TendSign
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Avtalsuppföljning - Varför och Hur? Tre smarta tips

by Jonathan Zaar VISMA 11-04-2018 15:53

Direktiven avseende avtalsuppföljning inom offentlig sektor är tydliga. Som upphandlarefårochskadu ställa krav på leverantören som du ocksåkanfölja upp för att säkerställa en bra leverans under hela avtalstiden.

  • Replies 0
  • kudos 3
  • Views 23