Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Ouderschapsverlof - overhevelen uren Ouders hebben tot de 8e verjaardag van hun kind recht op ouderschapsverlof. Sinds augustus 2022 mag een medewerker voor zijn/haar kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tot één jaar na de geboorte van het kind.   Als een medewerker niet alle betaalde uren opneemt, dan blijven deze uren als onderdeel van het ouderschapsverlof wel bestaan. Ouders hebben namelijk recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent in HR Core dat de uren overgeheveld moeten worden van betaald naar onbetaald ouderschapsverlof.    Met ingang van release 2022-11 komt de functionaliteit hiervoor beschikbaar. De aankomende periode zullen wij meer verbeteringen voor het ouderschapsverlofproces beschikbaar stellen.   Houd onze release notes in de gaten om deze verbeteringen te volgen. 
Volledig artikel weergeven
17-10-2022 09:36 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 339 Weergaven
Nieuwe Proforma berekening Vanaf release 2022-10 is in het menu Beheer > Salarisberekening de nieuwe Proforma berekening beschikbaar. Hiermee is het mogelijk een proformaberekening te maken met elementen die je zelf kunt selecteren. Je kunt de definitie van de berekening opslaan en ervoor kiezen om deze te delen met je collega's.
Volledig artikel weergeven
14-09-2022 08:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 237 Weergaven
Ouderschapsverlof In HR Core en Payroll Business is de standaardinrichting gereed voor het ondersteunen van betaald ouderschapsverlof. De nieuwe wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof gaat in op 2 augustus 2022. Zie ook ons bericht van 9 juni 2022: Technische nummers voor betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022.
Volledig artikel weergeven
20-06-2022 09:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 343 Weergaven
Functionaliteit individuele salarisverwerking uitgebreid Aan alle schermen waarin je individuele mutaties kunt invoeren, is het icoontje toegevoegd waarmee je de individuele salarisverwerking kan starten. Vanaf release 2022-05 kan je, zodra de individuele verwerking is afgerond, vanuit het salarisverwerkingsscherm direct de salarisstrook van de betreffende medewerker opvragen. Nieuwe opties schermen Salarisberekening We hebben aan de salarisberekeningsschermen twee opties toegevoegd. Een om de performance van de schermen te verbeteren en een om een salarisverwerking in de tijd te kunnen plannen. Hierdoor kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een salarisverwerking te laten starten in de avond.
Volledig artikel weergeven
19-04-2022 09:32
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 368 Weergaven
2021-10 Optimaliseren van de Verzamelloonstaat Veel klanten gaven in de ideeënbus aan dat zij in de Verzamelloonstaat alle kolommen willen hebben zoals de Belastingdienst dit voorschrijft. In deze release zijn de eerste aanpassingen voor de Verzamelloonstaat doorgevoerd. In komende releases volgen nog meer aanpassingen. Onder meer de mogelijkheid het rapport in een keer over alle bedrijven heen af te roepen. 2021-09 Kwaliteitsverbetering Loonaangifte Maak gebruik van het verbeterde loonaangifteproces. Als er fouten optreden in het proces maakt Payrol Business geen loonaangiftebestand aan. Na deze release krijg je in dit geval het Interface log Rapport Loonaangifte tot je beschikking. Het rapport geeft je inzicht in de fouten zodat je deze in een vroeg stadium kunt herstellen en zo voorkomt dat de Belastingdienst de loonaangifte later afkeurt. Overnemen en overhevelen verlofrechten binnen arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode Nieuwe opties bij de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode. Zo kan je daarmee de nieuwe medewerker zijn verlof laten meenemen, of juist verlof overhevelen naar zijn/haar nieuwe werkgever bij gedeeltelijke uitdiensttreding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dit financieel te verwerken in de journalisering zoals bijvoorbeeld waarde in geld of verlof of als reservering. 