Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2022-12

17-11-2022 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 454 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd 

Signaal Bij Herleidingsregel hoort Verzekeringssituatie Zvw K, L, M of N soms niet gegeven

Waarom 

Als een medewerker premieplichtig is voor de WLZ, dan moet bij Verzekeringssituatie Zvw voor die medewerker de waarde K, L, M of N zijn ingevuld. Of een medewerker premieplichtig is voor de WLZ is af te leiden uit de waarde die in het scherm Loonheffingen (medewerker) is ingevuld bij Herleidingsregel. Als hier geen waarde of de een van de volgende waarden is ingevuld, dan is de medewerker premieplichtig voor de WLZ.

 • A Uitsluitend premieplichtig, niet AOW gerechtigd
 • D Belastingplichtig en premieplichtig voor de WLZ, niet AOW gerechtigd
 • F Niet belastingplichtig en WEL premieplichtig voor de WLZ, niet AOW gerechtigd
 • G Uitsluitend premieplichtig, AOW gerechtigd
 • J Belastingplichtig en premieplichtig voor de WLZ, AOW gerechtigd
 • L Niet belastingplichtig en WEL premieplichtig voor de WLZ, AOW gerechtigd

Als deze controle niet voldoet, verschijnt in het Signaleringsverslag het signaal: Bij Herleidingsregel hoort Verzekeringssituatie Zvw K, L, M of N.  Dit signaal werd echter niet altijd gegeven. 

Met ingang van deze release is dit hersteld. 

Hoe 

Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag

Het signaal is aangepast en wordt nu wel correct gegeven. 

Actie

Ei is geen actie nodig. 

Corrigeren vaste pensioenen bij Betaald ouderschapsverlof

Waarom

Het was niet mogelijk de nieuwe verlofsoorten Betaald ouderschapsverlof 1 en Betaald ouderschapsverlof 2 voor het het onbetaalde deel uit te sluiten in de vaste pensioenregelingen, zoals dit wel mogelijk is voor de andere verlofsoorten van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof. Daarom hebben we dit nu ook mogelijk gemaakt voor de verlofsoorten betaald ouderschapsverlof 1 en 2.

Hoe

Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer

Met ingang van 1-8-2022 hebben wij de volgende referentietabellen aangepast:

 • Pensioenen/fondsen benoemd (vast) - Corr. Verlof
 • Pensioenen/fondsen eigen (vast) - Corr. Verlof

Hierin kan je nu voor de verlofsoorten Betaald ouderschapsverlof 1 en Betaald ouderschapsverlof 2 aangeven voor welke pensioenregeling deze gekort moeten worden door het veld op 1 Ja te zetten. Standaard staat deze waarde op 0 Nee.

Actie

Als je wilt dat betaald ouderschapsverlof invloed heeft op de berekende pensioengrondslag, dan kan je dit vanaf 1-8-2022 inrichten in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) - Corr. Verlof of Pensioenen/fondsen eigen (vast) - Corr. Verlof.

Eenmalige uitkering die wordt verwerkt in de pensioenpremie

Waarom

Voor CAO 487 (Metalektro) wordt vanaf 1 december 2022 een uitkering aan medewerkers uitgekeerd als korting op de pensioenpremie voor de medewerkers. Het bedrag dat wordt verminderd bij de pensioenpremie voor de medewerkers, wordt toegevoegd aan de pensioenpremie voor de werkgever zodat de totale afdracht aan het pensioenfonds gelijk blijft. Als de premie voor de medewerker lager is dan de uitkering, wordt deze niet verwerkt in de pensioempremie maar wordt deze uitgekeerd.

Deze functionaliteit is alleen toegevoegd aan de pensioenregelingen Pensioen (vaste grondslag), zowel aan de benoemde variant als aan de eigen regeling.

Hoe

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioen

Aan de pensioenschermen voor de Eigen regeling en Benoemde variant zie je het bedrag van de uitkering in het veld Eenmalige uitkering via pens premie (FT) getoond en kan je de medewerker voor de uitkering blokkeren via het veld Blokkeren uitkering via pensioenpremie.

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen

In de schermen voor de Eigen regeling en Benoemde variant zie je het bedrag van de uitkering in het veld Eenmalige uitkering via pens premie (FT).

Actie

Deze regeling wordt geactiveerd door CAO-services. Bij de medewerker kun je deze uitkering blokkeren.

Als er sprake is van 4-weekse verloning moet je het bedrag van de uitkering aanpassen in het bedrijfs-CAO scherm.

Opgeloste meldingen

Aof-grondslagbepaling achteraf - foutmelding Teveel iteraties! (3348669)

Melding 

Bij het gebruik van meerdere elementen in de grondslag Looncomponenten AWF laag / Aof uitkering kreeg je soms de foutmelding:  Teveel iteraties! We hebben toen geadviseerd om de grondslag tijdelijk niet te gebruiken. Hierdoor is aan de Belastingdienst de verkeerde premie doorgegeven.

Oplossing 

Vanaf release 2022-12 hebben we de code zo aangepast dat de berekening juist gaat en deze foutmelding bij het gebruik van  de grondslag niet meer verschijnt. Hierdoor kun je de grondslag weer gewoon gebruiken. 

Actie

Om de berekening juist te laten werken en de juiste premies af te dragen, kun je vanaf deze release met ingang van 1-1-2022 de grondslag Looncomponenten AWF laag / Aof uitkering weer vullen.

Muteren arbeidsvoorwaarden ten onrechte mogelijk bij alleen-lezen autorisatie (3841798)

Melding 

Gebruikers die ingelogd waren met een gebruikersgroep die was gemarkeerd als alleen-lezen, waren ten onrechte in staat om de arbeidsvoorwaardegegevens van medewerkers te wijzigen.

Oplossing 

De volgende schermen bleken ten onrechte mutaties toe te staan in combinatie met een alleen-lezen autorisatie, en zijn daarom aangepast:

 • Arbeidsvoorwaardenpakket
 • Verwijderen doorstroomIndicatie
 • Snelinvoer
 • Verlofsaldo
 • Wijzigen datum Indienst
 • Wissen persoonsgegevens (AVG)

Opmerking

De alleen-lezen optie is bedoeld om de medewerkergegevens in de menu's Workflows en Medewerker af te schermen. De schermen onder Beheer of Inrichting zullen in het algemeen niet op deze indicatie reageren. 

Actie

Er is geen actie nodig.

SV-loon stagiair die medewerker wordt (26557010) 

Melding

Als een stagiair later medewerker wordt, moet het loon dat is verdiend als stagiair worden opgeteld bij het loon van de medewerker om over dat loon ook SV-premies te kunnen berekenen. Deze functionaliteit is al beschikbaar. De payrollelementen Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) laten als je zelf de stagiair als nieuwe medewerker invoert, het bedrag zien inclusief de Stagevergoeding.
De Belastingdienst schrijft voor dat in dat geval de payrollelementen voor de Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) het loon laten zien, exclusief het loon dat is verdiend als stagiair. 

Oplossing

Vanaf nu voldoen we aan de voorwaarde van de Belastingdienst die  voorschrijft dat in dat geval de payrollelementen voor de Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) het loon laten zien, exclusief het loon dat is verdiend als stagiair. Het cumulatieve payrollelement SV loon toont wel de waarde inclusief de opgegeven Stagevergoeding.

Actie

De betreffende medewerkers moeten worden herrekend vanaf 01-01-2022 zodat voor bovenstaande payrollelementen de juiste bedragen worden berekend.

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen