osittainen huojennus. Huojennus kuitenkin poistuu vuoden 2025 alusta arvonlisäverodirektiivin muutoksen vuoksi.   Lue Verohallinnon ohjeesta, miten ja miltä ajalta alarajahuojennus lasketaan: Verohallinnon ohje   Alarajahuojennuksen kirjaaminen tilinpäätöksessä Alarajahuojennuksen kirjaamiseen vaaditaan ohjelmassa useampi kirjaus. Koska ohjelman verotilit ovat sidottuja reskontraan, ei pääkirjatositteella voi tehdä verovelkatileille debet-puolen kirjausta eikä verosaamistilille kredit-puolen kirjausta. Tee ensin tilikauden kirjanpito loppuun ja laadi Alv-laskelma normaalisti ohjelmalla. Laske sitten alarajahuojennuksen määrä Verohallinnon ohjeen mukaan ja ilmoita Omaveroon arvonlisäveroilmoituksella (ks. verohallinnon ohje). Tee sen jälkeen pääkirjatosite valikossa Kirjanpito - Pääkirjatosite - Lisää pääkirjatosite. Syötä kirjauspäiväksi esim. 31.12.2023 (tilinpäätöspäivä). Voit antaa Tositteelle sitä kuvaavan nimen, esim. Alarajahuojennus 2023. Syötä riveille seuraavat tiedot: D 1761 Verosaamiset x EUR (alarajahuojennuksen määrä). K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot x EUR (alarajahuojennuksen määrä).   Tallenna. Tee samalle tilinpäätöspäivälle (31.12.2023) "veron kuittaus" valikossa Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Verojen keskinäinen kuittaus. Paina "Lisää maksutapahtuma". Syötä päivämääräksi 31.12.2023 (tilinpäätöspäivä). Ruksaa valikosta alv-velkana näkyvä(t) summa(t) x eur sekä äsken verosaamiseksi kirjaamasi miinuksena näkyvä alarajahuojennuksen määrä. Jotta verovelat ja -saamiset voitaisiin kuitata keskenään, tulee alhaalla näkyvän summan olla nolla. Tallenna.   Pääkirjaan muodostuu tällöin kirjaus: D 2939, K 1761. Näiden kahden kirjauksen lopputuloksena (pääkirjatosite ja verojen kuittaus) muodostuu kirjaus, joka lisää alarajahuojennuksen yrityksen muihin liiketoiminnan tuottoihin ja vähentää ko. kauden maksettavan alv:n määrää: D 2939 Verohallinnolle maksettava alv K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot Mikäli alarajahuojennusta palautuu enemmän kuin kirjanpidossa on arvonlisäverovelkaa, ruksaa ensin alv-velkasummat Valitse-ruuduista ja syötä sen jälkeen miinusmerkkisenä sama summa alarajahuojennuksen riville Summa-kenttään. Näet Maksamatta-kentässä jäljellä olevan palautettavan alarajahuojennuksen määrän. Kun verottaja sitten maksaa loput alarajahuojennuksesta pankkitilillesi, kohdista maksu maksutapahtumana tähän verosaamiseen kirjaamalla se maksutapahtumana valikossa Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Lisää maksutapahtuma ko. pankin kohdalta. Syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu näkyy tilillä. Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja, Toimittajaksi Verohallinto ja ruksi valintaruudut miinusmerkkisenä näkyvän verosaamisen kohdalta. Tallenna.   Ohjelma muodostaa kirjauksen: D Pankkitili, K Verosaamiset. Alarajahuojennuksen kirjaaminen uuden tilikauden puolella Jos alarajahuojennus kirjataan maksuperusteisesti vasta sitten, kun alarajahuojennus on maksettu tilille, lisää ensin pääkirjatosite valikossa: Kirjanpito - Pääkirjatositteet - Lisää pääkirjatosite. Syötä kirjauspäiväksi esim. 12.02.2024 tai jokin kuluvan kauden päivä. Voit antaa Tositteelle sitä kuvaavan nimen, esim. Alarajahuojennus 2023. Syötä pääkirjatositteen riveille seuraavat tiedot: D 1761 Verosaamiset x EUR (alarajahuojennuksen määrä). K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot x EUR (alarajahuojennuksen määrä). Tee sen jälkeen Verojen keskinäinen kuittaus kuten on ohjeistettu aiemmin kohdassa Alarajahuojennuksen kirjaus tilinpäätöksessä. Huomaa, että päivämääräksi tulee syöttää esim. 12.2.2024 (päivämäärän tulee olla uuden tilikauden puolella, joko sama tai myöhempi päivä kuin em. pääkirjantositteella). Katso myös edellisen kohdan ohje, mitä tehdä, jos alarajahuojennus on suurempi kuin alv-velan määrä ja Verohallinto maksaa osan alarajahuojennuksesta yrityksen pankkitilille.  
Näytä koko artikkeli
08-12-2023 08:16
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 5 Näytöt
Rakentamispalvelun sekä metalliromun ja -jätteen myynnin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovellettaessa Myyntilasku ei sisällä arvonlisäveroa ja arvonlisäveron tilittää myyjän sijaan ostaja.   Tili ja ostonimike Rakentamispalvelun ja metalliromun ostoille Mikäli yrityksesi tilikartassa ei ole valmiina Rakentamispalvelujen ostoille oma tiliään, se kannattaa lisätä valikkoon Asetukset - Kirjanpidon asetukset – Tilikartta, Lisää tili -painikkeella. Tunnus: 4458 Nimitys: Rakentamispalvelut, ostaja verovelvollinen”. Taseen/tuloslaskelman erä: Ulkopuoliset palvelut ALV: Rakennus (Rakennusalan käännetty alv) Alv:n ilmoittaminen: ALV ostoista Tallenna Lisää myös ostonimike valmiiksi rakentamispalveluostojen kirjaamista varten valikkoon Ostot - Nimikkeet. Tunnus: 4458 Nimi: Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen Tyyppi: Palvelu Aktiivisuus: Ostolaskuissa Ostotili: 4458 Rakentamispalveluosto, ostaja verovelvollinen. Tallenna Rakentamispalvelun ja metalliromun ostojen kirjaaminen Luo rakentamispalvelun- ja metalliromun ostoista ostolasku normaaliin tapaan (Ostot - Ostolaskut). Täytä toimittajan ja laskun tiedot ja käytä laskurivillä ohjelmasta valmiina löytyvää Rakentamispalveluostot-nimikettä (osto kirjautuu tällöin tilille 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen)   Kun tallennat ostolaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen D 29397 / 2937 Rakennusalan ja metalliromun käännetty alv K 29391/ 2931 ALV kotimaan myynnistä K 2761 / 2760 Ostovelat Laskun ostosumma kirjautuu ALV-ilmoitukselle riville 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Käänteisen arvonlisäveron osuus kirjautuu riveille 318 Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista ja 307 Kohdekauden vähennettävä vero, ja verovaikutus on siten 0. Rakentamispalvelun ja metalliromun myynti Syötä rakentamispalvelun/metalliromun myynnistä myyntilasku (Myynnit - Myyntilaskut). Täytä asiakkaan ja laskun ja tiedot. Valitse laskuriville ohjelmasta valmiina löytyvä Raken24% -myyntinimike (myynti kirjautuu tällöin tilille 3188/3090 Rakentamispalvelu, käännetty ALV).   Kun tallennat myyntilaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Myyntisaamiset K 3188/3090 Rakentamispalvelu, käännetty ALV. Arvonlisäveroa ei lasketa myyntilaskulle, koska sen tilittää ostaja. Myyntilaskulle tulostuu viittaus arvonlisäverolakiin: Rakennus (AVL 8c§).   Myyntisumma kirjautuu ALV-laskelmaan riville 319 Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus).  
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:24
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 6 Näytöt
1. Jos aloitat uuden yrityksen kirjanpidon laatimisen, ei alkusaldojen syöttäminen ole tarpeen, vaan voit aloittaa suoraan liiketapahtumien kirjaamisen. Alkusaldovalikkoon (Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot) voit kuitenkin syöttää ensimmäisen tilikauden aloituspäivän, joka näkyy sitten myöhemmin tilinpäätöstä laadittaessa.   2. Jos yritykselläsi on ollut jo toimintaa ja aloitat uuden tilikauden kirjanpidon Passeli Meritillä, syötä edellisen tilinpäätöksen tuloslaskelmasta ja taseesta tilien saldot alkusaldoiksi valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot. Voit myös ryhtyä heti tallentamaan myyntilaskuja ja ostolaskuja, ja lisätä alkusaldot myöhemmin.   3. Jos aloitat käyttämään ohjelmaa kesken tilikauden, tulee ohjelmaan syöttää kahdet alkusaldot, jotta raportteihin saadaan edellisen tilikauden tiedot vertailutiedoiksi. Tämä on tärkeää erityisesti osakeyhtiöiden ja yhdistysten kohdalla. Esimerkiksi, jos aloitat tekemään kirjanpitoa ohjelmalla 1.4.2023 ja tilikautesi on kalenterivuosi, tulee ohjelmaan syöttää ensimmäiset alkusaldot tilinpäätöspäivältä 31.12.2022 ja toiset saldot viimeisestä taseesta ja tuloslaskelmasta 31.3.2023.     Alkusaldot edellisestä tilinpäätöksestä Vertailutietoja varten tarvitset viimeisimmästä tilinpäätöksestä tuloslaskelman ja taseen. Näiden saldot syötetään ohjelmaan valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot.   Tilien alkusaldojen päivämääräksi lisätään edellisen tilikauden viimeinen päivä. Syötä taseen ja tuloslaskelman tilien saldot alkusaldoiksi oikeille tileille ja oikealle puolelle ko. tiliä. Taseen vastaavaa puolen saldot tulee syöttää tilien debet-puolelle ja vastattavaa puolen saldot ko. tilien kredit-puolelle. Tuloslaskelmasta syötetään tulot tilien kredit-puolelle ja menot tilien debet-puolelle. Arvonlisäverovelka lisätään alkusaldoissa tilille 2939 Verohallinnolle maksettava ALV ja arvonlisäveron ennakot tilille 1763 Arvonlisäverosaamiset. Päättyneen tilikauden voittoa ei syötetä alkusaldoihin, sillä ohjelma laskee sen automaattisesti taseen ja tuloslaskelman tilien loppusaldojen erotuksesta. Alkusaldotaulukon alaosassa lasketaan sekä debet- että kreditpuolen tilien summat yhteen. Ohjelmassa on tarkastustoiminto, joka ilmoittaa, jos summat eivät ole samat debet- ja kredit-puolella. Ohjelma antaa tallentaa alkusaldot vasta sen jälkeen, kun kirjaus on tasapainossa. Huom! Saldoja syötettäessä kannattaa alkusaldo tallentaa silloin tällöin, jotta tiedot eivät häviä, jos teet välillä jotain muuta. Syötä silloin alhaalla erotuksena näkyvä summa esim. tilikartan viimeiselle tilille, jotta saat tallennettua saldot. Ohjelma nimittäin vaatii, että alkusaldojen Debet- ja Kredit-puolen tulee mennä tasan, ennen kuin tallennus onnistuu. Voit sitten myöhemmin jatkaa alkusaldojen syöttöä poistamalla tuon em. summan kyseiseltä tililtä. Alkusaldojen tuonti Excel-tiedostona Pääkirjan tilien alkusaldot voidaan tuoda ohjelmaan myös Excel-tiedostosta valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot - Tilien alkusaldojen tuonti. Tiedostossa tulee olla vähintään kolme seuraavaa saraketta: Tili, Debet, Kredit. Alkusaldojen tuonti onnistuu vain silloin, jos tilien numerot vastaavat täysin tosiaan ohjelmassa ja Excel-tiedostossa. Excel-tiedostoon ei laiteta tilikauden tulos -tiliä, sillä ohjelma laskee itse tuloksen taseen ja tuloslaskelman tilien loppusaldojen erotuksesta. Jos on tarve tuoda summat dimensioarvoineen, tulee jokaista arvoa varten lisätä oma erillinen sarakkeensa. Sarakkeiden otsikoiden tulee olla samat kuin dimensioiden nimet ja rivillä tulee olla dimension arvon tunnus. Toiset alkusaldot kesken tilikauden Kun olet syöttänyt ja tallentanut vertailutiedot Passeli Meritin alkusaldoasetuksiin, syötä toiset alkusaldot valikkoon Kirjanpito – Pääkirjatosite. Lisää pääkiirjatosite ja syötä päivämääräksi kuluvan tilikauden tuloslaskelman ja taseen päivämäärä. Esim. jos aloitat tekemään kirjanpitoa Passeli Meritillä 1.4.2023, tarvitset aikaisemmasta ohjelmasta tuloslaskelman ja taseen 31.3.2023. Tällöin pääkirjatositteeseen syötetään päivämääräksi 31.3.2023. Tase Ota nyt tilinpäätöksen tase ja kuluvan tilikauden tase, ja laske näiden saldojen muutokset. Ko. muutokset syötetään pääkirjatositteelle. Lisää pääkirjatositteelle oma rivinsä jokaiselle taseen tilille ja saldolle, ja syötä muutos oikealle puolelle riviä. Jotta taseen tilin saldot tulevat oikein kuluvalle kaudelle Esimerkki 1. Jos pankkitilin saldo oli 31.12.2012 1000 € ja uusi saldo 31.3.2023 on 1500 €, on pankkitilin saldon muutos 500 €. Tällöin pääkirjatositteen riville valitaan tiliksi Pankkitili ja muutos 500 € syötetään tilin debet-puolelle. Jos taas pankkitilin saldo on pienentynyt, tulee muutos syöttää pääkirjatositteella pankkitilin kredit-puolelle. Esimerkki 2. Jos ostovelat ovat lisääntyneet 50 eurolla, syötetään 50 € pääkirjatositteella Ostovelat-tilin kredit-puolelle. Jos taas ostovelat ovat pienentyneet, syötetään erotus Ostovelat-tilin debet-puolelle.   Tee samoin kaikille taseen saldoille. Huomaa, että kuluvan tilikauden taseesta ei tule syöttää Tilikauden tulosta, sillä ohjelma laskee sen automaattisesti, kun sekä taseen että tuloslaskelman loppusaldot syötetään pääkirjatositteelle. Eli jos saldot on syötetty oikein, menevät pääkirjatositteen debet- ja kredit-puoli tasan. Tuloslaskelma Kun olet syöttänyt taseen saldojen muutokset, syötä samaan pääkirjatositteeseen kuluvan tilikauden tuloslaskelman saldot omille riveilleen sellaisena kuin ne ovat edellisestä ohjelmasta saadulla tuloslaskelmalla. Syötä tulot tuloslaskelman tilien kredit-puolelle ja kulut tilien debet-puolelle.   Kun olet syöttänyt sekä tuloslaskelman että taseen tiedot pääkirjatositteelle tulisi Debet- ja Kredit puolien mennä tasan. Tallenna tosite ja tarkista valikoista: Kirjanpito - Tuloslaskelma ja Kirjanpito - Tase, että tuloslaskelma ja tase Passeli Meritissä vastaa toisesta ohjelmasta saatuja raportteja.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:24
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 6 Näytöt
Ensimmäistä kertaa sisään kirjautuessasi, avautuu ohjelmaan yrityksen lisäysikkuna. Sinun tulee syöttää yrityksen yleistiedot (voit myös antaa kuvitteelliset tiedot, mikäli haluat vain testata ohjelmaa).   Lisää uuden yrityksen nimi, valitse yhtiömuoto ja aloituspäivä Yritysmuoto määrittelee tilikartan, jota yritys käyttää kirjanpidossaan eikä sitä voi vaihtaa myöhemmin. Liikekirjurin tilikartta on monipuolisin ja se sopii osakeyhtiöille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille sekä osuuskunnille. Yhtiömuotoinen ja toiminimen tilikartat ovat ohjelmaamme laaditut hieman suppeammat tilikartat. Myös yhdistyksille ja asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöille löytyy omansa. Aloituspäivä on se päivä, josta aloitat yrityksesi kirjanpidon tekemisen Passeli Merillä. Jos aloitat kirjanpidon vuoden alusta, lisää aloituspäiväksi esim. 01.01.2021. Huomaa, että päivämääriin ei tarvitse syöttää pisteitä, ohjelma lisää ne automaattisesti.   Tallenna. Yritysmuotoa ja siten sen määrittelemää tilikarttaa ei voi muuttaa myöhemmin (yrityksen nimen ja tilikauden aloituspäivän voi muuttaa asetuksissa). Jos tilikarttaa halutaan vaihtaa, ohjelmaan voi perustaa uuden yrityksen toisilla alkuasetuksilla, ja tarvittaessa poistaa aiemmin tehdyn yrityksen. Yrityksen nimen voi tarvittaessa muuttaa kohdassa: Asetukset - Yrityksen tiedot. Syötä yrityksen tiedot Y-tunnus, alv-tunnus ja muut tiedot sekä määrittele, onko yritys arvonlisäverovelvollinen vai ei sekä arvonlisäveron ilmoituskausi (kk, neljännesvuosi, vuosi). Jos yrityksellä ei ole y-tunnusta voit laittaa Y-tunnuskenttään välilyönnin. Ilmoita myös poistokausi (vuosi tai kuukausi). Jos valitset maksuperusteisen alv-laskeman, huomaa, että tilinpäätöksessä on alv-kirjaus muutettava suoriteperusteiseksi (yritykset, joiden liikevaihto on yli 500 000 €). Pro- ja Premium-versioissa voit ottaa käyttöön laskujen kierrätyksen, joka tulisi valita käyttöön tässä kohdassa. Näitä yrityksen tietoja voi myöhemmin täydentää, korjata ja lisätä valikossa Asetukset - Yrityksen tiedot - Yrityksen tiedot. Paina Jatka-painiketta. Lisää yrityksen pankkitiedot Pankin nimi, Selite (kirjoita halutessasi esim. tilin käyttötarkoitus), Valuutta, IBAN-numero ja SWIFT/BIC-koodi. Liiketunnus/maksatustunnus -kohtaan lisätään pankilta saatava koodi, mikäli tehdään maksumääräyksiä pankkiin. Kysy koodia pankiltasi siinä vaiheessa, kun teet maksumääräyksiä varten aineistonsiirtosopimusta pankkisi kanssa (ks. Maksumääräykset-ohje). Voit lisätä maksatustunnuksen myöhemmin valikossa: Maksutapahtumat - Pankit. Paina Jatka-painiketta. Mikäli yritykselläsi on useampia pankkitilejä ja kassoja, voit lisätä niitä Maksutapahtumat-valikosta: Maksutapahtumat - Pankit tai Maksutapahtumat - Kassat.     Kun lisäät pankkitilin tai kassan, ohjelma lisää automaattisesti kirjanpitotilin myös tilikarttaan. Ensimmäisen lisäämäsi pankkitilin kirjanpitotilin numeroksi tulee oletusasetuksena 1910, sitä seuraavan 1911 jne. Kassan kirjanpitotilin numero on 1900, seuraavan lisäämäsi kassan kirjanpitotiliksi tulee 1901 jne. Voit halutessasi muuttaa myöhemmin tilikartassa (Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta) pankki- ja kassatilien kirjanpitotilien numeroita. Jos haluat, että pankkitili tulostetaan myyntilaskuun, rastita vastaava ruutu.   Tallenna.   Huomaa, että pankit ja kassat tulee lisätä ohjelmaan valikossa Maksutapahtumat > Pankit, jotta saat tehtyä niille maksutapahtumia. Jos lisäät pankin tai kassan suoraan tilikarttaan, eivät ne ole käytettävissä maksutapahtumat-valikossa. Ohjelmalla voi tehdä useamman yrityksen kirjanpitoa, sillä yritysten määrää ei ole rajoitettu. Lisää jokainen uusi yritys klikkaamalla yläpalkissa vasemmalla näkyvän yrityksen nimeä. Nimestä avautuu alasvetovalikko, josta näet luettelon ohjelmaan tallennetuista yrityksistä. Lisää uusi yritys painamalla painiketta: Lisää yritys. Ensimmäistä yritystä perustettaessa, seuraava valikko avautuu automaattisesti, kun kirjaudut sisään ohjelmaan. Tarkista asetukset. Asetuksista löydät yrityksen tiedot, yleiset asetukset sekä kirjanpidon asetukset.    Tarkista, että tilikartasta löytyy kaikki tarvittavat tilit. Voit muokata tilikarttaa valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta   Mikäli tarvitset yrityksessäsi useampia erilaisia tulo- tai kulutilejä, voit lisätä, muuttaa ja poistaa tilejä tarpeesi mukaan. Jos haluat poistaa jonkin tilin, mutta ohjelma ilmoittaa, että tili on käytössä eikä sitä voida poistaa, poista ensin ko. tiliin liittyvä nimike valikosta: Myynnit - Nimikkeet tai Ostot - Nimikkeet.   Voit myös valita tilin ei-aktiiviseksi, jos et tarvitse sitä juuri nyt. Kun tilin edessä olevassa ruudussa on rasti, kyseinen tili ei ole aktiivinen eikä se näy alkusaldoja syötettäessä. Ei-aktiivisia tilejä ei voi käyttää. Voit tarvittaessa muuttaa tilin jälleen aktiiviseksi tilikartalla poistamalla valinnan tilin numeron edessä olevasta ruudusta.   Voit valita tilikartassa näytettäväksi vain Aktiiviset tili, Ei-aktiiviset tilit tai Kaikki tilit.     Valitse Lisää tili ja täytä Tilin tiedot. Lisää uusi tili oikean Taseen/Tuloslaskelman erään siten, ettei tilikartan looginen rakenne muutu.   Voit lisätä tilin myös kopioimalla sopivasta tiliryhmästä tilin. Avaa tilin tiedot ja paina Kopioi. Syötä uuden tilin numero, nimi ja tarkista Taseen/tuloslaskelman erä sekä alv-määritykset.     Tunnus – Kirjanpitotilin numero tilikartalla   Nimi – Kirjanpitotilin nimi   Taseen/tuloslaskelman erä – Määrittele oikea taseen/tuloslaskelman erä   ALV – Määrittele alv-kanta   ALV:n ilmoittaminen – Määrittele tilin alv-tyyppi   (Ei veronalainen / Myyntien alv / Ostojen alv).   Käytetään maksutapana – Määrittele, käytetäänkö tiliä osto- tai myyntilaskuissa tai työntekijöiden kuluennakoiden kirjauksissa maksutapana.   Osasto pakollinen ja Dimensio pakollinen – Kun osasto tai dimensio asetetaan pakolliseksi, tulee jokaisessa kirjauksessa tälle tilille määritellä osasto tai dimensio, jotta kirjauksen voi tallentaa.   Tilin saa näkymään työpöydällä ruksaamalla Näytä työpöydällä -valintaruudun.   Lisää uusi  Tietojen tuonti Jos haluat siirtää edellisestä kirjanpito-ohjelmastasi tietoja (asiakkaiden, toimittajien sekä varastonimikkeiden tiedot) Passeli Merittiin, voit tehdä sen valikossa Asetukset - Yleiset asetukset - Tietojen tuonti. Edellinen ohjelmasi voi olla Merit Aktivan tietokoneelle ladattava versio tai mikä tahansa muu kirjanpito-ohjelma. Tietojen tulee olla Excel-taulukon muodossa. Tarkemmat ohjeet löytyvät valikosta: Asetukset - Yleiset asetukset - Tietojen tuonti. Saat mallitaulukot verkkosivuiltamme Tuen välilehdeltä löytyvistä käyttöohjeista kohdasta: Tietojen tuonti. Toimittajien luettelosta on tärkeää poistaa Verohallinto, sillä se on jo valmiina Passeli Meritin pilviversiossa. Kun olet siirtänyt asiakkaiden ja toimittajien tiedot, voit käyttää niitä jatkossa osto- ja myyntilaskuja laatiessasi.   Nimikkeistä on mahdollista siirtää vain nimikkeet, joiden tyyppinä on varastotavara eli nimikkeet, joista pidetään varastolaskentaa Merit Aktivan varasto-osakirjanpidossa. Poista tiedostosta ennen tietojen tuontia nimikkeet, joita ei käytetä enää. Excel-tiedoston sarakkeiden otsikkojen tulee olla tietyssä järjestyksessä (ks. Asetukset - Yleiset asetukset - Tietojen tuonti). Nimikkeiden tiedot siirretään ilman määriä.  Tilikaudet Ohjelmassa on tilikauden oletusasetuksena kalenterivuosi. Mikäli yrityksesi tilikausi on poikkeava, muuta se valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikaudet. Muuta tarvittaessa tilikauden alku- ja päättymispäivät klikkaamalla kyseistä riviä, anna oikeat päivämäärät ja tallenna tiedot. Rasti ruudussa ”Aktiivinen” tarkoittaa, että voit lisätä kyseiselle tilikaudelle tositteita. Kun tilinpäätös on valmis etkä halua lisätä tilikaudelle enää tositteita, voit muuttaa kyseisen tilikauden ei-aktiiviseksi, ottamalla rastin pois ruudusta (valitse tilikausi - Muuta - poista rasti).   Tallenna.   Poista turhat tilikaudet valitsemalla ko. tilikauden rivi ja klikkaamalla Roskakori-painiketta tilikausien yläpuolella tai rivin lopussa.   Voit sulkea kausia tilikauden sisällä lisäämällä aina uuden kauden ensimmäisen päivän kohtaan Tallennus sallittu kaudella. Esimerkiksi, jos tammikuun kirjanpito on valmis ja lisäät tähän kohtaan 1.2.2021, ei ohjelma anna tehdä muutoksia kausille ennen helmikuuta 2021. Voit muuttaa tätä päivää aina saatuasi uuden kauden valmiiksi.   Tallenna.  Alkusaldojen syöttäminen Jos aloitat uuden yrityksen kirjanpidon laatimisen, ei alkusaldojen syöttäminen ole tarpeen, vaan voit aloittaa suoraan liiketapahtumien kirjaamisen. Jos yritykselläsi on ollut jo toimintaa ja käytössäsi on edellisen tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase, syötä niistä tilien saldot alkusaldoiksi valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot. Voit myös ryhtyä heti tallentamaan myyntilaskuja ja ostolaskuja, ja lisätä alkusaldot myöhemmin.   Tilien alkusaldojen päivämääräksi lisätään edellisen tilikauden viimeinen päivä. Esimerkiksi jos aloitat yrityksesi kirjanpidon tammikuun 1. päivästä 2021, syötä alkusaldon päivämääräksi 31.12.2020.   Syötä taseen ja tuloslaskelman tilien saldot alkusaldoiksi oikeille tileille ja oikealle puolelle ko. tiliä. Taseen vastaavaa puolen saldot tulee syöttää tilien debet-puolelle ja vastattavaa puolen saldot ko. tilien kredit-puolelle. Tuloslaskelmasta syötetään tulot tilien kredit-puolelle ja menot tilien debet-puolelle.   Arvonlisäverovelka lisätään alkusaldoissa tilille 2939 Verohallinnolle maksettava ALV,   arvonlisäveron ennakot tilille 1763 Arvonlisäverosaamiset. Päättyneen tilikauden voittoa ei syötetä alkusaldoihin vaan ohjelma laskee sen automaattisesti.   Alkusaldotaulukon alaosassa lasketaan sekä debet- että kreditpuolen tilien summat yhteen. Ohjelmassa on tarkastustoiminto, joka ilmoittaa, jos summat eivät ole samat debet- ja kredit-puolella. Ohjelma antaa tallentaa alkusaldot vasta sen jälkeen, kun kirjaus on tasapainossa.   Alkusaldojen tuonti Excel-tiedostona   Pääkirjan tilien alkusaldot voidaan tuoda ohjelmaan myös Excel-tiedostosta valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot > Tilien alkusaldojen tuonti.   Tiedoston sarakkeiden otsikot ovat: Tili, Debet, Kredit.   Jos on tarve tuoda summat dimensioarvoineen, tulee jokaista arvoa varten lisätä oma erillinen rivinsä. Sarakkeiden otsikoiden tulee olla samat kuin dimensioiden nimet ja rivillä tulee olla dimension arvon tunnus.   Taseen tilien saldojen erittely Koska Myyntisaamiset (tili 1701) ja Ostovelat (tili 2760) sekä Käyttöomaisuus esitetään alkusaldoissa ainoastaan yhteenvetona, tallenna halutessasi alkusaldoissa lisäksi avoimet Myyntilaskut, Ostolaskut sekä Käyttöomaisuus erikseen, jokaisen laskun tai käyttöomaisuushyödykkeen tiedot omalle rivilleen. Näin saat ne mukaan reskontraan.     Myyntisaamiset: Ostovelat:   Ohjelmassa on tarkastustoiminto, joka vertaa syöttämiesi laskujen summaa pääkirjan Myyntisaamiset- ja Ostovelat-tilien alkusaldoon ja ilmoittaa eron pääkirjatiliin nähden, mikäli jokin myyntilasku tai ostolasku on jäänyt syöttämättä. Voit syöttää vastaavalla tavalla myös Velat työntekijöille, Asiakkaiden ennakkomaksut, Ennakkomaksut toimittajille, Kuluennakot työntekijöille sekä Käyttöomaisuuden. Käyttöomaisuuden alkusaldot   Käyttöomaisuushyödykkeet tulee eritellä alkusaldoihin, mikäli haluat ottaa käyttöön Passeli Meritin Käyttöomaisuuslaskennan. Tarkista ennen käyttöomaisuuden alkusaldon lisäämistä ohjelman Käyttöomaisuusryhmät valikossa: Asetukset - Dimensiot -Käyttöomaisuusryhmät, ja luokittele käyttöomaisuushyödykkeesi sen mukaisesti. Käyttöomaisuustilien tulee olla samat sekä pääkirjassa että käyttöomaisuusluettelossa. Käyttöomaisuusryhmiä voidaan tarvittaessa muuttaa ja lisätä uusia.   Lisää alkusaldoissa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tileille tilinpäätöshetken jäännösarvo.   Jotta voisit tehdä ohjelmalla jatkossa käyttöomaisuuden poistolaskelmat (ja koska taseen käyttöomaisuustileillä on vain kokonaissummat), syötä lisäksi jokainen käyttömaisuushyödyke erikseen omalle rivilleen valikossa Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot, välisivu Käyttöomaisuus.   Kirjoita käyttöomaisuuden nimi ja paina Inventaarinumero-kohdassa Lisää uusi. Lisää avautuvaan ikkunaan käyttöomaisuushyödykkeen nimi, inventaarionumero, valitse käyttöomaisuusryhmä, poistomenetelmä (tasapoisto/menojäännöspoisto) ja poistoprosentti sekä halutessasi muut tiedot. Paina painiketta Lisää uusi.   Täytä nyt edelliseen ikkunaan puuttuvat kohdat:   Hankintameno – hyödykkeen alkuperäinen hankintahinta   Hankintapäivä – hyödykkeen alkuperäinen hankintapäivä   Poistolaskennan alkupäivä – päivämäärä, josta lähtien ohjelma alkaa tehdä poistoja, esim. 1.1.2021 (ohjelma laskee poistot yrityksen tiedoissa määrittämäsi poistojakson mukaisesti). Jäännösarvo – hyödykkeen arvo alkusaldojen lisäys hetkellä (alkuperäinen hankintahinta miinus kertyneet poistot).   Lisää jokainen hyödyke alkusaldoihin vastaavalla tavalla.   Tallenna.   Huom! Kuluvan tilikauden aikana ostettu uusi käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon aina ostolaskulla, jolla ruksataan ”Käyttöomaisuuden osto”-valintaruutu. Ks. kohta: Ostolaskujen syöttäminen. Samoin, kuluvalla tilikaudella myydystä käyttöomaisuudesta tehdään aina myyntilasku, ja ruksataan ”Käyttöomaisuuden myynti”-valintaruutu. Ks. Kohta: Myyntilaskujen syöttäminen. Varastonimikkeiden alkusaldot   Koska Passeli Merittiin voidaan siirtää toisista ohjelmista vain varastonimikkeiden nimet (ilman määriä), voi varastotavaran määrät syöttää ohjelmaan käsin, mikäli haluaa ottaa käyttöön Passeli Meritin Varastolaskennan (Varasto - Varastotapahtumat, Lisää varastotapahtuma). Varastotapahtuman päivämääräksi syötetään alkusaldon päivämäärää seuraava päivä. Esimerkiksi jos syötitte alkusaldot 31.12.2020, varastotapahtuman päivämääräksi tulee 01.01.2021. Varastotapahtuman tyypiksi valitse Tulo. Lisää kaikki varastossa olevat nimikkeet määrineen yksi toisensa perään ja valitse kirjanpitotiliksi 1531 Varasto.     Varaston alkusaldoa varastoontulona esitettäessä ohjelma muodostaa ns. nollakirjauksen:   D 1531 Varasto K 1531 Varasto   sillä varastotavaroiden rahallinen arvo syötetään jo alkusaldoissa pääkirjakirjauksena tilille 1531 Varasto.   PRO- ja Premium-versioissa on mahdollista käyttää useita varastoja. Uusia varastoja voi lisätä valikossa Asetukset > Dimensiot > Varastot, Lisää varasto. Mikäli yrityksen toiminnan johdosta varastonimikkeet ovat useassa eri varastossa, myös alkusaldot tulee syöttää eri varastoittain.   Tallenna. Alkusaldot kesken tilikautta   Jos aloitat käyttämään Passeli Merittiä kesken tilikauden, tulee ohjelmaan syöttää kahdet alkusaldot, jotta raportteihin saadaan edellisen tilikauden tiedot vertailutiedoiksi. Tämä on tärkeää erityisesti osakeyhtiöiden ja yhdistysten kohdalla. Esimerkiksi, jos aloitat tekemään kirjanpitoa Merit Aktivalla 1.4.2021 ja tilikautesi on kalenterivuosi, tulee ohjelmaan syöttää ensimmäiset alkusaldot tilinpäätöspäivältä 31.12.2020 ja toiset saldot 31.3.2021.   Ensimmäiset saldot otetaan viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja syötetään valikossa: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot em. ohjeen mukaan. Toiset saldot syötetään valikossa: Kirjanpito - Pääkirjatositteet - Lisää pääkirjatosite.   Syötä siis ensin tilinpäätöspäivän saldot asetuksien alkusaldoihin.   Syötä toiset saldot pääkirjatositteena. Syötä päivämääräksi kuluvan tilikauden tuloslaskelman ja taseen päivämäärä. Esim. jos aloitat tekemään kirjanpitoa Passeli Meritillä 1.4.2021, tarvitset aikaisemmasta ohjelmasta tuloslaskelman ja taseen 31.3.2021. Tällöin pääkirjatositteeseen syötetään päivämääräksi 31.3.2021.   Ota nyt tilinpäätöksen tase ja kuluvan tilikauden tase, ja laske näiden saldojen muutos. Ko. muutos syötetään pääkirjatositteelle. Lisää pääkirjatositteelle oma rivinsä jokaiselle taseen tilille ja saldolle, ja syötä muutos oikealle puolelle riviä.   Kun olet syöttänyt taseen saldojen muutokset, syötä samaan pääkirjatositteeseen kuluvan tilikauden tuloslaskelman saldot omille riveilleen sellaisena kuin ne ovat edellisestä ohjelmasta saadulla kuluvan tilikauden tuloslaskelmallakin. Tuloslaskeman saldoista ei siis lasketa muutosta kuten tehtiin taseen osalta.        
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:23 (Päivitetty 11-10-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 9 Näytöt
Passeli Meritissä ei voi lisätä viivästyskorkoa maksumuistutukselle vaan viivästyskorolle laaditaan erillinen lasku. Nimike Lisää ensin myyntinimikkeisiin oma nimikkeensä viivästyskorolle valikossa Myynnit - Nimikkeet - Lisää myyntinimike. Tunnukseksi ja Nimeksi voit laittaa esim. "Viivästyskorko". Tyyppi on "Palvelu", Aktiivisuus ”Myyntilaskuissa”. Valitse myyntitiliksi tilikarttasi ”Korkotuotot”-tili ja ALV-kannaksi "Ei veronalainen". Tallenna. Mikäli haluat lisätä viivästyskorkolaskulle myös maksuhuomautusmaksun, lisää myös sille oma myyntinimikkeensä.  Myyntilaskun asetukset Määritä viivästyskoron asetukset valikossa Asetukset - Yleiset asetukset - Viivästyskoron laskennan asetukset. Voit asettaa viivästyskorkolaskulle oman etuliitteensä. Oletuksena ohjelmassa tarjotaan liitettä VI-.   Voit määritellä seuraavan viivästyskorkolaskun numeron, jonka ohjelma tarjoaa, samoin viivästyskorkolaskun eräpäivän.    Laskentakautena anna olla Vuosi, jolloin ohjelma laskee vuotuista korkoa.    Nimike-kenttään valitse aiemmin ohjelmaan lisäämäsi myyntinimike viivästyskorolle.    Voit määritellä viivästyskorkolaskun vähimmäissumman, jolloin ohjelma ei laadi viivästyskorkolaskua, jos summa alittaa kyseiseen kenttään määritetyn summan.    Päivä, josta lähtien viivästyskorkoa aletaan laskea – aseta päivämäärä, josta lähtien viivästyskorkolaskuja aletaan laskea. Esim. jos viivästyskorkolaskut on jo laskettu ja lähetetty jollain toisella ohjelmalla 31.07.2019 saakka, aseta Passeli Merittiin laskennan alkupäivämääräksi 01.08.2019. Silloin korkoa aletaan laskea tässä ohjelmassa kyseisestä päivästä lähtien.  Jos haluat lisätä viivästyskorkolaskulle maksuhuomautusmaksun, ruksi valintaruutu: Lisää viivästyskorkoon huomautusmaksu. Valitse huomautusmaksun nimike ja syötä huomautusmaksun määrä. Tallenna.  Viivästyskorkolaskun laatiminen Nyt voit laatia viivästyskorkolaskut valikossa Myynnit - Viivästyskorkojen laskenta. Syötä päivämäärä ja paina Laadi Raportti -painiketta. Viivästyskoron summaa klikkaamalla näet miten se on laskettu. Tarkista tiedot, klikkaa Esikatselu-painiketta ja ruksi valintaruudut niiden asiakkaiden kohdalta, joille haluat laatia viivästyskorkolaskut. Viivästyskorkolaskut lisätään myyntilaskujen kanssa samaan luetteloon. Tallennetulla laskulla voit katsoa viivästyskoron laskentaa klikkaamalla laskulla sinisenä näkyvää summaa. Kyseiseen laskuun voit sitten lisätä vielä mahdollisen muistutusmaksun klikkaamalla Muuta-painiketta ellet määritellyt muistutusmaksua jo viivästyskorkolaskun asetuksissa.  Viivästyskorkolaskun lähettäminen Voit lähettää viivästyskorkolaskut, kuten lähettäisit muutkin myyntilaskut sähköpostina, e-laskuna tai paperilaskuna. Painamalla Tosite MY-painiketta, näet ohjelman pääkirjaan tekemän kirjauksen.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:22
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 6 Näytöt
Pankkien tiliotteet voi lukea sisään Passeli Merittiin sähköisenä, jolloin ohjelma kohdistaa maksut automaattisesti oikeille myynti- ja ostolaskuille viitenumeroiden perusteella. Ohjelmassa olevan pankkitilin tiedoissa tulee olla oikea IBAN-koodi (valikko: Maksutapahtumat - Pankit).   Passeli Meritissä ei ole suoraa yhteyttä pankkeihin, vaan pankkien tiliotteet luetaan ohjelmaan sisään verkkopankista saatavina tiedostoina. Tilaa pankiltasi tiliotteet XML- (ISO-standardin mukainen) tai CSV-muodossa, ja sovi kuinka usein pankki laatii tiliotteet, esim. kerran päivässä/viikossa/kuukaudessa. Varmista, että tilitapahtumat saa tiedostoon eriteltyinä, jokainen tapahtuma omalla rivillään. Viitteiden lukupalvelun tulee olla pois päältä.   Lisätietoja XML- ja CSV-tiliotteista saat pankistasi. Huomaa, että koska Passeli Meritissä ei ole suoraa pankkikanavaa, ei pankin ja ohjelman välille tarvita valtuutuksia eikä mitään Web Service-kanavia (WS) tarvitse avata.   Osuuspankki Osuuspankin yritysasiakas, jolla on yrityksen verkkopalvelut saa Osuuspankista CSV-muotoisen tiliotteen kirjautumalla verkkopankkiin ja valitsemalla sieltä: Tilit, maksut ja laskutus - Tilit > Tositetiliote. Valitse aikaväli, esim. kuukausi, jonka kirjanpitoa teet. Avautuu luettelo, jossa tulee valita ”Lataa tiedostona” (oikean puoleinen painike). Tallenna tiedosto esim. Ladatut tiedostot - kansioon. Älä avaa sitä. Nordea Nordeasta on mahdollista tilata kaksi eri tiliotetiedostoa: XML-tiliote ja XML-viitemaksut. XML viitemaksut-tiliote sisältää vain viitteelliset suoritukset. Huomaa, että Nordeasta on tilattava erikseen tiliotetiedostot. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla rivillään. Tiliotteen saa XML-muotoisena kirjautumalla yrityspalveluun ja valitsemalla avautuvasta valikosta: Talous - Aineistot. Tämän jälkeen tulee valita Valitse aineisto -valikosta: XML-tiliote ja erikseen XML-viitemaksut. Aikaväliksi valitse pankin kanssa sovittu aikaväli. Sen jälkeen tulee valita Aineiston tila -kenttään: Uusi ja tallentaa tiliote esim. Ladatut tiedostot kansioon. Älä avaa tiedostoa. Danske Bank Danske Bankista tilataan XML-tiliote ja varmistetaan ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Kun haet tiliotteen verkkopankistasi, tallenna tiedosto esim. Ladatut tiedosto -kansioon. Älä avaa tiedostoa. Säästöpankki Pyydä pankistasi XML-muotoinen tiliote ja sovi aikaväli, miten usein tulet hakemaan tiliotteen. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Älä avaa sitä. Oma Säästöpankki Tilaa pankistasi XML-muotoinen tiliote. Oma Säästöpankin kanssa pitää tehdä eräsiirtotilisopimus. WebService-kanavaa ei tarvita, vaan pankin kanssa voidaan sopia, että tiliote noudetaan itse yritysverkkopankissa Eräsiirto ja tiliotteet -valikossa. Varmista myös tiliotetta tilatessasi, ettei viitteiden lukupalvelu ole päällä, jotta tiliotteella näkyvät kaikki suoritukset omilla riveillään. Tallenna tiedosto tietokoneellesi. Älä avaa sitä. S-Pankki S-pankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. Kirjaudu S-pankin verkkopankkiin. Valitse oikea tili (jos sinulla on useampia tilejä S-pankissa).  Syötä päivämäärät kohtaan: Tilitapahtumat ajalta. Klikkaa NÄYTÄ ja paina LATAA CSV-TIEDOSTONA (Tiliote tallentuu tietokoneen Ladatut tiedostot/Downloads -kansioon). POP-Pankki POP pankista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston valikosta: Tilitapahtumat tiedostoon.  Päivämäärärajaus: valitse kalenterikuvakkeiden avulla päivämääräväli, jolta haluat tilitapahtumat.  Tapahtumatyyppi: valitse "Kaikki tapahtumat" Hyväksy valintasi "Siirrä tiedostoon"-painikkeella.  Valinnan jälkeen avautuvassa ikkunassa määrittelet, haluatko avata vai tallentaa tiedoston. Valitse Tallenna. Tiedoston nimi on muodossa tilinumero_päivämäärä.csv. Tallenna. Aktia Aktiasta voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. PayPal Paypalista voi ladata ohjelman kanssa yhteensopivan CSV-tiedoston. Holvi Holvista saa ohjelman kanssa yhteensopivan tiedoston ottamalla yhteyttä heidän asiakastukeensa. https://support.holvi.com/hc/fi/articles/115005238365/   Tiliotetiedoston tuominen Passeli Merittiin   Tiliotetiedosto ladataan verkkopankista ensin omalle koneelle, esim. Ladatut tiedostot -kansioon ja tuodaan sitten Merit Aktivaan. Älä avaa tiliotetiedostoa ennen kuin tuot sen Passeli Merittiin ettei tiedosto mene ”rikki”.   