2021-07 Salarisberekening voor één medewerker Na deze release kan je een salarisberekening uitvoeren voor één medewerker. Deze functionaliteit vind je terug in diverse medewerker- en contractschermen. Via de nieuwe knop start je een salarisberekening uitsluitend voor de medewerker waar je op dat moment mee bezig bent. Mutaties voor andere medewerkers gaan uiteraard niet mee. De berekening is daardoor sneller klaar zodat je vrijwel meteen het resultaat voor die ene medewerker kunt controleren. In het scherm Salarisberekening herken je deze specifieke berekening aan het speciale icoontje. Online kennissessie van de juli release Op 29  juni om 14:00 uur kan je deelnemen aan de kennissessie over de juli release van Payroll Business. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business. 2021-06 Extra bedragen voor de transitievergoeding Je kunt vanaf deze release als aanvulling op de transitievergoeding eventuele extra bedragen vastleggen. Dit voor zowel extra bruto vergoedingen, bruto inhoudingen, netto vergoedingen en netto inhoudingen. Het komt namelijk regelmatig voor dat - naast de wettelijke transitievergoeding - ook een aanvulling wordt betaald. Bijvoorbeeld een tekenvergoeding of een extra te ontvangen vergoeding als de medewerker voor de overeengekomen einddatum dienstverband uit dienst treedt. Ook wordt soms een voorschot op de transitievergoeding gegeven. Technische nummers van gegevenselementen en waardelijsten Je kunt nu de technische nummers van gegevenselementen en waardelijsten inzien in Payroll Business. Dit doe je in de gebruikersopties met de functie Codes van gegevenselementen en waardenlijsten weergeven. De technische nummers gebruik je bijvoorbeeld voor het importeren van gegevens en het leggen van koppelingen met applicaties van derden. Online kennissessie van de juni release Op 1 juni om 14:00 uur kan je deelnemen aan de tweede kennissessie van Payroll Business. Deze gaat over de mei release. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business. 2021-05 Online kennissessie van de mei release Op 4 mei om 14:00 uur kan je deelnemen aan de tweede kennissessie van Payroll Business. Deze gaat over de mei release. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business. Feedback op onze applicatie Vorig jaar hebben we je feedback gevraagd op de schermen Wissen persoonsgegevens en Voorstel Transitievergoeding. Dit om de Customer Effort Score (CES) te bepalen. We hebben goede feedback gekregen en ook opgepakt. De laatste maanden hebben we onder meer gewerkt aan Ad-hoc rapportage uitgebreid. De bedoeling is de 'oude' ad hoc rapportage uit het menu te halen. Om te horen hoe de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) nu werkt en of alle wensen zijn verwerkt, willen we daar graag feedback op ontvangen. Daarom verschijnt de vraag nu ook na het uitvoeren van het rapport Ad-Hoc Rapportage (uitgebreid). 2021-04 Online kennissessie van de april release Op 30 maart om 14:00 kan je deelnemen aan de tweede kennissessie van Payroll Business. Deze gaat over de april release. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business. 2021-03 Performance verbetering van de salarisverwerking Je ervaart na deze release het resultaat van de verbeteringen aan de salarisverwerking. De verbeteringen zijn gericht op het reduceren van de doorlooptijden in Payroll Business bij het verwerken van salarisgegevens. Weergave uren/eenheden op vierkoloms salarisstrook De uren/eenheden van de uitbetaalde belaste vergoedingen (30) van de arbeidsvoorwaarde Belaste vergoedingen/inhoudingen zie je voortaan ook op de vierkoloms salarisstrook. Online kennissessie van de maart release Op 2 maart om 14:00 kan je deelnemen aan de eerste kennissessie van Payroll Business. Deze gaat over de maart release. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business. 2021-01 Transitievergoeding Per 1 januari 2021 heb je nieuwe functionaliteit voor de transitievergoeding beschikbaar. Je kunt Payroll Business de transitievergoeding volledig automatisch laten berekenen en uitbetalen.
Volledig artikel weergeven
18-12-2020 13:55 (Bijgewerkt op 17-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 464 Weergaven
2021-06 Vertalingen Een deel van de schermen van HR Core Business en Payroll Business is ook beschikbaar in Engels en Duits. Steeds vaker wordt de wens uitgesproken de applicatie volledig beschikbaar te stellen in andere talen. In de loop van dit jaar starten wij met het uitbreiden van de meertaligheid. De schermen voor de HR professional komen ook beschikbaar in Engels, Duits en Frans. De schermen voor payroll professionals en overige gebruikers ook in het Engels. In de release van juni gaan we hiermee van start. 2021-05 Uitnodiging webinar Visma | Raet Dynamic Payslip Via deze webinar maak je kennis met de Visma | Raet Dynamic Payslip. We laten je de huidige salarisstrook in PDF zien en tonen de mogelijkheden van een interactieve salarisstrook. Je hoort waarom de functionaliteit is toegevoegd en wat de toegevoegde waarde ervan is voor jouw organisatie. Daarnaast ontvangen wij graag feedback over de look & feel van de Visma | Raet Dynamic Payslip. Aanmelden Datum: 6 mei 2021 - Tijd: 13.00 uur – 14.00 uur. Wil je deelnemen aan deze webinar? Kijk op de Community van HR Core Business > Evenementen > klik op Webinar Dynamic Payslip en meld je aan. De maandag voorafgaand aan de webinar ontvang je een e-mail met de login-details.
Volledig artikel weergeven
16-04-2021 13:37 (Bijgewerkt op 17-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 384 Weergaven
Herindienst onder dezelfde medewerkercode Het herindienst nemen van een medewerker gebeurt nu onder dezelfde medewerkercode. De berekening van het pensioen in de salarisverwerking is correct en het pensioenfonds ontvangt de juiste gegevens. Ad-hoc rapportage klantniveau Vanaf deze release kan je het Ad-hoc rapport (uitgebreid) op klantniveau in één rapport opvragen in plaats van diverse rapportages per bedrijf. Verbeterde controle loonaangifte bij salarisverwerking Om proactief fouten in de loonaangiftegegevens af te vangen, introduceren we een zevental loonaangiftesignalen, waaronder de dubbele IKV. Payroll Business maakt geen loonaangiftebestand meer aan als de verwerking met één van de gesignaleerde fouten wordt afgesloten. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van de loonaangiftes en zal het aantal tickets afnemen.
Volledig artikel weergeven
11-02-2022 09:35 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 353 Weergaven
2022-01 Stagiair wordt medewerker via bestaande medewerkerscode Na deze release is het mogelijk een stagiair die in dienst komt als vaste medewerker binnen het bedrijf, via dezelfde medewerkercode te verlonen. Een nieuwe IKV wordt automatisch gegenereerd voor de juiste loonaangifte. Het loon - verdiend als stagiair - gaat automatisch mee in de berekening van de werknemersverzekeringen van de de medewerker.
Volledig artikel weergeven
20-12-2021 19:49 (Bijgewerkt op 11-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 344 Weergaven
2022-01 Specifieke sleutelvelden voor medewerker-herkenning nu in de XML HR-systemen kunnen eigen sleutelvelden hebben voor het herkennen van een medewerker. In dit geval is het handig die specifieke sleutelvelden toe te voegen aan de XML voor verwerking van de salarisstroken en jaaropgaven. Deze functionaleit komt met deze release beschikbaar. Automatisch vullen van het contractvolgnummer Het contractvolgnummer - element 7430 - wordt sinds januari automatisch gevuld op basis van de in HR Core Business beschikbare informatie. Dit als voorbereiding op de functionaliteit Ketenbepaling én om het makkelijker te maken voor klanten en consultants. Deze nieuwe functionaliteit vereist de persoonslaag gebruikt. Door elke medewerker aan een persoon te koppelen is snel terug te vinden hoe vaak een medewerker binnen de organisatie van contract wisselt.
