Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2023-03

16-02-2023 15:31
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 233 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd 

1. Nieuwe einddatum verlofaanvraag

Waarom

Soms is het nodig bij een verlofaanvraag voor langere tijd de einddatum te vervroegen, bijvoorbeeld als:

  • de contracturen van de medewerker vanaf een bepaalde peildatum zijn gewijzigd
  • de medewerker uit dienst gaat
  • een persoonlijke situatie, waardoor de verlofaanvraag wijzigt

Daarom is het vanaf deze release mogelijk de oorspronkelijke einddatum te wijzigen in een eerdere einddatum. Met deze functionaliteit kun je een bestaande verlofaanvraag inkorten. Dat wil zeggen dat een nieuwe einddatum nooit vóór de begindatum en nooit ná de oorspronkelijke einddatum van de verlofaanvraag mag liggen. 

Hoe

Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag

Ins het scherm van een bestaande verlofaanvraag zie je voortaan rechtsonder de knop Nieuwe einddatum, waarmee je een pop-up scherm oproept waarin je een nieuwe eerdere einddatum kunt opgeven. 

  • Na het opgeven van een nieuwe einddatum, zie je dat het systeem onder Details de Einddatum en de Verlof(eenheden) heeft aangepast.
  • Klik je vervolgens in het scherm Verlofaanvraag op Opslaan dan maak je de nieuwe einddatum definitief en zie je dat het systeem onder Verlofsaldo uren het verlofsaldo heeft aangepast.

Zolang je nog niet op Opslaan hebt geklikt, kun je een via de knop Nieuwe einddatum een nog eerdere einddatum opgeven of via Annuleren de datumwijzigingen ongedaan maken.

Let op: deze functionaliteit is vooralsnog niet aan te sturen via Self Service. 

Actie

Er is geen actie nodig. Meer informatie vind je vanaf release 2023-03 in de online help onderwerp Verlofaanvraag, paragraaf 6. Nieuwe einddatum verlofaanvraag

 

Opgeloste melding

2. Verwijderen persoongegevens AVG (change 4130177)

Melding 

Uitstroom > Wissen persoonsgegevens (AVG)

Na het doorlopen van de stappen in het online help onderwerp Wissen persoonsgegevens, zagen wij in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) toch nog gegevens terug van medewerkers die verwijderd zouden worden.

Oplossing 

Vanaf release 2023-02 hebben we de programmatuur aangepast, zodat deze fout niet meer voorkomt en de medewerkers worden verwijderd.

Actie

Er is geen actie nodig. Na het uitleveren van release 2023-03, worden alle medewerkers die nog verwijderd moesten worden, alsnog verwijderd.

 

Medewerkers