Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business Juni 2024

24-05-2024 09:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven

 

Mededelingen

Aanpassing Signalen Loonaangifte

Waarom 

De wens vanuit klanten is er om, daar waar mogelijk, ondersteuning te krijgen vanuit het systeem om brieven van de Belastingdienst met signalen te voorkomen. Hierdoor hebben we enkele signalen in de loonaangifte van 'Waarschuwing' naar 'Fout' veranderd.  Door deze als 'Fout' in Payroll Business te markeren, voorkom je dat de loonaangifte wordt ingediend voordat deze fouten zijn hersteld.

Het betreft de volgende signalen:

1907 - Indicatie verz. WAO/IVA/WGA moet 'Nee' zijn
2103 - Indicatie verzekerd WW moet 'Nee' zijn
2208 - Bij 'Soort inkomen' hoort SV loon 0
2301 - Verzekeringssituatie ZVW is onjuist
2337 - Premieloon Aof laag, hoog, uitk moet 0 zijn

 

Hoe

Er zijn geen nieuwe elementen toegevoegd, maar de betreffende signalen zijn van 'Waarschuwing' naar 'Fout' gewijzigd in de loonaangifte van Payroll Business. Wanneer een van deze signalen verschijnt na het draaien van een payroll (of in het signaleringsverslag staat), moet je dit aanpassen voordat je een loonaangifte kunt indienen. Raadpleeg de online help (probleemoplosser) voor meer details.

Beheer / Salarisberekening (1)
Rapport / Berekening / Signaleringsverslag (2)
Rapporten / Gedeelde rapporten / Interface Log rapport Loonaangifte (3)
Beheer / Gegevensuitwisseling / Handmatig starten automatische interfaces (4)
Instellingen / Gegevensuitwisseling / Interfaces / Loonaangifte (nieuw) (5)

 

Actie

Voor bovenstaande punten hebben we de actie per punt uitgelegd wat de eventuele acties zijn:

(1) Wanneer je een salarisberekening hebt gedraaid zal er een uitroepteken verschijnen. Door op het uitroepteken te klikken kun je zien bij wie dit verkeerd is ingericht.
(2) Wanneer je een salarisberekening hebt gedraaid zal dit signaal vanaf deze release ook zichtbaar zijn op het signaleringsverslag als Fout Loonaangifte.
(3) Wanneer je de salarisverwerking afsluit en de fout is niet opgelost zal er geen loonaangifte worden aangemaakt. In plaats daarvan zal er een fouten rapport verschijnen in de Gedeelde rapporten waarin aangegeven staat bij wie de fout voorkomt.
(4) Wanneer de fout is hersteld kun je zelf de aangifte nog een keer herstarten vanuit Payroll Business naar de Loonaangifte. Kies de optie ( Loonaangifte (t/m 2022)  ( naam wordt nog aangepast ) en selecteer de laatste afrekenperiode. Klik vervolgens onderin op herstarten. De loonaangifte zal, wanneer de fout juist is hersteld, de aangifte aanmaken en deze zal in de Loonaangifte zichtbaar worden.
(5) Wanneer je een signalering van het systeem wilt ontvangen dat er een fout is geconstateerd bij de afsluitende payroll en dat er geen loonaangifte is aangemaakt kun je een e-mail notificatie instellen.

Voor meer details, zie de online help:" Probleemoplosser / Signaleringen /  Signaleringen Loonaangifte

 

Nieuw

Nieuwe signalering L1814 - Verzek.sit. ZVW icm Code LB-tabel is fout.

Waarom

De wens vanuit klanten is er om, daar waar mogelijk, ondersteuning te krijgen vanuit het systeem om brieven van de Belastingdienst met signalen te voorkomen. Er is een nieuwe signalering geïmplementeerd vanaf 1 januari 2024 met de ernst 'Fout'. Deze signalering is toegevoegd in het signaleringsverslag, als uitroepteken in de salarisverwering en de loonaangifte zal niet worden aangemaakt als deze niet wordt opgelost tijdens de salarisverwerking.

 

Hoe

Signalering L1814 is ingesteld met de volgende voorwaarde: als de code voor de verzekeringssituatie ZVW gelijk is aan K, L, M of N, moet de code van de loonbelastingtabel beginnen met de cijfers 0, 3 of 7. Alternatief is dat de code van de loonbelastingtabel 210, 226, 250, 940, 950 of 999 is.

De vertaling van deze codes naar de velden in Payroll Business is als volgt:

 • Cijfer 0: de reguliere loonbelastingtabel is van toepassing.
 • Cijfer 3: Herleidingsregel (Scherm Loonheffingen (medewerker)) heeft de waarde 01 of 07.
 • Cijfer 7: Herleidingsregel heeft de waarde 04 of 10.

Voor de LB-tabelcodes:

 • LB-tabelcode 210: Loonheffingstabel (Scherm Loonheffingen (contract)) heeft de waarde 'Aannemers van werk' of 'Thuiswerkers'.
 • LB-tabelcode 226: Herleidingsregel 06 of 12 is van toepassing.
 • LB-tabelcode 250: (Deze waarde kan niet voorkomen in Payroll Business).
 • LB-tabelcode 940: Het veld 'Anonieme werknemer' staat op 'Ja'.
 • LB-tabelcode 950: Het veld 'Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen' staat op 'Ja'.
 • LB-tabelcode 999: Loonheffingstabel heeft de waarde 'Algehele ontheffing'.

Beheer / Salarisberekening (1)
Rapport / Berekening / Signaleringsverslag (2)
Rapporten / Gedeelde rapporten / Interface Log rapport Loonaangifte (3)
Beheer / Gegevensuitwisseling / Handmatig starten automatische interfaces (4)
Instellingen / Gegevensuitwisseling / Interfaces / Loonaangifte (nieuw) (5)

 

Actie

Voor bovenstaande punten hebben we de actie per punt uitgelegd wat de eventuele acties zijn:

(1) Wanneer je een salarisberekening hebt gedraaid zal er een uitroepteken verschijnen. Door op het uitroepteken te klikken kun je zien bij wie dit verkeerd is ingericht.
(2) Wanneer je een salarisberekening hebt gedraaid zal dit signaal vanaf deze release ook zichtbaar zijn op het signaleringsverslag als Fout Loonaangifte.
(3) Wanneer je de salarisverwerking afsluit en de fout is niet opgelost zal er geen loonaangifte worden aangemaakt. In plaats daarvan zal er een fouten rapport verschijnen in de Gedeelde rapporten waarin aangegeven staat bij wie de fout voorkomt.
(4) Wanneer de fout is hersteld kun je zelf de aangifte nog een keer herstarten vanuit Payroll Business naar de Loonaangifte. Kies de optie ( Loonaangifte (t/m 2022)  ( naam wordt nog aangepast ) en selecteer de laatste afrekenperiode. Klik vervolgens onderin op herstarten. De loonaangifte zal, wanneer de fout juist is hersteld, de aangifte aanmaken en deze zal in de Loonaangifte zichtbaar worden.
(5) Wanneer je een signalering van het systeem wilt ontvangen dat er een fout is geconstateerd bij de afsluitende payroll en dat er geen loonaangifte is aangemaakt kun je een e-mail notificatie instellen.

Voor meer details, zie de online help:" Probleemoplosser / Signaleringen /  Signaleringen Loonaangifte

 

Gewijzigd en verbeterd 

Wijziging in Vakantietoeslag

Waarom

Eind vorig jaar is aan de arbeidsvoorwaarde vakantietoeslag (opbouw en combinatie/peil) de mogelijkheid toegevoegd om de reservering per periode uit te laten keren. Wanneer deze optie wordt geactiveerd, wordt het tot dan toe opgebouwde recht in één keer uitgekeerd (tegen bijzonder tarief) en vervolgens periodiek (tegen tabeltarief).

Echter, als deze optie wordt geactiveerd in de eerste maand van het rechtjaar, of wanneer de medewerker in dienst komt, wordt het vakantiegeld ook tegen bijzonder tarief uitgekeerd, wat in deze situaties niet gewenst is.

 

Hoe

Vanaf deze release hebben we met ingang van 1-1-2024 het mogelijk gemaakt om de periodieke uitbetaling van het vakantiegeld altijd tegen tabeltarief te laten uitvoeren. Dit kan zowel op bedrijfsniveau (CAO) als op contractniveau worden ingesteld door de indicator "Eerste betaling periodiek tegen tabeltarief" op JA te zetten.

Navigeer naar:

Bedrijfsniveau: Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Vakantietoeslag
Contractniveau: Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Vakantietoeslag

 

Actie

Als je de periodieke betaling van het vakantiegeld tegen tabeltarief wilt laten uitvoeren, moet de indicator "Eerste betaling periodiek tegen tabeltarief" op het scherm Vakantietoeslag op Ja worden gezet. 

Wanneer je dit wilt herstellen voor de medewerkers die in 2024 reeds deze eerste uitbetaling tegen bijzonder tarief hebben uitbetaald gekregen kun je dit veld aanpassen. Hierdoor zal er in de komende salarisverwerking een herberekening plaatsvinden.

Wijziging in Gratificatie en Winstdeling

Waarom

Aan de arbeidsvoorwaarden Gratificatie en Winstdeling (opbouw en combinatie/peil) is de mogelijkheid toegevoegd om de reservering per periode uit te laten keren. Wanneer deze optie wordt geactiveerd, wordt het tot dan toe opgebouwde recht in één keer uitgekeerd (tegen bijzonder tarief) en vervolgens periodiek (tegen tabeltarief).

Echter, als deze optie wordt geactiveerd in de eerste maand van het rechtjaar, of wanneer de medewerker in dienst komt, wordt de gratificatie en/of winstdeling ook tegen bijzonder tarief uitgekeerd, wat in deze situaties niet gewenst is.