Volledig artikel weergeven
20-12-2021 19:51 (Bijgewerkt op 11-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 305 Weergaven
2020-12 AVG Wissen Persoonsgegevens - Nu met in- en uitdienstdatum Je vindt vanaf deze release op het scherm AVG Wissen Persoonsgegevens nieuwe velden met aanvullende informatie over de te verwijderen medewerkers. De aanpassing is gebaseerd op een wens in het ideeënportaal én de feedback die via de Customer Effort Score is gegeven. Vrije velden toe te voegen aan payroll profielen Met profielgroepen kan je voorgedefinieerde waardes toepassen op nieuwe medewerkers. Zo versnel je de invoer en verklein je de kans op fouten. Aanvullend hierop heb je vanaf deze release de mogelijkheid vrije velden toe voegen aan die profielen. 2020-11 UPI-rapport beschikbaar Het UPI-rapport met UPI's én voorgestelde UPI's, stelt je in staat heel eenvoudig de UPI's in te vullen.  2020-10 Uniek Persoonlijk Id - Automatisch ingevuld op basis van BSN Bij het invoeren van het Burgerservicenummer (BSN) van een nieuwe medewerker, controleert de applicatie of bij dit BSN al een Uniek Persoonlijk Id (UPI) bekend is. Als dit het geval is, koppelt de applicatie het gevonden UPI aan die medewerker. Als de invoer van de nieuwe medewerker toch moet leiden tot een nieuw persoon en dus een nieuwe UPI, kan je het voorgestelde UPI overschrijven. 2020-09 Nieuw niveau Persoon Vanaf deze release is het  mogelijk de persoonsgegevens van een medewerker die voor meerdere bedrijven werkt op één plek vast te leggen. Dit heeft als voordeel dat aanpalende applicaties zoals Verzuim Management en Talent Management de persoonsgegevens eenduidig kunnen opvragen. 2020-07 Uniek Persoons ID op basis van medewerkercode Het Uniek Persoons ID (UPI), kan je vanaf deze release vullen met de medewerkercode. Dit biedt je de mogelijkheid verschillende medewerker(codes) te identificeren als dezelfde persoon op basis van het UPI. Feedback op onze applicatie Help ons een beter en completer beeld te krijgen van wat jij van specifieke processen en schermen vindt. Beantwoordt de enkele vraag die we binnenkort via de Wootric-tool aan je stellen. De frequentie waarmee we vragen stellen via de applicatie zal overigens zeer gelimiteerd zijn! Jouw (anonieme!) informatie gebruiken we om gerichter functionaliteiten te verbeteren. 2020-05 Medewerker met indienstdatum in de toekomst doorgeven aan Self Service Deze nieuwe optie vind je onder HR Self Service stuurgegevens. Daar kun je aangeven of de medewerkers met een indienstdatum in de toekomst beschikbaar moeten komen in Self Service. 2020-04 Standaard zoeken op medewerkernaam of medewerkercode Vanaf deze release kan je in de gebruikersinstellingen aangeven of je voorkeur uitgaat naar zoeken op de medewerkernaam of de medewerkercode. Deze aanpassing komt uit het ideeënportaal. 2020-02 Datum opvolgend werkgeverschap Vanaf deze release kan je de startdatum voor opvolgend werkgeverschap opgeven bij de medewerkergegevens. Deze startdatum is onder meer in gebruik bij de berekening van dienstjaren voor de uitbetaling van de transitievergoeding. Hij wordt echter niet gebruikt voor de bepaling van een jubileumdatum. 2020-01 Geef direct feedback op de software Geef feedback, direct vanuit de applicaties HR Core Business en Payroll Business. Vanaf januari 2020 kan dit. We stellen je één gesloten vraag en geven een toelichting via de online enquête software van Wootric. Jouw feedback geeft ons meer inzicht in jouw prioriteiten en biedt ons de kans de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen beter af te stemmen. De deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet.
