Mijn Communities
Help

HR Core Business 2020-11 NL

23-10-2020 24:06 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 510 Weergaven

Mededeling 

Verslag toekenning verlofrecht

We zijn bezig met het verbeteren van de operationele rapporten. Met het oog op de jaarwisseling en de HR processen rondom het toekennen van verlofrecht, is het rapport Verslag toekennning verlofrecht één van de rapporten die hier als eerste voor in aanmerking komt. Het bevorderen van de performance zal een onderdeel van de verbeteringen zijn. Op basis van feedback van gebruikers is vastgesteld dat het de voorkeur heeft het rapport in excel beschikbaar te hebben, zodat dit gemakkelijk gebruikt kan worden voor controle-doeleinden. Daarom is het rapport Verslag toekennning verlofrecht vanaf de decemberrelease alleen nog beschikbaar in excelformaat. Als er behoefte is om het rapport toch naar pdf te exporteren, dan kun je dit doen door de excel op te slaan als pdf.

Nieuw 

Arbeidsvoorwaarde Integratie Duitsland 

Waarom 

Bij de bedrijven die door onze partner Lohn AG in Duitsland worden verloond, ontstond de behoefte aan één arbeidsvoorwaarde met specifieke gegevens voor de verloning in Duitsland. 

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Integratie Duitsland

Als de consultant van Visma | Raet bij de implementatie de arbeidsvoorwaarde Integratie Duitsland aan het arbeidsvoorwaardencluster heeft toegevoegd, is deze beschikbaar in het Arbeidsvoorwaardenpakket.

De velden die in het arbeidsvoorwaardenscherm Integratie Duitsland staan, bevatten de gegevens die nodig zijn voor het verlonen in Duitsland, eventueel aangevuld met specifieke velden die gelden voor het bedrijf. Meer informatie over deze arbeidsvoorwaarde en de velden vind je in de online help.  

Actie

Er is geen actie nodig. 

Rapport Voorgestelde UPI

Waarom

Voor applicaties die gebruik gaan maken van HR Core Business via API's, zoals Verzuim 2.0 en Identity & Access Management, is het nodig dat bij alle medewerkers de Unieke Persoonlijke Identiteit (UPI) is ingevuld. Om je hierin te ondersteunen hebben wij een rapport ontwikkeld dat laat zien:

 • of UPI's zijn ingevuld
 • of er bij ingevulde UPI's conflicten zijn, bijvoorbeeld op de uniciteit van de UPI versus het Burgerservicenummer (BSN) van de medewerker
 • welke UPI het systeem voorstelt

Je kunt dit rapport gebruiken om de voorgestelde UPI's te genereren. 

Hoe

Rapporten > Controle > Voorgestelde UPI

In het scherm Voorgestelde UPI geef je op of je het rapport wilt genereren in Excel of Csv. Let op: als je voor medewerkercodes en/of UPI's voorloopnullen gebruikt en je opent een csv-bestand in Excel, dan kunnen deze voorloopnullen wegvallen.

Vervolgens kun je bij Medewerkerselectie opgeven welke medewerkers je in het rapport wilt zien:

 • Alleen conflicten
  Deze selectie laat alleen de medewerkers zien waarvoor op basis van de UPI en het BSN, en eventueel de achternaam en geboortedatum, conflicten ontstaan.

 • Alleen zonder UPI
  Deze selectie toont alleen de medewerkers zonder UPI.

 • Zonder UPI en gerelateerde medewerkers
  Deze selectie toont de medewerkers zonder UPI en medewerkers die op basis van BSN, Achternaam of geboortedatum gerelateerd zijn aan de medewerker zonder UPI.

 • Alles
  Deze selectie toont alle medewerkers. 

Tot slot kun je ervoor kiezen om wel of geen opmerkingen in het rapport op te nemen. Als je de optie hiervoor aan zet, zie je bijvoorbeeld opmerkingen die over een conflict gaan.

Het rapport Voorgestelde UPI komt als Excel of CSV in Mijn rapporten te staan. De taal van het rapport is Engels, omdat dit over het algemeen de taal is van de koppelingen die de UPI gaan gebruiken.  

Meer informatie en uitleg over de diverse kolommen vind je in de Online Help.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Gewijzigd en verbeterd 

AVG Wissen Persoonsgegevens uitgebreid

Waarom 

In de feedback die we van onze klanten hebben ontvangen op de nieuwe functionaliteit AVG wissen persoonsgegevens is gevraagd om de persoonsgegevens die worden gewist, uit te breiden met een aantal velden. 

Hoe

Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens 

Als de persoonsgegevens van een medewerker worden gewist, worden vanaf deze release ook de volgende gegevens gewist:

Medewerkergegevens
 • Geboortedatum
 • Identity 
 • UPI
Partnergegevens
 • Achternaam Partner
 • Voornamen Partner
 • Telefoonnummer Partner
 • Straat (mdw.)
 • Huisnummer (mdw.)
 • Huisnummer toevoeging (mdw.)
 • Postcode (mdw.)
 • Woonplaats (mdw.)
 • Woonland

Actie

De gegevens worden gewist wanneer je de menu-optie AVG Wissen Persoonsgegevens gebruikt. 

AVG Verwijderen Persoonsgegevens naar Self Service

Waarom 

Tot deze release moest je persoonsgegevens en workflows in Self Service handmatig verwijderen, als deze op basis van de AVG niet langer bewaard mochten blijven. Vanaf deze release is dit gewijzigd en wordt er bij het verwijderen van een medewerker via AVG Wissen Persoonsgegevens aan Self Service doorgegeven om ook daar deze medewerkergegevens te verwijderen. 

Hoe

Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens 

Als de medewerker is verwijderd via AVG Wissen Persoonsgegevens, wordt deze medewerker via de export Self Service verstuurd met de indicatie V (= verwijder).

Actie

De medewerker wordt als verwijderd naar Self service verstuurd, als je de menu-optie AVG Wissen Persoonsgegevens gebruikt. 

Uniciteitscheck UPI alleen op Burgerservicenummer

Waarom

In de praktijk kan het voorkomen dat, met name bij het opnieuw in dienst nemen, medewerkers in dienst komen waarbij de naam net iets anders is geschreven, maar waarbij het op basis van het Burgerservicenummer (BSN) wel degelijk om dezelfde persoon gaat. Daarom is er voor gekozen de uniciteitscheck die nagaat of UPI uniek is, te beperken tot het BSN en alleen de check op de achternaam en geboortedatum uit te voeren op het moment dat het BSN niet aanwezig is. 

Hoe

Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker
Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep
Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI

De controle op de uniciteit van een UPI gaat als volgt:

 • Als de UPI wordt vastgelegd bij de medewerker en de UPI bestaat reeds bij een andere medewerker met hetzelfde BSN, dan wordt deze UPI geaccepteerd.
 • Als de UPI reeds bestaat bij een andere medewerker met een ander BSN, dan wordt deze UPI afgewezen en krijg je een foutmelding.
 • Als er bij de bestaande medewerker met dezelfde UPI geen BSN bestaat, vindt de controle op uniciteit plaats op basis van achternaam en geboortedatum.

Actie

Er is geen actie nodig. 

UPI op basis van BSN bij import en Self Service

Waarom 

Sinds de vorige release controleert het systeem bij het invoeren van het BSN van een nieuwe medewerker via de wizard Aanmaken medewerker of Aanmaken medewerker met profielgroep of dit BSN binnen de klant al bekend is en vult, als dit zo is, bij het veld Uniek Persoonlijk Id een voorgestelde waarde in. 

Het was wenselijk om dit ook op deze manier te laten plaatsvinden bij het invoeren van nieuwe medewerkers via Import of via Self Service. 

Hoe

HR Self Service 
Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand > Raet Basisdocument

Als de medewerker met een BSN wordt ingevoerd, zal de applicatie, als er reeds een UPI bekend is bij hetzelfde BSN, deze UPI automatisch aanvullen bij import of invoer via HR Self Service.  Dit aanvullen gebeurt pas bij het voltooien van de import. Een aangevulde UPI zie je dus nog niet bij het invoeren van een nieuwe medewerker in Self Service, maar is pas zichtbaar op het moment dat de gegevens zijn gesynchroniseerd met HR Core Business.

Actie

Er is geen actie nodig

Opgeloste meldingen

Waarde voor taal verschijnt niet in HR Self Service (change 2271307)

Melding 

De rubriek PS10 Taal verscheen voor sommige medewerkers niet in het formulier in HR Self Service. Omdat de taal, dus rubriek PS10, als standaard waarde is ingevoerd op het niveau van Nederland en op medewerkerniveau kan worden overgeschreven, werd deze niet meegegeven als deze niet expliciet was ingevoerd op het niveau van de medewerker zelf.

Oplossing

Dit is opgelost. Vanaf deze release wordt ook de opgeschakelde waarde van het niveau Nederland bij de medewerker meegegeven in de export naar Self Service.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Publishing Date : 10/22/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen