Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2022-10 NL V2

22-09-2022 16:01 (Bijgewerkt op 29-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 416 Weergaven

In deze versie

Gewijzigd in versie 2

In deze versie hebben we het volgende onderwerp toegevoegd: Extra individuele rechten afgelopen jaren opeens getoond (change 3786540).

Nieuw 

1. Nieuw scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao

Waarom 

Vanaf 2 augustus 2022 is ouderschapsverlof gesplitst in twee delen: Betaald en Onbetaald. In HR Core Business hadden we rekening gehouden met deze wijziging en was er al een verlofsoort ouderschapsverlof ingericht met daarbij de gegevenselementen OSV factor en Leeftijdsgrens Ouderschapsverlof. Deze elementen zijn vanaf release 2022-08 in gebruik voor Ouderschapsverlof (onbetaald).  

Door het aanpassen van ouderschapsverlof in augustus 2022 is de waarde voor onbetaald ouderschapsverlof gewijzigd van 26 naar 17 weken. Dit kan je op het niveau bedrijf vastleggen in het scherm HR Stuurgegevens

 

Bij klanten die HR-Core business al langer gebruiken, zijn bij de gegevenselementen OSV factor en Leeftijdsgrens waarden ingevuld op het niveau Bedrijfs CAO. Dit is een niveau dat ligt tussen medewerker en bedrijf. Voor het berekenen van ouderschapsverlof kijkt het systeem nog naar het niveau Bedrijfs CAO, omdat dit in de hiërarchy het eerste niveau is boven de medewerker. Dit betekent dat als er bijvoorbeeld via het scherm HR Stuurgegevens als OSV factor de waarde 17 is opgegeven op bedrijfsniveau, terwijl op het niveau Bedrijfs CAO nog de waarde 26 staat, de berekening van het ouderschapsverlofrecht plaatsvindt op basis van 26 weken.

 

Om ervoor te zorgen dat het systeem het recht op ouderschapsverlof correct berekent, is het nodig de onjuiste waarden van de OSV-factor en de leeftijdsgrens die nog in de database aanwezig zijn, te verwijderen. Hiervoor is vanaf deze release het scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao in HR Core Business beschikbaar. 

Hoe

Instellingen > Verlof > Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao

Stappen

 • Kies de juiste Peildatum.
  Dit is dus de datum vanaf wanneer je de gegevens wilt beëindigen.
 • Als er meerdere Bedrijfs CAO's zijn, selecteer dan de juiste Bedrijfs CAO.
 • Open het scherm Ouderschapsverlof correctie bedrijfscao.
 • Beëindig de waarden van de velden OSV Factor (onbetaald) en Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald) door deze leeg te maken. 
 • Klik op Opslaan.

Via het Mutatieverslag (uitgebreid) kun je controleren of de waarde van deze velden daadwerkelijk is beëindigd met ingang van de opgegeven peildatum. 

 • Ga in het menu naar Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid).
 • Kies bij het veld Doelgroep-niveau voor Bedrijf en selecteer de Doelgroep: dit is het bedrijf waarvoor je het rapport wilt opvragen.
 • Pas zo nodig de overige velden aan en klik op Toon selectie-criteria.
 • Plaats bij Gegevensverzamelingen de verzameling Bedrijf CAO in het vak Geselecteerd.
 • Plaats bij  Gegevenselementen (GE) en looncomponenten (LC)  de gegevenselementen  Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald) (Bedrijf CAO)  en  OSV-factor (onbetaald) (Bedrijf CAO)  in het vak  Geselecteerd.
 • Klik op  Maak rapport.
 • Ga naar Mijn rapporten en open het zojuist aangemaakte Mutatieverslag (uitgebreid).
  Hierin zie je dat voor de betreffende doelgroep en Bedrijf CAO de bovengenoemde gegevenselementen beëindigd zijn en de status  Inactief  hebben.

Actie 

Als er op het niveau Bedrijfs CAO nog oude waarden staan bij OSV Factor (onbetaald) en/of Leeftijdsgrens ouderschapsverlof (onbetaald), zorg er dan voor dat deze waarden worden beëindigd door de hierboven genoemde stappen te doorlopen.

Opgeloste meldingen

2. Extra individuele rechten afgelopen jaren opeens getoond (change 3786540)

Melding

Bij sommige medewerkers werden na release 2022-09 opeens oude individuele rechten getoond. Hierdoor hadden deze medewerkers ineens een lange rij individuele rechten staan. Deze waren ingevoerd in voorgaande jaren. Het getoonde saldo was wel correct, omdat deze rechten eventueel al in het overgehevelde saldo zijn meegenomen. Het ging dus alleen om een presentatiefout. 

Oplossing  

Vanaf release 2022-10 zijn alleen de individuele rechten zichtbaar die zijn toegekend in het lopende verlofjaar.

Actie

Er is geen actie nodig.

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen