Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2022-11 NL

20-10-2022 16:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 363 Weergaven

Nieuw

Ouderschapsverlof overhevelen uren

Waarom

Ouders hebben tot de 8e verjaardag van hun kind recht op ouderschapsverlof. Sinds augustus 2022 mag een medewerker voor zijn/haar kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tot één jaar na de geboorte van het kind. Als een medewerker niet alle betaalde uren opneemt, blijven deze uren als onderdeel van het ouderschapsverlof wel bestaan. Ouders hebben namelijk recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent in HR Core Business dat de uren overgeheveld moeten worden van betaald naar onbetaald ouderschapsverlof. 

Hoe

Vanaf release 2022-11 berekent HR Core Business bij een verlofaanvraag automatisch of er vervallen betaalde uren zijn en/of deze overgeheveld moeten worden naar onbetaald ouderschapsverlof. Op deze manier hoeft niemand dit zelf te berekenen. In het verlofoverzicht zie je hoeveel uren betaald en onbetaald zijn en welke vervaldatum hieraan is gekoppeld. Hierdoor kun je altijd nagaan hoeveel ouderschapsverlof de medewerker nog kan aanvragen voor het kind. 

Als de vervaldatum van het betaalde en onbetaalde ouderschapsverlof is verstreken en de medewerker probeert alsnog een aanvraag voor ouderschapsverlof in te dienen voor hetzelfde kind, zal het systeem deze aanvraag niet verwerken. 

Actie 

Er is geen actie nodig. HR Core Business berekent automatisch of de vervallen betaalde uren overgeheveld moeten worden naar onbetaald ouderschapsverlof. 

Let op: als bij de ouderschapsverlofsoorten geen waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind, vindt het overhevelen niet automatisch plaats.

Ouderschapsverlof automatisch afboeken

Vanaf release 2022-11 is het mogelijk om ouderschapsverlof, evenals wettelijk en bovenwettelijk verlof, automatisch te laten afboeken. Hierdoor hoef je als organisatie niet meer zelf te berekenen hoeveel ouderschapsverlof er opgenomen moet worden en van welke ouderschapsverlofsoort. Dit gaat volledig geautomatiseerd als je dit in HR Core Business vastlegt via Ouderschapsverlof recht op basis van het kind. 

Inrichting

Wil je de functionaliteit van voor het automatisch afboeken van ouderschapsverlof gaan gebruiken, dan moet je de instellingen hiervoor op verschillende plaatsen in HR Core Business vastleggen. Dit doe je als volgt.

Instellingen > Verlof > Verlofregeling
 • Bij de verlofsoorten die gebruikt worden voor Ouderschapsverlof (betaald 1 en 2) en Ouderschapsverlof (onbetaald) moet je de Prioriteit vastleggen.
  Bij een verlofaanvraag wordt er als eerste afgeboekt van de verlofsoort met de hoogste prioriteit.

 • Voor het automatisch laten afboeken van ouderschapsverlof moet je in de verlofregeling ook de verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch) aanmaken. Deze richt je als volgt in: 
  • Verlofrecht = 0 uur
  • Prioriteit = 99 - is voor deze verlofsoort niet van belang
  • Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind = Automatisch OSV
  • Maximum negatief = 0

Door het vastleggen van de waarde Automatisch OSV, gebruikt het systeem deze verlofsoort voor het afboeken van de verlofsoorten waarvoor een waarde aanwezig is bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind

Let op: als bij de ouderschapsverlofsoorten geen waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind, kan het automatisch afboeken niet worden uitgevoerd. Deze functionaliteit zoekt alleen naar die verlofsoorten waarbij in dit veld een waarde aanwezig is. 

Gebruik

Via HR Self Service of direct in HR Core business kun je een verlofaanvraag doen met de verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch). Het systeem bepaalt dan via de prioriteit en vervaldatum van welke verlofsoort er als eerste moet worden afgeboekt; is er geen verlofsaldo meer voor het verlof met de hoogste prioriteit, dan wordt er automatisch verder afgeboekt de volgende verlofsoort met een lagere prioriteit. 

Actie

 • Inrichten verlofregeling HR Core Business op basis van de beschrijving hierboven. 
 • Inrichten verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch) in de betrokken processen in Self Service. 

Gewijzigd en verbeterd

Verwijderen WAO/WIA registratie niet mogelijk

Waarom

In het scherm WAO/WIA registratie stonden de volgende gegevenselementen als verplichte velden:

 • 7606 WAO/WIA klasse
 • 7607 Reden instroom

Hierdoor was het niet mogelijk een onterecht ingevuld WAO/WIA-scherm te verwijderen. Daarom zijn deze velden voortaan optioneel.

Hoe

Medewerker > Ziekte > WAO/WIA registratie 

Met ingang release 2022-11 zijn in het scherm WAO/WIA registratie alle verplichte velden optioneel gemaakt, zodat het nu mogelijk is de waarden uit de velden te verwijderen. Functioneel is er verder niets gewijzigd.

Actie

Als er onterecht medewerkers zijn vastgelegd met een WAO/WIA registratie, kun je nu de velden in het scherm leegmaken. Dit doe je door de afzonderlijke velden leeg te maken of door op de knop Wissen te klikken.

RVM heraanlevering - hernoemd naar Heraanlevering RVM

Vanaf deze release zijn de menu-optie RVM heraanlevering en het bijbehorende scherm hernoemd naar Heraanlevering RVM

Hoe 

Beheer > Gegevensuitwisseling > Heraanlevering RVM

Alleen de naam van de menu-optie en de schermnaam zijn gewijzigd, De functionaliteit is hetzelfde gebleven.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Opgeloste meldingen

Gewenste Brondatumsoort niet te vinden in lijst (change 3733800)

Melding

Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren Signaal

Het was niet mogelijk om de in de lijst van het veld Brondatumsoort het gewenste gegevenselement te selecteren. 

Oplossing

In de lijst van het veld Brondatumsoort werd de officiële benaming van het gegevenselement getoond in plaats van de alternatieve omschrijving die was ingericht.
Vanaf deze release toont de lijst ook de alternatieve omschrijving, als deze is ingericht.

Alternatieve omschrijvingen leg je vast via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen.

Actie 

Er is geen actie nodig.

Self Service - Mutaties vanuit Self Service niet geëxporteerd naar HR Core Business (3786931)

Melding

Enkele weken geleden was er door een fout in onze programmatuur een probleem ontstaan met het verwerken van Self Service-mutaties. De mutaties vanuit Self Service werden niet meer naar HR Core Business geëxporteerd. Als tussenoplossing hebben we toen snel de IKV-aanpassing teruggedraaid die deze fout veroorzaakte, zodat de mutaties vanuit Self Service wel verwerkt konden worden.

Oplossing

Met ingang van de november release hebben wij de programmatuur zo aangepast dat deze fout niet meer kan voorkomen. 

Actie 

Er is geen actie nodig.

Verwijderen kindgegevens vanuit Self Service (3842585)

Melding

Via Self Service is het mogelijk om kindgegevens te verwijderen uit HR Core Business. Als er voor het kind echter al aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof is geregistreerd, kunnen de kindgegevens niet zomaar uit ons systeem worden verwijderd. Als gebruiker kreeg je onterecht geen melding terug dat het niet mogelijk was deze actie te verwerken. 

Oplossing

Wij hebben er voor gezorgd dat de mutatie in HR Core Business uitvalt met de melding dat het kind niet verwijderd kan worden, omdat er voor dat kind aanvullend geboorteverlof en/of ouderschapsverlof is vastgelegd. Op die manier ben je wel op de hoogte van de niet verwerkte mutatie. 

Actie 

Als deze mutatie voor jouw organisatie uitvalt, moet je eerst het aanvullende geboorteverlof en/of ouderschapsverlof verwijderen, daarna is het mogelijk om gegevens van het kind te verwijderen. 

Blokkade collectief verlof niet meer zichtbaar bij openen van verlofaanvraag (3901430)

Melding

Als een verlofaanvraag werd geopend van een reeds geblokkeerde collectieve verlofdag, was in de aanvraag niet meer zichtbaar dat deze dag was geblokkeerd.

Oplossing

Vanaf deze release is bij het openen van collectief verlof dat reeds is geblokkeerd, het vinkje achter het veld Collectief verlof geblokkeerd zichtbaar. Ook zie je nu de knop Deblokkeer verlof rechts onderin het scherm om de blokkade op te heffen. Als je hierop klikt, zal het collectief verlof volgens werkpatroon opnieuw worden toegekend aan de betreffende medewerker.  

Actie 

Er is geen actie nodig

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen