Mijn Communities
Help

Augustus 2020 NL

07-08-2020 14:49 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 799 Weergaven

26-08-2020

Verlengde ondertekeningsperiode

Intradata verlengde de ondertekeningsperiode van 6 dagen naar 14 dagen. Vanaf vandaag hebben alle documenten die ter ondertekening worden verzonden, een verlengde periode van 14 dagen voor ondertekening; terwijl degenen die tot vandaag zijn gemaakt, binnen de periode van 6 dagen blijven.

'To do'-lijst: markeer de workflows die zijn geblokkeerd in afwachting van ondertekening

In de 'To do'-lijst hebben we de workflows die zijn geblokkeerd door ondertekening, in afwachting van een handtekening, gemarkeerd met een rood pictogram zodat de gebruiker het kan zien vanuit het overzicht.

'Error 500' melding bij gebruik van 'Deblokkeer mutatie' (change 2188392)

Sommige gebruiker kregen een 'Error 500' melding bij het openen van de pagina 'Mutatie opheffen'. Dit is opgelost. De melding zal niet meer op de pagina verschijnen.

25-08-2020

Kalender niet zichtbaar in ESS-autorisatie (change 2163008)

Als op een datumveld in de ESS-autorisatiefunctie werd geklikt, verscheen er geen kalender. Dit is opgelost. Als men in het datumveld klik, verschijnt de kalender en kan een nieuwe datum worden geselecteerd.

Medewerkerkaart reageert niet bij gebruikers met IC-accountnummers (change 2215650)

Wanneer een gebruiker met een IC-accountnummer in een medewerkerkaart van een bepaalde medewerker werkt, werd de gebruiker teruggeleid naar het startmenu in plaats van terug te gaan naar de selectielijst. Dit is opgelost. De gebruiker keert terug naar de selectielijst in plaats van het startmenu.

Declaratie kan worden bewerkt na afdrukken mutatie (change 2172347)

Nadat een declaratie is afgedrukt, kon de gebruiker nog steeds de waarden op de declaratie aanpassen. Dit is aangepast. De gebruiker kan geen waardes meer aanpassen nadat de declaratie is afgedrukt.

Controle pagina naar nieuwe look & feel

De pagina Controle (Menu: Beheer / Formulierdefinitie) is gemigreerd naar de nieuwe look & feel.

20-08-2020

In Archief wordt pop-up om een ​​reeks mutaties af te drukken niet correct weergegeven

De pop-up die in het Archief verschijnt als je een bepaalde range wilde printen, was te groot. Het formaat van deze pop-up is aangepast om beter op de pagina te passen. Deze aanpassing geldt ook voor  Te Doen en Gedaan.

Op het Inzetformulier werden niet alle gegevens (met name functie en/of afdeling) goed geladen bij een bestaande inzetregel

Enkele velden (met name functie en/of afdeling) bij bestaande inzetregel(s) werden niet goed geladen bij het inzetformulier. Dit is gerepareerd. De juiste velden worden nu bijgewerkt. De bestaande mutaties kunnen echter niet worden gecorrigeerd. De beheerder moet de foutieve mutaties handmatig corrigeren.

Probleem op medewerkerkaart bij het aanpassen

Bij de aanwezigheid van speciale tekens in een rubriekbeschrijving op de medewerkerkaart, kon de beheerder geen rijen meer verwijderen. Dit is aangepast. Als een rubriekbeschrijving speciale tekens in de tekst bevat, kan de beheerder de rubriek verwijderen.

Verlofkaart presenteert geen verlofsaldogegevens over twee jaar (2020/2021) 

De gebruiker kon geen verlofsaldogegevens ophalen van (2020/2021. Dit is gerepareerd. De gebruiker kan over twee jaar verlofsaldo-informatie opvragen.

14-08-2020

Verbeteringen in pop-up voor digitaal ondertekenen

We hebben een leidend telefoonformaat toegevoegd en de veldbeschrijving gewijzigd van 'Telefoonnummer' naar 'Mobiel nummer'. U zult ook een verbeterd gedrag ervaren met betrekking tot de foutmeldingen wanneer de toegevoegde e-mail of telefoon onjuist is.

13-08-2020

Autorisatiefout bij openen van Self Service.

In sommige gevallen krijgt de gebruiker een autorisatiefout bij het inloggen in Self Service. Dit is nu opgelost.

Medewerkerkaart reageert niet meer wanneer een leidinggevende de medewerkerskaart meer dan twee keer probeert te raadplegen.

Dit is nu opgelost. De manager kan meerdere keren de medewerkerkaart openen zonder vast te lopen.

De print knop ontbreekt in 'Bezettingsoverzicht'.

De print knop is weer zichtbaar en kan worden gebruikt.

07-08-2020

Pop-up voor digitale ondertekening standaard gevuld met voorvoegsel +31

Elke keer dat gebruikers de e-Signing-pop-up gebruiken, wordt de landcode voor Nederland "+31" standaard ingevuld.

Model pop-up om een ​​reeks mutaties af te drukken, wordt niet correct weergegeven

Door dit probleem was de pop-up niet gecentreerd op de pagina en werkten de knoppen en velden niet goed. Deze oplossing centreert de pop-up en maakt alle actiegerichte knoppen en velden weer functioneel. 

04-08-2020

De presentatie van e-mail verzonden vanuit een workflow is verdwenen

Een aanvullende e-mail (een bijlage ingericht in de workflow) werd niet meer getoond in Archief, Gedaan en Te Doen onder het plusje "+". Dit is nu opgelost. De aanvullende e-mail zal nu zichtbaar worden geregistreerd onder het plusje "+".

Keuzerondjes worden niet correct weergegeven in Internet Explorer en Microsoft Edge

De keuzerondjes (radio buttons) worden nu getoond met een blauwe stip om beter te laten zien welke optie door de gebruiker is geselecteerd. Dit probleem deed zich alleen voor bij een specifieke versie van Internet Explorer 11.

Tekstblok maakt geen nieuwe regel wanneer op Enter wordt gedrukt

Als je op de 'Enter' knop klikt wordt er een nieuwe regel toegevoegd en correct worden weergegeven in de tekstblokken.

De Start-knop keert niet terug naar de tegel Medewerkerkaart

Als je op de 'Begin' knop klikte in de medewerkerkaart, werd je niet teruggeleid naar het Startmenu. Dit is nu opgelost.

Na twee keer klikken in de medewerkerkaart reageert de 'Begin' knop niet meer

Als je nu klikt op de 'Begin' knop van de Medewerkerkaart, keer je correct terug naar het Start menu wanneer erop wordt geklikt.

Publishing Date : 8/27/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen