Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-01

03-01-2023 11:35
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 507 Weergaven

Mededelingen 

1. Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023 - meld je aan voor de  speciale release sessie

Vanaf 2023 vindt het verzenden van de loonaangiftebestanden niet meer plaats via de aparte module Loonaangifte die je start via een tegel in het Youforce portaal, maar is het een onderdeel van Payroll Business. Voor jou als klant betekent dit een geheel nieuwe manier van omgaan met loonaangiftegegevens en het verzenden ervan.

Om jullie hier meer over te vertellen, organiseren we dinsdag 10 januari 2023 van 14.00 tot 15.30 uur een release sessie die volledig in het teken zal staan van de nieuwe manier van Loonaangifte.

Aanmelden

Je kunt je via de community van Visma YouServe onder Events aanmelden voor deze speciale release sessie via, klik hiervoor op de volgende link:

https://community.visma.com/t5/Events/eb-p/EventsVYS

2. Informatie jaarovergang 2022-2023

Lees ook de informatie over de jaarovergang die je kunt vinden in de kennisbank van YousServe HRYou:

Gewijzigd en verbeterd

3. Rapportages aangepast met nieuwe grondslag en premie voor AWF-uitkering

Waarom

Als je als werkgever een uitkering betaalt aan de werknemer, dan moet je vanaf 2023 in de loonaangifte de AWf-premie apart aanleveren.

Hoe

Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat / Controleoverzicht loonaangifte

Met ingang van 2023 hebben we de Verzamelloonstaat en het Controleoverzicht loonaangifte hierop aangepast.

Actie

Er is geen actie nodig.

4. Aanpassingen APG Architecten (PFAB) - Code meetelling / aanleveren pensioenproduct

Waarom

Uit een controle is gebleken dat bij medewerkers die in de loop van de periode uitdienst gingen, de Code meetelling niet met de waarde Ja naar de loonaangifte werd gestuurd. Ook werd het pensioenproduct niet meer aangeleverd.

Hoe

We hebben dit hersteld met ingang van 1-1-2022 zodat deze gegevens nu correct worden doorgestuurd.

Actie

Er is geen actie nodig. Als dit in jouw organisatie voorkwam, worden de betreffende gegevens in een eerstvolgende salarisverwerking aangepast. Na de het definitief verwerken van de betreffende periode wordt de APG-aangifte verzonden inclusief deze correcties.

 

Opgeloste meldingen

5. DUWO APG wonen signaal 112 en 170 (3995552)

Melding

Als een medewerker deelneemt aan een generatiepactregeling, werden in de APG-aangifte niet alle uren correct ingevuld.

Oplossing

Wij hebben de programmatuur aangepast met ingang van 1-1-2022, zodat de uren van de pensioenproducten gelijk zijn aan de uren in het blok werknemergegevens en correct worden aangeleverd in de APG-aangifte.

Actie

Instellingen > Berekening > Grondslag

Maak je in jouw bedrijf gebruik van het Generatiepact, zorg er dan voor dat voor het correct aanleveren in de APG-aangifte:

  • in de grondslag Uren loonaangifte het gegevenselement Generatiepact Correctie uren Loonaangifte is opgenomen.
  • in de grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface de volgende gegevenselementen zijn opgenomen:
    • Generatiepact Correctie uren Loonaangifte
    • Generatiepact Correctie uren pensioenaangifte 
Medewerkers