Hoe

Vanaf deze release hebben we met ingang van 1-1-2024 het mogelijk gemaakt om de periodieke uitbetaling van de gratificatie en/of winstdeling altijd tegen tabeltarief te laten uitvoeren. Dit kan zowel op bedrijfsniveau (CAO) als op contractniveau worden ingesteld door de indicator "Eerste betaling periodiek tegen tabeltarief" op JA te zetten.

Bedrijfsniveau: Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Gratificatie / Winstdeling
Contractniveau: Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Gratificatie / Winstdeling

Actie


Als je de periodieke betaling van de gratificatie en/of winstdeling tegen tabeltarief wilt laten uitvoeren, moet de indicator "Eerste betaling periodiek tegen tabeltarief" op het desbetreffende scherm op Ja worden gezet.

Wanneer je dit wilt herstellen voor de medewerkers die in 2024 reeds deze eerste uitbetaling tegen bijzonder tarief hebben uitbetaald gekregen kun je dit veld aanpassen. Hierdoor zal er in de komende salarisverwerking een herberekening plaatsvinden.

 

Wijziging in de naamgeving van grondslagen voor vaste pensioenen

Waarom 

De grondslagen voor (vaste) pensioenen hadden een inconsistente benaming en de pensioensoort waarop de grondslag betrekking had stond ergens midden in de omschrijving. Dit leidde tot onnodig heen en weer navigeren tussen de verschillende grondslagen bij het inrichten van pensioenen. Bovendien was het niet altijd duidelijk of de betreffende grondslag wel bestond voor die pensioensoort. 

Hoe

Navigeer naar: Menu: Instellingen > Berekening > Grondslagen

De naamgeving van de grondslagen is aangepast. De nieuwe namen beginnen met  het volgnummer  van de pensioensoort en de (afgekorte) omschrijving van de pensioensoort; daarna volgen verdere details van de grondslag:

 

01(Pensioen) vaste grdslg -

02(Pens aanv) vaste grdslg -

03(Pens ovb) vaste grdslg -

04(Pens ext) vaste grdslg -

05(VUT) vaste grdslg -

06(Vroegpen) vaste grdslg -

07(VrPens Ex) vaste grdslg -

08(Wiahiaat) vaste grdslg -

09(Wiah Ex) vaste grdslg -

10(AOP) vaste grdslg -

11(Socl Fds) vaste grdslg -

12(Opl Fds) vaste grdslg -

13(Ext Fds1) vaste grdslg -

14(Ext Fds2) vaste grdslg -

15(Ext Fds3) vaste grdslg -

16(Ext Fds4) vaste grdslg -

 

Gevolgd door de beschrijving van de grondslag:

 

vaste toeslag
looncomponenten
aanvul. grslg
looncomp. periode
extra uren (pro rata)
aftrek premies

Enkele voorbeelden:

oude naamgeving nieuwe naamgeving
Looncomp. (Pens.) vaste grsl 01(Pensioen) vaste grdslg - looncomponenten
Vaste toeslag (VUT) vaste grsl 05(VUT) vaste grdslg - vaste toeslag
Aanv. grondslag (Vroegp.) vaste grsl 06(Vroegpen) vaste grdslg - aanvul. grslg
Uren AOP t.b.v. pensioenaangifte 10(AOP) vaste grdslg - extra uren (pro rata)
Looncomponenten periode (soc.fds. vaste grsl) 11(Socl Fds) vaste grdslg - looncomp. periode

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Opgeloste meldingen 

Inlezen externe mutaties geeft fout (6249918) (Hotfix 08-05-2024)

Melding

Na de release van mei, waarin er een aanpassing is gedaan voor het kunnen registreren van de CO2 uitstoot per declaratie, was er een fout ingeslopen dat bij de oude importfunctionaliteit via externe mutaties,  het niet meer mogelijk was om dag mutaties te importeren en lukte het niet om nieuwe medewerkers te importeren.

Oplossing

We hebben deze fout met een hotfix opgelost zodat het import bestand weer alle mutaties accepteert zoals voor de release.

Actie

Wanneer de import van deze mutaties nog niet op een andere manier is gebeurd, kan het import bestand opnieuw worden aangeboden. 

 

Uniforme Pensioen Aangifte: geen Burgerservicenummer meer naar private pensioenuitvoerders 

Waarom

In de mei release hebben we aangekondigd dat we voor de Uniforme Pensioenaangifte  geen BSN meer zouden doorgeven voor Private Pensioenuitvoerders.  Dit geldt echter alleen wanneer het een private pensioenverzekeraar is die zich niet bezig houdt met pensioenen. Dit houdt in dat alleen bij onderstaande uitvoerders geen BSN nummer doorgegeven zal worden. Bij alle overige Pensioenuitvoerders en Pensioenverzekeraars wel.

Als een UPA pensioenaangifte naar een private pensioenuitvoerder wordt verzonden is het niet toegestaan om daarbij het BSN nummer in de aangifte te vermelden. 
Dit gaat om de onderstaande Pensioenuitvoerders:

 • Keylane Inkomen
 • Zwitserleven Verzekeringen

Actie

Er is geen verdere actie vereist. 

Actieve onderwerpen