Mijn Communities
Help

Payroll Business 2020-10 V2

18-09-2020 15:15 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 686 Weergaven

Mededelingen

Rapporten krijgen Visma kleuren

Waarom

Door het samengaan van Raet en Visma is de behoefte ontstaan om de groene huisstijl van de Raet-modules aan te passsen.

Hoe

De komende maanden gaan we de diverse rapporten van HR Core Business en Payroll Business geleidelijk omzetten naar de huisstijl van Visma in de kleuren blauw-wit-rood-zwart.

Actie

Er is geen actie nodig, de werking van de rapporten verandert hierdoor niet.

Payroll-resultaten 2020 opnieuw berekend

Waarom

Binnenkort wordt het mogelijk om bij het uit dienst treden van een medewerker de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen bij dezelfde medewerker onder een tweede inkomstenverhouding.

Hoe

Voor het correct berekenen van meerdere inkomstenverhoudingen hebben wij nieuwe payrollelementen geïntroduceerd: als er tot nu toe alleen een cumulatief bedrag beschikbaar was, bijvoorbeeld ZVW loon werkn laag, is er voortaan ook een periode-bedrag beschikbaar, bijvoorbeeld ZVW loon werknemer periode.

Deze nieuwe payrollelementen zijn voorzien van een verwijzing naar de inkomstenverhouding (IKV), zodat ze gebruikt kunnen worden in de loonaangifte en in diverse overzichten.

Sommige cumulatieve payrollelementen hadden tot nu toe ook al een verwijzing naar de IKV. Deze IKV-aanduidingen zullen de komende maanden geleidelijk vervallen. Reden hiervoor is dat een opgebouwd cumulatief binnenkort het resultaat kan zijn van meerdere inkomstenverhoudingen en dus in principe geen IKV-verwijzing moet bevatten.

Na het vrijgeven van release 2020-10, zal Payroll Business de nieuwe payrollelementen voor heel 2020 met terugwerkende kracht berekenen. 

Actie

De eerste salarisberekening na de release duurt mogelijk langer dan je gewend bent; houd hier rekening mee door tijdig een eerste verwerking of vervolgverwerking te starten.

Na de verwerking zie je de nieuwe payrollelementen terug in:

 • Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever: plaats hiervoor een vinkje bij de optie Overzicht payroll-elementen
 • Rapport Payrollelementen

BTL91-betalingen niet meer beschikbaar

Medewerker > Medewerker > Overboekingen buiten SEPA (BTL91)

Door de introductie van SEPA is het gebruik van de interface voor buitenlandse betalingen - BTL91 - al enkele jaren geleden stilgevallen. Zoals enige tijd geleden aangekondigd, hebben wij daarom met ingang van deze release de functie Overboekingen buiten SEPA (BTL91) uit het medewerkermenu verwijderd. In een volgende release gaan we de interface ook verwijderen uit het scherm Interfaces in het menu Instellingen.

Nieuw

Gewerkte uren duidelijker op de salarisstrook

Waarom 

Wij krijgen regelmatig het verzoek om gewerkte uren en overuren duidelijker te vermelden op de salarisstrook. Achterliggende redenen zijn meestal:

 • De relatie tussen uren en het berekende bedrag is voor de medewerker niet altijd duidelijk.
 • Met name mutaties die met terugwerkende kracht zijn uitgevoerd, leveren verwarring op.

Hoe 

Het bruto-netto gedeelte van het loonstrookmodel Vierkoloms (staand) A4 is uitgebreid met een extra kolom Berekening: daarin zie je voortaan naast het bedrag ook de gewerkte uren.

Voorbeeld  Overuren 120%    -    10 uur    -     150,00 

Dit is gerealiseerd voor de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Salaris variabel bruto - gewerkte uren, ziekte-uren en verlofuren
 • Overuren - uren geld/geld en uren tijd/geld
 • Overige uren tabel
 • Overige uren bijzonder tarief
 • Toeslagen variabel - aantallen zonder specifieke eenheid

Bijzonderheden

 • Uren die met terugwerkende kracht zijn vastgelegd verschijnen op een aparte regel, samen met het resulterende bedrag en een asterik (*).
 • De arbeidsvoorwaarde Toeslagen variabel verwerkt aantallen waarbij de eenheid vrij interpreteerbaar is, bijvoorbeeld Aantal ritten. De aanduiding op de strook is daarom eenheden in plaats van uren.
 • De uren worden alleen getoond als je ze vastlegt met eenmalige mutaties. Deze vind je terug onder Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen). Als je uren vastlegt met één mutatie voor de hele periode in het arbeidsvoorwaardescherm, is het aantal uren op de strook vooralsnog niet zichtbaar.

Het is niet altijd mogelijk de aantallen weer te geven, dit hangt af van de instellingen voor de weergave: 

 • Als je bijvoorbeeld kiest voor het splitsen van de overwerkvergoeding en de toeslag, worden de uren alleen vermeld bij de overwerkvergoeding. Dit om te voorkomen dat dezelfde uren op meerdere regels worden weergegeven.
 • Kies je voor het salderen van overwerk en toeslagen, dan worden er eveneens geen uren weergegeven.

Verder zijn ook andere verbeteringen in het loonstrookmodel doorgevoerd:

 • De kolom ZVW loon is verwijderd, deze is sinds een aantal jaren per definitie gelijk aan het fiscale loon.
 • De kolommen Bruto en Fiscaal zijn naar rechts verplaatst.
 • De kolom Bruto heet nu Bruto-Netto.

Alle wijzigingen gelden ook voor de modellen Vierkoloms (staand) A4 met urenspecificatie en Vierkoloms (staand) A4 met extra resultaatregels.

In de toekomst zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om meer informatie te vermelden in de nieuwe kolom Berekening, bijvoorbeeld gedeclareerde kilometers en het toegepaste uurloon. Als je daar ideëen over hebt, horen wij het graag via de Community!

Actie 

In principe hoef is er geen actie nodig. Wel zijn er vanaf nu nieuwe mogelijkheden. Dit hangt af van het loonstrookmodel dat je op dit moment gebruikt:

 • Je gebruikt het Vierkolomsmodel als je op dit moment de kolommen Bruto - Fiscaal - ZVW loon en SV loon ziet.
  In dat geval zie je  de wijzigingen vanzelf bij de eerstvolgende verwerking. 
 • Zie je alleen de kolommen Verg./Inh. - Belastb. loon - SV loon, dan gebruik je het Driekolomsmodel.
  In dit model is qua lay-out geen ruimte voor bovenstaande verbeteringen.
 • Zie je de kolommen Bruto - Loonheffing - Netto en mogelijk nog andere inhoudingen, dan gebruik je het model Matrix staand A4 of Matrix liggend A4.
  Deze modellen zijn vooralsnog ongewijzigd.

Overstappen naar een ander loonstrookmodel
In overleg met onze Servicedesk kun je eventueel overstappen naar het Vierkolomsmodel, zodat medewerkers bovenstaande informatie te zien krijgen.
Overstappen naar een ander loonstrookmodel is mogelijk aan het begin van een afrekenperiode, zolang er nog geen eerste verwerking heeft plaatsgevonden, 

Het vak met Aantallen beter benutten
Als je het Vierkolomsmodel gebruikt is het in principe niet meer nodig om de gewerkte uren te vermelden in het vak Aantallen. Daar is dus meer ruimte voor andere zaken.

Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen
 • Kies het Bedrijf en selecteer vervolgens het Loonstrookmodel en het Loonstrookgebied.
 • Verwijder de urensoorten die je niet meer wilt laten zien en voeg eventueel andere elementen toe, bijvoorbeeld verlofsaldi of gedeclareerde kilometers.

Meer gebruik maken van alternatieve omschrijvingen
Wist je dat je de omschrijving van de looncomponent kunt aanpassen naar eigen behoefte? Dit kan door het vastleggen van een alternatieve omschrijving.

Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen

Zo kunt je het percentage dat van toepassing is op een bepaalde looncomponent toevoegen aan de omschrijving als dat nog niet gebeurd is, bijvoorbeeld: Overuren 120%.

Jaaropgaaf klaar voor meerdere inkomstenverhoudingen

Waarom

Binnenkort wordt het mogelijk om bij het uit dienst treden van een medewerker, de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen bij dezelfde medewerker onder een tweede Inkomstenverhouding (IKV).

Hoe

De jaaropgaaf is voorbereid, zodat het mogelijk is meerdere IKV's weer te geven:

 • Als de medewerker in de loop van het jaar meerdere inkomstenverhoudingen heeft gehad, zie je meerdere kolommen met bedragen.
 • Het nummer inkomstenverhouding staat als kolomkop boven de bedragen.

