Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net HRM

Sorteren op:
Er is een nieuwe CAO Woondiensten 2024!   Naast een structurele salarisverhoging van 10% wordt ook het aanpassingsbedrag geschrapt. Omdat in de praktijk de woningcorporaties hier verschillend mee zijn omgegaan, heeft de afdeling Ontwikkeling een instructiedocument geschreven.   Dit document bevat een stappenplan om de nieuwe CAO Woondiensten door te voeren zoals aangekondigd door het FNV op 18 januari 2024. https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/bouwen-en-wonen/2024/01/onderhandelingsresultaat-cao-woondiensten-2024   Het complete onderhandelingsresultaat staat hier: https://www.fnv.nl/getmedia/ea6b58ec-7472-42d9-b831-25dc38da2250/Onderhandelingsresultaat-CAO-Woondiensten-2024-2025-def-1.pdf       Het document is aangescherpt. Met dank voor de opmerkzame klanten die ons attendeerden op het verdwijnen van het verlengde einde.   Mocht je de "oude"  instructie gevolgd hebben, dan zou het moeten volstaan om de verlengde schalen kolom leeg te halen (per regel) en daarna wel de Automatische salarisaanpassing stap opnieuw uit te voeren.     _____________________________________________________________   Stappen Stap 1: Ga naar Applicatiebeheer>Algemene definities>CATS-schalen.   Kopiëren bestaande schaal Stap 2: Open de meest recente schaal en klik op 'kopiëren'   De volgende pop-up verschijnt:   Stap 3: Voer de nieuwe ingangsdatum 1-jan-2024 in. Stap 4: Voer het juiste CAO verhogingspercentage toe in het veld ‘Wijzigen met:’    Stap 5: Klik op volgende   Het volgende scherm verschijnt:     Haal de salarissen in de kolom ‘Verlengd einde’ leeg (maak 0). En controleer de overige salarissen.    De aanpassingsbedragen zijn op dit moment nog niet aangepast, zie stap 7. Stap 6: Kies voor ‘Opslaan’. De nieuwe schaal is nu aangemaakt.   Aanpassingsbedrag op 0 zetten Stap 7: Wijzig nu per schaalregel alle aanpassingsbedragen naar 0. (let ook op de schalen onderaan de scrollbar rechts)   Automatische salarisaanpassing Stap 8: Ga naar Persoonsgegevens>Acties>Automatische salarisaanpassing   Selecteer periode 202401 Selecteer het vinkje ‘Verhoging volgens cao…..’     Stap 9: Klik ‘Start berekening’ waarna het berekenen zal beginnen.   Wanneer de berekening gereed is kun je het rapport openen en de wijzigingen bekijken en goedkeuren.   Stap 10: Klik op ‘Weergeven’   (klikken op herstel draait de berekening terug) De soort wijziging is ‘CAO Verhoging’. De boodschap zal zijn: ‘Het salaris komt niet meer overeen met het salaris van de schaal, daarom alleen een salariswijziging….’     ‘Aanpassingsbedrag toepassen’ op Nee zetten  Dit veld heeft invloed op de RSP factor. Als je het vinkje ‘Aanpassingsbedrag toepassen’ AAN hebt staan, wordt de RSP factor bepaald op basis van het Verlengd einde. Omdat het Verlengd einde en het aanpassingsbedrag per 1 januari 2024 niet meer van toepassing zijn, heeft het veld ‘Aanpassingsbedrag toepassen’ geen functie meer en daarom is het advies om dit NIET meer aan te vinken.    Stap 1: Ga naar Persoonsgegevens>Acties>Massamutaties en gebruik de volgende filteropties van boven naar beneden: Actie: Mutatiewizard Mutatie: Wijzigen Periode salaris(CATS-schalen) Datum 1-jan-2024 Werknemers: Huidige en Toekomstig Filteren op: Afdeling (default)  Filterbewerking: AND (default) Afronding: Niet afronden Tijdvak: Maand Soort salaris: Vast salaris     Stap 2: klik op Volgende De salarisregels worden nu geladen.   Stap 3: Kies bij Selecteer veld: ‘Aanpassingsbedrag toepassen.(1) Selecteer bij (2) de waarde Nee. Druk op Uitvoeren.(3)  De kolom ‘Aanpassingsbedrag toepassen’ ziet er nu voor alle regels als volgt uit:   Stap 4: Klik op ‘Akkoord’(4) Als de mutatie geslaagd is, kun je de automatische salarisaanpassing gaan draaien. Dit zal de salarissen per 1-jan-2024 gaan aanpassen voor alle werknemers waar het aanpassingsbedrag van ja naar nee is gewijzigd.    
Volledig artikel weergeven
06-02-2024 23:04 (Bijgewerkt op 12-02-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 3 kudos
  • 1305 Weergaven
Labels