Mijn Communities
Help

Wijzigen medewerkercode of nummer inkomstenverhouding

door Anonymous

Het wijzigen van het nummer inkomstenverhouding is alleen mogelijk vanaf de datum in dienst. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bij een herindiensttreding per abuis een reeds gebruikt nummer heeft opgegeven. Voor stagiaires die in dienst treden en AOW'ers die blijven doorwerken, moet een nieuwe inkomstenverhouding aangemaakt worden. Dit kan alleen door een nieuwe medewerker op te voeren. Deze procedure gaan wij in de loop van 2020 vereenvoudigen.

Met ingang van release 01-2020 kunt u de medewerker in de loonaangifte duidelijk herkennen aan de bedrijfscode, de medewerkercode en het IKV nummer. Als u een medewerkercode of IKV nummer met terugwerkende kracht corrigeert, terwijl er eerder al een loonaangifte is aangemaakt, moet voor het betreffende bedrijf het loonaangifte beeld vanaf periode 01 opnieuw doorgegeven worden vanuit Payroll Business.

Neem hiervoor contact op met onze service desk. Deze procedure zal eind tweede kwartaal geautomatiseerd worden.

Meer uitleg over inkomstenverhoudingen vindt u in de Online Help van Payroll Business of op de site van de Belastingdienst:

- Online Help: Schermen en velden > Medewerker > Instroom / Uitstroom > Stagiair met stagevergoeding.
- Online Help: Procedurebeschrijvingen > Nieuwe medewerker aanmaken > AOW-gerechtigde op afzonderlijk IKV.
- Belastingdienst: Handboek loonheffingen 2020 > Hoofdstuk 3.4 Inkomstenverhouding.