Actie

Er is geen actie nodig. De manier waarop je de jaaropgaven afroept, is ongewijzigd:

 • Collectief via Beheer  > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven
 • Individueel via Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker

Nieuwe regeling Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel)

Waarom

Voor het kunnen vastleggen van doorbetalingspercentages op basis van de ziekteduur, is er nu een nieuwe variant voor Loondoorbetaling bij ziekte beschikbaar. Voor deze variant is er een referentietabel waarbij je het doorbetalingspercentage bij de bijbehorende ziekteduur in maanden kunt vastleggen. Het is alleen mogelijk deze regeling te gebruiken als je ook Ziekteverzuim in HR Core gebruikt of de verzuimoplossing Verzuim Managment 2.0. 

Hoe

Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Doorbetalingsperc. ziekte aantal maanden ziek

Aan de lijst met referentietabellen is de referentietabel Referentietabel Doorbetalingsperc. ziekte - aantal maanden ziek toegevoegd. Hierin kun je per ziektesoort en aantal maanden het doorbetalingspercentage vastleggen op basis waarvan een medewerker die ziek is krijgt doorbetaald. Je selecteert een ziektesoort, nu is alleen de ziektesoort Ziek nog mogelijk,en legt het aantal maanden ziek en het bijbehorende doorbetalingspercentage vast. 

Looncomponentenregeling

Looncomponenten die moeten worden uitgesplitst, kun je via de Service Desk in een looncomponentenregeling laten opnemen. 

Instellingen > Berekening > Grondslag

In de grondslag geef je de looncomponenten op die  meetellen voor de berekening van het Ziekendagloon vaste vergoedingen en eventueel van het Ziekendagloon variabele vergoedingen

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel)

Je kunt hier de volgende gegevens vastleggen:

Veld Veld

Dagen voor berekening dagloon

Korting ziekengeld tonen

Ziekteuren opgave Gebruik contracturen referteperiode
Dagloon Ziektegeld berekening Ziekteuren, invoer via
Afrekenperiodes ophalen vaste vergoedingen Periode invoer ziekteuren
Afrekenperiodes ophalen variabele vergoedingen Peilmoment aantal maanden ziek
Afrekenperiodes ophalen SV loon Koppeling ziekte 1 t/m 3 met HR Core ziektesoort
Toepassen maximum dagloon  

Meer informatie vind je in de online help.

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel) 

Hier kun je de volgende gegevens vastleggen

 • Afwijkend ziekte-uurloon var. verg.
 • Aanvullend bedrag uit te betalen ziekengeld
 • Ziekte-uren 1 t/m 3

Daarnaast is er een veld waarin Payroll Business aangeeft of het een doorlopend ziektegeval betreft.
In de velden Doorbetalingsperc ziektedagen / uren 1 t/m 3 zie je informatie over het toegepaste doorbetalingspercentage uit de referentietabel.

Meer informatie vind je in de online help.

Actie

Als je de regeling wilt gaan gebruiken, kun deze inrichten zoals is beschreven in de online help. 

Gewijzigd en verbeterd

Salarisstrook viewer - Lijst medewerkers niet volledig zichtbaar

Waarom 

Als er al een loonstrook van een persoon was geopend en er werd geprobeerd een andere medewerker te zoeken, dan verscheen de lijst met medewerkers achter de getoonde salarisstrook. Hierdoor zag je er slechts drie regels en niet de gehele lijst met medewerkers die voldeden aan de zoekopdracht. Dit kwam alleen als je Payroll Business had geopend in Internet explorer, bij Google Chrome deed dit probleem zich niet voor.

Hoe 

Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer

In deze release is het probleem opgelost. Ook als je werkt met Internet Explorer, zie je weer de complete lijst met medewerkers die aan de zoekopdracht voldoen.

Actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste meldingen

Soort element weer getoond bij het zoeken naar loonstrookelementen (1604745

Melding 

Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen

In het zoekvenster van de functie Loonstrookelementen was de kolom Soort leeg, waardoor je geen onderscheid kon zien tussen gegevenselementen, payrollelementen en looncomponenten. De kolom Rekeneigenschap is vaak leeg omdat deze alleen van toepassing is op looncomponenten. 

Oplossing 

De kolom Soort is weer gevuld. 

