Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2022-09 NL

19-08-2022 14:01 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 362 Weergaven

 

Gewijzigd en verbeterd

Importfunctie waardenlijst controleerde niet op 10 tekens

Waarom

De waarde van een functie mag uit maximaal 10 tekens bestaan. Als je via het scherm Waardenlijst een nieuwe functie aanmaakt, controleert het systeem dit. De importfunctie, controleerde dit echter niet, waardoor het mogelijk was om functiewaardes of-codes aan te maken met meer dan 10 tekens. Hierdoor ontstonden er ook fouten bij de achterliggende systemen. 

Hoe

Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst

Vanaf deze release controleert de import of de nieuwe functiecode uit niet meer dan 10 tekens bestaat. Gaat het om meer tekens, dan wordt deze nieuwe functiecode niet aangemaakt. 

Actie

Er is geen actie nodig. 

Scherm Definiëren Signaal verbeterd

Waarom

Het filter in het scherm Definiëren Signaal werkte niet en het scherm liep vast als het zoekveld Periodiek was geselecteerd. 

Hoe

Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren Signaal

Vanaf deze release is het scherm aangepast en verbeterd: je kunt het filter nu wel gebruiken en het scherm loopt niet meer vast. 

Actie

Er is geen actie nodig.

Ouderschapsverlofrecht eerder berekend

Waarom

Het recht van een medewerker op ouderschapsverlof werd pas berekend, als het ouderschapsverlof was aangevraagd. De medewerker zag niet wat het verlofrecht was als er voor het eerst een verlofaanvraag werd gedaan. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat het berekenen van ouderschapsverlofrecht eerder kan plaatsvinden.

Hoe

Medewerker > Medewerker > Kindgegevens

Aan het scherm Kindgegevens is het veld Ouderschapsverlof opnemen toegevoegd. Vul je hier Ja in, dan berekent het systeem meteen het Ouderschapsverlofrecht voor alle Ouderschapsverlofsoorten binnen de verlofregeling van het bedrijf. Dit zal meestal Ouderschapsverlof betaald 1 en Ouderschapsverlof (Onbetaald) zijn vanaf 2 augustus 2022.

De bestaande methode waarbij ouderschapsverlof wordt berekend bij een verlofaanvraag, blijft naast deze nieuwe optie bestaan. 

Let op

 1. Als je bij een Kind het veld Ouderschapsverlof opnemen op Nee zet, wordt het verlofrecht weer verwijderd.
  Dit kan nodig zijn als een medewerker zich bedenkt en geen Ouderschapsverlof opneemt. Je moet er dan ook voor zorgen dat de verlofaanvraag wordt ingetrokken.
 2. Bij het inrichten van Ouderschapsverlof onbetaald, kan het zijn dat op het niveau BedrijfsCAO nog 26 weken ouderschapsverlof staan en een leeftijdsgrens van 8 jaar. Als dit op BedrijfsCAO-niveau zo is ingericht en je wijzigt in het scherm HR Stuurgegevens de OSV factor in 17 weken, dan rekent het systeem toch met 26 weken. Om dit op te lossen, moet de waarde op het niveau BedrijfsCAO worden verwijderd. Hiervoor kun je een ticket indienen.

  Op korte termijn willen we een apart scherm beschikbaar stellen dat toegang geeft tot deze velden, zodat je ze zelf kan aanpassen. 

Actie

 • HR Core Business: als de OSV factor en Leeftijdsgrens onbetaald zijn ingericht op het niveau BedrijfsCAO, dien dan een ticket in om deze te laten beëindigen. 
 • HR Self Service: om aan te sluiten op deze functionaliteit kan je het element Opnemen ouderschapsverlof toevoegen aan de tegels waarbij kindgegevens worden vastgelegd.

 

Opgeloste meldingen 

Koppelingen HR niet zichtbaar in HR Core (3556963)

Waarom

Met ingang van de april release is het mogelijk om de persoonslaag voor jouw organisatie zelf te activeren via het scherm Koppelingen HR. Omdat dit scherm niet voor iedereen toegankelijk is, kun je vanaf deze release de persoonslaag ook activeren via het scherm Stuurgegevens UPI/Identity

Hoe

Instellingen > Vastlegging > Stuurgegevens UPI/Identity

Aan het scherm Stuurgegevens UPI/Identity is de optie Persoonslaag actief toegevoegd en het veld Toekennen UPI.

Het activeren of deactiveren van de persoonslaag doe je als volgt:

 • Als je de optie Persoonslaag actief aanvinkt, wordt voor de gehele klant waarin je bent ingelogd de persoonslaag aangezet.
  Opmerking: als de optie Persoonslaag actief is aangevinkt en je haalt het vinkje weg, dan wordt voor de gehele klant waarin je bent ingelogd de persoonslaag gedeactiveerd. Nadat je het vinkje hebt weggehaald, vindt er geen synchronisatie meer plaats tussen medewerkers en personen.

Via het veld Toekennen UPI kun je voor het zoeken naar een persoon kiezen uit de volgende methodes van koppelen: 

 • Alleen Burgerservicenummer
 • BSN, geboortenaam en geboortedatum

Het systeem zoekt dus altijd eerst op Burgerservicenummer (BSN) om na te gaan of er een persoon is met hetzelfde BSN. Heb je echter de zoekmethode BSN, geboortenaam en geboortedatum gekozen, dan zoekt het systeem verder en kijkt of er voor de medewerker een koppeling gemaakt kan worden met een persoon op basis van voorletters + achternaam + geboortedatum.

Het koppelen van een medewerker aan een persoon vind altijd plaats in de volgende situaties:

Situatie

Medewerker met Burgerservicenummer

Persoon met Burgerservicenummer

Vind er een unieke koppeling plaats?

A

Nee

Nee

Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum

B

Ja

Nee

Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum

C

Nee

Ja

Ja, op achternaam, voorletters en geboortedatum

D

Ja

Ja

Ja, op basis van Burgerservicenummer

Controles
Voordat je de persoonslaag activeert, moet je een aantal stappen uitvoeren. Zie hiervoor de toelichting bij de optie Persoonslaag actief in het online help onderwerp Schermen en velden > Instellingen > Gegevensuitwisseling > HR Koppelingen.

Informatie over het rapport Voorgestelde UPI vind je in het helponderwerp Schermen en velden > Rapporten > Personeelsmanagement > Voorgestelde UPI.

Actie

Als je de persoonslaag voor jouw organisatie wilt activeren, volg dan de bovengenoemde stappen en kijk in de online help voor informatie over het rapport Voorgestelde UPI en bijbehorende conflicten.

Uitleg verwerkingsverslag conversie Persoonslaag

Nadat je als klant en/of consultant de persoonslaag hebt geactiveerd via Stuurgegevens UPI/Identity gaat de conversie vanaf 17.30 van start. Hoeveel tijd de conversie in beslag neemt, hangt af van de grootte van de klant. Voor klanten tot 5000 medewerkers duurt de conversie ongeveer een uur. Zodra de conversie gereed is, plaatst het systeem het verwerkingsverslag onder Gedeelde rapporten.

Let op: dit rapport is zichtbaar op klantniveau: selecteer in het navigatiepad bovenin het scherm de klant zonder bedrijf erachter.  

 • Als het eerste tabblad in dit rapport leeg is, zijn alle medewerkers met een UPI gekoppeld aan een persoon.
 • Als er medewerkers op het eerste tabblad staan, was er bij die medewerkers een probleem met het koppelen aan een persoon, bijvoorbeeld twee medewerkers met dezelfde UPI maar een andere achternaam. 

Actie

Als er medewerkers staan op het eerste tabblad van het verwerkingsverslag, maak dan het rapport Voorgestelde UPI om daarin de opmerkingen te bekijken.

Corrigeer de betreffende medewerkers en zet vervolgens eerst de optie Persoonslaag actief uit en daarna weer aan, zoals hiervoor beschreven. Na 17:30 start de conversie dan opnieuw en worden de ontbrekende personen aangemaakt; zodra de conversie gereed is, wordt er een nieuw verwerkingsverslag aangemaakt. 

Medewerker gekoppeld aan meerdere personen (3592360)

Als een medewerker wordt aangemaakt met een UPI en de persoonslaag staat aan, wordt de UPI de persoonscode. Elke medewerker krijgt in principe een eigen UPI en Persoon. Echter als een medewerker al bestaat, wordt op basis van het Burgerservicenummer de bestaande UPI opgezocht en aan de nieuwe medewerker gekoppeld. Hiermee heeft een Persoon, twee medewerkers. Het gaat dan om dezelfde Persoon met meerdere dienstverbanden binnen de organisatie. 

Soms komt het voor dat een medewerker die voor een 2e keer in dienst treedt, toch een eigen UPI krijgt en daarmee aan een nieuwe persoon wordt gekoppeld. Dit kun je herstellen via Medewerker > Persoon > Wijzig UPI.

Situatie

Een oude medewerker met ingangsdatum 1-1 wordt gekoppeld aan de nieuwe medewerker met ingangsdatum 1-7 via de optie Wijzig UPI, worden bij de oude medewerker in het tijdvak van 1-1 tot 1-7, de UPI en persoon ontkoppeld.
Vanaf 1-7 is de oude medewerker gekoppeld aan de nieuwe persoon. Hiermee wordt voorkomen dat mutaties van voor 1-7 ook doorwerken naar de nieuwe medewerker.  De oude persoon, waaraan geen medewerkers meer zijn gekoppeld, wordt volledig verwijderd.

Door deze aanpassing voorkomen we dat een medewerker aan twee personen gekoppeld is.

Actie

Er is geen actie nodig.