Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
  Balansregeling In juli 2022 is de balansregeling in werking getreden voor de cao GGZ. Werknemers ontvangen een balansbudget van € 500, dat op onderstaande wijze kan worden gebruikt: Uitbetaling als brutoloon Omzetting in extra verlofuren Omzetting naar bruto opleidingsbudget Uitbetaling als brutoloon Voor de uitbetaling van de balansregeling als brutoloon kan je de release notes van release 203 raadplegen.   Omzetting in extra verlofuren Informatie over het omzetten van de balansregeling in extra verlofuren vind je in de release notes van release 203.    Omzetting naar bruto opleidingsbudget In  de release notes van release 203 hebben we de inrichting van het balansbudget toegelicht. Wij adviseerden in de release notes om gebruik te maken van de uitruilfunctionaliteit, wanneer de medewerker kiest voor de omzetting naar een een bruto opleidingsbudget. Dit had het ongewenste gevolg dat het geregistreerde saldo door Visma.net payroll als een schuld werd gezien en niet als een uit te betalen budget. Daarom adviseren wij niet langer deze functionaliteit voor dit doeleinde te gebruiken.   Het omzetten van het balansbudget naar een opleidingsbudget wordt nog niet automatisch ondersteund. Hieronder zullen wij de stappen weergeven die nodig zijn om dit toch te kunnen registreren. Eenmalige inrichting Hieronder worden de stappen beschreven die nodig zijn om nu handmatig de balansregeling naar een opleidingsbudget om te zetten. De stappen voor de eenmalige inrichting zijn achtereenvolgend: 1. Je maakt een jaaroverschrijdend cumulatief aan.  2. Je maakt een variabel component aan 3. Je maakt een salariscomponent aan voor de uitbetaling van studiekosten 4. Je maakt een component aan waarmee studiekosten uitbetaald kunnen worden, welke gebruteerd zullen worden 5. Je maakt een salariscomponent aan dat dient voor de uitbetaling van het opleidingsbudget bij einde dienstbetrekking 6. Maak een component die niet tot uitbetaling komt, maar slechts het cumulatief kan verhogen of verlagen   1. Je maakt een jaaroverschrijdend cumulatief aan. Dit kun je doen door te gaan naar Configuratie → Regelingen → Cumulatieven en daar op de knop Nieuw cumulatief te drukken. Vervolgens neem je de gegevens uit onderstaande afbeelding over:   2. Je maakt een variabel component aan waarmee je een inhouding kunt doen op de uitbetaling van het balansbudget t.b.v. het opleidingsbudget. Het is de bedoeling dat dit component direct het cumulatief Saldo bruto opleidingsbudget vult. Een nieuw component aanmaken kun je doen door te gaan naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component.  In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 42300 Variabel: totaal bedrag 1 (of 2,3) voor gebruiken. Je geeft op het tabblad Algemene informatie een naam in en gaat vervolgens naar het tabblad Journaalpost. Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de balans grootboekrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Je neemt vervolgens op het tabblad Geavanceerde informatie onderstaande instellingen over.    Dit zorgt ervoor dat je een positieve waarde, ter hoogte van het uitgekeerde balansbudget, kunt ingeven welke vervolgens bruto tot een inhouding zal leiden. Tevens zal het cumulatief Saldo opleidingsbudget met een positieve waarde worden gevuld. 3. Je maakt een salariscomponent aan dat dient voor de uitbetaling van studiekosten uit het opleidingsbudget. Dit component kan gebruikt worden voor het uitbetalen van studiekosten welke gericht zijn vrijgesteld in de werkkostenregeling. Als er bepaalde studiekosten die door de werknemer gedeclareerd worden die niet gericht zijn vrijgesteld dan moeten die studiekosten worden gebruteerd. Natuurlijk kan er dan ook voor gekozen worden deze studiekosten toe te wijzen aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wanneer je dat laatste doet dan zal deze stap herhaald moeten worden, maar dan met 2 extra instellingen. Op het tabblad Algemene informatie moet een vinkje worden gezet bij Overig → Ten laste van vrije ruimte WKR en op het tabblad Verschijning moet een vinkje worden gezet bij Component types → Ovz WKR. Bij stap 4 staat een beschrijving voor het aanmaken van het netto - bruto component. Ga naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component.  In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 84030 Declaratie studiekosten voor gebruiken. Door dit component te gebruiken is het mogelijk dit component te gebruiken in de Declaratie module in HRM. Je geeft op het tabblad Algemene informatie een Naam in en gaat vervolgens naar het tabblad Journaalpost. Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de balans grootboekrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Door hier bij Cumulatieven het Saldo opleidingsbudget te kiezen met als factorscript General.MinusOne2 zal de uitbetaling leiden tot een verlaging van het cumulatief Saldo opleidingsbudget. 4. Maak een component aan waarmee studiekosten uitbetaald kunnen worden welke gebruteerd zullen worden. Dit component kan worden gebruikt voor opleidingen die niet gericht zijn vrijgesteld en waarvoor is gekozen om die niet onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Is dat het geval dan zullen de studiekosten gebruteerd moeten worden.  Je gaat weer naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component.  In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 12000 Netto-Brutto voor gebruiken.  Je geeft op het tabblad Algemene informatie een Naam in en zet een vinkje bij Gedrag → Variabel en gaat vervolgens naar het tabblad Verschijning. Zet op het tabblad Verschijning een vinkje bij het component type Variabele bedragen/aantallen Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de balans grootboekrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Op het tabblad Geavanceerde informatie richt je weer als cumulatief het saldo opleidingsbudget in en het factorscript General.MinusOne2, om ervoor te zorgen dat het uitbetaalde gebruteerde bedrag in mindering wordt gebracht op het saldo. 5. Je maakt een salariscomponent aan dat dient voor de uitbetaling van het opleidingsbudget bij einde dienstbetrekking. Je gaat weer naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component. In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 42300 Variabel: totaal bedrag 1 (of 2,3) voor gebruiken. Je geeft op het tabblad Algemene informatie een Naam in en gaat vervolgens naar het tabblad Geavanceerde informatie. Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de balans grootboekrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Op het tabblad Geavanceerde informatie richt je weer als cumulatief het saldo opleidingsbudget in en het factorscript General.MinusOne2, om ervoor te zorgen dat het uitbetaalde bedrag in mindering wordt gebracht op het saldo. 6. Maak een component die niet tot uitbetaling komt, maar slechts het cumulatief kan verhogen of verlagen. Je gaat weer naar Configuratie → Regelingen → Salariscomponenten.  Klik vervolgens op de knop Nieuw component.  In het volgende scherm kun je vervolgens ervoor kiezen een kopie te maken van een bestaand component. Hier kun je bijvoorbeeld 42600 Vast bedrag 1 voor pensioen/regeling voor gebruiken. Met dit component kun je de 20% of 40% opslag toevoegen aan het cumulatief. Je kunt het ook gebruiken om het cumulatief te verlagen in het geval deze opslag van het saldo afgehaald moet worden voordat er uitbetaald wordt aan het einde van het dienstverband of als er eind 2024 nog een resterend bedrag is. Ga vervolgens naar het tabblad Journaalpost en selecteer debet de kosten grootboekrekening waarop het balansbudget en credit de balansrekening waarop het opleidingsbudget moet worden geboekt in de loonjournaalpost. Bij dit component stel je op het tabblad Geavanceerde informatie in dat de waarde van het component wordt toegevoegd aan het cumulatief, maar in dit geval voeg je geen factorscript toe. Omzetten van balansbudget naar opleidingsbudget Als een werknemer aangeeft het balansbudget te willen omzetten naar een opleidingsbudget, voer je een transactie op op het salariscomponent Inh. balansbudget t.b.v. opleidingsbudget (dat in bovenstaande stap 2 is aangemaakt). Bij Totaal vul je het bedrag in dat de werknemer aan balansbudget ontvangt. Dit bedrag komt automatisch in het cumulatief terecht. Daarnaast voer je voor de opslag een vaste transactie op op het salariscomponent Verhogen/verlagen opleidingsbudget (dat bij bovenstaande stap 6 is aangemaakt) ter hoogte van 20% - of 40% als er ten minste 20 LFB uren in tijd worden ingezet - van het bedrag van het balansbudget.  Uitbetalen balansbudget Als om de opleidingskosten te vergoeden (een deel van) het opleidingsbudget moet worden uitbetaald, voer je een transactie op op salariscomponent Uitbetaling opleidingsbudget (dat bij bovenstaande stap 3 is aangemaakt). Bij Totaal vul je het bedrag in dat moet worden uitbetaald. Hierbij gaan we er vanuit dat de opleidingskosten die door de werknemer gemaakt zijn onder de gerichte vrijstelling van de WKR vallen. Is dat niet het geval dan zal de uitbetaling gebruteerd moeten worden waarbij het bruto deel het saldo moet verlagen. Is dat het geval dan moet het NB - Uitb. studiekosten t.l.v. opleidingsbudget worden gebruikt. Afrekenen bij einde dienstverband of eind 2024 Als aan het einde van het dienstverband nog sprake is van een resterend opleidingsbudget, of als er na afloop van het jaar 2024 nog een resterend opleidingsbudget is, keer je dit uit onder aftrek van de opslag van 20% of 40% op salariscomponent Uitbetaling opleidingsbudget (dat bij bovenstaande stap 3 is aangemaakt). Het in mindering gebrachte deel kun je in mindering brengen op het saldo door een transactie op te voeren op het salariscomponent Verhogen/verlagen opleidingsbudget (dat bij bovenstaande stap 6 is aangemaakt). Voorbeeld: Werknemer ontvangt € 500 balansbudget. Omdat werknemer dit balansbudget omzet in een opleidingsbudget, ontvangt zij 20% * € 500 = € 100 opslag. In totaal is er dan een opleidingsbudget van € 500 + € 100 = € 600 bruto. De werknemer treedt per 1-2-2023 uit dienst. Van het opleidingsbudget is nog € 150 bruto over. Op dit resterende bedrag breng je 20/120 deel in mindering, je betaalt 100/120 deel uit. Je betaalt € 150 * 100/120 = € 125 uit op salariscomponent Uitbetaling opleidingsbudget. Het in mindering gebrachte deel van 20/120 * € 150 = € 25 kun je in mindering brengen op het saldo door een transactie op te voeren op het salariscomponent Verhogen/verlagen opleidingsbudget (dat bij bovenstaande stap 6 is aangemaakt).  
Volledig artikel weergeven
01-12-2022 22:09 (Bijgewerkt op 09-03-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 412 Weergaven