Mijn Communities
Help

HR Core Business 2020-04 NL

19-03-2020 22:08 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 468 Weergaven

Nieuw

Reden uit dienst nu ook verplicht bij import externe mutaties en HRSS

Waarom 

Vanaf januari 2020 is het verplicht voor de loonaangifte en pensioenaangifte om bij iemand die je uit dienst meldt, ook de reden hiervan op te geven.

Vanaf de release van februari was het al verplicht om voor een medewerker die je via het scherm Medewerker uit dienst meldt, een reden op te geven bij het veld Reden uit dienst. Is er geen reden opgegeven, dan kun je de gegevens in het scherm niet opslaan.

Als je echter een medewerker uit dienst meldde door het importeren van een Datum uitdienst via bijvoorbeeld Import/export > Importeren CSV, externe koppelingen via Batch input of mutaties vanuit HRSS, vond er geen controle plaats op de aanwezigheid van de reden uit dienst. 

Met ingang van deze release is dit gewijzigd en controleert het systeem of bij het importeren van een Datum uitdienst via bovengenoemde bestanden de Reden uit dienst aanwezig is. Ontbreekt in dit geval de reden uit dienst, dan wordt het bestand niet verwerkt om foutieve aangiftes te voorkomen. 

Hoe

Bevat een bestand dat je importeert een Datum uitdienst, dan controleert het systeem of ook de Reden uit dienst voor de betreffende medewerker aanwezig is. Ontbreekt de reden uit dienst, dan meldt het systeem dit en wordt het hele bestand afgekeurd. 

Uw actie

Als je mutaties voor het uit dienst melden van een medewerker niet via het medewerkerscherm in HR Core Business vastlegt, maar via een Interface of via HRSS,  dan moet je deze interface of het HRSS formulier aanpassen zodat je de mutatiestroom kunt blijven gebruiken.

Gewijzigd en verbeterd

Nieuw verlofjaar getoond in overzicht

Waarom 

Als u een nieuw verlofjaar had toegekend, werd dit verlofjaar niet in het overzicht getoond. Voor de acties Huidig verlofjaar corrigeren en Ongedaan maken huidig verlofjaar werd wel het verlofjaar getoond waarvoor de actie gold.

Vanaf deze release wordt ook voor de actie Nieuw verlofjaar het relevante verlofjaar weergegeven.

Hoe 

Instellingen > Verlof > Verlofrecht toekennen

Als u  een verlofjaar toekent met de actie Nieuw Verlofjaar, wordt het verlofjaar getoond als de actie succesvol is uitgevoerd. Is het toekennen van het verlof nog niet voltooid of mislukt, dan toont het systeem geen verlofjaar.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste meldingen 

Gebruiker in portaal aangemaakt voor inactieve medewerker (change 1655273)

Melding 

Voor een medewerker die uit dienst was gemeld en waarvoor ook de organisatie-eenheid was ontkoppeld, werd in het Portaal toch opnieuw een gebruiker aangemaakt. Dit kwam doordat de mutatie van de organisatie-eenheid van de medewerker een nieuwe aanlevering aan het Portaal had bewerkstelligd.

Oplossing

De programmatuur is aangepast. Het ontkoppelen of wijzigen van een organisatie-eenheid van een inactieve medewerker, veroorzaakt niet langer een aanlevering aan het portaal.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Medewerkergegevens muteren niet mogelijk wegens geboortedatum in de toekomst (change 1834761)

Melding

Bij het invoeren van de medewerkergegevens was per abuis een geboortedatum in de toekomst ingevoerd en opgeslagen. Bij het heropenen van het scherm bleef het scherm leeg, waardoor het niet mogelijk was de geboortedatum te corrigeren. 

Oplossing

De geboortedatum is gecorrigeerd door de juiste geboortedatum te importeren. Vanaf deze release controleert het systeem of een geboortedatum in de toekomst ligt en is het niet mogelijk een geboortedatum in de toekomst op te slaan. U krijgt dan de volgende foutmelding: Geboortedatum - Een toekomstige datum is niet toegestaan.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Exporteren verlofsaldo 2019 was niet mogelijk (change 1924008)

Melding

Het was niet meer mogelijk om alle verlofrechten van 2019 van de medewerkers te exporteren, omdat bij het kiezen van een ander jaar de exportknop niet meer zichtbaar was.

Oplossing

Dit is aangepast, zodat u de verlofrechten weer gewoon kunt exporteren.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Exporteren verlofoverzicht oudere jaren was niet mogelijk (change 1169353)

Melding

In het verlofoverzicht van een medewerker was het niet altijd mogelijk om een reeds gesloten verlofjaar te exporteren, maar werd het jaar dat open stond, geëxporteerd.

Oplossing

We hebben ervoor gezorgd dat bij het exporteren van oude verlofjaren, de juiste gegevens van het juiste jaar worden geëxporteerd.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 3/19/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen