Mijn Communities
Help

Highlights Payroll Business 2021

18-12-2020 13:55 (Bijgewerkt op 17-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 458 Weergaven

2021-10

Optimaliseren van de Verzamelloonstaat

Veel klanten gaven in de ideeënbus aan dat zij in de Verzamelloonstaat alle kolommen willen hebben zoals de Belastingdienst dit voorschrijft. In deze release zijn de eerste aanpassingen voor de Verzamelloonstaat doorgevoerd. In komende releases volgen nog meer aanpassingen. Onder meer de mogelijkheid het rapport in een keer over alle bedrijven heen af te roepen.

2021-09

Kwaliteitsverbetering Loonaangifte

Maak gebruik van het verbeterde loonaangifteproces. Als er fouten optreden in het proces maakt Payrol Business geen loonaangiftebestand aan. Na deze release krijg je in dit geval het Interface log Rapport Loonaangifte tot je beschikking. Het rapport geeft je inzicht in de fouten zodat je deze in een vroeg stadium kunt herstellen en zo voorkomt dat de Belastingdienst de loonaangifte later afkeurt.

Overnemen en overhevelen verlofrechten binnen arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode

Nieuwe opties bij de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode. Zo kan je daarmee de nieuwe medewerker zijn verlof laten meenemen, of juist verlof overhevelen naar zijn/haar nieuwe werkgever bij gedeeltelijke uitdiensttreding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dit financieel te verwerken in de journalisering zoals bijvoorbeeld waarde in geld of verlof of als reservering.

2021-07

Salarisberekening voor één medewerker

Na deze release kan je een salarisberekening uitvoeren voor één medewerker. Deze functionaliteit vind je terug in diverse medewerker- en contractschermen. Via de nieuwe knop start je een salarisberekening uitsluitend voor de medewerker waar je op dat moment mee bezig bent. Mutaties voor andere medewerkers gaan uiteraard niet mee. De berekening is daardoor sneller klaar zodat je vrijwel meteen het resultaat voor die ene medewerker kunt controleren. In het scherm Salarisberekening herken je deze specifieke berekening aan het speciale icoontje.

Online kennissessie van de juli release

Op 29  juni om 14:00 uur kan je deelnemen aan de kennissessie over de juli release van Payroll Business. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business.

2021-06

Extra bedragen voor de transitievergoeding

Je kunt vanaf deze release als aanvulling op de transitievergoeding eventuele extra bedragen vastleggen. Dit voor zowel extra bruto vergoedingen, bruto inhoudingen, netto vergoedingen en netto inhoudingen. Het komt namelijk regelmatig voor dat - naast de wettelijke transitievergoeding - ook een aanvulling wordt betaald. Bijvoorbeeld een tekenvergoeding of een extra te ontvangen vergoeding als de medewerker voor de overeengekomen einddatum dienstverband uit dienst treedt. Ook wordt soms een voorschot op de transitievergoeding gegeven.

Technische nummers van gegevenselementen en waardelijsten

Je kunt nu de technische nummers van gegevenselementen en waardelijsten inzien in Payroll Business. Dit doe je in de gebruikersopties met de functie Codes van gegevenselementen en waardenlijsten weergeven. De technische nummers gebruik je bijvoorbeeld voor het importeren van gegevens en het leggen van koppelingen met applicaties van derden.

Online kennissessie van de juni release

Op 1 juni om 14:00 uur kan je deelnemen aan de tweede kennissessie van Payroll Business. Deze gaat over de mei release. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business.

2021-05

Online kennissessie van de mei release

Op 4 mei om 14:00 uur kan je deelnemen aan de tweede kennissessie van Payroll Business. Deze gaat over de mei release. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business.

Feedback op onze applicatie

Vorig jaar hebben we je feedback gevraagd op de schermen Wissen persoonsgegevens en Voorstel Transitievergoeding. Dit om de Customer Effort Score (CES) te bepalen. We hebben goede feedback gekregen en ook opgepakt. De laatste maanden hebben we onder meer gewerkt aan Ad-hoc rapportage uitgebreid. De bedoeling is de 'oude' ad hoc rapportage uit het menu te halen. Om te horen hoe de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) nu werkt en of alle wensen zijn verwerkt, willen we daar graag feedback op ontvangen. Daarom verschijnt de vraag nu ook na het uitvoeren van het rapport Ad-Hoc Rapportage (uitgebreid).

2021-04

Online kennissessie van de april release

Op 30 maart om 14:00 kan je deelnemen aan de tweede kennissessie van Payroll Business. Deze gaat over de april release. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business.

2021-03

Performance verbetering van de salarisverwerking

Je ervaart na deze release het resultaat van de verbeteringen aan de salarisverwerking. De verbeteringen zijn gericht op het reduceren van de doorlooptijden in Payroll Business bij het verwerken van salarisgegevens.

Weergave uren/eenheden op vierkoloms salarisstrook

De uren/eenheden van de uitbetaalde belaste vergoedingen (30) van de arbeidsvoorwaarde Belaste vergoedingen/inhoudingen zie je voortaan ook op de vierkoloms salarisstrook.

Online kennissessie van de maart release

Op 2 maart om 14:00 kan je deelnemen aan de eerste kennissessie van Payroll Business. Deze gaat over de maart release. Je kan je opgeven via de evenementenkalender in de communitygroep van Payroll Business.

2021-01

Transitievergoeding

Per 1 januari 2021 heb je nieuwe functionaliteit voor de transitievergoeding beschikbaar. Je kunt Payroll Business de transitievergoeding volledig automatisch laten berekenen en uitbetalen.

Medewerkers
Actieve onderwerpen