Actie

Er is in principe geen actie nodig. Als je eerder besloten had om te wachten met het toevoegen van elementen, kun je nu alsnog het juiste element zoeken en toevoegen.

Knop Gebruikersinstellingen onderin menubalk niet meer getoond (2180082) 

Melding

Als je bij een gebruiker bijvoorbeeld oude bedrijven uit het menu wilde halen, maakte je soms alle bedrijven onzichtbaar. Hierdoor verdween de knop Instellingen  en was het niet meer mogelijk om zelf weer een bedrijf toe te voegen.

Oplossing 

De programmatuur is aangepast, zodat het niet meer mogelijk is om alle bedrijven onzichtbaar te maken. Binnen de autorisatie van een professional moet minimaal één bedrijf toegevoegd blijven, anders is opslaan niet mogelijk. 

Als je probeert alle bedrijven te verbergen verschijnt bij het opslaan de melding: Er moet ten minste één bedrijf zijn toegevoegd aan de lijst met zichtbare bedrijven. 

Actie

Er is geen actie nodig.

Conditie voor signaleringen Uitdienst binnen twee maanden aangescherpt  (15393480)

Melding 1

Voor de volgende signalering is de conditie aangescherpt:

1. Uitdienst binnen 2 maanden - AWf mogelijk herzien

Dit signaal krijg je als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden niet de waarde Ja is ingevuld. 

Als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en er is voor die medewerker AWf laag (WW laag) toegepast, dan moet de AWf mogelijk herzien worden. Dit signaal wordt gegeven om je er aan te herinneren dat dit het geval kan zijn.

Het herzien van de AWf doe je door in het scherm Loonheffingen bij het veld WW herzien de waarde Ja in te vullen met als Peildatum (ingangsdatum) de datum in dienst van de medewerker. Hierna controleert Payroll Business of het nodig is de AWf  te herzien en past deze zo nodig aan.  

Deze signalering werd echter ook gegeven als de medewerker niet verzekerd was voor de WW.

Oplossing  1

Dit signaal wordt nu alleen nog maar gegeven als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden niet op Ja staat EN de medewerker ook verzekerd is voor de WW.  

Melding 2

Voor de volgende signalering is de conditie aangescherpt:

2. Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien indicatie op Ja

Dit signaal krijg je als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja is ingevuld.

Als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en er is voor die medewerker AWf laag (WW laag) toegepast, dan moet de AWf mogelijk herzien worden.  Dit signaal wordt gegeven om je er aan te herinneren dat de medewerker binnen twee maanden uit dienst is gegaan en dat Payroll Business het veld WW herzien de waarde Ja heeft gegeven met als ingangsdatum de datum in dienst van de medewerker. Payroll Business controleert vervolgens of het nodig is de AWf te herzien en past deze zo nodig aan.  

Deze signalering werd echter ook gegeven als de medewerker niet verzekerd was voor de WW.

Oplossing 2

Dit signaal wordt nu alleen nog maar gegeven als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden op Ja staat EN de medewerker ook verzekerd is voor de WW.  

Actie

Er is geen actie nodig.

Lengte dagvergoeding Z4 afwijkend in Payroll Business (2224860)

Melding

Bij invoer via Self Service of via import, was het niet mogelijk om voor het element Z4 Uren tijd/tijd (overuren) 1000,00 of meer uren te muteren. Bij het handmatig vastleggen via de schermen in Payroll Business bleek het wel mogelijk om meer uren dan 1000,00 op te geven. Dit kwam omdat de lengte van het veld via import inclusief decimalen maximaal 5 posities was.

Oplossing

De handmatige invoer via de schermen in Payroll Business liet de waarde van 1000,00 of meer onterecht toe. Het was echter een wens van de melder om ook via Self Service of import 1000,00 of meer te kunnen invoeren. Daarom hebben we de eigenschappen van dit specifieke element Z4 Uren tijd/tijd (overuren) aangepast, zodat het invoeren van 1000,00 of meer met een maximum van 9999,99 nu ook is toegestaan.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Arbeidsvoorwaarde 30% regeling - veld Toepassen normbedrag 30% regeling niet meer aanwezig (2237153)

Melding

Het veld Toepassen normbedrag 30% regeling was van de arbeidsvoorwaardeschermen voor de 30%-regeling verdwenen. 

Oplossing

Het veld Toepassen normbedrag 30% regeling is inmiddels weer beschikbaar.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Publishing Date : 9/22/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen