Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net HRM

Sorteren op:
Werknemer blijft doorwerken na AOW-leeftijd 1.1 Inrichting Werknemersgroep  Wanneer een werknemer na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd blijft doorwerken, dan moet dat vanaf dat moment in de loonaangifte gerapporteerd worden op een nieuwe inkomstenverhouding. De reden hiervan is dat de verzekeringssituatie voor de werknemersverzekering voor de werknemer verandert.   Bij het aanmaken van het nieuwe contract waarop de werknemer na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd zal worden uitbetaald, is het mogelijk om de instellingen van de inkomstenverhouding direct over te nemen uit een werknemersgroep.    Hier volgt een beschrijving van het aanmaken van werknemersgroep(en).    Ga naar Applicatiebeheer → Organisatie → Werknemersgroep. Klik in het menu met de rechter muisknop op Groep. Vervolgens verschijnt de optie Werknemersgroep toevoegen, klik daarop.   Neem vervolgens op het tabblad Algemeen, Algemene belastingregels en IKV Belastingregels de waardes over vanuit de algemene werknemersgroep die gebruikt wordt voor een ‘gewone’ werknemer.  Maar geef op de tabbladen Algemene belastingregels en IKV Belastingregels de onderstaande afwijkende waardes in:   Algemene belastingregles Veld Heffingskorting toepassen Nee, in veel gevallen zal de loonheffingskorting worden toegepast op de uitbetaling van de AOW uitkering of pensioen. Mocht dat voor een specifieke werknemer niet van toepassing zijn dan kan dit achteraf nog worden aangepast IKV Belastingregels Veld WW-regel Nee WAO/IVA/WGA Basis Nee ZW Ja Wgf-regel Nee WAO/IVA/WGA gedifferentieerd Nee   Werknemersgroepen kunnen worden gebruikt als filter in overzichten en exporten. Let erop dat deze filters mogelijk moeten worden aangepast wanneer er extra werknemersgroepen worden aangemaakt.     Soort aanstelling In deze beschrijving gaan we ervanuit dat de klant een aparte wizard wil inrichten voor de medewerker die na AOW gerechtigde leeftijd indienst komt in te voeren. Of dit ook wenselijk is zal per organisatie bekeken moeten worden.   Om de soort aanstelling goed in te kunnen richten is het belangrijk dat eerst het vinkje ‘Eenvoudige contractinitialisatie gebruiken’ wordt aangezet bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Instellingen.   Soort aanstelling Vervolgens kan de Soort aanstelling aangemaakt worden.    Soorten aanstellingen kunnen worden gebruikt als filter in overzichten en exporten. Let erop dat deze filters mogelijk moeten worden aangepast wanneer er extra werknemersgroepen worden aangemaakt.     Het maken van een soort aanstelling doe je bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Soorten aanstellingen & Acties. Klik met de rechtermuisknop op een bestaande soort aanstelling en kies voor ‘Soort aanstelling kopiëren’.   Geef de nieuwe soort aanstelling nu een logische naam. Bijvoorbeeld ‘AOW gerechtigde medewerker’.    Tabblad Acties Vervolgens kan de soort aanstelling worden ingericht. Selecteer de zojuist aangemaakte werknemersgroep bij Standaard werknemersgroep.   Zet het vinkje aan bij ‘Automatisch nieuwe IKV aanmaken’.   Richt vervolgens de overige velden in.    Tabblad Velden nieuw contract Zet hier zoveel mogelijk vinkjes uit zodat de velden niet getoond worden op het nieuwe contractscherm. Kies per veld of je wilt dat de waarde wordt gekopieerd van het basiscontract of vanuit de metadata wordt opgehaald. In dit geval zullen de meeste waarden gekopieerd kunnen worden vanuit het basiscontract. Op het moment dat bijvoorbeeld werktijden kunnen afwijken van het oorspronkelijke contract is het raadzaam deze op Zichtbaar te zetten. Dan kunnen de werkuren tijdens het aanmaken van het contract nog worden aangepast.     Payroll componenten en regelingen - Joris   1.2 Werkwijze Invoeren contract Kies voor de actie Nieuw contract.  Selecteer hier de soort aanstelling AOW gerechtigde medewerker.     Geef vervolgens de contract vanaf en eventueel de contract t/m datum in.   Klik op Voltooien. Wanneer er een goedkeuringsworkflow is ingericht zal eerst deze goedkeuring gedaan moeten worden voor het contract is aangemaakt. Wanneer het contract is aangemaakt zal automatisch de IKV worden aangemaakt. Deze wordt aangemaakt op basis van de gegevens zoals ingericht in de gekoppelde werknemersgroep.
Volledig artikel weergeven
25-05-2022 11:34
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 691 Weergaven
Labels