Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2022-05 NL

21-04-2022 15:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 411 Weergaven

Mededelingen

Tijd activeren persoonslaag verruimd

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Raet Koppelingen HR

Na het activeren van de persoonslaag via de functie Raet Koppelingen HR vindt een conversie plaats. Voorheen liep deze conversie alleen om 17.30. Om ervoor te zorgen dat er meerdere conversies op één avond kunnen plaatsvinden, controleert het proces vanaf deze release elke 10 minuten of er een conversie moet worden opgepakt. Hierdoor kunnen er tussen 17.30 en 23.00 ongeveer 40 conversieruns plaatsvinden.

Gewijzigd en verbeterd

Procedure verwijderde medewerker aangepast vanwege Ping ID

Waarom 

Soms werd een medewerker die in HR Core Business was aangemaakt en meteen weer verwijderd, wel via de V3 koppeling aangeleverd bij het Portaal, waar de medewerker vervolgens een gebruikersnaam en een Ping ID krijgt. HR Core Business haalt iedere 4 uur gebruikersnamen en Ping ID's op vanuit het Portaal en slaat deze op. Het voltooien van dit proces lukt niet als een medewerker uit HR Core Business is verwijderd. Omdat hierdoor ook het verdere verwerkingsproces voor gebruikersnaam en Ping ID werd geblokkeerd, hebben wij de procedure voor het ophalen en opslaan ervan in HR Core Business aangepast.

Hoe 

Vanaf release 2022-04 is de procedure voor het ophalen en opslaan van de Ping ID’s zodanig aangepast dat we kunnen controleren of een medewerker nog wel bestaat in HR Core Business. Als dit niet zo is, slaan we de medewerker over en continueren we het ophalen van de gebruikersnaam en Ping ID van de overige medewerkers.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Scherm Raet Koppelingen HR heet nu HR Koppelingen

Waarom 

Instellingen > Gegevensuitwisseling> HR Koppelingen

Vanaf deze release is de naam van de menu-ingang en het scherm Raet Koppelingen HR gewijzigd in HR koppelingen

Rapport Persoonsoverzicht uitgebreid

Waarom 

Aan het Persoonsoverzicht is extra persoonsinformatie toegevoegd die je kan helpen bij het uitvoeren van controles. 

Hoe

Rapporten > Controle > Persoonsoverzicht

Vanaf release 2022-05 zijn aan het Persoonsoverzicht de kolommen Geboortedatum, Burgerservicenummer en Type Medewerker toegevoegd. Het rapport Persoonsoverzicht bevat nu de volgende informatie:

 • Soort (P van Persoon, E van Employee)
 • Persoonscode
 • Persoonsnaam
 • Bedrijf
 • Medewerkercode
 • Naam medewerker
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • UPI
 • Identity
 • Ping ID
 • Gebruikersnaam
 • Type Medewerker
 • Indienst
 • Uit dienst
 • Organisatorische eenheid
 • Contract volgnummer

Je kunt dit rapport ook gebruiken als jouw organisatie geen gebruik maakt van de Persoonslaag. Meer informatie vind je in de online help > onderwerp Persoonsoverzicht. 

Opgeloste meldingen 

Importeren waardenlijst mislukte (3321525) 

Melding 

Bij het importeren van een waardenlijst via een administratie, werd een bestand met meer dan 60.000 regels niet geaccepteerd. 

Oplossing

De oplossing hiervoor is 16 maart 2022 opleverd via extra onderhoud.  

Scherm RVM heraanlevering traag (3273245)

Melding 

Het duurde soms erg lang voordat in het scherm RVM heraanlevering de gegevens werden getoond. 

Oplossing 

Vanaf deze release is het scherm verbeterd waardoor het probleem is verholpen. 

Aanpassing Einddatum WAZO (3309267)

Melding 

Als je via HR Self Service zwangerschapsverlof invoert, vult HR Core Business in het veld Einddatum WAZO automatisch als datum in: de datum van de eerste werkdag -1 dag. Zo is het ook in de Online help beschreven.

Als je echter via HR Self Service het zwangerschapsverlof wijzigde, omdat de feitelijke bevallingsdatum bekend was en de eerste werkdag ook wijzigde, paste HR Core Business de datum in het veld Einddatum WAZO niet automatisch aan. 

Oplossing 

HR Core Business is aangepast, zodat voortaan zowel bij het invoeren als bij het wijzigen van zwangerschapsverlof via HR Self Service, de datum in het veld Einddatum WAZO altijd automatisch wordt aangepast naar de datum van de eerste werkdag -1 dag. 

Let op
Als je in HR Core Business handmatig zwangerschapsverlof invoert en/of wijzigt, werkt dit niet en moet je de Einddatum WAZO ook handmatig invullen. 

Synchronisatie HR Core naar Self Service werkte niet na handmatig verwijderen ziekteverzuim of kind (3401761)

Melding 

Na het handmatig verwijderen van ziekteverzuim of een kind werden deze gegevens niet goed gesynchroniseerd, waardoor het verwijderde ziekteverzuim of kind zichtbaar bleven in HR Self Service.

Oplossing 

Dit is opgelost, zodat na het handmatig verwijderen van ziekteverzuim of een kind de gegevens in HR Self Service worden geüpdatet. Het proces gegevens uitwisselen met HR Self Service is niet gewijzigd. De aangepaste gegevens worden via het nachtelijke exportproces doorgestuurd naar HR Self Service.  

Actie

Er is geen actie nodig.

 

Medewerkers