Mijn Communities
Help

HR Core Business 2024-06 - release notes NL

24-05-2024 09:15 (Bijgewerkt op 30-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 387 Weergaven

 

Nieuw

Overzicht Uitdiensttredingen: Nieuw Rapport

Waarom 

Op verzoek van verschillende gebruikers is er een nieuw rapport voor uitdiensttredingen gemaakt. Dit rapport biedt meer inzicht in de medewerkers die tussen twee opgegeven datums uit dienst zijn gegaan. Dit betekent dat het huidige rapport 'Overzicht uitdiensttredingen' uit de verschillende profielen zal worden verwijderd. 

Het nieuwe rapport kan zowel op klant- als op bedrijfsniveau worden opgevraagd. Wanneer het rapport op bedrijfsniveau wordt opgevraagd, kunnen één of meer medewerkers worden geselecteerd om over te rapporteren. Als er geen medewerker is geselecteerd, zullen alle medewerkers die uit dienst gaan tussen de opgegeven datums worden getoond.

Bij een opvraag op klantniveau moet worden gekozen over welke bedrijven het rapport moet worden uitgevoerd.

Hoe

Navigeer naar: Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht uitdiensttredingen

Het rapport bevat een overzicht van wie er uit dienst is gegaan, met de reden van uitdiensttreding, en biedt toegang tot verschillende tabbladen:

 • Basis: Overzicht van de medewerkers die uit dienst zijn gegaan, met een indicatie of de medewerker valt in een van de volgende tabbladen.
 • Manager: Indicatie of de medewerker manager is van een organisatorische eenheid.
 • Backup Manager: Indicatie of de medewerker backup manager is van een organisatorische eenheid.
 • Roltoewijzing: Indicatie voor welke organisatorische eenheid de medewerker een rol heeft en welke rol.
 • Verzuim: Indicatie of er een actief verzuim open staat bij het uit dienst gaan.
 • Verlof: Overzicht van actief verlof van de medewerker vanaf de datum dat hij uit dienst gaat en daarna.
 • OSV: Overzicht van het totaal opgenomen ouderschapsverlof.
 • Loonbeslag: Overzicht van lopende loonbeslagen bij een medewerker.
 • Wazo: Overzicht van zwangerschapsverlof tijdens het uit dienst gaan.

Actie 

Wanneer je een overzicht van medewerkers wilt hebben die tussen twee opgegeven ingangsdatums uit dienst zijn gegaan, kun je dit rapport gebruiken. Dit rapport wordt in de profielen die door Visma YouServe worden onderhouden toegevoegd. Maakt je gebruik van een ander profiel, dan dient het rapport hier nog te worden toegevoegd. 

Gewijzigd en verbeterd 

Organisatorische Eenheid: Toevoeging Vervanger en Reden Vervanging

Waarom 

Ter voorbereiding op de wensen om vanuit de YouServe App vervanging te kunnen toekennen, is de optie geïntroduceerd om tijdelijk een vervanger voor een manager toe te wijzen bij de organisatorische eenheid. Daarbij kan ook aangegeven worden wat de reden voor de vervangining is. 

Hoe

Navigeer naar: Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden

Aan dit scherm zijn twee elementen toegevoegd:

 • Vervanger
 • Reden Vervanging

Bij het element 'Vervanger' kan elke medewerker binnen de organisatie worden gekozen. De 'Reden Vervanging' is een waardenlijst die via het menu:

Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kan worden gevuld. Hiermee kunnen redenen worden gedefinieerd die specifiek voor de organisatie gelden.

Beide velden zijn tijdsgebonden, wat betekent dat je de juiste peildatum moet kiezen om een vervanging in te richten en de juiste peildatum om deze weer te beëindigen. Het beëindigen wordt gedaan door de velden 'Vervanger' en 'Reden Vervanging' weer leeg te maken op de juiste peildatum.

Actie

Omdat dit een voorbereiden betreft, zijn op dit moment de nieuwe velden nog niet muteerbaar. Dit is om te voorkomen dat er onjuiste verwachtingen zijn. In een volgende PI zullen andere teams hierop alsluiten en zullen deze velden muteerbaar worden.

Roltoewijzing User Management: Gedelegeerde 

Waarom

Ter voorbereiding op de wensen om vanuit de YouServe App een gedelegeerde te kunnen toekennen, is de optie geïntroduceerd om een gedelegeerde aan een rol toe te wijzen. Daarbij kan ook aangegeven wroden wat de reden voor het toewijzen van de gedelegeerde taak is.

Hoe

Navigeer naar: Medewerker > Arbeidsrelatie > Roltoewijzing UM

De onderliggende velden zijn tijdsgebonden, wat betekent dat de peildatum juist moet zijn om een rol te delegeren. Om een gedelegeerde te beëindigen, kies eerst de juiste peildatum.

In dit scherm zijn drie velden toegevoegd:

 • Gedelegeerde: Kies een medewerker aan wie de rol moet worden gedelegeerd.
 • Reden Delegeren: Kies een vooraf gedefinieerde reden waarom de rol wordt gedelegeerd.
 • Onderliggende Niveaus Uitsluiten: Wanneer de optie 'Inclusief Onderliggende Niveaus' in een rol op Ja is gezet, kunnen gedelegeerden nu individuele onderliggende eenheden (OE's) uitsluiten van toegang door deze optie naar 'Nee' te wijzigen. Dit stelt je in staat om onderliggende OE's uit te sluiten van de toegang van gedelegeerden, zelfs als de rol normaal gesproken toegang heeft tot deze onderliggende eenheden.

Actie

Omdat dit een voorbereiden betreft, zijn op dit moment de nieuwe velden nog niet muteerbaar. Dit is om te voorkomen dat er onjuiste verwachtingen zijn. In een volgende PI zullen andere teams hierop alsluiten en zullen deze velden muteerbaar worden.

Medewerkers
Actieve onderwerpen