Kun olet tallentanut tiliotteen verkkopankistasi, tiedosto tuodaan Passeli Merittiin Maksutapahtumat valikosta (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat) napsauttamalla kyseisen pankin kohdalla olevaa linkkiä Tiliotteiden sisäänluku.     Klikkaa avautuvasta ikkunasta Avaa tiedosto ... -painiketta ja valitse kansiostasi tiliotetiedosto, jonka tallensit koneellesi. Valitse Avaa tiedosto (tilitoimistoille), jos olet tilannut pankista tiedoston, joka sisältää usean eri yrityksen tiliotteet, jolloin saat tuotua ne kerralla kaikkiin Passeli Meritissä oleviin yrityksiin, joissa on yhteinen pääkäyttäjä.   Kun tiliote on tuotu ohjelmaan, näet kaikki tapahtumat omilla riveillään.     Vihreät rivit on kohdistettu automaattisesti asiakkaan tai toimittajan laskuun. Voit vahvistaa kyseiset rivit heti klikkaamalla Vahvista-painiketta.   Valkoiset rivit eivät ole jostain syystä kohdistuneet laskuille (viitenumero voi olla väärin, lasku on jo maksettu tai laskua ei ole olemassa, esim. korkotulot tai ennakkoverot) ja ne tulee kohdistaa tai tiliöidä käsin. Jos lasku on tehty ohjelmaan, paina vasemmanpuoleista Laskut-kuvaketta ja etsi oikea osto- tai myyntilasku, johon maksu kohdistetaan. Mikäli maksurivi ei liity laskuihin, klikkaa oikeanpuoleista Muut-kuvaketta ja tiliöi maksu valitsemalla maksua vastaava kirjanpitotili.   Huom! Voit myös kohdistaa osan maksusta Laskut-painikkeella ja toisen osan Muut-painikkeella. Esim. Verohallinnon alv-maksu voidaan kohdistaa Laskut-painikkeella avoinna olevaan alv-velkaan ja myöhästyneeseen maksuun liittyvä korko voidaan tiliöidä Muut-painikkeella oikealle kulutilille.   Kun tiliotteen kaikki rivit on kohdistettu (merkitty vihreällä), klikkaa Vahvista-painiketta. Ohjelma laatii vahvistamisen yhteydessä automaattisesti kirjaukset pääkirjaan ja maksut lisätään maksuluetteloon.   Jos et halua vahvistaa jotakin riviä, voit poistaa sen napsauttamalla rivin lopussa olevaa Roskakori-kuvaketta. Voit myös vahvistaa ensin vihreät rivit ja poistaa sen jälkeen kaikki valkoiset rivit kerralla napsauttamalla Poista-painiketta.      Jos haluat keskeyttää työn pankin tiliotteiden tuonti-ikkunassa, tekemäsi toimet tallennetaan automaattisesti ja voit jatkaa käsittelyä myöhemmin.   Jos valitset jo tuodun pankin XML-muotoisen tiliotetiedoston vahingossa uudelleen, ohjelmaan aiemmin tuotuja, vahvistettuja tietoja ei tuoda toistamiseen. CVS-muotoiset tiliotetiedostot voidaan tuoda ohjelmaan uudelleen vaikka maksutapahtumat olisi jo kertaalleen vahvistettu.   Huom! Jos olet luonut ohjelmassa maksumääräyksiä, älä vahvista niitä maksumääräysten ikkunassa. Kun tiliote luetaan sisään, kohdistaa ohjelma maksut oikeille ostolaskuille ja ko. ostolaskut vahvistetaan automaattisesti maksumääräyksistä. Jos olet vahvistanut maksumääräykset maksumääräysten ikkunasta, tekee ohjelma jo siinä vaiheessa kirjauksen D Ostovelkatili, K Pankkitili. Tällöin voit poistaa ko. rivit tiliotteelta.   Maksumääräyksiä varten tulee pankin kanssa tehdä aineistonsiirtosopimus. Löydät lisätietoja maksumääräyksistä ja niiden luomisesta Passeli Meritin ohjeesta: Maksumääräykset.   Vahvistettujen maksutapahtumien muokkaus   Voit tarvittaessa muuttaa jo vahvistettuja ja kirjanpitoon kirjattuja maksutapahtumia avaamalla maksutapahtuman Maksuluettelosta (Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Maksuluettelo ko. pankin kohdalla) ja painamalla Muuta-painiketta.         Tee tarvittavat muutokset ja Tallenna. Muista tarkistaa, että pankin saldo kirjanpidossa vastaa tiliotteen saldoa.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:21 (Päivitetty 04-10-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 7 Näytöt
Passeli Meritistä voi lähettää maksumuistutuksia sähköpostitse, tai maksumuistutukset voi tulostaa PDF:ksi ja siitä edelleen paperille ja postittaa itse.   Viesti maksumuistutuksessa   Tarkista ja tarvittaessa muuta maksumuistutuksen sähköpostiviestiä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Maksumuistutuksen tekstit. Voit myös lisätä uuden tekstin maksumuistutuksille klikkaamalla painiketta: Lisää uusi maksumuistutus.     Mikäli teet teksteihin muutoksia, tallenna muutokset.   Huom! Älä jätä tyhjäksi kenttää: “Oletusviesti s-postitse lähetettäessä“, koska ilman sitä viesti saattaa mennä roskapostiksi, jolloin maksumuistutuksen saaja ei saa kyseistä maksumuistutusta.   Maksumuistutuksen laatiminen   Avaa valikko Myynnit - Maksumuistutusten lähettäminen. Valitse Raportin tyyppi -kenttään: Maksukehotus.   Päivämäärä voi olla tämä päivä, jos haluat lähettää muistutukset tänään.   Yksityiskohtaisuus-kentän vaihtoehdot:    Tilikohtainen (=laskuittain), maksumuistutuksessa on eritelty erääntyneet laskut laskuittain  Yleinen (=asiakkaittain), näyttää maksumuistutuksessa vain valitun asiakkaan erääntyneiden laskujen loppusaldon  Yksityiskohtainen mukaan lukien saamiset ennakkolaskuista Ylittynyt-kohtaan syötetään, kuinka monta päivää myöhästyneistä laskuista lähetät muistutuksen. Jos esim. syötät Ylittynyt-kenttään 7, muistutukset lähetetään kaikille, joiden laskujen eräpäivä on ylittynyt 7 päivää tai enemmän.   Minimisumma-kohtaan syötetään summa, jonka ylittävistä avoimista laskuista lähetät maksumuistutukset.   Voit myös valita tietyn Asiakasryhmän, jolle haluat lähettää maksumuistutukset. Tämä edellyttää, että olet asetuksissa määritellyt asiakasryhmät.   Jos jätät Asiakas-kentän tyhjäksi, näet kaikkien asiakkaiden myöhästyneet laskut. Voit myös valita vain yhden asiakkaan, jos haluat lähettää muistutuksen vain yhdelle asiakkaalle.     Paina "Laadi raportti" ja sen jälkeen "Lähetyksen esikatselu".    Näet avautuvassa ikkunassa kaikki, joille laaditaan maksumuistutus. Jos joukossa on joku, jolle et halua lähettää muistutusta, ota rasti pois ruudusta “Valittu“.      Huomaa, että sinun tulee ensin valita maksumuistutusten lähetystapa ja vasta sitten käydä läpi, kenelle haluat maksumuistutukset lähettää. Nämä valinnat ”nollautuvat”, kun vaihdat maksumuistutusten lähetystapaa.   Maksumuistutuksen lähettäminen   Maksumuistutuksen lähettämisessä on 3 vaihtoehtoa:  Sähköposti – muistutus lähetetään sähköpostitse kaikille asiakkaille, joiden tietoihin on lisätty sähköpostiosoite. Paina “Lähetä sähköpostitse“, niin saat muistutukset lähtemään ohjelmasta asiakkaille sähköpostitse.   Eli jos haluat lähettää muistutukset sähköpostitse, varmista, että ylävasemmalla kentässä on "Sähköposti". Kun painat sen jälkeen alhaalla oikeassa reunassa näkyvää "Lähetä sähköpostitse"-painiketta, muistutukset lähtevät kaikille, joille on lisätty asiakkaan tietoihin sähköpostiosoite.   Tulostin (kaikki saldoilmoitukset) – jos valitset Tulostin, saat tulostettua kaikki maksumuistutukset PDF-muotoon ja siitä paperille. Kun painat "Laadi koontitiedosto”-painiketta, muodostuu yksi pdf-tiedosto, jonka voit sitten tulostaa.     Tulostin (kaikki, joissa ei ole s-postiosoitetta) – maksumuistutukset tulostetaan paperille vain niille asiakkaille, joiden tiedoissa ei ole s-postiosoitetta. Klikkaa ”Laadi koontitiedosto“, niin saat näytölle muistutukset yhteen pdf-tiedostoon, jossa ne näkyvät peräkkäin. Kun olet lähettänyt maksumuistutukset, voit vielä tarkistaa valikossa Myynnit > Sähköpostitse lähetetyt maksumuistutukset, kenelle olet maksumuistutuksen jo lähettänyt.   Huom! Maksumuistutuksia ei voi lähettää verkkolaskuina.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:11 (Päivitetty 29-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 5 Näytöt
Jotta myyntilaskujen ja ostolaskujen juoksevaan tositenumerointiin (MY- ja OS-) ei tulisi aukkoja, ei myynti- ja ostolaskuja suositella poistettavan ohjelmasta. Poistamisen sijaan laskuille kannattaa tehdä hyvityslaskut. Hyvityslaskun laatimisen jälkeen, tulee ko. hyvityslasku ja alkuperäinen myynti- tai ostolasku vielä kuitata eli kohdistaa toisiinsa, jotta ne poistuvat reskontrasta.   Hyvityslaskun luominen   Avaa alkuperäinen myyntilasku näytölle (Myynnit - Myyntilaskut) ja laadi siitä hyvityslasku klikkaamalla alavasemmalla olevaa Laadi hyvityslasku -painiketta.     Ohjelma laatii tällöin uuden laskun, jossa on päinvastaisen kirjaus alkuperäisestä laskusta (määrä ja laskun summa miinusmerkkisenä). Syötä hyvityslaskuun se päivämäärä, mille kuukaudelle haluat myynnin arvonlisäverosta hyvityksen.   Tallenna lasku, jolloin ohjelma muodostaa kirjauksen pääkirjaan: D Myynnit D Myynnin alv K Myyntisaamiset   Voit laatia vastaavalla tavalla hyvityslaskun ostolaskulle valikossa: Ostot - Ostolaskut.   Hyvityslaskun kohdistaminen alkuperäiseen laskuun   Hyvityslasku on vielä kohdistettava alkuperäiseen laskuun, jotta molemmat poistuvat reskontrasta.   Avaa valikko Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus - Lisää maksutapahtuma.     Syötä päivämääräksi hyvityslaskun päivämäärä, valitse kyseinen asiakas Asiakas-kenttään ja ruksaa avautuvasta valikosta alkuperäinen lasku ja miinusmerkkisenä näkyvä hyvityslasku. Tallenna.     Ohjelma on näin kohdistanut hyvityslaskun alkuperäiseen myyntilaskuun, vähentänyt myyntisaamisia ko. summalla ja sekä alkuperäinen lasku, että hyvityslasku näkyvät nyt laskulistalla maksettuina.   Huomaa, että hyvityslaskun ja myyntilaskun summan tulee olla nolla, jotta kuittaus onnistuisi. Mikäli hyvityslaskulla kuitataan vain osa alkuperäisen laskun summasta, ruksi ensin hyvityslaskun valintaruutu ja kirjoita sen jälkeen myyntilaskun Summa-kenttään hyvitettävä määrä. Paina Enter, jolloin näet Maksamatta-kentässä jäljellä olevan summan. Tallenna.     Voit kohdistaa ostolaskusta laaditun hyvityslaskun vastaavalla tavalla ostolaskuun. Valitse Osto- ja myyntilaskujen keskinäisessä kuittauksessa kohtaan: Toimittaja ko. toimittajan nimi ja ruksi hyvityslaskun ja ostolaskun valintaruudut. Tallenna.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:10
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 5 Näytöt
Passeli Meritissä Ostot-valikossa voidaan ohjelmaan lisätä kaikki yritykseen saapuneet ostolaskut ja seurata ostovelkojen tilannetta. Valikossa voi myös ylläpitää toimittajarekisteriä ja ostonimikkeiden (ostettavien tuotteiden) rekisteriä. Ostolaskut voidaan lisätä ohjelmaan manuaalisesti ja liittää laskun yhteyteen tosite alkuperäisestä laskusta tai kulusta. Ostolaskut voi myös digitoida automaattisesti ottamalla käyttöön Ostolaskujen Digitointi -palvelun. Lue lisää ohjeesta: Ostolaskujen digitointi. Ostolaskut voi myös vastaanottaa ohjelmaan sähköisinä verkkolaskuina (ks. ohje: Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto).   Mikäli yritykseen halutaan ottaa käyttöön ostolaskujen kierrätys, tarvitaan laskujen hyväksyjälle maksullisen lisäkäyttäjän oikeudet.   Jotta ostolaskun voi lisätä ohjelmaan, täytyy sille syöttää toimittajatiedot ja ostonimikkeet.   Toimittajat Ostot - Toimittajat Toimittajaa käytetään ostolaskuja ja maksutapahtumia kirjattaessa. Uuden toimittajan lisäämiseksi klikkaa ikkunan yläosassa olevaa Lisää toimittaja -painiketta. Toimittajia voi lisätä myös suoraan ostolaskulla sitä mukaa, kun syöttää ostolaskuja ohjelmaan.   Nimi on kyseisen toimittajan täydellinen nimi. Lisää toimittajan tiedot. Ohjelma hakee Kaupparekisterin avoimen datan rajapinnasta tiedot seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä: osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, vakuutusyhtiö ja julkinen vakuutusyhtiö. Kyseiseen palveluun eivät kuulu esim. toiminimet tai yhdistykset, joten niiden tiedot tulee syöttää käsin. Kentät Y-tunnus ja ALV-nro on myös hyvä täyttää. Maksun saaja – Mikäli maksun saa jokin toinen yritys kuin laskuttaja, valitse tähän maksun saaja. Osoitetiedot – Oikean maan valitseminen toimittajan tiedoissa on tärkeää. Ohjelmiston oletusasetuksena on Suomi. Mikäli toimittaja on toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolisesta valtiosta eikä oikeaa maata ole määritelty, ohjelmisto ei osaa esittää toimittajan toimituksia arvonlisäveroilmoituksen riveillä Tavaraostot/Palveluostot muista EU-maista eikä käänteisen arvonlisäveron riveillä Vero tavaraostoista/palveluostoista muista EU-maista. Uusia maita voi lisätä valikosta: Asetukset - Yleiset asetukset - Maat.  Maita voit lisätä ohjelmaan myös ostolaskua syöttäessäsi Maa-kentän “Näytä ei-aktiiviset“-painikkeella. Valuutta – valitse toimittajan oletusvaluutta. Mikäli valuuttaa ei määritellä, ohjelmisto käyttää oletusvaluuttana euroa (EUR).   Kenttään Maksuaika päivinä lisätään niiden päivien lukumäärä, jota ohjelmisto käyttää maksuajan laskentaan ostolaskua lisättäessä.   Viivästyskorko-% – kenttään voi syöttää toimittajan kanssa sovitun viivästyskorkoprosentin.   Kenttään Pankkitili lisätään toimittajan tilinumero. Ohjelmisto käyttää tätä oletusasetuksena ostolaskua lisättäessä. Tilinumero on tärkeää lisätä, jos laadit ohjelmasta maksumääräyksiä pankkiin. Kenttään Viitenumero lisätään toimittajan mahdollinen vakioviitenumero. Mikäli toimittajalla ei ole omaa vakioviitenumeroa ja viitenumero muuttuu jokaisessa laskussa, viitenumeroa ei lisätä toimittajan tietoihin. Tallenna. Toimittajan haku toimittajaluettelosta Toimittajaluettelossa (Ostot - Toimittajat) voidaan muuttaa tietojen järjestystä klikkaamalla sarakeotsikkokenttiä. Esim. Nimi-sarakkeen otsikkoa napsautettaessa toimittajien tiedot järjestetään nimen mukaan. Tietoja voidaan myös suodattaa sarakkeen otsikon oikean puoleisessa reunassa olevan suurennuslasi kuvakkeen avulla (toimittajia voidaan selata esim. maittain tai kaupungeittain). Suodatus poistetaan tyhjentämällä suodatin tai valitsemalla Näytä kaikki. Toimittajaluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo ensin PDF-muotoon tai Exceliin ja tulostamalla se sen jälkeen. Tämä tehdään napsauttamalla näkymän yläreunassa olevaa PDF- tai Excel-painiketta (Myynnit - Asiakkaat). Nimikkeet Ostot - Nimikkeet - Lisää uusi nimeke Ostonimikkeet ovat yrityksesi ostamia tavaroita ja palveluja. Ohjelma kirjaa kulut nimikkeiden määritysten mukaisesti kirjanpidon tileille. Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamiseen. Myynti- tai ostolaskuja ei siis voi laatia ilman nimikkeitä. Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella. Tästä syystä nimikkeiden tunnusjärjestelmään kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti ennen ohjelmiston käytön aloittamista. Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa merkittävästi myynti- ja ostolaskujen lisäämistä. Nimikkeitä tarvitaan myös ostojen analysointiin. Ostetuista määristä ja summista voidaan laatia raportti Ostot - Ostoraportti. Raportin tyyppi: Nimikkeittäin. Samaa nimikeluetteloa käytetään sekä myyntilaskujen, ostolaskujen että varastotapahtumien laadintaan. Toiminnan mukaan ohjelmisto avaa sopivan suodatuksen mukaisesti laaditun luettelon. Myyntilaskuja laadittaessa nimikeluettelossa kuvataan sellaiset nimikkeet, joissa Aktiivisuus = Myyntilaskuissa tai Myynti- ja ostolaskuissa. Ostolaskuja lisättäessä nimikeluettelossa kuvataan sellaiset nimikkeet, joissa Aktiivisuus = Ostolaskuissa tai Myynti- ja ostolaskuissa. Varastomoduulissa kuvataan nimikkeet, joiden tyyppi on moduulissa Varastotavara. Nimikkeiden tyyppejä on kolme: Palvelu, Tavara, Varastotavara. Nimikkeitä Palvelu ja Tavara käytetään silloin kun nimikkeistä ei tarvitse pitää määrällistä varastolaskentaa. Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. HUOM! Varastotavaraa ei käytetä, mikäli ohjelman Varasto-osakirjanpito ei ole käytössä! Nimikkeiden avulla voidaan laatia erilaisia raportteja. Esimerkiksi raporttiin Ostot - Ostoraportti, Raportin tyyppi = Nimikkeittäin sisällytetään ostettujen nimikkeiden määrät, hinnat ja summat. Tästä syystä kannattaa luoda niin monta erilaista nimikettä kuin yrityksen nimikkeisiin perustuvaan analysointiraportointiin tarvitaan. Ostonimikkeiden laatiminen Ohjelmiston oletusasetuksiin sisältyy joitakin ostonimikkeitä, mutta joskus niitä on luotava lisää ostolaskujen laatimisen helpottamiseksi. Jos kirjanpitoon tarvitaan useita kulutilejä ostojen seurantaa varten, on tilit lisättävä tilikarttaan ennen nimikkeiden lisäämistä (Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta - Lisää tili). Uusia tilejä voi lisätä tilikarttaan myös samalla, kun lisää uusia nimikkeitä painamalla Lisää uusi kohdassa: Ostotili. Jokaiselle lisätylle tilille laaditaan oma nimike (mikäli tätä tiliä käytetään ostolaskuissa). Nimikkeitä voi lisätä ohjelmaan myös suoraan ostolaskulla sitä mukaa, kun syöttää ostolaskuja ohjelmaan. Nimikeluetteloon voidaan lisätä ostettavien palvelujen tai tavaroiden koko hinnasto. Samaa kulujen kirjanpitotiliä voidaan käyttää erilaisille nimikkeille. Myös eri arvonlisäverokantojen alaisille ostoille kannattaa lisätä omat nimikkeensä (ei koske varastonimikkeitä). Ostonimike lisätään valikossa Ostot - Nimikkeet - Lisää ostonimike. Näytölle avautuu Nimikkeen tiedot -ikkuna.   Anna Tunnukseksi lyhyt tunnus, jonka avulla pystyt helposti valitsemaan nimikkeen ostolaskua laatiessasi. Tunnus voi myös olla sama kuin kirjanpitotilin numero. Nimi on ostonimikkeen täydellinen nimi. Palvelun tai tavaran kuvaus. Tarvittaessa nimikkeen nimeä voidaan muuttaa tai täydentää myynti- tai ostolaskua laadittaessa. Valitse Tyyppi (Varastotavara, Palvelu tai Tavara). Nimikkeitä, joiden laji on Tavara, käytetään silloin, kun tavara ei sisälly määrälliseen varastolaskentaan. Nimikkeitä, joiden laji on Varastotavara, käytetään varastokirjanpidossa. Kyseiset nimikkeet kannattaa lisätä ohjelmistoon käsin valikosta Varasto - Nimikkeet tai tuoda ne ohjelmaan Excel-taulukosta (mallitiedosto varastonimikkeiden tuontiin löytyy verkkosivuiltamme Asiakastuki-osiosta). Tällöin ohjelmisto tarjoaa välittömästi oikeat oletusasetukset. HUOM! Varastotavaraa ei käytetä, mikäli ohjelman Varasto-osakirjanpito ei ole käytössä! Lisätietoja näiden nimikkeiden lisäämisestä löytyy ohjeesta: Varastolaskenta. Aktiivisuus tarkoittaa sitä, käytetäänkö nimikettä myyntilaskuissa, ostolaskuissa vai sekä myynti- että ostolaskuissa. Ohjelmisto tarjoaa oletusasetuksena Ostolaskuissa. Mikäli lisätyn nimikkeen tyyppi on Varastotavara, valitaan aktiivisuus-kohtaan Myynti- ja ostolaskuissa. Voit myös valita nimikkeen Ei-aktiiviseksi, jolloin sitä ei voi käyttää laskuissa. Yksikkö – lisää nimikkeen yksikkö. Yksikön määrittely on pakollista (esim. kpl, kk, h). Mikäli yksikkö ei ole tiedossa, lisätään ” – ”. Voit lisätä ja poistaa yksiköitä valikossa: Asetukset - Yleiset asetukset - Yksiköt. Lisäksi voidaan määritellä myyntihinta ja viimeinen ostohinta. Ostotili (oletusarvona on 4000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat) – valitse tähän oikea kirjanpidon kulutili. Ostotili on ehdottomasti tarkistettava aina uutta nimikettä laadittaessa, koska ohjelma tekee kirjaukset pääkirjaan tämän määritelmän perusteella. Tarvittaessa ostoon liittyvää tiliä voidaan muuttaa manuaalisesti ostolaskulla. Mikäli nimikkeen tyyppinä on Palvelu tai Tavara, nimikkeen sisällön mukaan ostotiliksi on valittava joko kulutili tai tasetili. Mikäli nimikkeen tyyppinä on Varastotavara, on valittava kolme tiliä: Myyntitili, Varastotili (tili 15…) ja Ostotili (myytyjen tavaroiden kustannusten tili 4…). Ohjelmisto käyttää nimikkeen tiedoissa määriteltyjä tietoja automaattisesti kirjausten tekemiseen. Tarvittaessa myyntiin liittyvää tiliä voidaan muuttaa manuaalisesti. Varastotavaroiden tilejä ei voi muuttaa myyntilaskussa. Nimikkeet, joiden tyyppi on Varastotavara, lisätään ohjelmistoon valikosta Varasto - Nimikkeet. Lisätietoja näiden nimikkeiden lisäämisestä löytyy kohdasta Varasto - Nimikkeet. Arvonlisävero – valitse arvonlisäverokanta, jonka perusteella laskujen arvonlisävero lasketaan. Arvonlisäveroksi valitaan Suomen arvonlisäverokanta (%). Mikäli tavaraa tai palveluja ostetaan toisen EU-maan tai EU:n ulkopuoliselta toimittajalta, joka on arvonlisäverovelvollinen, ostolaskussa käytetään arvonlisäveroprosenttia käänteisen arvonlisäveron määrän laskentaan. Arvonlisäverokanta merkitään myös tällöin Suomen arvonlisäverokannaksi (%). Tallenna Voit poistaa turhia nimikkeitä valitsemalla nimikelistalta kyseisen rivin aktiiviseksi ja painamalla Roskakori-painiketta. Huom.! Mikäli nimikettä on käytetty laskulla, ei sitä voi poistaa. Voit tällöin halutessasi valita nimikkeen Ei-aktiiviseksi. Olemassa olevia nimikkeitä voit muuttaa Muuta-painiketta painamalla. Huomaa, että muutokset päivittyvät jo laadituille laskuille vasta, kun avaat laskun, painat Muuta-painiketta ja tallennat laskun uudelleen. Nimikkeen haku luettelosta Sopiva nimike löytyy luettelosta nopeasti käyttämällä taulukossa erilaisia selaustapoja ja suodattimia. Klikkaamalla sarakeotsikoita, järjestää ohjelma nimikkeet nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Myynti- ja ostotilien tarkastamista varten luettelo kannattaa järjestää osto- ja myyntitilien mukaiseen järjestykseen. Näin tilivalinnat voidaan tarkistaa nopeasti ja helposti.   Tietoja voidaan myös suodattaa sarakkeen otsikon oikeanpuoleisessa reunassa olevan suurennus-lasikuvakkeen avulla. Suodatus poistetaan tyhjentämällä suodatin tai valitsemalla Näytä kaikki. Nimikeluettelo voidaan tulostaa tallentamalla luettelo (Ostot - Nimikkeet) ensin PDF- tai Excel-tiedostona napsauttamalla ikkunan yläreunasta löytyvää PDF- tai Excel-painiketta. Ostolaskun laadinta Ostolaskut laaditaan valikossa: Ostot - Ostolaskut ja niiden laadinnassa noudatetaan samoja periaatteita kuin myyntilaskuja laadittaessa. Kun ostolasku on lisätty ja tallennettu, laatii ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Ostotili tai valittu muu kulutili (ja D Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV), K Ostovelat.   Ostolaskut-valikossa lisätään ohjelmaan kaikki ostot, joista halutaan laatia toimittaja- tai nimikekohtaisia raportteja ja laskelmia. Ostolaskujen valikossa lisätään myös EU:n sisäiset ja ulkopuolisten tavaroiden ja palvelujen hankinnat, joihin sovelletaan käänteistä arvonlisäverotusta. Ohjelma ei sisällytä käänteisiä alv-kirjauksia arvonlisäverolaskelmalle, ellei näitä syötetä ohjelmaan ostolaskuina. Ks. ohje: Ostot muista EU-maista ja Ostot EU:n ulkopuolelta. Ostolaskuina lisätään myös varastotavaroiden sekä käyttöomaisuuden ostotositteet. Ostotositteet, joita ole tarpeen sisällyttää toimittajaperusteiseen laskentaan, voidaan lisätä suoraan kassa- tai pankkitapahtumissa (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma ko. Kassan tai Pankin kohdalla). Kulut voidaan kirjata myös pääkirjatositteella. Vaihda pääkirjatositteella Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV) tai Summat nettohintaisina (ilman arvonlisäveroa) riippuen siitä syötätkö summat arvonlisäverollisina vai ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverot eivät muuten kirjaudu ALV-ilmoitukselle. Mikäli käteisellä maksetut ostotositteet halutaan kuitenkin lisätä ostolaskuina, toimittajien luetteloon voi lisätä uuden toimittajan esimeriksi nimellä Käteislaskut ja ostolaskussa voidaan käyttää maksutapaa: Kassa. Ostolaskut-valikossa on helppo lisätä myös kuluennakoiden saajien ostojen/maksujen tositteet ja korttimaksutositteet. Tällöin ostolaskun maksutavaksi on valittava jokaista kuluennakon saajaa varten tallennettu maksutapa ja korttimaksun ollessa kyseessä Luottokorttimaksuvelat. Kuluennakon saajille voi myös laatia omat raporttinsa, jotka käyttäytyvät ostolaskun tavoin (Ostot > Kuluennakon saajien kuluraportit). Ks. ohje Kuluraportit. Ostolaskujen lisääminen   Lisää ostolasku painamalla Lisää ostolasku. 1. Valitse Toimittaja tai lisää toimittaja luetteloon uusi toimittaja painamalla Lisää uusi (ks. tämän ohjeen kohta: Toimittajat). Huom.! Mikäli lisätään ulkomaan ostolaskuja, on toimittajan tiedoissa oltava oikea maa ja laskuriveillä alv-kantana Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat käänteiset alv-kirjaukset arvonlisäverolaskelmalle. 2. Lisää laskun Päivämäärä ja Eräpäivä Ostolaskussa on myös kenttä Kirjauspäivä, johon voi lisätä alkuperäisestä laskun päivämäärästä poikkeavan päiväyksen. Pääkirjaan tehdään kirjauspäivämäärän mukainen kirjaus. Myös alv-kirjautuu kirjauspäivän mukaiselle kaudelle, mikäli yritys ei tee maksuperusteista kirjanpitoa (Asetukset - Yrityksen tiedot). 3. Lisää Laskun numero, Viitenumero ja Pankkitili Syötä alkuperäisestä laskusta laskun numero, viitenumero ja pankkitili. Viitenumero-kenttään syötetään ostolaskun viitenumero, ellei kyseessä ole pysyvä viitenumero tai viitenumero, joka on jo tallennettu oletustietoihin. Ohjelmisto tarkistaa automaattisesti viitenumeron oikeellisuuden. Pankkitilin kenttään syötetään toimittajan pankkitilin numero, ellei sitä ole jo lisätty oletustietoihin. Ohjelmisto tarkistaa automaattisesti tilinumeron muodollisen oikeellisuuden. 4. Osastot, Projektit ja Kustannuspaikat Mikäli yrityksen tulojen ja menojen laskenta perustuu osastoihin ja/tai projekteihin, ostolaskun ylätunnisteeseen voidaan valita myös osasto ja/tai projekti. Nämä ovat kuitenkin lisättävä ensin valikosta Asetukset - Dimensiot - Osastot ja/tai Asetukset - Dimensiot - Dimensiot. Laskun ylätunnisteessa olevan osaston perusteella voidaan laatia osastokohtainen ostoraportti ja ostovelkojen raportit. Laskun ylätunnisteessa valittu osasto ja/tai projekti siirtyy automaattisesti kaikille laskun riveille. Osastoa voidaan muuttaa tarvittaessa laskun riveillä. Projektia ei voi kuitenkaan muuttaa laskun riveillä. Mikäli laskun riveille on lisättävä useita eri projekteja, projektivalinta poistetaan laskun ylätunnisteesta ja projektit lisätään laskun riveille (sarake P). Projektia ei voi valita samanaikaisesti ostolaskun ylätunnisteeseen ja laskuriveille. Vain toinen näistä vaihtoehdoista on mahdollinen. Osasto ja/tai projekti lisätään pääkirjan kirjauksessa kulutilin riville. Laskuriville voi valita myös kustannuspaikan. 5. Valuutta Lisättäessä ostolaskua jossakin muussa valuutassa kuin euroissa, valitaan tarvittava valuutta kentässä: Valuutta. Ohjelma valitsee laskun päivämääränä voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin. 6. Käyttöomaisuuden osto Mikäli kyseessä on käyttöomaisuuden osto myynti ja yrityksellä on käytössä ohjelman Käyttöomaisuuslaskenta, ruksaa laskurivien yläpuolella oleva valintaruutu ja paina: Lisää uusi käyttöomaisuushyödyke (mikäli lisäät kirjanpitoon kokonaan uuden käyttöomaisuushyödykkeen) tai Näytä nimikkeitä (mikäli lisäät arvoa jollekin olemassa olevalle käyttöomaisuushyödykkeelle). Kun lasku tallennetaan, ohjelma lisää kyseisen hyödykkeen käyttöomaisuustilille.   7. Laskurivit Ostolaskun rivien laadinnassa käytetään nimikkeitä. Laskua ei voi laatia nimikettä valitsematta. Napsauta laskun ensimmäisellä rivillä sarakkeessa kohtaa Nimike ja valitse luettelosta ostettavan nimikkeen tunnus. Mikäli sopivaa nimikettä ei ole, samassa valinnassa voidaan lisätä uusi nimike napsauttamalla viimeistä riviä Lisää uusi. Mikäli ostolaskua lisättäessä lisätään juoksevasti uusia nimikkeitä, joiden tyyppi on Varastotavara, nimikkeen tiedoista on valittava käsin Aktiivisuus = Myynti- ja ostolaskuissa. Katso myös tämän ohjeen kohta: Nimikkeet. Nimikkeen valintaan liittyy nimikkeen tunnuksen, nimen, tyypin, aktiivisuuden, yksikön, ostohinnan, kulutilin ja alv-kannan määrittely. Näitä oletusasetuksia voidaan tarvittaessa muuttaa manuaalisesti laskun riveillä (muutokset eivät vaikuta nimikkeen tietoihin). Varastotavaraa ostettaessa (nimike, jonka tyyppi on Varastotavara) laskun rivillä ei voi muuttaa tiliä. Selite-sarakkeeseen voit kirjoittaa kulua kuvaavan selitteen. Tämän jälkeen sarakkeeseen Määrä lisätään ostettavan nimikkeen määrä ja sarakkeeseen A-hinta yhden nimikekappaleen hinta. Nimikkeen määrään voidaan lisätä 3 desimaalia ja hintaan voidaan 7 desimaalilukua. Huom.! Jos laskurivien yläpuolella on ruksattuna kohta: Summat sis. alv:n, tulee hinnat syöttää laskuriveille bruttohintaisina. Jos ruksia ei ole ko. kohdassa, syötetään hinnat nettohintaisina.   Laskurivillä olevaa Tili-kohdan kirjanpitotiliä voidaan tarvittaessa muuttaa. Tili-kohta määrittelee, mille kirjanpidon tilille osto kirjautuu. Laskuriville voidaan myös valita Osasto. Osastot on määriteltävä valikossa: Asetukset - Dimensiot - Osastot. Mikäli ostolasku halutaan sitoa kustannuspaikkaan ja/tai projektiin, napsautetaan nimikerivin sarakkeessa K tai P olevaa painiketta sekä jaetaan ostosumma sopivien kustannuspaikkojen ja/tai projektien kesken. Mikäli ostosumma kohdistuu kokonaan yhteen kustannuspaikkaan/projektiin, avautuvassa ikkunassa ruksataan vastaavan kustannuspaikan/projektin rivin lopussa oleva kenttä (Täydellinen kohdistus). Mikäli ostosumma jakautuu useamman kustannuspaikan/projektin kesken, summa voidaan jakaa joko prosenttiosuuksina, määrällisesti tai summana. Jakamisperustetta voidaan muuttaa napsauttamalla vastaavan sarakkeen ylätunnistetta. Kustannuspaikat ja projektit on ensin määriteltävä valikossa: Asetukset - Dimensiot - Kustannuspaikat / Projektit. Ostolaskun summan kohdistaminen kustannuspaikalle tai projektille merkitsee sitä, että kirjanpidossa ko. kustannuspaikalle tai projektille syntyy kulu, eli kustannuspaikan/projektin tulos pienenee. Virheellinen nimikerivi voidaan poistaa painamalla rivin lopussa olevaa Roskakori-painiketta. Nimikerivien järjestystä voidaan vaihtaa sekä ylös että alaspäin vetämällä hiirellä rivin alussa olevaa vaihtopainiketta. Sarakkeiden järjestystä voidaan muuttaa laskun riveillä hiirellä vetämällä. 8. Tarkasta laskun tiedot Kun olet syöttänyt laskulle kaikki tarvittavat tiedot, tarkista aina ALV-kanta, ALV:n määrä ja laskun loppusumma ennen laskun tallentamista.   Ostolaskun kentässä Pyöristys voidaan pyöristää laskun loppusummaa tasalukuun.   9. Laskun tallennus   Lasku tallennetaan alareunassa olevaa Tallenna tai Tallenna ja lisää -painiketta painamalla. Mikäli seuraavan laskun lisääminen halutaan aloittaa heti edellisen laskun tallentamisen jälkeen eikä laskuun haluta lisätä esim. Alkuperäistä laskua liitteeksi, lasku tallennetaan ja uusi lasku lisätään napsauttamalla painiketta Tallenna ja lisää. Kun ostolasku tallennetaan, ohjelma tekee automaattisesti kirjauksen pääkirjaan: D Kulutili D Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV K Ostovelat   Ohjelman tekemän kirjauksen pääkirjaan voi tarkistaa painamalla laskun oikeassa yläreunassa olevaa Tosite OS-painiketta. Ohjelman automaattisesti luoma OS-tunnus on yksilöllinen ja viittaa tositelajiin (OS) sekä tositteen järjestysnumeroon. Tunnus voidaan merkitä paperilaskuun, mikäli laaditaan perinteistä ns. mappikirjanpitoa. Huomaa, että mikäli poistat laskuja, yksilöllistä OS-tunnusta ei voi enää käyttää uudelleen vaan juoksevaan tositenumerointisarjaan tulee aukko. On suositeltavampaa aina luoda hyvityslasku ja kohdistaa tuo hyvityslasku alkuperäiseen laskuun, jolloin molemmat poistuvat reskontrasta. Ks. kohta: hyvityslaskun kohdistus ostolaskuun. Kaikkia ostolaskuja koskevia kirjauksia voi katsella raportista: Kirjanpito > Päiväkirja käyttämällä suodatinta: Tositelaji = OS. 10. Liitteet Ostolaskuun voi lisätä liitteeksi tiedostoja, esim. alkuperäisen laskun. Liitteet lisätään ostolaskun tallentamisen jälkeen raahaamalla tiedostot hiirellä ostolaskun päälle tai painamalla laskun oikeassa yläkulmassa näkyvää paperiliittimen kuvaketta. Liitteet voi lisätä vasta, kun ostolasku on tallennettu. Laskulle voi tallentaa yhden tai useamman tiedoston liitteeksi. Mikäli tallennat useamman liitteen, pidä SHIFT tai CNTRL-näppäin pohjassa valitessasi liitettäviä tiedostoja. Ostolaskujen tarkastelu Voit katsella ohjelmaan syöttämiäsi ostolaskuja valikossa: Ostot - Ostolaskut.   Voit valita joko kaikki laskut, maksamattomat laskut tai maksetut laskut.   Luettelo laadituista laskuista listataan näytölle. Oikea lasku löytyy nopeasti luettelosta käyttämällä apuna erilaisia laskujärjestyksiä ja suodattimia. Klikatessa sarakkeiden otsikkoja (Päivämäärä, Laskun nro, Toimittaja, Yhteensä) laskut listataan nousevassa järjestyksessä ja otsikkoa uudelleen napsautettaessa laskevassa järjestyksessä.   Laskuja voidaan myös suodattaa klikkaamalla sarakkeiden yläosassa olevia suurennuslasikuvakkeita ja syöttämällä siihen sopiva arvo. Sarake muuttuu siniseksi, kun suodatin on päällä. Suodatin poistetaan napsauttamalla suurennuslasia ja poistamalla kyseinen arvo suodattimesta tai painamalla: Näytä kaikki.   Sopivan laskun löytymisen jälkeen laskun saa avattua klikkaamalla ko. laskun riviä kerran. Laskua voidaan muokata painamalla Muuta-painiketta. Muutetut tiedot muutetaan automaattisesti myös laskuun liittyvään pääkirjan kirjaukseen. Passiiviseen tilikauteen sisältyvää laskua ei voi korjata ennen kuin tilikausi muutetaan aktiiviseksi. Ostolaskun korjaus Kaikki laskun tiedot voidaan korjata: toimittaja, nimike, määrä, a-hinta, tili. Toimittaja voidaan muuttaa niin kauan, kunnes lasku on kirjattu maksetuksi. Laskun maksamisen jälkeen maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja toimittaja voidaan muuttaa vasta tämän jälkeen.   Tarvittaessa lasku voidaan myös poistaa, mutta jälleen, lasku ei saa olla merkattu maksetuksi. Maksutapahtuma on ensin poistettava (tai merkittävä ennakkomaksuksi pankkitapahtumien ikkunassa) ja vasta sen jälkeen voidaan lasku poistaa.   Lasku poistetaan napsauttamalla yläreunan painikerivin punaista Poista-painiketta. Huomaa, että jos poistat laskun, ohjelma ei anna käyttää enää samaa tositenumeroa uudelleen ja juoksevaan OS-tositenumerosarjaan syntyy aukko. Suositeltavampaa on laatia laskulle hyvityslasku, joka sitten kohdistetaan alkuperäiseen laskuun. Ostolaskujen kopiointi Ostolaskut voidaan kopioida avaamalla kopioitava lasku ja painamalla laskun vasemmassa alareunassa olevaa Kopioi-painiketta. (Ostot - Ostolaskut, Avaa kopioitava ostolasku) Kopioinnin yhteydessä toimittajan nimi, päivämäärä ja nimikkeet siirretään laskuun yhdessä hintojen kanssa.   Voit vaihtaa laskuun laskun numeron, päivämäärän, toimittajan, laskurivien ym. tarvittavat tiedot.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:22 (Päivitetty 11-10-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 6 Näytöt
Passeli Meritin käyttöomaisuuden laskenta tapahtuu osakirjanpitona Käyttöomaisuus-valikossa ja se on hyödykekohtainen, eli jokainen kone tai käyttöomaisuus kohde lisätään ohjelmaan omana erillisenä käyttöomaisuushyödykkeenään. Ohjelma tekee myös poistot hyödykekohtaisesti. Viimeistään tilinpäätöksessä on tärkeää täsmätä taseen ja käyttöomaisuusraporttien saldot.   Ohjelman Käyttöomaisuus-valikossa voidaan laskea poistot, kirjata käyttöomaisuushyödyke pois taseesta, arvostaa tai luokitella se uudelleen, aktivoida uusia käyttöomaisuushyödykkeitä taseeseen ja laatia käyttöomaisuuteen liittyviä raportteja.     Käyttöomaisuuden osakirjanpito on kytketty Passeli Meritissä käyttöomaisuuteen liittyviin pääkirjan kirjauksiin eli käyttöomaisuuden laskenta tapahtuu osto- ja myyntilaskujen sekä Käyttöomaisuus- valikossa tehtyjen kirjausten kautta.   Käyttöomaisuustileille pääkirjatositteina (valikossa Kirjanpito - Pääkirjatositteet) tehdyt kirjaukset eivät ole kytketty ohjelman käyttöomaisuusosakirjanpitoon. Älä siis tee pääkirjatositteena muutoksia taseen käyttöomaisuustileille, mikäli käytät Passeli Meritin käyttöomaisuus toimintoa.   Taseeseen tulee kirjata sellainen käyttöomaisuus, jonka vaikutusaika ulottuu useammalle kuin yhdelle tilikaudelle. Osa hankintamenosta kirjataan tällöin vuosittain poistoina kuluksi tuloslaskelmaan.   Verotuksessa hyväksytään enintään EVL 30 § mukaiset 25 % menojäännöspoistot. Tarkista kulloinkin voimassa olevat ohjeet Verohallinnon verkkosivuilta.   Kuluvan käyttöomaisuuden voi kirjata tuloslaskelmaan kerralla kuluksi, jos hankinnan taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta tai jos on kyse ns. pienhankinnasta. Kuluvan tilikauden kuluksi voidaan siten kirjata enintään 1200 euron hintaista kalustoa, vaikka käyttöikä olisi yli kolme vuotta. Tällaisia pienhankintoja voidaan vähentää tilikauden aikana yhteensä 3600 euron arvosta. (1.1.2021, EVL 33§ Laki elinkeinotulon verottamisesta) Pienhankintoja ei siis kirjata taseeseen eikä siten myöskään Passeli Meritin käyttöomaisuuskirjanpitoon.   Käyttöomaisuushyödykkeet Uuden käyttöomaisuushyödykkeen tiedot voidaan lisätä valikossa Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuushyödykkeet - Lisää käyttöomaisuushyödyke, mutta on helpompaa lisätä uuden hyödykkeen tiedot suoraan ostolaskusta, alkusaldojen syötössä tai uudelleen luokittelun kautta.   Nimi – syötä käyttöomaisuuskohteen nimi. Inventaarionumero – määrittele käyttöomaisuudelle yksilöllinen numero, joka eroaa muiden käyttöomaisuuskohteiden numeroista. Käyttöomaisuusryhmä – käyttöomaisuusryhmän valita määrittelee automaattisesti poistomenetelmän ja poistoprosentin. Oletusarvoiset tiedot tulevat käyttöomaisuusryhmän perusteella (valikossa Asetukset - Dimensiot - Käyttöomaisuusryhmät). Poistomenetelmää ja poistoprosenttia voidaan tarvittaessa muuttaa käyttöomaisuuskohteen tiedoissa. Elinkeinoverolain mukainen vuosittainen menojäännöspoisto saa olla 0-25 prosenttia. Poistoina ei saa vähentää suurempaa määrää kuin on verovuonna ja aikaisemmin vähennetty kirjanpidossa. Poikkeuksena on irtain käyttöomaisuus, jonka hankintameno voidaan vähentää kokonaisuudessaan sen käyttöönottovuonna, jos käyttöomaisuuden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta tai hankintameno enintään 1200 euroa (pienhankinta). Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 3600 euroa. Nämä pienhankinnat voi kirjata suoraan tuloslaskelman Pienhankinnat-kulutilille, jolloin niitä ei kirjata ohjelmaan Käyttöomaisuus-toiminnon avulla. Tarkista kulloinkin voimassa olevat ohjeet Verohallinnon verkkosivuilta. Osaston, projektin ja kustannuspaikan määrittely mahdollisuus ilmestyy tietoihin, mikäli olet ne ottanut käyttöön etukäteen valikossa Asetukset - Dimensiot - Dimensiot. Voit tarvittaessa määritellä myös hyödykkeen vastuuhenkilön ja sijaintipaikan. Vastuuhenkilöt on voitu lisätä aikaisemmin ohjelmaan valikossa Asetukset - Dimensiot tai ne voidaan lisätä suoraan käyttöomaisuuskohteen tietoihin klikkaamalla Vastuuhenkilön tai Sijaintipaikan kenttää ja painiketta:   Kommentti-kenttään voit lisätä käyttöomaisuuskohdetta koskevia lisätietoja, joita olemassa olevissa käyttöomaisuuden tiedoissa ei ole. Ohjelmaan lisättyjä käyttöomaisuuskohteiden tietoja voidaan katsella käyttöomaisuuskohteiden listauksessa valikossa Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuushyödykkeet. Käyttöomaisuuskohteen tietoihin ei voida lisätä hankintamenoa tai -päivää. Kyseiset tiedot tulevat automaattisesti käyttöomaisuuden alkusaldoista, ostotositteesta tai uudelleenluokittelutositteesta. Käyttöomaisuuskohteen tiedoissa voidaan muuttaa hyödykkeen nimeä, inventaarionumeroa, käyttöomaisuusryhmää sekä poistotapaa ja -prosenttia, osastoa, vastuuhenkilöä ja sijaintipaikkaa.   Kaikki käyttöomaisuuteen liittyvät kirjaukset laaditaan Passeli Meritissä automaattisesti käyttöomaisuutta koskevien kirjausten perusteella.  Käyttöomaisuuden lisääminen Ennen käyttöomaisuuden lisäämistä kannattaa tarkistaa käyttöomaisuusryhmät, niiden sijaintipaikat ja vastuuhenkilöt valikossa Asetukset - Dimensiot ja tarvittaessa lisätä uusia. Kyseisiä tietoja voidaan käyttää käyttöomaisuushyödykkeen tietoja täytettäessä. Käyttöomaisuus voidaan lisätä ohjelmaan kolmella eri tavalla: 1. Alkusaldoja syötettäessä (Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot - Käyttöomaisuus) 2. Ostolaskuja tallennettaessa (Ostot - Ostolaskut) Jos on ostettu käyttöomaisuutta, ruksaa ostolaskulla ennen laskurivejä oleva ruutu.   Sen jälkeen voit valita Nimike-kentässä olemassa olevan käyttöomaisuushyödykkeen tai lisätä uuden klikkaamalla painiketta:   3. Muulla tapaa taseeseen aktivoinnin kautta (Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu). Edellä mainittuja tositteita tallennettaessa pääkirjaan muodostuu automaattisesti kirjaukset ja käyttöomaisuushyödykkeiden tietoihin lisätään perustietojen lisäksi hankintapäivä, hankintahinta, jäännösarvo sekä poistojen laskennan aloituspäivä. Myös käyttöomaisuuden myyntiä tai taseesta poistoa kirjattaessa muodostuu pääkirjaan automaattisesti kirjaukset vastaaville käyttöomaisuus tileille. Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus  Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus suoritetaan käyttöomaisuushyödykkeelle, esim. kiinteistölle, jos sen tilinpäätöspäivän käyvän arvon ja kirjanpitoon merkityn arvon välillä on huomattava ero. Mikäli arvostetaan uudelleen käyttöomaisuuskohde, joissa käytetään hankintamenoon perustuvaa arvostusta, uudelleenarvostuskirjauksessa käytetään ohjelman taseen poistotiliä. Arvostettaessa uudelleen hyödykkeitä, joissa sovelletaan käypään arvoon perustuvaa arvostusta, kirjauksessa muutetaan käyttöomaisuustilin saldoa. Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus tehdään valikossa Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus. Lisää uusi uudelleenarvostus klikkaamalla painiketta: Uudelleenarvostuksen jälkeen voit tarkistaa ohjelman muodostaman kirjauksen klikkaamalla painiketta:  Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu on yksi mahdollisuus lisätä käyttöomaisuutta ohjelmaan. Myös esim. keskeneräisten rakennusten tai projektien kirjaaminen käyttöomaisuudeksi, samoin käyttöomaisuudesta maksettujen ennakkomaksujen kirjaaminen käyttöomaisuudeksi voidaan tehdä uudelleenluokittelun kautta. Jos yritys on esimerkiksi maksanut tavarantoimittajalle ennakkomaksua käyttöomaisuudesta, joka toimitetaan yritykseen myöhemmin, on ohjelmaan syötetty toimittajalta saatu ostolasku ja kirjattu se tilille ”Ennakkomaksut, aineelliset hyödykkeet”. Kun ennakkomaksut on maksettu toimittajalle, käyttöomaisuuskohde aktivoidaan taseeseen uudelleenluokittelun kautta. Lisää uusi käyttöomaisuuden luokittelu valikossa: Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu klikkaamalla painiketta ja syötä tarvittavat tiedot.   Selite – asiakirjan numero ja/tai nimi, jonka perusteella käyttöomaisuus aktivoidaan. Päivämäärä – käyttöomaisuuden aktivointipäivä. Inventaarionumero – valitse olemassa oleva käyttöomaisuuskohde tai lisää uuden hyödykkeen tiedot. Hankintameno – syötä käyttöomaisuuskohteeseen lisättävä summa tai uuden (uudelleenluokittelun perusteella aktivoidun) käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno. Poistolaskennan aloituspäivä – määrittele poistolaskennan aloituspäivä. Tili – valitse tili, jolta käyttöomaisuus aktivoidaan taseeseen.  Käyttöomaisuuden poistaminen Poistojen laskenta Poistot lasketaan käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa olevan poistomenetelmän ja -prosentin mukaisesti. Oletusarvoinen poistomenetelmä ja -prosentti on määritelty ohjelman käyttöomaisuusryhmissä jotka näkyvät valikossa Asetukset > Dimensiot > Käyttöomaisuusryhmät.   Uutta käyttöomaisuushyödykettä lisättäessä täytetään automaattisesti poistojen laskennassa tarvittavat tiedot, kun valitaan oikea käyttöomaisuusryhmä. Voit tarvittaessa muuttaa olemassa olevia poistolaskennan tietoja sekä käyttöomaisuusryhmissä että käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa. Ohjelmassa voidaan laskea poistot joko kuukausittain tai tilikauden lopussa vuosipoistoina. Valitse poistokausi ohjelman valikossa Asetukset - Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot   Poistot voidaan laskea käyttöomaisuusluetteloon sisältyvistä käyttöomaisuushyödykkeistä valikossa: Käyttöomaisuus - Poistojen laskenta. Tee poistot kuukausittain tai vuosittain riippuen, mitä olet valinnut poistokaudeksi. Lisää uusi poistolaskelma klikkaamalla painiketta:   Poistojen laskentanäkymässä näkyvät kaikki kyseisellä kaudella olevat käyttöomaisuushyödykkeet sekä niistä lasketut poistot   Jos poistokautesi on kuukausi ja laadit poistolaskelmat kuukausittain, ohjelma tekee poistokirjauksen joka kuukauden loppuun ja kuluksi kirjautuu 1/12 vuosipoiston määrästä. Vastaavasti tee vuosipoistot aina kunkin vuoden lopussa. Tallenna poistolaskelma. Ohjelma laatii automaattisesti pääkirjatositteen, jonka näet klikkaamalla tositepainiketta:   Jos käyttöomaisuutta uudelleenarvostetaan tilikauden aikana, tulee vastaavaan käyttöomaisuusryhmään lisätä rasti ruutuun ”Arvostus tapahtuu käypään arvoon” ennen poistojen laskentaa (Valikko: Asetukset - Dimensiot - Käyttöomaisuusryhmät). Tällöin ohjelma laskee poiston uudelleenarvostetusta arvosta. Muussa tapauksessa poisto lasketaan edellisen vuoden menojäännöksestä. Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuutta myytäessä tulee kirjaus tehdä myyntilaskulla valikossa Myynnit > Myyntilaskut. Myyntilaskulla on laitettava rasti ruutuun ”Käyttöomaisuuden myynti”. Nimike-kenttään valitaan myytävä käyttöomaisuuskohde ja täytetään laskuun muut tiedot. Kun lasku tallennetaan, tekee ohjelma kaikki tarvittavat kirjaukset, poistaa jäännösarvon taseesta ja kirjaa myyntivoiton/-tappion tuloslaskelmaan oikealle kulu- tai tulotilille. Voit tarkastella kirjausta painamalla MY-tositepainiketta myyntilaskun tallentamisen jälkeen. Käyttöomaisuuden poistaminen taseesta Kun käyttöomaisuudella ei ole enää markkina-arvoa esim., jos jokin käyttöomaisuushyödyke on vanhentunut eikä yritys enää käytä sitä, tulee ko. käyttöomaisuus poistaa taseesta. Ohjelmassa kirjauksen saa tehtyä valikossa: Käyttöomaisuus > Käyttöomaisuuden poistaminen käytöstä. Klikkaa painiketta     ja valitse Inventaarionumerokenttään oikea käyttöomaisuuskohde. Edellisen esimerkin jäännösarvo 7343,75 eur kirjautuu Käyttöomaisuuden luovutustappiot -tilille. Valikossa Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuushyödykkeet näkyy nyt poistetun käyttöomaisuuskohteen rivillä, milloin ja mistä syystä se on poistettu taseesta.  Käyttöomaisuuteen liittyvät raportit Poistolaskelma Poistolaskelmassa on mahdollista tarkastella halutun kauden poistolaskelmia. Poistojen laskenta on esitetty sekä käyttöomaisuushyödykkeittäin sekä käyttöomaisuusryhmittäin.   Käyttöomaisuusraportti Käyttöomaisuusraportti on yhteenveto tietyn kauden käyttöomaisuuskohteiden hankintamenoista ja tapahtumista. Raportin voi laatia yksityiskohtaisena raporttina käyttöomaisuushyödykkeittäin tai yleisenä raporttina käyttöomaisuusryhmittäin. Käyttöomaisuusluettelo Käyttöomaisuusluettelo voidaan laatia tiettynä päivänä käyttöomaisuuden inventoinnin suorittamiseksi. Raporttia laadittaessa on mahdollista käyttää erilaisia suodattimia, jos haluat näkyviin yksityiskohtaisemman luettelon.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:09 (Päivitetty 27-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 6 Näytöt
