Mine områder
Hjelp

Arbeidsgiver kan gi gave til ansatte og spare kostnader

av Ivar Grøndahl1

Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 2021, gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader.

 

Generelt om gaver i arbeidsforhold

Gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet en skattepliktig fordel, men det følger av FSFIN, § 5-15-1 at gaver i arbeidsforhold er skattefrie når nærmere vilkår er oppfylt. Gaven(e) må blant annet bestå av noe annet enn kontante penger eller gavekort som kan veksles inn i penger. 

 

Vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften ble fjernet fra 2021. At dette vilkåret ikke gjelder gir deg som arbeidsgiver mer fleksibilitet enn tidligere. Nå kan du skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få den samme gaven på samme tid.

 

Brukertips

Klikk her for å se brukertips i Visma Lønn.

Klikk her for å se brukertipset i Payroll

 

Hvilke naturalytelse kan du gi som skattefri gave?

Eksempler på naturalytelser som kan inngå i fribeløpet på 5 000 kroner

  • Elektronisk kommunikasjonstjeneste (fri telefon/bredbånd)
  • Private innholdstjenester utover 1 000 kroner
  • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (forretningsforbindelser)
  • Skattepliktige rabatter fra tredjeparter
  • Personalrabatter utover fribeløpet på 8 000 kroner
  • Treningsavgift
  • Personalforsikringer
  • Fordel fri bil (firmabil)

Elektronisk kommunikasjon - arbeidsgivers abonnement

Når ansatte disponerer arbeidsgivers abonnement skal denne fordelen beskattes med 366 kroner pr måned, hvor maksimal skattemessig verdi er 4 392 kroner pr inntektsår.

 

Når skattepliktig fordel på ek-tjeneste, arbeidsgivers abonnement,  på 4 392 kroner er gitt som gave vil det da gjenstå 608 kroner som kan benyttes til å gi for eksempel julegave.

 

Elektronisk kommunikasjon - arbeidstakers abonnement

I de tilfeller ansatt får refundert kostnader til eget abonnement, er faktisk refundert beløp skattepliktig fordel, men maksimalt 4 392 kroner.

 

Eks. Ansatt får refundert 2 000 kroner på eget abonnement. Skattepliktig fordel utgjør da 2 000 kroner. Når arbeidsgiver gir dette som gave, er 2 000 kroner av grensen på 5 000 kroner i skattefrie gaver benyttet.

 

Refusjon av ansattes kjøp av gave til seg selv

Refusjon av ansattes kostnader til for eksempel bredbånd hjemme etter bilag, kan gis som skattefri gave selv om det ikke er en naturalytelse.

 

Skatte-ABC: Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver ytet i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

 

Sparte kostnader 

Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til ek-tjeneste som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjeneste gis som gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 

Eksempel på besparelse i skatt for ansatte:

Arbeidstaker slipper beskatning av fordelen. For en ansatt med inntekt på 500 000 kroner vil spart skatt på fordel ved ek-tjeneste utgjøre ca 1 500 kroner pr år. Ved inntekt på 750 000 kroner vil spart skatt på ek-tjeneste utgjøre ca 1 900 kroner pr år. 

 

Eksempel på besparelse i arbeidsgiveravgift:

Spart arbeidsgiveravgift pr ansatt når skattepliktig fordel på 5 000 kroner gis som skattefri gave:

 

Avgiftssone

Kroner

Ekstra 5 % aga over 750 000

Totalt spart aga pr person

I -     14,1%

705

250

955

II -    10,6 %

530

250

780

III -     6,4 %

320

250

570

IV -     5,1 %

255

250

505

IVa -   7,9 %

395

250

645

V -         0 %

    0

250

250

 

Hvis bedriften har 300 ansatte som beskattes med 5 000 kroner pr år for skattepliktige naturalytelser, vil arbeidsgiveravgift i sone I (14,1 %) tilsvare  211 500 kroner. 

 

Ved å gi ansatte naturalytelser til verdi av 5 000 kroner som gave, vil altså arbeidsgiver i dette tilfellet spare 211 500 kroner i arbeidsgiveravgift. 

 

Har de ansatte avgiftspliktige ytelser utover 750 000 kroner, skal det også beregnes 5 % ekstra arbeidsgiveravgift av det overskytende. Hvis for eksempel 200 av de ansatte er over denne grensen, vil besparelsen på arbeidsgiveravgift i eksempelet over være 50 000 kroner til. 

 

Jubileumsgaver

Satsene for skattefrie gaver til ansatte med lang tjenestetid i bedriften og jubileums- eller oppmerksomhetsgaver er ikke endret. Disse kommer i tillegg til generelle gaver med verdi på 5 000 kroner.

 

20 års tjenestetid, deretter hvert 10’ende år

kr 8 000

Bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25

kr 4 000

Ansatt gifter seg

kr 4 000

Ansatt fyller 50 år, og deretter hvert 10’ende år

kr 4 000

Ansatt går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år

kr 4 000

 

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt eller vinflaske innenfor et vanlig prisnivå, anses i praksis ikke som skattepliktig for mottaker. Dette gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"