Mijn Communities
Help

Management Information Business 2020-02

23-01-2020 20:40 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 363 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd

Verwerkingsproces verbeterd

Waarom

Sinds oktober 2019 komen er regelmatig vertragingen voor in het verwerken van de mutaties naar de applicaties van Management Informatie, zoals Rapportages en Datafeed. Daarom hebben we het verwerkingsproces aangepast.

Hoe

In deze release hebben we verbeteringen doorgevoerd in het verwerkingsproces, waardoor de doorlooptijd van de mutaties is teruggebracht. We blijven samen met HR Core werken aan dit proces om de doorlooptijd verder terug te brengen. Via de release notes houden we u hiervan op de hoogte.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Datafeed - Vooraankondiging - Wijziging volgorde gegevens in bestand

Dit onderwerp geldt alleen voor de gebruikers van de Datafeed.

In de volgende release, d.w.z. de maart release, gaan we nog op de gebruikelijke manier nieuwe elementen in de Datafeed opnemen door het toevoegen van nieuwe kolommen aan het eind van het bestand. U vindt deze structuur ook terug in het metabestand.

Manier toevoegen kolommen wijzigt vanaf eerste release na maart release

Waarom

Vanaf de eerste release na de maart release voegen we nieuwe kolommen in de Datafeed niet meer toe aan het eind van het bestand. Vanaf deze release zijn de kolommen in het bestand alfabetisch gerangschikt en voegen we nieuwe kolommen toe in alfabetische volgorde. Hierdoor kunnen wij eventuele tussentijdse wijzigingen sneller en efficiënter vrijgeven. Voor de volgorde van de kolommen in de output is het metabestand leidend. 

We brengen u nu al op de hoogte van deze wijziging, zodat u uw processen tijdig kunt aanpassen. 

Uw actie

  • Als uw Datafeed-proces altijd al het metabestand inleest om de kolommen van de data te bepalen, hoeft u niets te doen.
  • Als uw Datafeed-proces het metabestand inleest op volgorde van de kolommen, moet u dit proces aanpassen zodat het proces de kolommen inleest op basis van de kolommen in het metabestand.

Opgeloste meldingen

BI Rapportage niet volledig (change 12254285)

Melding

Niet alle data werd meegenomen in een export naar Management Informatie.

Oplossing

De export is aangepast, zodat het probleem vanaf deze release is opgelost.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Functie-informatie ontbrak (change 10162188 en 13169604)

Melding

In het reportmodel ontbraken enkele onderdelen van de functie-informatie.

Oplossing

Dit is opgelost. De gegevens zijn aangevuld.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 1/23/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen