Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2023-01 NL

03-01-2023 13:11 (Bijgewerkt op 03-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 427 Weergaven

Nieuw

1. Extra blok Gekorte verlofuren toegevoegd aan scherm Verlofsaldo

Waarom

Een medewerker die onbetaald verlof opneemt, bouwt tijdens dit onbetaalde verlof meestal geen verlofrecht op. Dit houdt in dat door het opnemen van onbetaald verlof, zoals onbetaald ouderschapsverlof of sabatical verlof, het basisrecht van Wettelijk en Bovenwettelijk verlof wordt verlaagd. 

In HR Core Business kun je onbetaald verlof zo inrichten dat bij het aanvragen ervan het basisrecht van bepaalde andere verlofsoorten automatisch wordt verlaagd. Om deze gekorte uren zichtbaar te maken, hebben we aan het medewerkerscherm Verlofsaldo het blok Gekorte verlofuren toegevoegd.

Hoe

Medewerker > Verlof > Verlofsaldo

Als je het scherm Verlofsaldo opvraagt van een medewerker die onbetaald verlof heeft aangevraagd en in de verlofregeling is vastgelegd dat dit onbetaalde verlof het verlofrecht van een of meer andere verlofsoorten verlaagt, zie je in het blok Gekorte verlofuren:

 • van welke verlofsoorten het basisrecht is verlaagd
 • hoeveel uren onbetaald verlof uren de medewerker heeft opgenomen

Let op: de informatie van het blok Gekorte verlof uren wordt niet doorgestuurd naar Management Informatie. Alleen het berekende eindsaldo leveren we aan bij Management Informatie. 

Het blok Gekorte verlofuren bevat de volgende gegevens.

Verlofsoort

De verlofsoort die wordt gekort.

Basisrecht verlofsoort

Het oorspronkelijke basisrecht van de verlofsoort voordat de korting van toepassing was.

Verlaging basisrecht

De verlaging van het basisrecht op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt. 

Restant basisrecht

Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht overblijft.

Basisrecht leeftijd

Eventueel oorspronkelijk basisrecht leeftijdsuren.

Verlaging leeftijd

De verlaging van het basisrecht leeftijdsuren op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt.

Restant leeftijd

Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht leeftijdsuren overblijft.

Basisrecht dienstjaren

Eventueel oorspronkelijk basisrecht dienstjarenuren.

Verlaging dienstjaren

De verlaging van het basisrecht dienstjarenuren op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt.

Restant dienstjaren

Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht dienstjarenuren overblijft. 

Actie 

Als een medewerker al onbetaald verlof heeft opgenomen en het blok Gekorte verlofuren is bij het openen van het scherm leeg, klik dan eenmalig op de knop Herberekenen.

2. Nieuwe functionaliteit voor korten verlof inrichten

Waarom

Sinds augustus 2022 is wettelijk bepaald dat een medewerker ouderschapsverlof deels betaald en deels onbetaald kan opnemen. Om dit goed te ondersteunen, hebben we ervoor gezorgd dat bij het opnemen van onbetaald verlof het korten van het basisrecht van bepaalde verlofsoorten automatisch plaatsvindt, als dit goed is ingericht. 

Hoe

Instellingen > Verlof > Verlofregeling

Je kunt binnen een verlofregeling het verlof zo inrichten dat bij het opnemen van onbetaalde verlofsoorten (bron), het basisrecht van gekoppelde reguliere verlofsoorten (doel) automatisch wordt gekort als een medewerker onbetaald verlof aanvraagt.

Bron en doel: de onbetaalde verlofsoort, zoals onbetaald ouderschapsverlof, sabbatical of onbetaald langdurig verlof, die het basisrecht verlaagt is het bronverlof; de hieraan gekoppelde verlofsoort waarvan het basisrecht wordt verlaagd is het doelverlof.

Voorbeeld

 • Je wilt dat een bepaalde onbetaalde verlofsoort de bron is die het basisrecht Wettelijk en Bovenwettelijk verlof verlaagt.
  Bron: onbetaalde verlofsoort
  Doel: verlagen verlofsoort basisrecht Wettelijk verlof
  Doel: verlagen verlofsoort basisrecht Bovenwettelijk verlof

Dit leg je als volgt vast:

 • Ga naar de Verlofregeling en zet bij de onbetaalde verlofsoort (bron) in het tabblad Basisrechten de optie Gevolgen voor opbouw verlof aan.
  Zodra je op Opslaan klikt, zie je het tabblad Verlofkorting.
  In dit tabblad zie je alle verlofsoorten die in de verlofregeling zitten en die niet zijn gekoppeld aan ouderschapsverlof doordat er een waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht op basis van kind.
  Ook de onbetaalde verlofsoort die je als bron gebruikt, staat niet in het tabblad Verlofkorting.
 • Plaats in het tabblad Verlofkorting bij op elke verlofsoort (doel) waarvan je het basisrecht wilt verlagen een vinkje in de kolom Korten .
  Hierdoor wordt het basisrecht van deze doelverlofsoort automatisch gekort, bij het opnemen van de onbetaalde bronverlofsoort.

Berekeningswijze 

voorbeeld

 • Contracturen per week medewerker 40 (Bedrijfsuren ook 40).
 • Totaal Wettelijk verlof per jaar (4 * 40 ) 160 uur
 • Opgenomen onbetaald verlof  296 uur.

uitwerking

 • Totaal uren per jaar : 40 * 52 = 2080
 • Totaal opgenomen afbouw recht percentage: 160 wettelijk verlof / 2080 = 0,07692307692
 • Werkelijk opgenomen onbetaald verlof: 296 * 0,07692307692 = 22,77 (afgerond)
 • Trek van het basisverlof recht (160 wettelijk verlof ) de afbouw uren af (22,77) is het Saldoverlof (137,23 uur)

In formule: Jaarrecht verlof / Totaal uren per jaar * opgenomen onbetaalde verlofuren

In dit voorbeeld: 160 - * (160 / 2080 ) * 296) =  160 - 22,77 = 137,23

Actie

Als het opnemen van een onbetaalde verlofsoort, het basisrecht van een bepaalde doelverlofsoort moet verlagen, richt dit dan per verlofsoort in zoals hierboven beschreven. 

Nieuwe rapporten

3. Rapport Overzicht HR inrichting

Vanaf deze release is het nieuwe rapport Overzicht HR inrichting beschikbaar met informatie over de inrichting van de verlofregelingen in HR Core Business. Het overzicht is altijd een excelbestand dat wordt aangemaakt per klant. Je ziet dus de inrichting op bedrijfsniveau van alle bedrijven binnen een klant. 

Hoe

Rapporten > Instellingen > Overzicht HR inrichting

Via het scherm Overzicht HR inrichting kun je de volgende rapporten opvragen, bij het openen van het scherm zijn standaard alle rapporten aangevinkt.

 • Actief verlofjaar
 • Bijzonder verlof
 • Korten verlofrecht
 • Verlof koppeling payroll
 • Verlofregeling 
 • Werkpatroon

In het excelbestand is per overzicht een tabblad opgenomen waarin je ziet wat de inrichting is. De namen en volgorde van de overzichten in het scherm kunnen anders zijn dan die in het excelbestand. Het rapport bevat geen lijst van de vastlegging per medewerker.

Meer informatie vind je vanaf release 2023-01 in de online help, onderwerp Overzicht HR inrichting. en in het hoofdstuk Rapport - Overzicht HR inrichting van de Handleiding ouderschapsverlof die je kunt downloaden via de community.

Actie

Vraag dit rapport op als je wilt weten hoe in HR Core Business het verlof is ingericht, inclusief intervallen uit het verleden.

4. Rapport Overzicht verlofsaldo

Vanaf deze release is het nieuwe rapport Overzicht verlofsaldo beschikbaar. Dit rapport toont van alle bedrijven binnen een klant per medewerker de opbouw van het verlof. Je ziet onder meer van elke medewerker in welk bedrijf deze wordt verloond, het basisrecht, het opgenomen verlof en het verlofsaldo.

Hoe

Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht verlofsaldo
 • Open het scherm Overzicht verlofsaldo.
 • Vul de gewenste peildatum in en klik op Maak rapport.
 • Bekijk het rapport via Mijn rapporten.

In het scherm Overzicht verlofsaldo kies je een peildatum. Afhankelijk van de inrichting van de verlofregeling, wordt bij het uitvoeren van het rapport gekeken in welk verlofjaar de peildatum valt. Geef je bijvoorbeeld de peildatum 15-7-xxxx op en het verlofjaar loopt van 1 januari xxxx t/m 31 december xxxx, dan zie je voor het jaar xxxx het verlofsaldo van alle medewerkers. Als er spake is van een gebroken verlofjaar en dit loopt van 1 juli xxxx (vorig jaar) t/m 30 juni xxxx (huidig jaar), dan wordt dus het verlofjaar vanaf 1 juli getoond.

Meer informatie vind je vanaf release 2023-01 in de online help, onderwerp Overzicht verlofsaldo.

Actie

Houd er rekening mee dat we de berekende eindsaldo's doorgeven aan Management informatie (MI). Dit rapport toont hoe het berekende verlofsaldo tot stand is gekomen. 

 

Medewerkers