Mijn Communities
Help

2019

19-12-2019 19:44
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 329 Weergaven

2019-12

Validatiewaarden Woonsituatie loonheffing uitgebreid

Vanaf 01-01-2019 is er voor de berekening van de loonheffing onderscheid tussen drie groepen werknemers in relatie tot het woonland. Vanaf 01-01-2020 zijn in Payroll Business extra groepen werknemers beschikbaar: inwoners van België en inwoners Suriname of Aruba.

Wijziging AOW leeftijd

Door het aangenomen wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd stijgt de AOW leeftijd minder snel. Dit vereist het aanpassen van de AOW leeftijden voor 2020 én de jaren daarna. Na de release van december worden de AOW leeftijden in delen bijgewerkt. Het actualiseren van de AOW datums vindt plaats op chronologische volgorde.

2019-11

WAB - Hoge en lage WW-premie

Voor medewerkers die WW-verzekerd zijn, berekent Payroll Business automatisch de WW-premie. De berekening van de waarden WW-hoog of WW-laag gaat op basis van drie gegevensvelden in het scherm Arbeidscontract. Dit zijn de velden Contact onbep./ bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovk en Oproepovereenkomst. De laatste twee zijn al beschikbaar vanaf 1 november 2019.

2019-10

Gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only aangepast

Het gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only kent een nieuwe menustructuur en nieuw ontworpen schermen.

2019-09

Extra gegevens voor Loondoorbetaling bij ziekte

Voor het vastleggen van het doorbetalingspercentage zijn nu meer gegevens beschikbaar. Hiermee voorkom je de L1614 en L1615 meldingen van de Belastingdienst. Dit met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte als gevolg van het ontbreken van contracturen of loon bij ziekte. Deze aanpassing komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal.

2019-08

Loondoorbetaling - Arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto

Het is mogelijk dat de duur van het dienstverband, het percentage loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid bepaalt. Met ingang van 1 september 2019 kan je bij de arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto vastleggen of de referentietabel van toepassing is. Voor de arbeidsvoorwaarde Salaris variabel bruto is de functionaliteit aangepast. Zo geldt het dus niet meer voor de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Ziekte.

2019-07

Nieuwe berekeningsmethode bij Reiskosten

Maak gebruik van de nieuwe berekeningsmethode voor de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Dit is methode 11, op basis van een staffeltabel. De berekening gebruikt de nieuwe referentietabel Reiskosten woonwerk staffel om de vaste vergoeding én de kilometervergoeding te bepalen en deze daarna toe te passen. Je vindt de berekening hier: Dagen bepaling fiscus / Reisdagen per week / Tabel staffel.

2019-06

Arbeidsvoorwaardencluster & Risicogroep in Profiel

Het is nu mogelijk het arbeidsvoorwaardencluster en de risicogroep toe te passen in het profiel. Dit reduceert de invoertijd voor de eindgebruiker en vermindert het risico op fouten.

Reiskosten WKR uitgesplitst

Het was alleen mogelijk om de werkkostenregeling toe te passen voor alle reiskosten tegelijk (woon-werk en declaraties). Nu is per reiskostensoort een keuze te maken.

2019-05

Gewijzigde menustructuur

Met ingang van de mei release gebruik je de gewijzigde menustructuur. In de release notes van april hebben we een tipje van de sluier opgelicht. De menustructuur sluit nu veel meer aan op de werkprocessen. Deze optimalisatie kwam mede tot stand dankzij de pilot in de afgelopen maanden met diverse klanten.

Salarisberekening

Het scherm voor de salarisberekeningen biedt nu een aantal nieuwe functionaliteiten. Zo zie je nu meer runs die de afgelopen maanden zijn gedraaid, inclusief hun statussen. Ook is nu zichtbaar wie de salarisberekening startte. Een overzicht toont alle runs met afsluiting en welke gebruiker de salarisrun heeft afgesloten.

Wizard Nieuwe medewerker nu met profielen

Maak nu gebruik van de vernieuwde wizard Nieuwe medewerker. Definieer via profielgroepen die profielen die je wilt gebruiken bij het aannemen van een nieuwe medewerker. Dankzij de voorgedefinieerde gegevensets, verlopen de administratieve processen van het aannemen aanzienlijk efficiënter.

Ouderschapsverlof met geldigheid vast

Naast eenmalig kan je nu ook de geldigheid vast aangeven bij de arbeidsvoorwaarden voor Ouderschapsverlof. Dit om te voorkomen dat je iedere periode opnieuw deze handeling moet verrichten. Deze verbetering komt voort uit het Visma | Raet Ideeënportaal.

2019-01

Pro forma berekening in Payroll Business

Vanaf de januari release kunt u in Payroll Business pro forma berekeningen starten. De uitkomsten van deze berekeningen zijn gebaseerd op de inrichting en rekenregels zoals deze in Payroll Business zijn vastgelegd. De resultaten van deze  berekeningen kunt u  opslaan in een PDF rapport.

Verwerken terugwerkende kracht (TWK) mutaties in het vorige jaar

U heeft na de januari release de mogelijkheid om mutaties van het vorige jaar (2018) ook te verwerken in dat jaar (2018). Dit is ook nog mogelijk als u al verwerkingen in het huidige jaar (2019) hebt gestart of afgesloten.

Actieve onderwerpen