Mijn Communities
Help

2019

19-12-2019 19:52
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 244 Weergaven

2019-12

Bedrijvenpaneel aangepast naar een zoeklink

Terugkoppeling van gebruikers gaf aan dat het bedrijvenpaneel, voor selectie van bedrijven, niet synchroon loopt met de selectie van het bedrijf in het navigatiepad. Met de oplossing die wij kozen, leggen wij de nadruk op de zoekfunctionaliteit. Er is nu een link Zoek bedrijf beschikbaar om bedrijven te selecteren.

Raadplegen bestaande referenties van organisatorische eenheden

Als je een organisatorische eenheid selecteert, heb je de mogelijkheid via het icoon Referenties, de huidige referenties te raadplegen. Wij presenteren per referentie - bijvoorbeeld een roltoewijzing -, de gegevens van die referentie en de ingangsdatum.

2019-11

Notificatie bij gereed zijn van salarisverwerking en rapportage

Door je een notificatie te sturen als een salarisverwerking of rapport gereed is, kan je gewoon verder werken. Je hoeft zodoende niet langer op de pagina's Mijn Rapporten of Salarisverwerking te blijven om de gereedmelding te ontvangen.

2019-10

Feestdagenclusters

Via feestdagenclusters kan je nu feestdagenkalenders toepassen, die afwijken van de standaard Nederlandse feestdagenkalender. Hiervoor stel je feestdagenclusters samen met feestdagen die zijn voorgedefinieerd op systeemniveau. Hierna kan je die toepassen op het dienstverband van een medewerker. 

2019-07

Verlofaanvragen in dagen

Het is nu mogelijk om in een verlofregeling naast uren ook dagen op te nemen. Met deze nieuwe eenheid ondersteunt HR Core Business verlofaanvragen van medewerkers zonder vaste werkuren per dag. Hiermee is opbouw in dagen mogelijk en kunnen afboekingen in hele of halve dagen plaatsvinden.

2019-06

Nieuw scherm Verlofaanvragen

Het nieuwe scherm verlofaanvragen is vanaf deze release 'peildatum gestuurd'. Ook zijn er additionele filters toegevoegd om de zoekmogelijkheden te vergroten en de performance te verbeteren.

2019-03

AVG stuurgegevens voor verwijderen van verlof- en verzuimhistorie

Door stuurgegevens voor AVG vast te leggen, kunt u aangeven hoe lang gegevens bewaard worden en welke gegevens van verlof of verzuim uiteindelijk worden verwijderd. De bewaartermijn - over het algemeen twee jaar na einde dienstverband - heet in HR Core Business retentieperiode. De retentieperiode en de te verwijderen bijbehorende gegevens kunt u nu dus vastleggen in AVG stuurgegevens.

Actieve onderwerpen