Mijn Communities
Help

Self Service - Oktober 2020 NL

06-10-2020 13:50 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 787 Weergaven

29-10-2020

Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker zijn de afdelings- en functietabellen leeg (wijzig 2323684)

Alleen Self Service Education

Bij het starten van een nieuw medewerkersproces zijn de afdelings- en functietabellen leeg. Dit is nu opgelost. De waarden van afdelingen en functies zijn weer zichtbaar voor de gebruiker waarvoor hij / zij geautoriseerd is.

28-10-2020

Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker zag de gebruiker afdelingen waarvoor hij / zij niet bevoegd was

Alleen Self Service Education

Bij het starten van een nieuw medewerkersproces kon de gebruiker afdelingen zien waarvoor hij / zij niet bevoegd was. Dit is nu opgelost. De gebruiker ziet nu alleen de geautoriseerde afdelingen.

26-10-2020

Functietabel leeg bij starten nieuw contract / nieuwe medewerker (change 2316693)

Bij het starten van een nieuw contract / nieuwe medewerker moet er een functietitel worden gekozen. De functietabel was echter leeg. Dit is nu opgelost.

In de standaard informatie email wordt de 'memotekst' tweemaal getoond (change 516538)

In de standaard informatie email wordt de 'memotekst' tweemaal getoond. Vanaf nu wordt alleen het tweede tekstblok getoond.

 

21-10-2020

Verwijderactie uit HR Core Business ook uitgevoerd in Self Service

Alleen Self Service Business

Vanaf 31 oktober wordt het mogelijk om met 1 handeling medewerkergegevens van een inactieve medewerker uit Self Service te verwijderen via HR Core Business.

Gebruik hiervoor rubriek P05009 en vul deze met de waarde V (Verwijderen) in HR Core Business. Alle gegevens van de geselecteerde medewerker worden dan verwijderd in Self Service. Dit wordt gelogd in Self Service in Beheer > Verwijderen medewerker. In de logging record ziet u de waarde: HR Core.

Opschakeling zichtbare functies werkt niet goed voor een nieuwe manager die eerst werknemer was (change 265611)

Als nieuwe manager wil ik de functies van mijn team (organisatorische eenheid) zien in plaats van de functies van de naast hogere eenheid. Als een medewerker werd gepromoveerd tot manager, kon hij niet de juiste functies van zijn team (organisatorische eenheid) zien en niet kiezen voor een medewerker in zijn team. Dit is nu opgelost.

Excel sheet declaratie mutaties konden onterecht achteraf worden aangepast (change 1934900)

Mutaties op de Excel sheet declaratie konden onterecht achteraf worden aangepast. De mutaties kunnen nu niet meer achteraf worden bewerkt. 

15-10-2020

Validatie email in pop-up venster met gebruikersgegevens voor digitale ondertekening

In deze release hebben we de email validatie bijgewerkt in de pop-up met gebruikersgegevens die wordt gebruikt in het digitale ondertekeningsproces, door de maximale lengte van het email domein te vergroten. Met de vorige validatie werd een email als aaaa@bbb.health beschouwd als een ongeldig email adres. Vanaf nu wordt het als geldig beschouwd. Dit probleem werd gemeld door klanten die dit soort email domeinen hadden die verder gaan dan de meest gebruikte domeinen zoals .com, .nl, .de ... We hebben onze code bijgewerkt, rekening houdend met het feit dat sinds 2015 de maximale grootte van dit type top level domein 63 tekens is.

Volledige naam op emails voor nieuwe werknemers

Alleen voor Self Service Beaufort

Op de automatische emails die door Youforce voor een nieuwe medewerker werden gegenereerd, toonden we alleen de achternaam. Vanaf deze release zal de volledige naam (voor- en achternaam) op deze emails verschijnen.

Selectievakje bovenaan de lijst met activiteitenprofielen hersteld

We hebben een probleem opgelost dat optrad bij het selecteren van alle elementen op het scherm 'Autorisatie via activiteitenprofiel' met behulp van het bovenste selectievakje. Dit selectievakje werkte niet en de beheerders moesten één voor één alle elementen in de lijst selecteren. Vanaf nu, wanneer je het bovenste selectievakje selecteert, worden alle elementen van de pagina automatisch in bulk geselecteerd of gedeselecteerd.

06 -10-2020

Batch ondertekenen verbeterd

In deze release hebben we een nieuw tabblad toegevoegd aan de pagina 'Batch ondertekenen' voor een gesplitste visualisatie tussen Alle documenten en Verzonden documenten. Hiermee hebben we het probleem opgelost van gemengde documenten (verzonden / niet verzonden), waardoor het moeilijk is voor de gebruiker om te zien wat nog verzonden moet worden voor ondertekening.

2Q==

Publishing Date : 10/21/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen