Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-03

16-02-2023 15:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 414 Weergaven

Mededelingen

1. Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023 

In de januari release is al aangegeven dat we vanaf 2023 het verzenden van de loonaangiftebestanden onderdeel gaan maken van Payroll Business. 

In de februari release hebben we jullie een update over de status gegeven.


Updates nieuwe loonaangifte
Via het bericht Status nieuwe Loonaangifte Payroll Business houden we je verder op de hoogte van de gang van zaken over de nieuwe loonaangifte. Abonneer je op dit bericht, zodat je geen update mist.

Release sessies

In de release sessie van 31 januari hebben we jullie geïnformeerd over de status van de nieuwe loonaangifte. In de Release sessie van maart, die plaatsvindt op 28 februari geven we weer een nieuwe update van de laatste stand van zaken. Je kunt je hiervoor aanmelden via de onderstaande link.

Aanmelden Release sessie

Je kunt je via de community van Visma YouServe onder  Events  aanmelden voor de  Release sessie van maart.

Nieuw

2. Looncomponentenregeling kun je als klant nu zelf inrichten

Waarom

Looncomponentenregelingen bestaan al lang in Payroll Business, maar tot nu toe konden alleen consultants of de Servicedesk een looncomponentenregeling inrichten en moest je hiervoor een ticket aanvragen. Vanaf deze release is dit gewijzigd en kun je als klant zelf looncomponenten aan looncomponentenregelingen koppelen.

Hoe

Instellingen > Berekening > Looncomponentenregeling

In het helponderwerp Looncomponentenregeling is uitgelegd hoe je looncomponenten aan een looncomponentenregeling kunt koppelen.

Actie

Je kunt zelf looncomponenten aan een looncomponentenregeling toevoegen of eruit verwijderen en hoeft hiervoor geen ticket aan te vragen. Zie ook het onderwerp hieronder.

Gewijzigd en verbeterd 

3. Looncomponentenregeling loondoorbetaling bij verlof en/of ziekte zelf inrichten

Waarom

Zoals je hiervoor kunt lezen, kun je looncomponentenregelingen voortaan zelf inrichten en hoef je hiervoor geen ticket meer aan te vragen. Vanaf deze release is hebben we hiervoor aan het menu de optie Looncomponentenregeling toegevoegd, zodat je nu zelf looncomponenten aan een regeling kunt toevoegen of eruit verwijderen. Wil je gebruik gaan maken van Loondoorbetaling bij verlof en/of ziekte, dan kun je voortaan zelf de looncomponenten waarover de korting berekend moet worden, aan de bijbehorende looncomponentenregelingen toevoegen.

Hoe

Instellingen > Berekening > Looncomponentenregeling

Looncomponentenregeling loondoorbetaling bij verlof en/of ziekte inrichten

Open het scherm Looncomponentenregeling, let op de ingangsdatum.

 • Selecteer eerst de doelgroep - inrichten op klantniveau of voor een specifiek bedrijf - en vervolgens de regeling waaraan je looncomponenten wilt toevoegen.
 • Klik op Toon looncomponenten.
 • Klik op het icoon aan de rechterkant om een looncomponenten toe te voegen waarover je wilt dat het systeem de korting berekent.
  Een reeds opgenomen looncomponent verwijder je via het icoon . 

De systematiek van dit scherm is hetzelfde als bij de grondslagen. Als je het scherm invult vóór de eerste verwerking, dan past Payroll Business de wijzigingen meteen toe in de salarisverwerking; vul je het scherm in ná een eerste verwerking, dan moet er een gevanceerde berekening plaatsvinden of moet je een mutatie bij de betreffende medewerker vastleggen om de berekening in gang te zetten.

Actie

Ga je gebruik maken van van Loondoorbetaling bij verlof en/of ziekte of maak je hier al gebruik van, dan kun je vanaf deze release zelf de componenten waarover je bij verlof of ziekte wilt korten toevoegen aan of verwijderen uit de bijbehorende Looncomponentenregeling.

4. Naam vrije looncomponenten Sociaal loon en WAO uitkering aangepast en verduidelijkt

Waarom

Omdat de vrije looncomponenten Sociaal loon en WAO uitkering aanvullend dezelfde benaming hadden, maar op een andere manier gebruikt konden worden, hebben we deze looncomponenten hernoemd. 

Hoe

Deze looncomponenten zijn als volgt hernoemd:

Oude naam Nieuwe naam
Sociaal loon  Sociaal loon (verg.) - hier kan je alleen een positieve waarde opgeven
Sociaal loon (verg./inh.) - hier kan je zowel een positieve als een negatieve waarde opgeven
WAO uitkering aanvullend WAO uitkering aanvullend (verg.) - alleen positieve waarde mogelijk
WAO uitkering aanvullend (verg./inh.) - zowel positieve als negatieve waarde mogelijk

Daarnaast zijn de volgende nieuwe vrije looncomponenten aangemaakt:

 • Sociaal loon inh vast
 • WAO uitkering aanvullend inh vast

Actie

Er is geen actie nodig.

