Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2022-06

19-05-2022 15:55
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 583 Weergaven

Mededeling

Feedback op onze applicatie

Vorig jaar zijn we gestart met de Customer Effort Score (CES) waarmee je na het afronden van bepaalde acties feedback kon geven op de werking ervan. We hebben toen goede feedback gekregen en deze ook opgepakt.

In de afgelopen releases hebben we een aantal nieuwe functionaliteiten en worklows beschikbaar gesteld en vanaf deze release zouden we hierover graag direct feedback willen ontvangen.

Daarom vragen we deze en vanaf deze release jouw feedback over de volgende functionaliteiten:

 • Medewerker > Instroom > Herindienst
 • Medewerker > Doorstroom > Stagiair wordt medewerker
 • Medewerker > Doorstroom > Verwijderen Doorstroomindicatie

Actie

Als je gebruik maakt van een van bovenstaande  functionaliteiten, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen.

Nieuw

Exporteren en importeren referentietabellen via Excel

Waarom 

Vanaf deze release is het mogelijk om Referentietabellen, van bijvoorbeeld pensioenen of salarisschalen te exporteren en importeren via Excel. Hierdoor is het niet altijd nodig om het CSV-formaat te gebruiken.

Hoe 

Instellingen >  Berekening > Referentietabellen beheer

Aan het scherm Referentietabellen beheer is de knop Exporteren Excel toegevoegd waarmee je de betreffende referentietabel naar Excel kunt exporteren. Het Excel-bestand wordt klaargezet in Mijn rapporten. Vervolgens kun je de inhoud van de referentietabel aanpassen en het bestand weer importeren via de knop Importeren bestand.

Actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste meldingen

Vertaling Niet van toepassing verbeterd (3447165)

Melding 

De vertaling van de keuze Niet van toepassing was niet overal consequent. Dit viel met name op bij de indicaties Oproepovereenkomst en Schriftelijke arbeidsovereenkomst op Engelse loonstroken.

Oplossing 

Bij alle velden is de omschrijving van de validatiewaarde Niet van toepassing gecontroleerd en indien nodig aangepast naar:

 • Not applicable
 • Nicht zutreffend
 • Ne s'applique pas

Actie

Er is geen actie nodig.

Stagiairs uit dienst niet meer zichtbaar bij zoeken over bedrijven heen (3417298)

Melding 

Als je naar medewerkers zocht over de bedrijven heen, door eerst in het navigatiepad op de klant te klikken, kon je stagiairs die uit dienst waren gegaan niet meer terugvinden. Als je vervolgens eerst navigeerde naar een specifiek bedrijf en dan zocht, dan was de medewerker wel zichtbaar.

Oplossing 

Dit is opgelost, zodat alle medewerkers die uit dienst zijn gegaan, weer correct worden weergegeven. 

Deze groep medewerkers wordt zichtbaar als je via de rechtermuisknop het vinkje Alleen medewerkers in dienst  uit zet. Deze manier van werken is verder niet gewijzigd.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget niet stopgezet bij uitdienstmelding (3397742)

Melding

De arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget bleef doorrekenen wanneer een medewerker uit dienst was gegaan. Hierdoor moest je de berekening handmatig stopzetten.

Oplossing

Dit is opgelost. Voortaan stopt ook de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget automatisch als een medewerker uit dienst gaat, net als de andere arbeidsvoorwaarden. Hierdoor is het niet langer nodig de arbeidsvoorwaardenschermen voor het Mobiliteitsbudget leeg te maken per de datum uit dienst om de berekening te laten stoppen.

Actie

Er is geen actie nodig. 

Groepering en sortering Mutatieverslag (geen change)

Melding 

Als je bij het maken van het Mutatieverslag een groepeerkenmerk kiest, krijgt het rapport een extra (eerste) kolom, met daarin bijvoorbeeld de functie of afdeling: 

 • Het rapport werd echter niet gesorteerd op die eerste kolom, dat is niet handig.
 • Als een medewerker meerdere contracten had, werden de medewerkermutaties dubbel weergegeven.

Oplossing 

Als je nu een groepeerkenmerk kiest, wordt het rapport ook als eerste gesorteerd op bijvoorbeeld de gekozen afdeling of functie. Daarbinnen op medewerkercode of medewerkernaam.

Als een medewerker meerdere contracten heeft, wordt alleen het groepeerkenmerk van het hoofdcontract gebruikt.

Medewerkermutaties worden niet meer dubbel weergegeven.

Actie 

Er is geen actie nodig.

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen