Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net HRM

Sorteren op:
“Er staat een nieuwe loonstrook voor u klaar in het Elektronisch dossier’’ That's it! Dit is de tekst die in de e-mail staat die ter notificatie wordt verstuurd als er een nieuwe loonstrook beschikbaar is. Voor de jaaropgave is de standaard tekst: “Er staat een nieuwe jaaropgave voor u klaar in het Elektronisch dossier”. De tekst dekt de lading, maar er waren verzoeken binnengekomen voor de mogelijkheid om deze tekst aan te passen.   Inrichting tekst E-mail bij loonstrook en jaaropgave Er is sinds december 2023 een nieuw scherm beschikbaar waarin de tekst kan worden aangepast. Dit scherm kun je terugvinden bij E-Dossier - Onderhoud - E-mailtekst loonstrook. Hierin staat de standaard tekst ingevuld. Dit kun je aanpassen naar een eigen gewenste tekst. Ook is het mogelijk via een url een afbeelding toe te voegen, bijvoorbeeld het bedrijfslogo. Het bedrijfslogo zal naar verwachting opgeslagen zijn in een repository en vanuit hier opgeroepen kunnen worden. Vraag jouw systeembeheer en/of marketing collega. Zij zullen zeer waarschijnlijk kunnen helpen met het vinden of creëren van de link.   Het is ook mogelijk om de tekst van de e-mail tijdelijk aan te passen. Bijvoorbeeld in mei bij de uitbetaling van het vakantiegeld zou je dit als melding kunnen toevoegen aan de tekst. De tekst pas je dan aan voor het versturen van de salarisstroken. Nadat de salarisstroken zijn verzonden, moet deze extra tekst wel weer worden weggehaald.
Volledig artikel weergeven
16-05-2024 09:05 (Bijgewerkt op 16-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 127 Weergaven
Ik weet niet zeker of ik wel het juiste declaratie-item gekozen heb! Of; Het is mij niet duidelijk wat ik moet kiezen bij het indienen van een declaratie. Dit is feedback die wij regelmatig teruglezen vanuit de CES-en die wij hebben uitgezet bij de module declaraties. Bij de CES (Customer Effort Score) vragen we de gebruikers na het uitvoeren van een actie hoe gemakkelijk het was om die actie uit te voeren. Gebruikers kunnen dan een cijfer geven van 1 - 7 en daarbij een opmerking plaatsen. Regelmatig blijkt dat het niet duidelijk is welk type item gekozen moet worden.   Inrichting declaratie items Bij het inrichten van declaratie-items zijn er verschillende vragen die gesteld worden. Onder andere:  Welk onderscheid wil je kunnen maken in overzichten? Als je verschil wilt kunnen maken in lunch en diner declaraties, dan zal je hier 2 aparte items voor moeten maken.   Op welke salariscomponenten moet er geboekt kunnen worden Per declaratie-item richt je 1 salariscomponent in. Wil je meerdere salariscomponenten gebruiken, dan zal je ook meerdere items aan moeten maken.   Welke restricties zijn er aan bepaalde items verbonden? Als je voor lunch een ander maximaal bedrag wilt kunnen instellen dan voor diner, dan zul je hier 2 aparte items voor moeten maken.   Welke journaalposten wil je kunnen uitsplitsen Welk inzicht wil je uiteindelijk uit de financiële boekhouding kunnen halen? Per declaratie-item kun je 1 salariscomponent en dus ook 1 rekening kiezen. Wil je het kunnen splitsen in de financiële boekhouding, dan zal je hier 2 aparte items voor moeten maken.   Welke informatie moet de gebruiker invullen? Welke velden moeten apart worden ingevuld? Bijvoorbeeld bij een declaratie voor woon-werkkilometers is de vraag of er per regel een item aangemaakt moet worden waarbij steeds het van en naar adres ingevoerd moet worden. Of volstaat het om alleen aan te geven dat je deze maand x dagen naar het werk bent gegaan?    Het moge duidelijk zijn, er komt nogal wat kijken bij het bepalen welke verschillende declaratie items er nodig zijn. Maar dan is daar ook nog jullie collega, de eindgebruiker. Die zal uit de lijst met beschikbare declaratie items de juiste keuze moeten maken. En dat valt niet altijd mee! Want de uitsplitsing die voor iedere doorgewinterde administratieve medewerker heel logisch is, is dat niet per se voor die collega.   Tip 1: Kies een eenvoudige benaming Probeer bij het kiezen van de naam te kiezen voor termen die eenvoudig te begrijpen zijn en de lading zo goed mogelijk dekken van waarvoor het bedoeld is. Is het de bedoeling dat het item uitsluitend gebruikt wordt voor onkosten voor lunch of diner? Geef het item dan de naam 'Lunch/Diner'. En niet bijvoorbeeld ‘Eten’ of ‘Maaltijd’.   Gelukkig is er wel een manier om extra toelichting te geven.    Tip 2: Geef een duidelijke beschrijving voor alle declaratie items mee In de omschrijving van het item kan een extra toelichting gegeven worden. Dit kun je inrichten in het scherm Declaraties - Onderhoud - Items   Deze omschrijving is zichtbaar achter de ‘meer info’ tekst achter het geselecteerde item.     Tip 3: Maak handig gebruik van de mogelijkheid om de volgorde te bepalen De volgorde van de lijst met declaratie-items kan door de applicatiebeheerder worden ingesteld. Hiermee kun je de meest gebruikte items bovenaan zetten. Dat scheelt weer wat zoeken! De volgorde instellen doe je door bij Declaraties - Onderhoud - Items het veld ‘prioriteit lijstvolgorde’ te vullen. Nummer 1 komt bovenaan, daarna nummer 2, etc. Als er meerdere items zijn met hetzelfde nummer wordt de alfabetische volgorde aangehouden.   
Volledig artikel weergeven
14-05-2024 08:32 (Bijgewerkt op 14-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 124 Weergaven
In dit kennisartikel gaan we in op een vraag die wij ontvingen over de module Duurzame Inzetbaarheid (DI) van Visma.Net HRM. Het antwoord dat bij die vraag werd gegeven willen wij via dit artikel met jullie delen.   De vraag De Payroll mutaties uit DI kunnen door ons pas worden beoordeeld nadat ze door DI zijn verwerkt. Dat gebeurt nu op de 1 ste dag van de (salaris) maand. Kan dat niet op een eerder moment zodat er al eerder kan worden begonnen met het beoordelen van de payroll mutaties uit DI?  Des te sneller heb je een actueel en correct beeld van de salarisstroken. Het antwoord Dit is zeker mogelijk, maar er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. In de instellingen van een Bestedingsschema kun je opgeven wanneer de verwerking van de mutaties moet plaatsvinden. Doorgaans zal deze ingesteld zijn op de 1ste dag van de maand. Dit betekent bijv. dat de Payroll mutaties voor de maand april op 1 april zullen worden doorgestuurd naar Payroll.  Zie hieronder een voorbeeld van de inrichting van het bestedingsschema “Verlof 57+” dat doorgaans gebruikt wordt voor Senioren/Bapo verlof. De instelling voor “Taak verwerken op” is hier ingesteld op de 1e dag v.d. maand. Via dit scherm kun je inrichten dat het systeem de mutaties eerder moet verwerken, bijv.: Met deze instelling worden de payroll mutaties voor bijv. de maand april al op 20 maart verstuurd naar payroll.   Let op Het wijzigen van deze instelling heeft geen effect op de reeds ingediende aanvragen. Dit komt omdat, wanneer je een nieuwe aanvraag indient, het systeem de maandelijkse mutaties voor die aanvraag direct al klaarzet voor verzending. Het wijzigen van de betreffende instelling heeft dan ook alleen effect op mutaties uit aanvragen die nadien worden ingediend. Advies Het is geen enkel probleem om op elk willekeurige moment de instelling voor “Taak verwerken op” te wijzigen. Alleen heb je vanaf dat moment te maken met een hybride situatie: mutaties uit de al aanwezige aanvragen worden op een ander moment doorgezet naar Payroll dan de mutaties uit aanvragen die daarna worden ingevoerd (en dus de nieuwe instelling meekrijgen). Wil je zo veel mogelijk een hybride situatie voorkomen, dan adviseren we je om de instelling voor “Taak verwerken op” te wijzigen vlak voordat je nieuwe aanvragen voor het volgende budgetjaar gaat opvoeren,  of (als dit eerder gebeurt) vlak voordat je het huidige budgetjaar afsluit (via Duurzame inzetbaarheid > Acties > Jaarafsluiting duurzame inzetbaarheid). Tijdens de jaarafsluiting worden bestaande aanvragen namelijk doorgezet naar het nieuwe budgetjaar (mits ingesteld). De aldus gecreëerde nieuwe aanvragen krijgen dan de instelling voor “Taak verwerken op” mee zoals die op dat moment is ingesteld.
Volledig artikel weergeven
06-05-2024 19:33 (Bijgewerkt op 06-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 149 Weergaven
In dit kennisartikel gaan we in op een vraag uit het wensenportaal van Visma.Net HRM. Het antwoord dat bij die vraag werd gegeven willen wij via dit artikel met jullie delen. De vraag Kan aan het elektronisch bericht naar het UWV meegegeven worden dat bij ziekte van een medewerker, die valt onder het vangnet (no risk polis), 100% uitgekeerd moet worden? Dit omdat 100% van het loon wordt doorbetaald (in het eerste ziektejaar). Het antwoord Dit kun je regelen via de instellingen in de verzuimmodule. Configureer voor de gewenste verzuimdefinitie het veld "100% loondoorbetaling tijdens AO", zodat deze op het scherm voor de Ziekmelding verschijnt of onderhuids verborgen aanwezig is. Configureer het zo dat dit gegeven standaard gevuld wordt met Ja.    Stappen (zie ook de schermafdruk hieronder): Open het scherm Verzuim > Onderhoud > Definities en klik op de betreffende Verzuimdefinitie,  bijv. “Ziek(Vangnet)” Klik op de TAB “Velden” en scroll helemaal naar beneden naar het gegeven "100% loondoorbetaling tijdens AO". Wijzig voor dit gegeven (voor de acties Ziekmelden en Mijn Ziekmelding) de keuze naar "VERBERGEN" of "WEERGEVEN". Om het scherm van de ziekmelding overzichtelijk te houden, adviseren we om de optie op Verbergen te zetten. Stel de standaardwaarde in op Ja. Dit zorgt ervoor dat de indicator bij een nieuwe ziekmelding automatisch wordt aangevinkt. Hierdoor zal de waarde 100% loonbetaling toegevoegd worden aan het elektronische bericht naar het UWV.     Let op: er kan alleen worden opgeven dat het percentage 100% is. Dit percentage wordt dan doorgegeven aan het UWV.  Een ander percentage, bijv. 85%, kan niet worden ingesteld of opgegeven. In dat geval zal 0% worden doorgegeven aan het UWV. Het UWV hanteert dan 70% voor de uitkering.   
Volledig artikel weergeven
30-04-2024 18:51 (Bijgewerkt op 30-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 161 Weergaven
Import geslaagd. 0 regels geïmporteerd. Dat is dus niet goed! Soms komt het voor dat bijvoorbeeld een import van persoonsgegevens via massamutaties of de gewone import actie weliswaar succesvol lijkt, maar dat er toch niets blijkt te zijn geïmporteerd. De importstatus (onder Persoonsgegevens > Overzichten) geeft dan bijvoorbeeld iets aan als: terwijl het Excelbestand (.xlsx) wel degelijk meerdere regels bevat. Het probleem blijkt te zitten in de interne structuur van het aangeleverde bestand zelf. Mogelijk speelt hier de gebruikte versie van Excel een rol.   Algemeen advies voor het aanmaken van een correct werkend importbestand is om altijd te beginnen met een export. Verwijder vervolgens alle niet noodzakelijke regels, maar vooral niet de header (= koptekstenregel). Ook informatieve kolommen (de teksten op de regels zijn daar grijs) kunnen eventueel worden verwijderd. Vul vervolgens het werkblad met de te importeren gegevens en voer de import uit. Mocht nu eerder genoemd effect optreden, dan kun je dit verhelpen door het bestand te openen en een nieuw werkblad aan te maken. Klik daarvoor op het plusteken.   Kopieer vervolgens het hele originele werkblad (dus inclusief de kolomkopregel) en plak dit op het nieuw aangemaakte werkblad.     De naam van het nieuwe blad kun je eventueel wijzigen, maar is niet relevant. Verwijder ten slotte het originele werkblad en sla het bestand op. Ogenschijnlijk is het bestand identiek aan het origineel, maar onderwater heeft Excel extra benodigde informatie toegevoegd. Het bestand is fysiek dan ook groter geworden. De import zou nu wel het juiste aantal regels moeten tonen:   Tip: Verwijder van een goed werkend importbestand alle regels (behalve uiteraard de kolomteksten!) en bewaar dit lege bestand voor toekomstig gebruik.
Volledig artikel weergeven
21-03-2024 08:35 (Bijgewerkt op 21-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 195 Weergaven
Het zijn verschillende acties, maar ze hebben allemaal dezelfde pictogram. Bij het inrichten van acties en workflow plus processen kun je aangeven dat ze op het startscherm moeten komen. Daarbij kun je een pictogram kiezen. Voorheen was het aantal beschikbare pictogrammen wat beperkt. Daardoor kon het zijn dat je 1 bepaalde pictogram voor verschillende acties moest gebruiken.  Inmiddels is het aantal pictogrammen uitgebreid naar 50 verschillende types. Hoog tijd dus om deze nog eens aan te passen, als dat niet al is gedaan! Pictogram selecteren Een andere pictogram kiezen bij een actie, hoe doe ik dat? Een aantal pictogrammen zijn standaard en kunnen niet worden aangepast. Bijvoorbeeld bij Ziekmelden, of Taken.   Bij de acties in persoonsgegevens kun je de pictogram kiezen bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Soorten aanstellingen & acties. Kies de actie die je wilt aanpassen.  Onder Workflow actie zie je de optie Snel starten Talent. Daar kun je een pictogram kiezen en eventueel aanpassen. Let op, het kan zijn dat je dit voor meerdere soorten aanstellingen moet doen voor de betreffende actie.    Als de nieuwe pictogram is geselecteerd wordt deze zichtbaar op het startscherm.   Als de actie in Workflow plus is ingericht kan het vanuit die module worden aangepast. Ga hiervoor naar Workflow plus - Onderhoud - Procedures en kies een procedure waarvoor je de pictogram wilt wijzigen.  Onder Opties voor starten procedure is ook hier ‘Snel starten Talent’ beschikbaar. Dit is alleen zichtbaar als de procedure gestart kan worden vanuit 1 of meerdere modules.  Hier kan eventueel het pictogram gewijzigd worden.   
Volledig artikel weergeven
12-10-2023 09:00 (Bijgewerkt op 23-10-2023)
 • 5 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 668 Weergaven
Ik zoek dat ene salariscomponent voor ouderschapsverlof die ik altijd gebruik. Welke was dat ook alweer? Er moeten overuren worden ingevoerd, maar als ik zoek op ‘uren’ krijg ik bijna 100 resultaten.    Er zijn ontzettend veel salariscomponenten beschikbaar. Maar het aantal salariscomponenten dat je regelmatig invoert zal beperkt zijn.  Wist je dat het mogelijk is een verkorte lijst te maken van salariscomponenten? Verkorte keuzelijst inrichten De verkorte lijst met salariscomponenten kan als volgt worden ingericht. Ga naar Applicatiebeheer - Algemene definities - Keuzelijsten. Hier is een apart kopje beschikbaar: Salaris Componenten. Daaronder staan de verschillende soorten salariscomponenten gegroepeerd. Alleen salariscomponenten die op dit moment of in de toekomst actief zijn worden hier getoond. Vink ‘toon historische salariscomponenten’ aan om ook salariscomponenten te tonen die niet meer actief zijn.   Kies een lijst, bijvoorbeeld vaste salariscomponenten. Dan komt de lijst met beschikbare salariscomponenten naar voren. Ook kan er worden gezocht naar een specifiek salariscomponent. Vink elk component aan die in de verkorte lijst terecht moet komen. Alleen de salariscomponenten die in de verkorte lijst naar voren moeten komen hoeven te worden aangevinkt.   Als er bij geen van de salariscomponenten een vinkje aanstaat is er dus geen inrichting voor de verkorte lijst. De optie wordt dan ook niet getoond in het zoekscherm van het salariscomponent. Verkorte keuzelijst gebruiken Wanneer de optie is aangezet, komt er een nieuwe optie beschikbaar in het zoekscherm van salariscomponenten: Toon alle componenten. Deze staat standaard uitgevinkt. Daarmee zoekt de gebruiker standaard alleen in de voorgeselecteerde salariscomponenten. Een beperkte set aan salariscomponenten is nu zichtbaar.  Door het vinkje aan te zetten bij ‘Toon alle salariscomponenten’ kiest een gebruiker ervoor om wel te zoeken in alle salariscomponenten. Deze instelling wordt voor de gebruiker onthouden. Het is dus niet nodig dit vinkje elke keer aan of uit te zetten bij het opnieuw openen van het zoekscherm.      Voor gebruikers die gewend waren direct het salariscomponent in het veld in te voeren is er niets veranderd. Dit blijft gewoon mogelijk.    
Volledig artikel weergeven
05-10-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 194 Weergaven
In het E-dossier is veel informatie op het scherm te zien.  Zowel in het overzicht wordt informatie getoond als bij acties, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een document.  Maar niet alle informatie is even relevant. Wellicht staan er velden aan die nooit gebruikt worden.  Instellingen velden E-dossier Het is mogelijk om per kolom aan te geven of je dit wilt weergeven/gebruiken. Dit wordt ingericht op bedrijfsniveau. Als je dit aanpast is het direct van toepassing voor alle gebruikers.   Niet gebruikte velden kunnen worden uitgevinkt bij EDossier - Onderhoud - Instellingen bij ‘Velden weergeven in E-Dossier’.     Dit maakt het overzicht en het uitvoeren van acties in het E-dossier direct wat gebruiksvriendelijker!    
Volledig artikel weergeven
28-09-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 247 Weergaven
Het lukt niet om in te loggen in de app! Dit kan uiteraard verschillende oorzaken hebben. Soms komt dat doordat de gebruikersnaam niet juist is ingevoerd.   In de app van Visma.net HRM moeten eenmalig een aantal gegevens worden ingevuld. Vervolgens is het mogelijk met een pincode in te loggen. De inloggegevens worden vanuit de uitnodiging verstrekt aan de medewerkers.  Later kunnen zij altijd hun inloggegevens opvragen in Visma.net HRM bij Mijn Instellingen - Pincode voor Mobiel. De gebruikernaam is standaard de Domeinnaam\Naam gebruiker. Een voorbeeld kan zijn: ODP\MariekeBos. Maar de gebruikersnaam kan ook uit een cijfercode bestaan.  Het kan soms lastig zijn deze gegevens te onthouden of over te nemen.   Wist je dat het ook mogelijk is om bij gebruiker het e-mailadres van de Visma.net gebruiker in te geven? Dit werkt dus alleen als de gebruiker ook een account heeft op Visma.net HRM. Dit account is terug te vinden bij Applicatiebeheer - Autorisatie - Gebruikers. Deze tip kun je doorgeven aan je collega’s als je merkt dat het invoeren van de gebruikersnaam regelmatig tot (invoer)issues leidt. Ook kun je dit opnemen in het uitnodigingsbericht.   Tip: Zie voor mogelijke inlog issues en oplossingen dit artikel in de community.
Volledig artikel weergeven
21-09-2023 09:00
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 399 Weergaven
Wat vervelend, een collega heeft zich ziekgemeld. De ziekmelding moet uiterlijk om 9 uur ‘s ochtends worden doorgegeven aan de manager of HR.  Jullie willen graag bijhouden of dit inderdaad is gedaan.  In de vorige tips & tricks werd beschreven hoe je op werknemer of contractniveau eigen velden kunt configureren en vullen.  Maar wist je dat dit ook mogelijk is in de module Verzuim? Ook bij het registreren van een ziekmelding kan het fijn zijn als je daar extra gegevens kunt uitvragen. Ook hier zijn eigen velden in te richten. Vrije velden in Verzuim Vrij veld inrichten Bij Verzuim - Onderhoud - Vrije velden kun je vrije velden inrichten. Klik rechts op vrije velden en je ziet een aantal beschikbare, vrij in te richten velden. Klik op het pennetje van het type veld dat je wilt gebruiken. Er zijn datumvelden, numerieke velden en alfanumerieke velden. Het veld geef je een naam. Wil je gebruik maken van een keuzelijst? Vink dit dan aan en klik op de knop Onderhoud keuzelijst om de beschikbare opties in te geven. Zet het veld vervolgens op In gebruik. Het veld is nu ingericht. Vrij veld beschikbaar maken Het veld is nu niet automatisch overal zichtbaar. Waar en wanneer het veld tevoorschijn moet komen bepaal je in de verzuimdefinitie. Ga naar Verzuim - Onderhoud - Definities. Kies de definitie waarin je het veld wilt gebruiken. Wil je dit bij meerdere verzuimdefinities? Herhaal dan deze stap later voor de andere verzuimdefinties. Kies het tabblad Velden. Je ziet nu een lange lijst met velden. Het nieuwe veld staat meestal onderaan. Zet het vinkje aan bij ‘Gebruikt’ om het veld actief te maken. Vervolgens kies je per actie (de kolommen) of je het veld verplicht wilt laten vullen, optioneel wilt laten vullen, wilt weergeven of verbergen. Vervolgens zal het veld bij de acties getoond worden waarbij dat is aangegeven. In bovenstaande voorbeeld is het veld verplicht bij de ziekmelding. Dat zie je direct nadat het veld is toegevoegd terug: Rapportages De inhoud van de vrije velden is terug te vinden bij Verzuim - Overzichten - Verzuimexport.  
