Mijn Communities
Help

2020

22-01-2020 13:59
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 381 Weergaven

2020-12

Extra release notes

Voor de december release gaan wij twee extra release notes publiceren. Het gaat om release notes met informatie over de verwerking van alle wettelijke wijzigingen in Payroll Business én release notes met de veelgestelde vragen over de jaarovergang.

2020-11

Reiskosten aangepast aan Coronamaatregelen

Vanaf deze release kan je een 0 invoeren bij het vast aantal reisdagen. Nu het thuiswerken de nieuwe norm is en het recht op reiskostenvergoeding op basis van reisdagen blijft bestaan, is deze optie gewenst en toegevoegd.

2020-10

Salarisstroken en jaaropgaven - Nieuwe look and feel

De 4-koloms salarisstrook heeft een nieuwe look and feel. Ook de gegevens zijn afgestemd op de huidige wensen, zo is onder meer het veld Uitbetaalde uren toegevoegd. De jaaropgaaf heeft ook die nieuwe look and feel: een nieuwe presentatie en opzet.

2020-09

Feedback op onze applicatie

Na deze release kan je in een aantal applicaties - waaronder Payroll Business - een vraag krijgen om feedback te geven over het uitvoeren van specifieke processen. Het doel is de applicaties en processen die je gebruikt, nog beter af te stemmen op jouw wensen. Natuurlijk is deelname geheel vrijblijvend.

2020-07

Verrekening UWV betaling Aanvullend geboorteverlof

Als het aanvullend geboorteverlof is beëindigd, kan je het bedrag opgeven dat door het UWV is uitbetaald. Het is mogelijk een correctie uit te voeren als er een verschil is tussen het door het UWV uitbetaalde bedrag en het door Payroll Business berekende en uitbetaalde bedrag.

Feedback op onze applicatie

Help ons een beter en completer beeld te krijgen van wat jij van specifieke processen en schermen vindt. Beantwoordt de enkele vraag die we binnenkort via de Wootric-tool aan je stellen. De frequentie waarmee we vragen stellen via de applicatie zal overigens zeer gelimiteerd zijn! Jouw (anonieme!) informatie gebruiken we om gerichter functionaliteiten te verbeteren.

2020-05

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Om de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) te ondersteunen, is het vanaf deze release mogelijk om het aanvullende geboorteverlof vast te leggen bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Dit geldt voor verlof met een ingangsdatum van 1 juli 2020 of later.

Nieuw scherm Arbeidsvoorwaardenpakket

Met deze mei release krijg je het nieuwe scherm Arbeidsvoorwaardenpakket ter beschikking. Naast de arbeidsvoorwaarden vind je de vrije looncomponenten.

2020-04

Standaard zoeken op medewerkernaam of medewerkercode

Vanaf deze release kan je in de gebruikersinstellingen aangeven of je voorkeur uitgaat naar zoeken op de medewerkernaam of de medewerkercode. Deze aanpassing komt uit het ideeënportaal.

2020-03

Meer mogelijkheden Betalingsoverzicht netto resultaat

Maak gebruik van het verbeterde rapport Betalingsoverzicht netto resultaat. Voor elk type betaling is er nu een tabblad in dit rapport. Het rapport is voor meerdere bedrijven tegelijk te genereren. Deze aanpassing komt uit het wensenportaal én feedback van onze gebruikers.

Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven in één keer

Vanaf deze release kan je het proces Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven tegelijk starten. Het proces controleert of uw medewerkers specifieke declaraties hebben ingediend en betaalt deze direct uit. De medewerker hoeft niet meer te wachten tot de eerstvolgende payroll verwerking.

Tussentijdse betalingen nu via een nieuwe interface

Voor de verwerking van tussentijdse betalingen is een nieuwe interface beschikbaar. De look 'n feel is nu gelijk aan die van de Payroll Monitor. Je verwerkt hier - in bulk - alle bedrijven van een productiegroep. Daarbij is de status ook zichtbaar.

2020-02

Berekening uren loonaangifte bij loondoorbetaling bij verlof

Vanaf deze release ondersteunt Payroll Business het berekenen van uren voor de loonaangifte met inachtneming van de gereduceerde uren bij Loondoorbetaling bij verlof (Uitspliting).

Waardenlijst Reden uitdienst

De nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business bevat nu code 80 en 81. De waardenlijst van redenen uit dienst van de Belastingdienst bevat echter alleen code 02. Dit heeft een reden: Voor pensioenfondsen is het niet mogelijk hun processen correct uit te voeren als alleen code 02 binnenkomt. Deze code is namelijk niet specifiek genoeg.
Samen met alle software-leveranciers is besloten om de nieuwe lijst van de Belastingdienst te combineren met de redenen uit dienst voor de Uniforme Pensioenaangifte. Hiervoor is code 02 gesplitst in code 80 en 81. Deze twee codes zie je nu in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business.

2020-01

Berekening indicatieve transitievergoeding

Vanaf januari is het mogelijk een indicatieve transitievergoeding te berekenen. De berekening is optioneel in te zetten en calculeert op basis van de ontslagreden.

Geef direct feedback op de software

Geef feedback, direct vanuit de applicaties HR Core Business en Payroll Business. Vanaf januari 2020 kan dit. We stellen je één gesloten vraag en geven een toelichting via de online enquête software van Wootric. Jouw feedback geeft ons meer inzicht in jouw prioriteiten en biedt ons de kans de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen beter af te stemmen. De deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet.

Actieve onderwerpen