Volledig artikel weergeven
04-03-2020 17:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 314 Weergaven
2020-12 Extra release notes Voor de december release gaan wij twee extra release notes publiceren. Het gaat om release notes met informatie over de verwerking van alle wettelijke wijzigingen in Payroll Business én release notes met de veelgestelde vragen over de jaarovergang. 2020-11 Reiskosten aangepast aan Coronamaatregelen Vanaf deze release kan je een 0 invoeren bij het vast aantal reisdagen. Nu het thuiswerken de nieuwe norm is en het recht op reiskostenvergoeding op basis van reisdagen blijft bestaan, is deze optie gewenst en toegevoegd. 2020-10 Salarisstroken en jaaropgaven - Nieuwe look and feel De 4-koloms salarisstrook heeft een nieuwe look and feel. Ook de gegevens zijn afgestemd op de huidige wensen, zo is onder meer het veld Uitbetaalde uren toegevoegd. De jaaropgaaf heeft ook die nieuwe look and feel: een nieuwe presentatie en opzet. 2020-09 Feedback op onze applicatie Na deze release kan je in een aantal applicaties - waaronder Payroll Business - een vraag krijgen om feedback te geven over het uitvoeren van specifieke processen. Het doel is de applicaties en processen die je gebruikt, nog beter af te stemmen op jouw wensen. Natuurlijk is deelname geheel vrijblijvend. 2020-07 Verrekening UWV betaling Aanvullend geboorteverlof Als het aanvullend geboorteverlof is beëindigd, kan je het bedrag opgeven dat door het UWV is uitbetaald. Het is mogelijk een correctie uit te voeren als er een verschil is tussen het door het UWV uitbetaalde bedrag en het door Payroll Business berekende en uitbetaalde bedrag. Feedback op onze applicatie Help ons een beter en completer beeld te krijgen van wat jij van specifieke processen en schermen vindt. Beantwoordt de enkele vraag die we binnenkort via de Wootric-tool aan je stellen. De frequentie waarmee we vragen stellen via de applicatie zal overigens zeer gelimiteerd zijn! Jouw (anonieme!) informatie gebruiken we om gerichter functionaliteiten te verbeteren. 2020-05 Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) Om de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) te ondersteunen, is het vanaf deze release mogelijk om het aanvullende geboorteverlof vast te leggen bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Dit geldt voor verlof met een ingangsdatum van 1 juli 2020 of later. Nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket Met deze mei release krijg je het nieuwe scherm Arbeidsvoorwaardenpakket ter beschikking. Naast de arbeidsvoorwaarden vind je de vrije looncomponenten. 2020-04 Standaard zoeken op medewerkernaam of medewerkercode Vanaf deze release kan je in de gebruikersinstellingen aangeven of je voorkeur uitgaat naar zoeken op de medewerkernaam of de medewerkercode. Deze aanpassing komt uit het ideeënportaal. 2020-03 Meer mogelijkheden Betalingsoverzicht netto resultaat Maak gebruik van het verbeterde rapport Betalingsoverzicht netto resultaat. Voor elk type betaling is er nu een tabblad in dit rapport. Het rapport is voor meerdere bedrijven tegelijk te genereren. Deze aanpassing komt uit het wensenportaal én feedback van onze gebruikers. Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven in één keer Vanaf deze release kan je het proces Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven tegelijk starten. Het proces controleert of uw medewerkers specifieke declaraties hebben ingediend en betaalt deze direct uit. De medewerker hoeft niet meer te wachten tot de eerstvolgende payroll verwerking. Tussentijdse betalingen nu via een nieuwe interface Voor de verwerking van tussentijdse betalingen is een nieuwe interface beschikbaar. De look 'n feel is nu gelijk aan die van de Payroll Monitor. Je verwerkt hier - in bulk - alle bedrijven van een productiegroep. Daarbij is de status ook zichtbaar. 2020-02 Berekening uren loonaangifte bij loondoorbetaling bij verlof Vanaf deze release ondersteunt Payroll Business het berekenen van uren voor de loonaangifte met inachtneming van de gereduceerde uren bij Loondoorbetaling bij verlof (Uitspliting). Waardenlijst Reden uitdienst De nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business bevat nu code 80 en 81. De waardenlijst van redenen uit dienst van de Belastingdienst bevat echter alleen code 02. Dit heeft een reden: Voor pensioenfondsen is het niet mogelijk hun processen correct uit te voeren als alleen code 02 binnenkomt. Deze code is namelijk niet specifiek genoeg. Samen met alle software-leveranciers is besloten om de nieuwe lijst van de Belastingdienst te combineren met de redenen uit dienst voor de Uniforme Pensioenaangifte. Hiervoor is code 02 gesplitst in code 80 en 81. Deze twee codes zie je nu in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business. 2020-01 Berekening indicatieve transitievergoeding Vanaf januari is het mogelijk een indicatieve transitievergoeding te berekenen. De berekening is optioneel in te zetten en calculeert op basis van de ontslagreden. Geef direct feedback op de software Geef feedback, direct vanuit de applicaties HR Core Business en Payroll Business. Vanaf januari 2020 kan dit. We stellen je één gesloten vraag en geven een toelichting via de online enquête software van Wootric. Jouw feedback geeft ons meer inzicht in jouw prioriteiten en biedt ons de kans de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen beter af te stemmen. De deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet.
Volledig artikel weergeven
22-01-2020 13:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 389 Weergaven
2019-12 Bedrijvenpaneel aangepast naar een zoeklink Terugkoppeling van gebruikers gaf aan dat het bedrijvenpaneel, voor selectie van bedrijven, niet synchroon loopt met de selectie van het bedrijf in het navigatiepad. Met de oplossing die wij kozen, leggen wij de nadruk op de zoekfunctionaliteit. Er is nu een link Zoek bedrijf beschikbaar om bedrijven te selecteren. Raadplegen bestaande referenties van organisatorische eenheden Als je een organisatorische eenheid selecteert, heb je de mogelijkheid via het icoon Referenties, de huidige referenties te raadplegen. Wij presenteren per referentie - bijvoorbeeld een roltoewijzing -, de gegevens van die referentie en de ingangsdatum. 2019-11 Notificatie bij gereed zijn van salarisverwerking en rapportage Door je een notificatie te sturen als een salarisverwerking of rapport gereed is, kan je gewoon verder werken. Je hoeft zodoende niet langer op de pagina's Mijn Rapporten of Salarisverwerking te blijven om de gereedmelding te ontvangen. 2019-10 Feestdagenclusters Via feestdagenclusters kan je nu feestdagenkalenders toepassen, die afwijken van de standaard Nederlandse feestdagenkalender. Hiervoor stel je feestdagenclusters samen met feestdagen die zijn voorgedefinieerd op systeemniveau. Hierna kan je die toepassen op het dienstverband van een medewerker.  2019-07 Verlofaanvragen in dagen Het is nu mogelijk om in een verlofregeling naast uren ook dagen op te nemen. Met deze nieuwe eenheid ondersteunt HR Core Business verlofaanvragen van medewerkers zonder vaste werkuren per dag. Hiermee is opbouw in dagen mogelijk en kunnen afboekingen in hele of halve dagen plaatsvinden. 2019-06 Nieuw scherm Verlofaanvragen Het nieuwe scherm verlofaanvragen is vanaf deze release 'peildatum gestuurd'. Ook zijn er additionele filters toegevoegd om de zoekmogelijkheden te vergroten en de performance te verbeteren. 2019-03 AVG stuurgegevens voor verwijderen van verlof- en verzuimhistorie Door stuurgegevens voor AVG vast te leggen, kunt u aangeven hoe lang gegevens bewaard worden en welke gegevens van verlof of verzuim uiteindelijk worden verwijderd. De bewaartermijn - over het algemeen twee jaar na einde dienstverband - heet in HR Core Business retentieperiode. De retentieperiode en de te verwijderen bijbehorende gegevens kunt u nu dus vastleggen in AVG stuurgegevens.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 19:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 251 Weergaven
2018-12 Melding langdurig ziek via Digipoort Om te zorgen dat de melding langdurig ziek na 42 weken ziekte, automatisch naar het UWV gaat, gebruikt HR Core Business vanaf deze release Digipoort. Dit betekent ondersteuning van de berichten Melding langdurige arbeidsongeschiktheid en Herstelmelding langdurige arbeidsongeschiktheid. Verwijderen Afhankelijke gegevenselementen U kunt nu via het scherm Afhankelijke gegevenselementen met 'een druk op de knop' de gegevenselementen verwijderen. Het is niet meer nodig terug te gaan naar het scherm waarop u gegevenselementen inricht. 2018-08 Nieuw: Profielen en Profielgroepen Voor nieuwe medewerkers met gelijksoortige functies legt u vaak dezelfde gegevens vast. Maak na deze release uw profielen, met vaste gegevenselementen en bijbehorende waarden die u voor bepaalde categorieën medewerkers gebruikt. Door profielen op te nemen in profielgroepen, kunt u eenvoudig de vaste gegevens in één keer bij een nieuwe medewerker vastleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stagiair of oproepkracht. 2018-04 Leeftijdsverlof op AOW-datum Het toekennen van leeftijdsverlof kan nu op basis van de AOW-datum. De gegevensvelden van de verlofmodule zijn op deze wijziging aangepast.\
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 19:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 294 Weergaven
2019-12 Validatiewaarden Woonsituatie loonheffing uitgebreid Vanaf 01-01-2019 is er voor de berekening van de loonheffing onderscheid tussen drie groepen werknemers in relatie tot het woonland. Vanaf 01-01-2020 zijn in Payroll Business extra groepen werknemers beschikbaar: inwoners van België en inwoners Suriname of Aruba. Wijziging AOW leeftijd Door het aangenomen wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW leeftijd minder snel. Dit vereist het aanpassen van de AOW leeftijden voor 2020 én de jaren daarna. Na de release van december worden de AOW leeftijden in delen bijgewerkt. Het actualiseren van de AOW datums vindt plaats op chronologische volgorde. 2019-11 WAB - Hoge en lage WW-premie Voor medewerkers die WW-verzekerd zijn, berekent Payroll Business automatisch de WW-premie. De berekening van de waarden WW-hoog of WW-laag gaat op basis van drie gegevensvelden in het scherm Arbeidscontract. Dit zijn de velden Contact onbep./ bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovk en Oproepovereenkomst. De laatste twee zijn al beschikbaar vanaf 1 november 2019. 2019-10 Gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only aangepast Het gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only kent een nieuwe menustructuur en nieuw ontworpen schermen. 2019-09 Extra gegevens voor Loondoorbetaling bij ziekte Voor het vastleggen van het doorbetalingspercentage zijn nu meer gegevens beschikbaar. Hiermee voorkom je de L1614 en L1615 meldingen van de Belastingdienst. Dit met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte als gevolg van het ontbreken van contracturen of loon bij ziekte. Deze aanpassing komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. 2019-08 Loondoorbetaling - Arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto Het is mogelijk dat de duur van het dienstverband, het percentage loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid bepaalt. Met ingang van 1 september 2019 kan je bij de arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto vastleggen of de referentietabel van toepassing is. Voor de arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto is de functionaliteit aangepast. Zo geldt het dus niet meer voor de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Ziekte. 2019-07 Nieuwe berekeningsmethode bij Reiskosten Maak gebruik van de nieuwe berekeningsmethode voor de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Dit is methode 11, op basis van een staffeltabel. De berekening gebruikt de nieuwe referentietabel Reiskosten woonwerk staffel om de vaste vergoeding én de kilometervergoeding te bepalen en deze daarna toe te passen. Je vindt de berekening hier: Dagen bepaling fiscus / Reisdagen per week / Tabel staffel. 2019-06 Arbeidsvoorwaardencluster & Risicogroep in Profiel Het is nu mogelijk het arbeidsvoorwaardencluster en de risicogroep toe te passen in het profiel. Dit reduceert de invoertijd voor de eindgebruiker en vermindert het risico op fouten. Reiskosten WKR uitgesplitst Het was alleen mogelijk om de werkkostenregeling toe te passen voor alle reiskosten tegelijk (woon-werk en declaraties). Nu is per reiskostensoort een keuze te maken. 2019-05 Gewijzigde menustructuur Met ingang van de mei release gebruik je de gewijzigde menustructuur. In de release notes van april hebben we een tipje van de sluier opgelicht. De menustructuur sluit nu veel meer aan op de werkprocessen. Deze optimalisatie kwam mede tot stand dankzij de pilot in de afgelopen maanden met diverse klanten. Salarisberekening Het scherm voor de salarisberekeningen biedt nu een aantal nieuwe functionaliteiten. Zo zie je nu meer runs die de afgelopen maanden zijn gedraaid, inclusief hun statussen. Ook is nu zichtbaar wie de salarisberekening startte. Een overzicht toont alle runs met afsluiting en welke gebruiker de salarisrun heeft afgesloten. Wizard Nieuwe medewerker nu met profielen Maak nu gebruik van de vernieuwde wizard Nieuwe medewerker. Definieer via profielgroepen die profielen die je wilt gebruiken bij het aannemen van een nieuwe medewerker. Dankzij de voorgedefinieerde gegevensets, verlopen de administratieve