Volledig artikel weergeven
13-09-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 131 Weergaven
Omdat jullie regelmatig bedrijfskleding aanleveren is het handig om de kledingmaat vast te leggen.  De organisatie heeft 3 locaties en iedereen heeft 1 vaste locatie.  Het kan handig zijn om gegevens vast te leggen die niet standaard wordt ondersteund door Visma.net HRM. Daarom zijn de vrije velden beschikbaar, zodat je deze gegevens wel kunt vastleggen en hier op kunt rapporteren! Vrije velden Per sectie zijn er een x aantal vrije velden beschikbaar. Dit zijn verschillende type velden: alfanumerieke, numerieke en datumvelden.  Bij de alfanumerieke velden is het mogelijk om een keuzelijst toe te voegen.   Bij het inrichten van een nieuw veld bedenk je eerst wat een logische plek zou kunnen zijn om het gegeven te registreren. Kledingmaat zou wellicht bij persoonlijke gegevens kunnen. En de locatie zou je bij positie verwachten.   Vrij veld inrichten Bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Vrije velden kies je eerst de gewenste sectie en vervolgens het type veld. Bedenk of je dit veld op bedrijfsniveau wilt maken of op Alle bedrijven niveau.   Klik op het pennetje bij het type veld dat je wilt gebruiken en vul de veldnamen in.   Wil je een keuzelijst maken? Vink dat het vinkje aan en klik op Onderhoud keuzelijst. Kies voor Nieuw en vul de eerste keuzeoptie in. Klik op Toepassen + nieuw totdat alle opties zijn ingevoerd.   Als alle opties zijn toegevoegd klik je op Sluiten   En vervolgens op Akkoord   Vrij veld beschikbaar maken Nu ga je inrichten bij welke soorten aanstellingen je het veld in gebruik wilt nemen. Dit doe je bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Metadata. Selecteer de sectie waarin het vrije veld is ingericht. Het veld staat nu aan de linkerkant. Klik erop en nu kun je per soort aanstelling aangeven of het in gebruik is voor Talent / Mijn Talent.   Je kunt een veld ook als verplicht instellen. Bedenk goed van tevoren of je dit echt wilt. Dit betekent dat er geen positie wijziging kan worden gedaan zonder ook de locatie in te vullen.  Het is handig om eerst bij alle huidige medewerkers het veld te vullen voordat je het veld op verplicht zet.  Het veld is nu beschikbaar.    Bij sommige secties is het mogelijk een massamutatie te doen. Dan kun je in een keer het veld bij iedereen vullen.   Rapportages Via het eigen overzicht kan een overzicht worden samengesteld met vrije velden.   Hierdoor kun je snel inzichtelijk krijgen wat bij wie is ingevuld. Ook controleer je zo of het veld al is gevuld bij iedereen.   Documenten en taken Het is mogelijk om vrije velden als samenvoegveld op te nemen in een sjabloon. Ook kunnen tags worden opgenomen in Workflow plus taken.       
Volledig artikel weergeven
07-09-2023 09:00
 • 12 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1368 Weergaven
Je bent ingelogd op Visma.net en je klikt op HRM. Dan kom je direct uit in je eigen omgeving: Mijn Talent. Maar 9 van de 10 keer wil je niet je eigen gegevens inzien of wijzigen, maar die van jouw collega’s. Dan is het handiger dat het scherm direct start in Talent.   Gelukkig is deze voorkeur gemakkelijk in te stellen!   Bij Mijn Instellingen - Weergaveopties kun je aangeven of je standaard wilt starten in Mijn Talent of Talent.   
Volledig artikel weergeven
31-08-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 435 Weergaven
Je bent op zoek naar Jan de Jong. Maar daar zijn er meer van in dienst! En je wilt natuurlijk wel direct je ‘juiste’ Jan de Jong zien te vinden. Wist je dat het mogelijk is om meerdere zoekcriteria in 1 zoekopdracht in te geven? Medewerker zoeken In het zoekscherm voor werknemers is het mogelijk om te zoeken op verschillende zoekcriteria.  De bekendste en meest gebruikte methode is zoeken op naam. Alle medewerkers met deze naam worden getoond met enkele aanvullende gegevens. Je kunt nu kiezen welke van de 2 je wilt bekijken.   Maar het is ook mogelijk om met een combinatie van die criteria te zoeken. Als je op zoek bent naar consultant Jan de Jong, dan kun je dat ook in de zoekbalk opgeven:   Er is nu maar 1 resultaat zichtbaar en als je nu op Enter klikt kom je direct bij de juiste persoon terecht.   Een ander voorbeeld is zoeken op naam en geboortedatum.   Ook hiervoor geldt dat er maar 1 resultaat wordt gevonden.   Je ziet dat het dus heel eenvoudig is om snel je collega te kunnen vinden. Ook als deze collega een bijzonder populaire naam heeft:)
Volledig artikel weergeven
21-08-2023 13:29
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 203 Weergaven
