Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-08

20-07-2023 10:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 622 Weergaven

Mededelingen 

1. Uniforme pensioenaangifte (UPA) wordt onderdeel van Payroll Business

Binnenkort verandert de werking van de UPA-aangifte: je verstuurt de aangiftebestanden dan niet meer via de tegel in het Youforce portaal, maar vanuit Payroll Business zelf.

De verwachting is dat wij dit in de loop van augustus voor alle klanten vrij kunnen geven. Vooruitlopend daarop zie je daarom, als je de salarisverwerking van periode 07 afsluit, geen UPA-aangiftes meer in het oude portaal verschijnen.

De belangrijkste verbeteringen in de nieuwe UPA-aangifte zijn:

 • De schermen en manier van werken zijn gelijkgetrokken met die van de Loonaangifte, zodat je voortaan voor beide aangiftes dezelfde werkwijze kunt aanhouden. 
 • Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd: daardoor is de aangifte sneller klaar en kunnen we je ook sneller helpen bij vragen of problemen.
 • Net als bij de loonaangifte kun je straks via het scherm Aangifte gemakkelijk controleren welke medewerkers er in de aangifte zitten, met welke regelingen, en welke bedragen er per regeling naar het pensioenfonds zijn verzonden.
 • Als er verschillen met terugwerkende kracht zijn ontstaan in oudere aangiftetijdvakken, worden deze op dezelfde manier weergegeven als bij de loonaangifte.
 • Je kunt voortaan zien welke collega de aangifte heeft ingestuurd.
 • Je kunt zien welke salarisverwerking in welke aangifte is verwerkt.

Actie 

Hou de Community in de gaten! Binnenkort geven we daar een update over het moment waarop de aangiftes voor tijdvak 2023-07 voor jou klaar staan om te controleren en in te zenden.

2. APG aangifte wordt onderdeel van Payroll Business

Waarom / hoe

Binnenkort verandert de werking van de APG-aangifte: je verstuurt de aangiftebestanden dan niet meer via de tegel in het Youforce portaal, maar vanuit Payroll Business zelf.

De verwachting is dat wij dit in de loop van augustus voor alle klanten vrij kunnen geven. Vooruitlopend daarop zie je daarom, als je de salarisverwerking van periode 07 afsluit, geen APG-aangiftes meer in het oude portaal verschijnen.

De belangrijkste verbeteringen in de nieuwe APG-aangifte zijn:

 • De schermen en manier van werken zijn gelijkgetrokken met die van de Loonaangifte, zodat je voortaan voor beide aangiftes dezelfde werkwijze kunt aanhouden. 
 • Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd: daardoor is de aangifte sneller klaar en kunnen we je ook sneller helpen bij vragen of problemen.
 • Net als bij de loonaangifte kun je straks via het scherm  Aangifte  gemakkelijk controleren welke medewerkers er in de aangifte zitten, met welke regelingen, en welke bedragen er per regeling naar het pensioenfonds zijn verzonden.
 • Als er verschillen met terugwerkende kracht zijn ontstaan in oudere aangiftetijdvakken worden deze op dezelfde manier weergegeven als bij de loonaangifte
 • Je kunt voortaan zien welke collega de aangifte heeft ingestuurd.
 • Je kunt zien welke salarisverwerking in welke aangifte is verwerkt.

Actie 

Hou de Community in de gaten! Binnenkort geven we daar een update over het moment waarop de aangiftes voor tijdvak 2023-07 voor jou klaar staan om te controleren en in te zenden.

Gewijzigd en verbeterd

3. Signaal als herzien AWf nodig is bij meer dan 30% extra verloonde uren

Waarom 

Als voor een medewerker de lage AWf is toegepast en aan het einde van het jaar blijkt dat er voor deze medewerker meer dan 30% extra verloonde uren zijn dan contractueel is overeengekomen, dan moet de AWf worden herzien. Dit betekent dat je voor de aangifteperiodes in het jaar waarin de lage AWf premie is toegepast alsnog de hoge AWf premie moet betalen.

Omdat dit een extra kostenpost is voor de medewerkers waarbij dit speelt, hebben we extra functionaliteit ontwikkeld, waarmee je kunt bewaken voor welke medewerkers dit geldt.  Vanaf deze release kun je daarom vastleggen of je hierover een signaal in het Signaleringsverslag wilt ontvangen, en kun je opgeven vanaf welk percentage extra verloonde uren je dit signaal wilt ontvangen.

Hoe 

Herziening moet alleen plaatsvinden als de overeengekomen arbeidsomvang van de arbeidsovereenkomst minder dan 35 uur per week bedraagt. Hierbij kijk je alleen naar de aangifteperiodes waarin de lage AWf is toegepast. 

Voor het berekenen hiervan worden de volgende payroll elementen gebruikt.  

 

Payrollelement

Toelichting

AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum)

Hierin wordt cumulatief bijgehouden wat de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de medewerker in uren is voor de aangifteperioden waarin de lage AWf is toegepast.