Kaikista myynneistä laaditaan myyntilaskut, myös kassamyynneistä, pankkikorttimyynneistä ja käyttöomaisuuden myynnistä. Kun kirjaat käyttöomaisuuden myyntejä, ruksi tällöin ”Käyttöomaisuuden myynti”-valintaruutu. Uuden myyntilaskun kirjaaminen tapahtuu Myynnit - Myyntilaskut.     Voit syöttää uuden myyntilaskun painamalla Lisää myyntilasku.   1. Asiakkaan valinta Valitse Asiakas tai lisää asiakasluetteloon uusi asiakas painamalla Lisää uusi. 2. Laskun päivämäärä ja eräpäivä Lisää laskun Päivämäärä ja Eräpäivä. Myyntilaskussa on myös kenttä Kirjauspäivä, johon voi lisätä laskulle tulostuvasta päivämäärästä poikkeavan päiväyksen. Pääkirjaan tehdään kirjauspäivämäärän mukainen kirjaus. Myös alv kirjautuu kirjauspäivän mukaiselle kaudelle, mikäli yritys ei tee maksuperusteista kirjanpitoa. 3. Laskun numero Ohjelma täyttää Laskun nro:n automaattisesti Yleisissä asetuksissa olevan myyntilaskun numerosarja-asetusten mukaisesti.   Myyntilaskut voidaan numeroida yrityskohtaisen numerointi järjestelmän mukaisesti Myyntilaskun asetuksissa valikossa; Asetukset - Yleiset asetukset - Numerosarjat. Yrityksen eri osastoille voidaan myös laatia erillinen numerointi valikossa: Asetukset - Dimensiot - Osastot.   Tilausnumero: asiakkaalta saatu ostotilausnumero syötetään tähän kenttään manuaalisesti. Tilausnumero syötetään automaattisesti, mikäli ohjelman Premium-versiolla on laadittu tilaus ja sen perusteella myyntilasku. 4. Osastot, Projektit ja Kustannuspaikat Mikäli yrityksen tulojen ja menojen laskenta perustuu osastoihin, projekteihin ja/tai kustannuspaikkoihin, myyntilaskun ylätunnisteeseen voidaan valita myös osasto, projekti ja/tai kustannuspaikka. Nämä on kuitenkin lisättävä ensin valikosta Asetukset - Dimensiot - Osastot ja/tai Asetukset - Dimensiot - Dimensiot. Laskun ylätunnisteessa olevan osaston perusteella voidaan laatia osastokohtainen myyntiraportti ja myyntisaamisten raportit. Laskun ylätunnisteessa valittu osasto, projekti ja/tai kustannuspaikka siirtyy automaattisesti kaikille laskun riveille. Osastoa voidaan muuttaa tarvittaessa laskun riveillä. Projektia ei voi kuitenkaan muuttaa laskun riveillä. Mikäli laskun riveille on lisättävä useita eri projekteja, projektin valinta poistetaan laskun ylätunnisteesta ja projektit lisätään laskun riveille (sarake P). Projektia ei voi valita samanaikaisesti myyntilaskun ylätunnisteeseen ja lasku riveille. Vain toinen näistä vaihtoehdoista on mahdollinen. Osasto ja/tai projekti tai muu dimensio lisätään pääkirjan kirjauksessa tulotilin riville ja tavaroiden myynnin ollessa kyseessä myös myytyjen tavaroiden menotilin riville. Osaston, projektin tai kustannuspaikan voi valita myös laskurivikohtaisesti. 5. Valuutta Laadittaessa myyntilaskua jossakin muussa valuutassa kuin euroissa, valitaan tarvittava valuutta kentässä: Valuutta. Ohjelma valitsee laskun päivämääränä voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin. Mikäli asiakkaan tietoihin on valittu jokin muu valuutta kuin Euro, laaditaan lasku ko. valuutan mukaan. 6. Käyttöomaisuuden myynti Mikäli kyseessä on käyttöomaisuuden myynti ja yrityksellä on käytössä ohjelman Käyttöomaisuuslaskenta, ruksaa laskurivien yläpuolella oleva valintaruutu ja valitse nimikkeeksi kyseinen käyttöomaisuushyödyke. Kun lasku tallennetaan, ohjelma poistaa kyseisen hyödykkeen käyttöomaisuustililtä, tyhjentää poistotilin, kirjaa myyntitappion tai -voiton. Ks. ohje: Käyttöomaisuus. 7. Laskurivit Myyntilaskun rivien laadinnassa käytetään nimikkeitä. Laskua ei voi laatia nimikettä valitsematta. Napsauta laskun ensimmäisellä rivillä sarakkeessa kohtaa Nimike ja valitse luettelosta myytävän nimikkeen tunnus. Mikäli sopivaa nimikettä ei ole, samassa valinnassa voidaan lisätä uusi nimike napsauttamalla viimeistä riviä Lisää uusi. Katso myös tämän ohjeen kohta: Nimikkeet. Nimikkeen valintaan liittyy nimikkeen tunnuksen, nimen, tyypin, aktiivisuuden, yksikön, myyntihinnan, myyntitulotilin ja alv-kannan määrittely. Näitä oletusasetuksia voidaan tarvittaessa muuttaa manuaalisesti laskun riveillä (muutokset eivät vaikuta nimikkeen tietoihin). Selite-sarakkeeseen voit kirjoittaa laskulle tulostuvan selitteen. Mikäli myyntilaskussa on nimike, jonka tyyppi on Varastotavara (myyntilaskun rivin lopussa on Tyyppi = VT), tällöin muodostuu myös varastotapahtuma eli tavara otetaan varastosta. Mikäli varastossa on riittävästi tavaraa, ohjelmisto laskee FIFO-menetelmän perusteella tavaran omakustannusarvon ja myyntitulokirjauksen lisäksi tehdään myös automaattinen Myyntikustannuskirjaus. Mikäli tavaraa ei ole varastossa haluttua määrää, myyntikirjaus voidaan laatia, mutta ohjelmisto ei tee myyntikustannuskirjausta. Tavara siirtyy pois varastosta, ja varastosaldo on negatiivinen. Mikäli ostolaskulla tai varastotapahtumalla on lisätty varastoon haluttu määrä tavaraa myöhemmin, varastohinta määritellään ja varaston arvoa koskeva kirjaus tehdään käynnistämällä ohjelmiston valikosta varaston omakustannusarvon uudelleenlaskenta: Varasto - Omakustannusarvon uudelleenlaskenta. Myös myyntikustannuskirjaus laaditaan tällöin automaattisesti.  Tämän jälkeen sarakkeeseen Määrä lisätään myytävän nimikkeen määrä ja sarakkeeseen A-hinta yhden nimikekappaleen hinta. Nimikkeen määrään voidaan lisätä 3 desimaalia. Huom.! Jos laskurivien yläpuolella on ruksattuna kohta: Summat sis. alv:n, tulee hinnat syöttää laskuriveille bruttohintaisina. Jos ruksia ei ole ko. kohdassa, syötetään hinnat nettohintaisina. Tarvittaessa laskuriville voidaan lisätä alennusprosentti. Tietystä nimikkeestä ja kaikille asiakkaille toistaiseksi voimassa olevaa alennusta laadittaessa alennus määritetään erikseen nimikkeen tiedoissa.   Myös laskurivillä olevaa Tili-kohdan kirjanpitotiliä voidaan tarvittaessa muuttaa. Tili-kohta määrittelee, mille kirjanpidon tilille myynti kirjautuu.   Mikäli myyntilaskun rivi halutaan sitoa kustannuspaikkaan, projektiin ja/tai muuhun dimensioon, napsautetaan nimikerivin sarakkeessa kyseisen dimension painiketta sekä jaetaan myyntisumma sopivien kustannuspaikkojen, projektien ja/tai muiden dimensioiden kesken.   Mikäli myyntisumma jakautuu useamman dimension kesken, summa voidaan jakaa joko prosenttiosuuksina, määrällisesti tai summana. Jakamisperustetta voidaan muuttaa napsauttamalla vastaavan sarakkeen ylätunnistetta.   Esim. 50 % yhdelle kustannuspaikalle ja 50 % toiselle. Kustannuspaikat ja projektit on kuitenkin ensin määriteltävä valikossa: Asetukset > Dimensiot > Kustannuspaikat / Projektit/Dimensiot. Myyntilaskun summan kohdistaminen dimensiolle merkitsee sitä, että kirjanpidossa ko. dimensiolle syntyy tulo, eli kustannuspaikan/projektin/muun dimension tulos kasvaa. Myyntilaskun rivi voidaan sitoa myös osastoon valitsemalla osasto laskurivin sarakkeeseen Osasto.  8. Lisätiedot Lisätietoja-painiketta napsauttamalla laskuun voidaan lisätä kommentteja sekä tarvittaessa viittaus mahdolliseen kolmikantakauppaan. Myös arvonlisäverovelvollisuustietoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Mikäli valintaruudusta Arvonlisäverovelvollinen otetaan ruksi pois, ei laskulle lisätä arvonlisäveroja. Vasemmanpuoleiseen Kommentti-kenttään lisätään tiedot, jotka halutaan tulostaa laskuun laskun rivien yläpuolelle. Oikeanpuoleiseen Kommentti–kenttään lisätään tiedot, jotka halutaan tulostaa laskun rivien alapuolelle. Jos kommentti lisätään suoraan laskulle, tulostuu se vain ko. laskulle. Tietyn asiakkaan kaikkiin laskuihin tulostuvat kommentit lisätään asiakastiedoissa (Myynnit - Asiakkaat). Kommentiksi voi myös valita jonkin valmiista pysyvistä kommenteista. Pysyviä kommentteja lisätään ja muokataan valikossa: Asetukset - Yleiset asetukset - Pysyvä kommentti.  9. Tarkista laskun tiedot Kun olet syöttänyt laskulle kaikki tarvittavat tiedot, tarkista aina ALV-kanta, ALV:n määrä ja laskutettava loppusumma ennen laskun lähettämistä.  10. Laskun tallentaminen Lasku tallennetaan alareunassa olevaa Tallenna tai Tallenna ja lisää -painiketta painamalla. Mikäli seuraavan laskun lisääminen halutaan aloittaa heti edellisen laskun tallentamisen jälkeen eikä valmista laskua tarvitse tulostaa, lasku tallennetaan ja uusi lasku lisätään napsauttamalla painiketta Tallenna ja lisää.   Kun myyntilasku tallennetaan, ohjelma tekee automaattisesti kirjauksen pääkirjaan: D Myyntisaamiset. K Myynti, K ALV kotimaan myynnistä, Ohjelman tekemän kirjauksen pääkirjaan voi tarkistaa painamalla laskun oikeassa yläreunassa olevaa Tosite MY –painiketta.   Ohjelman automaattisesti luoma MY-tunnus on yksilöllinen ja viittaa tositelajiin (MY) sekä tositteen järjestysnumeroon. Tunnus voidaan merkitä yritykselle jäävään myyntilaskuun, mikäli laaditaan perinteistä ns. mappikirjanpitoa. Huomaa, että mikäli poistat laskuja, yksilöllistä MY-tunnusta ei voi enää käyttää uudelleen vaan juoksevaan tositenumerointisarjaan tulee silloin aukko. On suositeltavampaa aina luoda hyvityslasku ja kohdistaa tuo hyvityslasku alkuperäiseen laskuun, jolloin molemmat poistuvat reskontrasta. Ks. kohta: hyvityslaskun kohdistus myyntilaskuun. Kaikkia myyntilaskuista laadittuja kirjauksia voi katsella raportista Päiväkirja (Kirjanpito - Päiväkirja) käyttämällä suodatinta: Tositelaji = MY Myynnin kirjaus.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:09 (Päivitetty 14-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 6 Näytöt
Jos haluat vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Merittiin, se tapahtuu automaattisesti kun olet tehnyt sopimuksen välittäjäpalvelu Apixin kanssa ja määrittänyt Apixissa, että haluat myös vastaanottaa verkkolaskuja.   Apix lähettää saapuneet verkkolaskut Passeli Merittiin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi valikkoon Ostot - Vahvistamattomat ostolaskut.     Kun olet valinnut ostolaskulle toimittajan ja nimikkeet, se voidaan tallentaa ostolaskuna, jolloin ohjelma kirjaa laskun summat määrittelemillesi kulutileille, alv-tilille ja ostovelkoihin.   Voit tarkistaa Apixin välittämät verkkolaskusi myös Apixin laskumapista kirjautumalla sisään heidän verkkosivuilleen: www.apix.fi - Kirjaudu sisään - Laskumappi.   Huomaa, että sinun tulee ilmoittaa toimittajillesi verkkolaskuosoitteesi ja tarkistaa, että tietosi löytyvät verkkolaskuosoitteistosta.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:08 (Päivitetty 06-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 5 Näytöt
Myyntilaskuja voi lähettää verkkolaskuina, kun asiakkaasi tietoihin on lisätty Y-tunnus ja asiakas vastaanottaa verkkolaskuja. Asiakkaan tietoihin pääset kohdasta Myynnit - Asiakkaat. Ohjelma hakee Y-tunnuksen perusteella Verkkolaskuosoitteistosta yrityksen verkkolaskuosoitteen asiakaskortin taustatietoihin. Mikäli yrityksellä on vain yksi verkkolaskuosoite, ei verkkolaskuosoitetta tarvitse välttämättä syöttää asiakastietoihin.     Jos asiakkaalla on useampi verkkolasku reititys yhdellä Y-tunnuksella eli sillä on useampia eri osastoja/alayksiköitä, ei pelkkä Y-tunnus riitä. Syötä siinä tapauksessa asiakastietoihin Y-tunnuksen lisäksi verkkolaskuosoite, jotta lasku menisi perille oikeaan osoitteeseen. Verkkolaskuoperaattorin tunnusta ei tarvitse lisätä ohjelmaan, pelkkä verkkolaskuosoite riittää.     Luo myyntilasku normaaliin tapaan. Myyntilaskua tallennettaessa ohjelma tarkistaa automaattisesti Y-tunnuksen tai asiakastietoihin syötetyn verkkolaskuosoitteen perusteella, onko asiakas verkkolaskujen vastaanottaja. Mikäli asiakas vastaanottaa verkkolaskuja ja tiedot löytyvät valtakunnallisesta verkkolaskuosoitteittosta, laskulle ilmestyy E-lasku-painike. Lähetä verkkolasku napsauttamalla kyseistä painiketta.     Joskus verkkolaskuosoite ei ole valmiina em. osoitteistossa, esim. jos asiakkaasi vastaanottaa laskuja verkkopankkiinsa. Ota silloin yhteyttä Apixin asiakastukeen ja ilmoita heille oikea IBAN-muotoinen verkkolaskuosoite sekä operaattori.   Näet verkkolaskujen lähetys päivät myyntilaskujen listauksesta valikossa: Myynnit - Myyntilaskut kohdassa: Lähetetty verkkolaskuna. Jos em. sarakkeessa ei näy päivämäärää, ei verkkolasku ole lähtenyt asiakkaalle.
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:07
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 4 Näytöt
Jotta voit lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Meritillä, sinun tulee rekisteröityä verkko-operaattori Apix Messaging Oy:n palveluiden käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu Apixin verkkosivuilla www.apix.fi valikossa: Kirjaudu palveluihin - Rekisteröidy. Huomaa, että jokainen yritys on rekisteröitävä Apixin käyttäjäksi erikseen. Tarkista, että ilmoitat Apixille saman y-tunnuksen, kuin minkä olet syöttänyt Passeli Meritissä yrityksen tietoihin.   Valitse sen jälkeen valikosta laskutus ohjelmistoksi “MeritAktiva“. Valitse palveluiksi Lähetä mikäli haluat lähettää verkkolaskuja ohjelmasta ja Vastaanota jos haluat vastaanottaa ostolaskuja suoraan ohjelmaan sekä muut haluamasi palvelut.   Tämän jälkeen sinut ohjataan kirjautumissivulle ja verkkokauppaan. Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, huomaa että sinun tulee ostaa Apixin verkkokaupasta verkkopostimerkkejä lähettääksesi ja vastaanottaaksesi verkkolaskuja. Siirry tämän jälkeen Passeli Meritin valikossa Asetukset - Yrityksen tiedot - Verkkolaskujen ym. Integraatioiden asetukset.     Valitse Verkkolaskuoperaattori Apix     Syötä Apixin kanssa käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana.     Kun tiedot on asetettu, paina Tallenna. Kun yhteys Apixin kanssa on aktivoitu onnistuneesti, otsikon Verkkolaskuoperaattori Apix viereen ilmestyy teksti Aktivoitu.    
Näytä koko artikkeli
05-12-2023 09:06 (Päivitetty 29-08-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 5 Näytöt