Een collega vertrekt. Deze had toegang tot Visma.net HRM met een gebruikersaccount. Maar dat account moet op een gegeven moment worden afgesloten. Dat kan na de laatste werkdag zijn of een paar weken daarna. Je moet er maar aan denken! Gelukkig kan een Workflow plus taak je hierbij helpen.  Met behulp van deze taak kun je het gebruikersaccount automatisch laten vervallen. Je hoeft er dus niet zelf meer aan te denken.   Velen van jullie hebben dit al ingericht, maar voor degenen die dit (nog) niet hebben gedaan volgt hier een beschrijving van de inrichting. Gebruikersaccount laten vervallen via taak vanuit Workflow plus In Workflow Plus kan een procedure worden ingericht, met daarin een taak voor het laten vervallen van een gebruiker. De procedure kan automatisch worden gestart zodra een medewerker uit dienst is. Dit kan ook x dagen na de uitdienstdatum.   Hieronder de stappen in hoofdlijnen, om dit in te richten:   Ga naar “Workflow Plus - Onderhoud - Taken”.     Hier kan je een nieuwe taak maken/toevoegen (door de rechtermuisknop te gebruiken). Kies bij het maken van de taak voor de actie “Gebruiker laten vervallen”.     Nadat de taak is aangemaakt, kan de taak worden toegevoegd aan een procedure. Ga hiervoor naar “Workflow Plus > Onderhoud > Procedures”. Hier kan je een nieuwe procedure aanmaken of een bestaande procedure bewerken.     Het proces kun je automatisch laten starten op basis van een signaal. In dit geval is het logisch om het signaal Datum uit dienst te gebruiken.   Je moet hier het aantal dagen voor de uitdienst datum ingeven. Als je een aantal dagen na de uitdienstdatum wilt ingeven zet je een - voor het getal. Bijvoorbeeld: bij 30 dagen na uit dienst geef je -30 in. Bij een procedure, (bij een nieuwe procedure nadat op toepassen is geklikt) kan je kiezen voor het tabblad “Proceduredetails”. Op dit tabblad kan een taak worden toegevoegd.     Selecteer de nieuw aangemaakt taak.   Het is niet nodig een gebruikersgroep of rol in te geven voor de toewijzing. Het systeem zal de taak automatisch voltooien.    Geef hier eventueel bij ‘Start na’ het aantal dagen in waarna het starten van de procedure de taak moet worden ingepland. Voorbeeld 1: in de procedure is aangegeven dat deze start 30 dagen na de uitdienstdatum. Het account moet ook 30 dagen na de uitdienstdatum komen te vervallen. Dan is het niet nodig hier iets in te vullen. Voorbeeld 2: Het proces start op de dag dat de medewerker uit dienst gaat. Het account moet ook 30 dagen na de uitdienstdatum komen te vervallen.  Geef hier dan 30 dagen in.   Als de procedure is opgeslagen met de taak zal op basis van het signaal vanaf dat moment elke dag gecontroleerd worden of het proces gestart moet worden. Vervolgens zal de taak door het systeem op de geplande dag worden uitgevoerd. 
Volledig artikel weergeven
17-08-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 177 Weergaven
Er komt een nieuwe collega in dienst. Deze collega heeft bij indiensttreding toegang nodig tot Visma.net HRM. Maar je moet er maar net aan denken om het gebruikersaccount aan te maken. Gelukkig kan een Workflow plus taak je hierbij helpen.  Met behulp van deze taak krijg je automatisch het scherm voor je waarbij je het gebruikersaccount kunt aanmaken. Je hoeft er dus niet zelf meer aan te denken.   Velen van jullie hebben dit al ingericht, maar voor degenen die dit (nog) niet hebben gedaan volgt hier een beschrijving van de inrichting. Gebruikersaccount aanmaken via taak vanuit Workflow plus In Workflow Plus kan een procedure worden ingericht, met daarin een taak voor het aanmaken van een gebruiker. De procedure kan automatisch worden gestart zodra een nieuwe werknemer is ingevoerd.   Hieronder de stappen in hoofdlijnen, om dit in te richten:   Ga naar “Workflow Plus - Onderhoud - Taken”.     Hier kan je een nieuwe taak maken/toevoegen (door de rechtermuisknop te gebruiken). Kies bij het maken van de taak voor de actie “Gebruiker bijwerken\aanmaken”.     Nadat de taak is aangemaakt, kan de taak worden toegevoegd aan een procedure. Ga hiervoor naar “Workflow Plus > Onderhoud > Procedures”. Hier kan je een nieuwe procedure aanmaken of een bestaande procedure bewerken.     Zorg ervoor dat bij het maken van de procedure bij de optie “Berichtgeving beschikbaar in:” is gekozen voor alle modules of voor de module persoonsgegevens.     Bij een procedure, (bij een nieuwe procedure nadat op toepassen is geklikt) kan je kiezen voor het tabblad “Proceduredetails”. Op dit tabblad kan een taak worden toegevoegd.     Bij het toevoegen van een taak, moet worden aangegeven aan wie de taak moet worden toegewezen. Bijvoorbeeld de rol HRM.     Nadat de Workflow Plus procedure is gemaakt, kan bij “Persoonsgegevens > Onderhoud > Soorten aanstellingen & acties” de workflow plus procedure worden gekoppeld aan de actie “Nieuwe werknemer”.     Bij de optie “Workflow plus Nieuwe werknemer” koppel je de gewenste procedure. Dit workflow plus proces wordt automatisch gestart als de nieuwe medewerker is aangemaakt en goedgekeurd.  En daarmee verschijnt dan ook de taak voor het aanmaken van een gebruikersaccount op de lijst van de gekozen gebruiker(s)!
