Mine områder
Hjelp

Klar for 2022?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Nå er vi snart i kalenderåret 2022, og det kan være lurt å ta en liten oppsummering på hva man bør tenke på før årsslutt når det gjelder personal. Det kan også være greit å få oversikten over hvilke nye regler innenfor personal som kommer i starten av 2022. Her gir vi deg en oversikt over noen aktuelle tema.

Ferie

Overføring av ferie

Når det kommer til ferie, så dukker det alltid opp spørsmål ved slutten av året som knytter seg til overføring av ferie til neste år.

 

Har arbeidstakere hos dere feriedager til gode? Hvis ja, hvordan skal disse dagene håndteres riktig? Kan det overføres feriedager til neste år, må man overføre feriedager til neste år, eller kan man slette feriedager og kompensere for dem økonomisk? Svaret på dette kan du få på Community:

60 år - ekstraferie

Når arbeidstaker når en viss alder, gir ferieloven rett på ekstraferie pga alder. Har dere ansatte som fyller 60 år i 2022 kan det være en god ide å informere den ansatte om reglene for denne ekstraferien, både når det gjelder feriedager og feriepenger.

 

Du kan lese mer om ekstraferien på grunn av alder på Visma sin blogg:

 

Omsorgspenger

Overføring av ubrukte dager

I år har det vært flere midlertidige regler om omsorgspenger pga covid-19. Blant annet har arbeidstaker hatt dobbel kvote med omsorgspenger i 2021. Mange har hatt behov for alle disse dagene, men langt fra alle har brukt hele kvoten sin med omsorgspenger ved årets slutt. Disse dagene blir ikke, slik som ved for eksempel ferie, overført til neste år. Kvoten med omsorgspenger nullstilles ved nytt år, så fra 2022 så begynner man med blanke ark, og en helt ny kvote.

 

Korona - hva skjer i 2022?

Regjeringen har foreslått dobbel kvote med omsorgspenger i 2022, og at retten til omsorgspenger dersom skoler og barnehager skulle bli stengt, også blir forlenget til 2022. Dette er ikke vedtatt enda, men vi oppdatere på Community så snart vi vet noe mer om dette.

 

Retten til omsorgspenger bortfaller

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år, arbeidstaker må søke NAV om utvidet aldersgrense.

 

Når vi kommer inn i et nytt år, så vil det være foreldre som har hatt krav på omsorgspenger i flere år som plutselig ikke har det lenger. Dette fordi barnet/barna er eldre enn aldersgrensen som er satt i folketrygdloven for omsorgspenger. Her kan det være fornuftig at arbeidsgiver informerer arbeidstakeren om at han/hun ikke lenger har rett på denne stønaden.

 

Avspaseringstimer

Mange virksomheter har etablert ordninger for opptjening av tid for avspasering, fleksitid osv. Dette er ordninger som i all hovedsak reguleres i avtaler i den enkelte virksomhet eller tariffavtaler.

 

Opparbeidet fritid i slike ordninger vil da kunne overføres til neste år, eller “kjøpes ut” og slettes hvis avtalene åpner for dette.

 

Hjemmekontor

Arbeidslivet reguleres i hovedsak av arbeidsmiljøloven og en rekke tariffavtaler. Disse reglene gjelder uavhengig av om arbeidet utføres hjemmefra eller i arbeidsgivers lokaler.

Ved regelmessig bruk av hjemmekontor må partene i tillegg forholde seg til forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (FOR-2002-07-05-715). Forskriften om hjemmekontor er fra 2002 – mao har den snart 20 år`s jubileum. Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt at forskriften skal revideres og oppdateres, dette arbeidet er i gang og vi forventer en ny og oppdatert forskrift tidlig i 2022.

 

Du kan lese mer om reglene for en hjemmekontorordning her:

Egenmelding - egen sykdom

På slutten av et kalenderår får vi ofte spørsmål om man skal nullstille antall brukte egenmeldingsdager ved nytt kalenderår. Når det gjelder hvor mange egenmeldinger arbeidstaker har igjen å bruke, så følger ikke dette kalenderåret.

 

En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring. Dette er en løpende 12-månedersperiode, og er altså ikke begrenset av kalenderåret.

 

Dette betyr at antall egenmeldinger arbeidstakeren har brukt ikke vil nullstilles når man kommer til nytt år, med mindre man har en særskilt avtale om dette.

 

Aktuelle lovendringer fra 2022

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"