Mijn Communities
Help

2018

19-12-2019 19:51
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 278 Weergaven

2018-12

Melding langdurig ziek via Digipoort

Om te zorgen dat de melding langdurig ziek na 42 weken ziekte, automatisch naar het UWV gaat, gebruikt HR Core Business vanaf deze release Digipoort. Dit betekent ondersteuning van de berichten Melding langdurige arbeidsongeschiktheid en Herstelmelding langdurige arbeidsongeschiktheid.

Verwijderen Afhankelijke gegevenselementen

U kunt nu via het scherm Afhankelijke gegevenselementen met 'een druk op de knop' de gegevenselementen verwijderen. Het is niet meer nodig terug te gaan naar het scherm waarop u gegevenselementen inricht.

2018-08

Nieuw: Profielen en Profielgroepen

Voor nieuwe medewerkers met gelijksoortige functies legt u vaak dezelfde gegevens vast. Maak na deze release uw profielen, met vaste gegevenselementen en bijbehorende waarden die u voor bepaalde categorieën medewerkers gebruikt. Door profielen op te nemen in profielgroepen, kunt u eenvoudig de vaste gegevens in één keer bij een nieuwe medewerker vastleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stagiair of oproepkracht.

2018-04

Leeftijdsverlof op AOW-datum

Het toekennen van leeftijdsverlof kan nu op basis van de AOW-datum. De gegevensvelden van de verlofmodule zijn op deze wijziging aangepast.\

Actieve onderwerpen