processen van het aannemen aanzienlijk efficiënter. Ouderschapsverlof met geldigheid vast Naast eenmalig kan je nu ook de geldigheid vast aangeven bij de arbeidsvoorwaarden voor Ouderschapsverlof. Dit om te voorkomen dat je iedere periode opnieuw deze handeling moet verrichten. Deze verbetering komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal. 2019-01 Pro forma berekening in Payroll Business Vanaf de januari release kunt u in Payroll Business pro forma berekeningen starten. De uitkomsten van deze berekeningen zijn gebaseerd op de inrichting en rekenregels zoals deze in Payroll Business zijn vastgelegd. De resultaten van deze  berekeningen kunt u  opslaan in een PDF rapport. Verwerken terugwerkende kracht (TWK) mutaties in het vorige jaar U heeft na de januari release de mogelijkheid om mutaties van het vorige jaar (2018) ook te verwerken in dat jaar (2018). Dit is ook nog mogelijk als u al verwerkingen in het huidige jaar (2019) hebt gestart of afgesloten.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 19:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 337 Weergaven
2018-12 Verbeterd Signaleringsverslag Maak gebruik van het verbeterde Signaleringsverslag! De optimalisatie van de controles - conform de voorschriften van de Belastingdienst - zorgt ervoor dat u de juiste correcties kunt doorvoeren. Het bestand dat u aanmaakt voor de Loonaangifte zal zodoende eerder worden goedgekeurd. 2018-11 Nieuwe optie eigennaam Met deze release krijgt u de mogelijkheid om de eigennaam van de medewerker in één veld aan te leveren. Voorvoegsel, naam en partnernaam kunt u vanaf de release als een samengestelde naam vastleggen. Controle minimum vakantietoeslag De controle op de minimum vakantietoeslag is aangepast. De berekening van de minimale vakantietoeslag houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden Vakantietoeslag en Vakantietoeslag per periode extra. 2018-08 Automatische reisafstandsbepaling via Google Maps Na deze release maakt de automatische reisafstandsbepaling gebruik van de berekening van Google Maps in plaats van webservices. De afstandsbepaling wordt nauwkeuriger omdat Google Maps niet alleen rekent met de postcode, maar ook met het huisnummer. Google Maps berekent de afstand op basis van beste route, dus de keuze Soort route is niet meer nodig. 2018-05 Sublooncomponenten zelf bepalen Selecteer nu zelf welke sublooncomponenten meetellen in het vaststellen van de vakantietoeslag. Dit doet u voor de arbeidsvoorwaarde varianten Vakantie toeslag Opbouw methode en Vakantie toeslag Combinatie methode. 2018-04 11-proef op BSN Bij Snelinvoer en bij Importeren CSV vindt nu de 11-proef plaats op burgerservicenummers (BSN). Payroll Business slaat een onjuist BSN niet op. Dit voorkomt afkeuring tijdens de loonaangifte. Stichting PAWW Payroll Business is nu aangesloten bij Stichting PAWW. De bedragen die uit Payroll Business voortkomen, kunt u gebruiken voor aangifte bij Stichting PAWW. Deelname is vrijwillig per cao. 2018-02 Standenregister Uitgebreid Wijzigingen door berekeningen in de looncomponenten kunt u bekijken in het Standenregister Uitgebreid. In de export van het register ziet u de details van de onderliggende mutaties in het tweede tabblad van het Excel-bestand of de betreffende pagina in de PDF. 2018-01 Seniorenregeling Seniorenregeling kunt u inzetten voor medewerkers die op een bepaalde leeftijd minder gaan werken. Hier geldt een bepaald percentage doorbetaling en meestal 100% doorbetaling van het pensioen; ook wel de 80-90-100% regeling genoemd. Deze percentages legt u vast in het scherm Seniorenregeling. Rapport Standenregister uitgebreid Maak gebruik van het rapport Standenregister uitgebreid voor controles die u voorheen in Excel moest uitvoeren. Met dit rapport vergelijkt u eenvoudig de gegevens van twee afrekenperiodes en heeft u snel inzicht in de verschillen; eventuele grote afwijkingen ziet u in één oogopslag.
Volledig artikel weergeven
19-12-2019 19:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 304 Weergaven