Volledig artikel weergeven
13-07-2023 09:00 (Bijgewerkt op 11-08-2023)
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 478 Weergaven
Handig het menu links in beeld? Of alleen maar vervelend? Wist je dat je zelf kunt kiezen of het menu bij het startscherm in beeld blijft? Weergave optie Menu Boven in de blauwe balk bij Mijn Instellingen kun je kiezen of je het menu wilt vastmaken of verbergen. Dit kun je voor zowel Mijn Talent en Talent afzonderlijk instellen     Voorbeeld startscherm met menu   Voorbeel startscherm zonder menu  
Volledig artikel weergeven
10-08-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 154 Weergaven
De vakantie staat voor de deur! Nog even het verlof inboeken via de mooie nieuwe verlof kalender. Maar wat is dat irritant. Je wilt 2 weken vrij nemen, je hebt nog 20 uur wettelijk verlof over. Nu moet je 2 aparte aanvragen doen: 1 voor de 20 overgebleven wettelijke verlofuren en 1 aanvraag voor de resterende uren op bovenwettelijk verlof. Moet dat echt? Nee, gelukkig hoeft dit niet als de boekingsgroepen zijn ingericht! Boekingsgroepen Om verlof definities in 1 aanvraag te kunnen gebruiken is het mogelijk om een boekingsgroep aan te maken. Deze boekingsgroep wordt vervolgens gekoppeld aan de betreffende verlofdefinities. De medewerker kan dan 1 aanvraag doen. Eerst wordt dan de verlofdefinitie gebruikt met de hoogste prioriteit. Zijn alle uren gebruikt, dan wordt de verlofdefinitie met de 2e prioriteit gebruikt, enzovoort. Aanmaken van een boekingsgroep Stap 1 is het aanmaken van een boekingsgroep. Dit doe je bij Verlof - Onderhoud - Boekingsgroepen. Klik met de rechtermuisknop op ‘Groepen boekbaar verlof’ en kies voor nieuwe boekingsgroep toevoegen. Geef de boekingsgroep en richt de velden in.   Bij Naam kies je een naam die de medewerker in de verlofkalender te zien krijgt.  De ingangsdatum is de datum per wanneer de boekingsgroep beschikbaar dient te zijn. Bij registratie in uren of dagen is het belangrijk dat dit overeenkomt met het type verlofdefinitie wat je wilt koppelen. Als deze in uren is moet ook bij de boekingsgroep uren worden gekozen. Onder het kopje aanvragen geef je aan hoe de goedkeuringsworfklows moeten verlopen. Wanneer het verlof via de boekingsgroep wordt aangevraagd wordt deze goedkeurings workflow gebruikt, niet de goedkeuring die op de verlofdefinitie(s) zelf is vastgelegd.  Een ingerichte boekingsgroep ziet er bijvoorbeeld zo uit:   Boekingsgroep koppelen aan verlofdefinitie Stap 2 is het koppelen van de boekingsgroep aan de verlofdefinities. Dit kun je selecteren als de versie van de verlofdefinitie overeenkomt met of valt na de ingangsdatum van de boekingsgroep en waar de volgende velden overeenkomen met de verlofdefinitie:  Standaard aantal uren per dag Verwerkingsprioriteit Afrondingsregels Registratie in uren/dagen Dan kan de boekingsgroep gekozen worden in de verlofdefinitie en de prioriteit worden ingesteld.   Als je vervolgens bij bovenwettelijk verlof dezelfde boekingsgroep selecteert, kan je bijvoorbeeld prioriteit 2 kiezen.   In dit geval zal eerst het wettelijk verlof en vervolgens het bovenwettelijk verlof worden afgeschreven.  Bij de verlofaanvraag wordt eerst gekeken of er in het jaar van de datum van de aanvraag verlof komt te vervallen. Als dit het geval is, wordt dat verlof eerst gebruikt. Daarna wordt er gekeken naar de ingestelde prioriteit van de boekingsgroep op de verlofdefinities. In bovenstaande voorbeeld wordt dan eerst het wettelijk verlof volledig benut en daarna bovenwettelijk verlof    
Volledig artikel weergeven
06-07-2023 09:00
 • 1 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 368 Weergaven
Komt dit je bekend voor? Je krijgt een taak waarin staat dat je een contract moet aanmaken. Maar dat moet je dan vervolgens op een andere plek gaan doen.   Dat kan ook anders!   Er kan nu een taak gemaakt worden waarin direct het proces ‘ Nieuw contract’ gestart kan worden. Dat ziet er dan zo uit:   Klik op ‘Starten’ en dan opent het nieuwe contractscherm:   Vul de gegevens in, klik op ‘Voltooien’, en het contract is aangemaakt!   Wil je weten hoe je dit proces kunt verbeteren? Lees hieronder snel meer over het inrichten hiervan, en ga aan de slag! Nieuw type taak: actie nieuw contract Het was in Workflow Plus al mogelijk om een actie in persoonsgegevens te laten starten om gegevens binnen een contract te wijzigen. Het is nu ook mogelijk om een nieuw contract actie te starten vanuit Workflow Plus.     Er is een nieuw Workflow Plus taak type beschikbaar. Binnen de taak is het mogelijk een soort aanstelling te selecteren. Dit wordt dan ingevuld in de nieuwe contract taak. Dit is een voorselectie. De gebruiker kan er nog van afwijken en een andere soort aanstelling kiezen.     De gebruiker die de taak op de lijst krijgt, ziet eerst het startscherm. Dit werkt hetzelfde als bij de taak actie persoonsgegevens wijzigen. Zodra dit is gestart komt het eenvoudige contract scherm naar voren.    De invoer notities die tijdens het voorafgaande Workflow Plus proces zijn ingevuld zijn ook in dit scherm beschikbaar.    Een voorbeeld van hoe je dit kunt gebruiken: Een Workflow Plus proces start 2 maanden voor het einde van een (tijdelijk) contract). Via de Workflow Plus taken wordt besloten wat er moet gebeuren: moet het contract worden verlengd. Of gaat de medewerker uit dienst en moet er een extra contract en ikv worden aangemaakt tbv de transitievergoeding. Als dit via een beslissingstaak is besloten kan de vervolgtaak starten: actie nieuw contract. Zie voor meer informatie over het proces inrichten transitievergoeding de handleiding op de community.
Volledig artikel weergeven
16-03-2023 08:37 (Bijgewerkt op 03-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 418 Weergaven
Toch maar die maandag vrij nemen in plaats van die woensdag? Een medewerker kan dit gemakkelijk zelf doorgeven in Visma.net HRM. Bij het doorgeven van deze wijziging moet het niet mogelijk zijn om de totale omvang van het rooster te wijzigen. Daar zou namelijk een andere goedkeuringsflow aanhangen en er zal een wijziging op de arbeidsovereenkomst gegenereerd moeten worden.  Bij een werkpatroon wijziging is dit niet nodig.   Het is mogelijk om dit in te richten in het mutatieformulier. Zie het voorbeeld hieronder waarbij de totale omvang (per ongeluk) wordt gewijzigd. Op woensdag worden uren toegevoegd maar op maandag worden deze uren niet weggehaald. Deze wijziging kan niet worden opgeslagen.   Als vervolgens de uren op de maandag worden weggehaald, komt het totaal weer op 32 uur. Dan kan het rooster wel worden opgeslagen.   Wil je weten hoe je dit mutatieformulier aanmaakt? Lees hieronder snel meer over het inrichten hiervan, en ga aan de slag!   En zie je de invoer van de uren per dag in het rooster nu voor het eerst? Wellicht gebruiken jullie de klassieke bedrijfsroosters. Stap dan snel over op de werknemerroosters!  Mogelijkheid tot alleen roosterdagen wijzigen en niet totale uren In het mutatieformulier is het nu mogelijk om aan te geven dat er een roosterwijziging gedaan kan worden, maar dat daarbij niet de totale uren mogen veranderen. Hierdoor is het mogelijk een apart proces in te richten voor alleen een roosterdagen wijziging en een daadwerkelijke uren wijziging waarbij de deeltijdfactor wijzigt. Dit kan dus wel: Marleen wijzigt haar roosteruren van:  Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8 = totaal 24 uur naar Maandag 8, Dinsdag 8, Vrijdag 8 = totaal 24 uur  Dit kan dan niet: Marleen wijzigt haar roosteruren van:  Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8 = totaal 24 uur naar Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8, Vrijdag 8 = totaal 32 uur    Er is een nieuwe optie toegevoegd aan het inrichtings scherm van het mutatieformulier om deze restrictie in het formulier mogelijk te maken. Deze optie is alleen beschikbaar als alleen het rooster is toegevoegd aan het mutatieformulier. Als de vaste uren en/of deeltijdfactor/werktijdfactor is geselecteerd is de optie niet beschikbaar. Als het vinkje is aangezet en later worden de vaste uren en of deeltijdfactor aan het mutatieformulier toegevoegd dan zal de instelling alsnog genegeerd worden. Het is dan wel mogelijk om de totale uren aan te passen.    Wanneer deze optie aanstaat wordt er een blokkerende melding getoond wanneer de gebruiker uren probeert op te slaan die niet overeenkomen met het totaal aantal uren in het rooster.   Dit werkt ook als het mutatieformulier onderdeel is van een actie:     Gebruiken werknemerroosters Om werknemerroosters in gebruik te nemen zet je de volgende vinkjes aan  ‘Gebruik werknemerroosters’ en ‘Maak werknemerroosters leidend.’   Let op, dit heeft wel consequenties. Neem hierover contact op met jullie consultant om dit verder te bespreken.
Volledig artikel weergeven
09-03-2023 08:19 (Bijgewerkt op 03-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 346 Weergaven
Hoe kan ik zien of bij alle medewerkers waarbij dat verplicht is de VOG is toegevoegd? Is er iemand bij ons in de organisatie die op dit moment ingezet kan worden in het thuiszorgteam?   Inzicht in de verplichte documenten en opleidingen. Daar is veel behoefte aan. Want je moet wel snel kunnen zien of alle medewerkers beschikken over de juiste registraties. En ook wil je kunnen zien of er binnenkort wellicht iets verloopt. Daarbij wil je misschien ook de beoordeling kunnen zien.   En wat als je per direct wilt zien of iemand voldoet aan alle verplichte voorwaarden om even in te kunnen vallen in een team? Dan heb je snel inzicht nodig in de behaalde diploma's en verplichte officiële documenten voor die functie waar jij iemand voor zoekt.    Het overzicht ‘Functieprofielanalyse’ kan je daarbij helpen.  Met dit overzicht zijn 2 analyses mogelijk: Vergelijken met de eisen van de huidige functie. Het overzicht geeft het ook aan wanneer een opleiding of officieel document binnenkort verloopt. Vergelijken met de eisen van een andere functie: Met deze analyse kan inzichtelijk worden gemaakt welke werknemers het meest geschikt zijn voor een vacature.   Omdat dit artikel vrij uitgebreid is, is de uitleg toegevoegd als PDF bestand aan dit artikel.
Volledig artikel weergeven
29-06-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 239 Weergaven
Labels