AWF Kalenderdagen per jaar  (cum)

Hierin wordt cumulatief bijgehouden hoeveel kalenderdagen de medewerker in dienst is in de aangifteperioden waarin de lage AWf is toegepast.

AWF Weken per jaar (cum)

Hierin wordt cumulatief bijgehouden hoeveel weken de medewerker in dienst is in de aangifteperioden waarin de lage AWf is toegepast.

De waarde van het payrollelement AWF Kalenderdagen per jaar (cum) wordt gedeeld door 7 en rekenkundig afgerond op 2 decimalen.

AWF Contr. overeengekomen uren per week gemiddeld

Hierin wordt vastgelegd hoeveel uren per week de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de medewerker bedraagt.

De waarde van het payrollelement AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum) wordt gedeeld door de waarde van het payrollelement AWF Weken per jaar (cum).

Het resultaat van de berekening wordt naar boven afgerond op hele uren. 


Payrollelement AWF Contr. Overeengekomen uren per week gemiddeld heeft een waarde

Als het payrollelement AWF Contr. Overeengekomen uren per week gemiddeld een waarde heeft (in dat jaar is dan de lage AWf toegepast) en de waarde is lager dan 35, dan berekent Payroll Business ook het percentage waarmee de verloonde uren, de contractueel overeengekomen uren overschrijden.

Voor het berekenen van dit percentage worden de volgende payrollelementen gebruikt:

Payrollelement

Toelichting

Aantal verloonde uren

Hierin wordt het cumulatief aantal verloonde uren van de medewerker bijgehouden, die zijn doorgegeven naar de Loonaangifte voor alle aangifteperioden.

AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum)

Hierin wordt cumulatief bijgehouden wat de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de medewerker in uren is voor alle aangifteperioden.

AWF percentage uren boven contract voortschrijdend

Hierin wordt het percentage vastgelegd waarmee de totaal verloonde uren, de contractueel overeengekomen uren overschrijden.

Het payrollelement Aantal verloonde uren wordt gedeeld door het payrollelement AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum).

Het uiteindelijke resultaat wordt naar beneden afgerond naar een geheel percentage. 


Signaal instellen bij berekenen AWF percentage uren boven contract voortschrijdend


Instellingen > Berekening > Gegevens UWV 

Vanaf deze release kun je instellen of je in het Signaleringsverslag een signaal wilt ontvangen als het AWF percentage uren boven contract voortschrijdend is berekend en kun je opgeven vanaf welk percentage dit signaal gegeven moet worden.

Hiervoor zijn aan het scherm Gegevens UWV met ingang van 1-1-2023 de volgende velden toegevoegd:

 • WW herzien signaal bij overschrijden urennorm
  Vul hier Ja in als je dit signaal wilt ontvangen.
  De standaardwaarde van dit veld is Ja
 • WW herzien vanaf welk percentage signaal.
  Geef hier op vanaf welk percentage je dit signaal wilt ontvangen.
  De standaardwaarde van dit veld is 31

Als blijkt dat bij een medewerker de AWf herzien moet worden op basis van het overschrijden van de urennorm, moet je dit zelf vastleggen bij deze medewerker. Dit doe je in het scherm Loonheffingen (contract).


Medewerker > Contract > Loonheffingen (contract)
 • Open het scherm Loonheffingen (contract) en zet het veld WW herzien op Ja.
 • Kies als peildatum (= ingangsdatum) de begindatum van het betreffende jaar.
  Let op: bij 4-weken verloning is dit voor 2023: 2-1-2023 en niet 1-1-2023.  

Als bij een medewerker in een aangifteperiode de lage AWf is berekend, past Payroll Business dit aan en wordt alsnog de hoge AWf berekend. In de Loonaangifte wordt dit dan doorgegeven via de rubriek AWf herzien

Actie

Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV de gewenste waarden in bij de twee nieuwe velden die hierboven zijn beschreven.   

Opgeloste meldingen

4. Routeberekening - Veerpont en/of onverharde wegen uitsluiten (4565638)

Melding

Bij gebruik van de reisafstandsbepaling is het niet gewenst om bij het berekenen van het aantal meters, een eventuele veerpont en/of onverharde wegen mee te nemen. Deze worden immers niet gebruikt bij de route.

Oplossing

We hebben bij de aanvraag van het aantal meters deze wegen uitgesloten.

Actie

Als je bij een medewerker de route nog een keer wilt berekenen, omdat in eerste instantie wel rekening is gehouden met dergelijke wegen en/of je hebt een vast aantal kilometers ingevuld omdat je het niet eens was met de berekende gegevens, dan adviseren we om bij de medewerker even de werklocatie te wijzigen en na een paar minuten weer de juiste werklocatie op te geven.

Hierbij is het wel belangrijk dat in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten bij deze medewerker het veld Automatische route berekenen op Ja staat.

Wet- en regelgeving

5. Maximum dagloon Ziektewet aangepast per 1-7-2023

Vanaf 1-7-2023 bedraagt het Maximum dagloon voor de Ziektewet 264,57. Wij hebben op 17 juli 2023 de standaardwaarde hiervoor aangepast met ingang van deze datum. 

 

Medewerkers