Mijn Communities
Help

2018

19-12-2019 19:41
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 298 Weergaven

2018-12

Verbeterd Signaleringsverslag

Maak gebruik van het verbeterde Signaleringsverslag! De optimalisatie van de controles - conform de voorschriften van de Belastingdienst - zorgt ervoor dat u de juiste correcties kunt doorvoeren. Het bestand dat u aanmaakt voor de Loonaangifte zal zodoende eerder worden goedgekeurd.

2018-11

Nieuwe optie eigennaam

Met deze release krijgt u de mogelijkheid om de eigennaam van de medewerker in één veld aan te leveren. Voorvoegsel, naam en partnernaam kunt u vanaf de release als een samengestelde naam vastleggen.

Controle minimum vakantietoeslag

De controle op de minimum vakantietoeslag is aangepast. De berekening van de minimale vakantietoeslag houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden Vakantietoeslag en Vakantietoeslag per periode extra.

2018-08

Automatische reisafstandsbepaling via Google Maps

Na deze release maakt de automatische reisafstandsbepaling gebruik van de berekening van Google Maps in plaats van webservices. De afstandsbepaling wordt nauwkeuriger omdat Google Maps niet alleen rekent met de postcode, maar ook met het huisnummer. Google Maps berekent de afstand op basis van beste route, dus de keuze Soort route is niet meer nodig.

2018-05

Sublooncomponenten zelf bepalen

Selecteer nu zelf welke sublooncomponenten meetellen in het vaststellen van de vakantietoeslag. Dit doet u voor de arbeidsvoorwaarde varianten Vakantie toeslag Opbouw methode en Vakantie toeslag Combinatie methode.

2018-04

11-proef op BSN

Bij Snelinvoer en bij Importeren CSV vindt nu de 11-proef plaats op burgerservicenummers (BSN). Payroll Business slaat een onjuist BSN niet op. Dit voorkomt afkeuring tijdens de loonaangifte.

Stichting PAWW

Payroll Business is nu aangesloten bij Stichting PAWW. De bedragen die uit Payroll Business voortkomen, kunt u gebruiken voor aangifte bij Stichting PAWW. Deelname is vrijwillig per cao.

2018-02

Standenregister Uitgebreid

Wijzigingen door berekeningen in de looncomponenten kunt u bekijken in het Standenregister Uitgebreid. In de export van het register ziet u de details van de onderliggende mutaties in het tweede tabblad van het Excel-bestand of de betreffende pagina in de PDF.

2018-01

Seniorenregeling

Seniorenregeling kunt u inzetten voor medewerkers die op een bepaalde leeftijd minder gaan werken. Hier geldt een bepaald percentage doorbetaling en meestal 100% doorbetaling van het pensioen; ook wel de 80-90-100% regeling genoemd. Deze percentages legt u vast in het scherm Seniorenregeling.

Rapport Standenregister uitgebreid

Maak gebruik van het rapport Standenregister uitgebreid voor controles die u voorheen in Excel moest uitvoeren. Met dit rapport vergelijkt u eenvoudig de gegevens van twee afrekenperiodes en heeft u snel inzicht in de verschillen; eventuele grote afwijkingen ziet u in één oogopslag.

Actieve onderwerpen