5. Elementen voor Uitbetalen saldo budget toegevoegd aan Benefitbudget

Waarom

Voor het uitbetalen van het saldo budget was er in de regeling Benefitbudget reservering via de werkgever één vast en één eenmalig element. Omdat er behoefte was aan meerdere vaste elementen en dagelementen voor het uitbetalen van het saldo budget, hebben we vanaf release 2023-03 hiervoor een aantal nieuwe elementen aan de regeling toegevoegd.  

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Benefitbudget res. via werkgever

Op het medewerkerscherm zijn de volgende elementen/velden toegevoegd:

 • Uitbetalen saldo budget 2 (vast)
 • Uitbetalen saldo budget 3 (vast)
 • Uitbetalen saldo budget 4 (vast)
 • Uitbetalen saldo budget 5 (vast)
Medewerker > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen)

Voor de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget zijn de volgende dagelementen toegevoegd:

 • Uitbetalen saldo budget 1 (dag)
 • Uitbetalen saldo budget 2 (dag)
 • Uitbetalen saldo budget 3 (dag)
 • Uitbetalen saldo budget 4 (dag)
 • Uitbetalen saldo budget 5 (dag)
 • Inhouding saldo budget 1 (dag)
 • Inhouding saldo budget 2 (dag)
 • Inhouding saldo budget 3 (dag)
 • Inhouding saldo budget 4 (dag)
 • Inhouding saldo budget 5 (dag)

Actie

Er is geen actie nodig.

6. Doorgifte vrijwillig Pensioen bijsparen naar PGB

Waarom

Medewerkers kunnen vrijwillig extra pensioen inleggen. Het was echter nog niet mogelijk dit door te geven aan PGB. Vanaf deze release hebben we het doorgeven hiervan in de UPA interface mogelijk gemaakt en de arbeidsvoorwaarde Pensioen bijsparen en de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen hierop aangepast.

Hoe

Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer

In de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen is het mogelijk gemaakt Pensioen bijsparen door te geven in een van de regelingblokken.

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen bijsparen
Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Pensioen bijsparen

Aan de schermen Pensioen bijsparen hebben we de velden Productkenmerk en Productvariant toegevoegd. Als de UPA-interface aan staat en het productkenmerk en de productvariant in deze schermen gelijk zijn aan die van het regelingblok in de referentietabel, dan wordt de inleg doorgegeven in de UPA-interface.

Actie

Als je de extra inleg wil doorgegeven naar APG, pas dan de instellingen aan zoals hierboven beschreven. 

7. Grondslag Uitsluitingen (30% regeling)

Waarom

Via de grondslag Uitsluitingen (30% regeling) is het mogelijk om Sublooncomponenten in te richten. Over deze Sublooncomponenten wordt dan geen 30% inhouding en vergoeding berekend. In sommige gevallen werkte dit voor de arbeidvoorwaardevariant Excl extraterritortiale kosten niet correct.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > 30% regeling Excl extraterritortiale kosten

We hebben de programmatuur aangepast, zodat bij de arbeidsvoorwaardevariant 30% regeling Excl extraterritortiale kosten vanaf 01-01-2023 wordt gerekend met de sublooncomponenten van de grondslag Uitsluitingen (30% regeling).

Actie

Er is geen actie nodig.

 

Opgeloste meldingen

8. Onjuiste berekening aanvullend pensioen (3931246)

Melding

Bij aanvullend pensioen met een variabele grondslag werd de premie niet goed berekend. De berekening ging fout als er in de grondslag Uitzonderen (pensioen soort) var grsl alleen maar eenmalige- of vaste inhoudingen waren opgenomen. 
Dit ging fout bij alle soorten pensioen. Als er andere looncomponenten in de grondslag waren opgenomen dan ging deze berekening goed.

Oplossing

De oplossing hiervoor is op 31 januari 2023 in productie gezet.

Dit is nu opgelost. Het ging fout bij alle 16 pensioensoorten met een variabele grondslag als: 

 • in de eigen en benoemde referentietabel Pensioenen/fondsen (variabel) bij Soort grondslag was gekozen voor de waarde:
  • 1 = in eigen grondslag SV-loon of
  • 3 = in eigen grondslag SV-loon (kolommen uitsluiten)
 • er in de grondslag  Uitzonderen (pensioen soort) var grsl eenmalige- of vaste inhoudingen zijn opgenomen
 • er behalve de eenmalige- of vaste inhoudingen die in de grondslag Uitzonderen (pensioen soort) var grsl zijn opgenomen, geen andere eenmalige- of vaste inhoudingen zijn.

Actie

Er is geen actie nodig. Als de hierboven beschreven situatie in jouw organisatie van toepassing is, wordt er automatisch een herberekening uitgevoerd vanaf 1-1-2023.

 

Medewerkers